Categoriearchief: gemeente

(Illegaal) vuurwerk

 Jaarlijks raken tientallen mensen gewond door (illegaal) vuurwerk. Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in een omgeving die niet voldoet aan de veiligheidseisen, bijvoorbeeld een woning of een garage, levert bovendien gevaar op voor ontploffing of een grote brand. Daarnaast merkt Politie Haaglanden dat jongeren het veelal illegaal en zwaarder vuurwerk gebruiken om daarmee vernielingen aan te richten aan het straatmeubilair zoals een abri, postbus of vuilnisbak. De schade hierdoor bedroeg de afgelopen jaren vele duizenden euro’s.

Voorkom gevaar Om gevaarlijke situaties te voorkomen waarschuwt het Regionaal Milieuteam (RMT) van Politie Haaglanden voor illegaal vuurwerk en het opslaan van grote hoeveelheden daarvan. In 2009 nam het team ruim 2500 kg vuurwerk in beslag. Door meldingen via Meld Misdaad Anoniem kreeg het team veel tips over illegale handel en opslag van vuurwerk.
 

Meld illegaal vuurwerk Ook dit jaar is Politie Haaglanden op zoek naar informatie over de illegale opslag en verkoop van vuurwerk. Dit vuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen die door de Nederlandse wet aan vuurwerk gesteld zijn, is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel. De politie roept dan ook op om de handel en opslag van illegaal vuurwerk te melden op 0800-7000, het nummer van Meld Misdaad Anoniem.
 

Straffen Politie Haaglanden heeft met het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt over de vervolging van de handel, opslag en het afsteken van illegaal vuurwerk. In combinatie met het opblazen en/of vernielen van straatmeubilair gaat het OM forse straffen eisen. Straffen die kunnen leiden tot enkele weken hechtenis en of gevangenisstraf.

 

Vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn er tijdens de komende jaarwisseling vier plekken waarop de gemeente vreugdevuren gedoogt. In Leidschendam zijn dat het President Kennedyplein in de Heuvelwijk en in de kern Stompwijk een ponton in de Stompwijksevaart.

Met het oog op de veiligheid bij deze vreugdevuren heeft de gemeente met bewoners afspraken gemaakt. Onder andere over de maximale afmetingen van de brandstapels en de materialen die daar op mogen. Per gedoogvuur zijn er particuliere beveiligers aanwezig die de veiligheid op en rond de vuren in de gaten en er voor zorgen dat schade aan de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft. Deze beveiligers zijn op oudejaarsdag vanaf 12.00 uur bij het opbouwen van de brandstapels aanwezig tot 4 uur nieuwjaarsnacht. Buiten deze vier plekken zijn vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg niet toegestaan.

 

Ter voorkoming van illegale vreugdevuren kunnen inwoners de (vaak onveilige) opslag van brandbare materialen, die kennelijk bedoeld zijn om tijdens oud en nieuw op een brandstapel te belanden, melden bij het gemeentelijk meld- en informatiecentrum, telefoon 14070. De gemeente zorgt er dan voor dat deze materialen tijdig worden verwijderd.

 

Afvalbakken Leidschendam-Voorburg tijdelijk weg

 De gemeente Leidschendam-Voorburg verwijdert deze week als proef ruim 180 van de 1.100 afvalbakken op verschillende plaatsen binnen de gemeente en vervangt deze tijdelijk door afvalzakken. Van de afvalbakken, die wel blijven staan, worden de meeste aan het einde van de maand afgesloten met een klep. Met deze voorzorgsmaatregelen probeert de gemeente de schade aan openbare eigendommen tijdens de decembermaand te beperken.

 

Leidschendam-Voorburg stopt 1 januari met ophalen KCA

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten met ingang van 1 januari 2011 te stoppen met het ophalen met de chemokar van Klein Chemisch Afval (KCA) bij de haltes en weekmarkten. Kostenbesparing en de harmonisering van de afvalinzameling met andere gemeenten die onder de gemeenschappelijke regeling van Avalex vallen, waren doorslaggevend voor dit besluit. Daarbij levert deze manier van afvalinzameling te weinig resultaat qua afvalscheiding. Het blijft wel mogelijk KCA in te leveren bij het KCA-depot van het afvalbrengstation.

 

GroenLinks

Sociaal en Groen

GroenLinks gaat mensen met een maatschappelijke achterstand helpen hun positie te verbeteren. GroenLinks zal het mooie bewaren, maar ongezonde, onveilige, milieubedreigende situaties aanpakken. In overleg met maatschappelijke organisaties  in onze gemeente heeft het bestuur en de Gemeenteraadsfractie van Groenlinks  een keuze gemaakt om tot betere bezuinigingsvoorstellen te komen. Daarnaast vindt de fractie het van groot belang dat reserves  die opgebouwd zijn voor “zware” tijden, nu ook daadwerkelijk  gebruikt gaan worden om de gemeente sociaal én financieel gezond te houden. De belangrijkste maatregelen waar GroenLinks voor kiest:

Maak meer werk van energiebeperkende maatregelen bij alle overheidsgebouwen. dat scheelt enorm in de portemonnee, en is ook nog eens beter voor het milieu. Hetzelfde  geldt voor watergebruik en het terugdringen van de afvalberg. Stop met de inhuur van externen. Zorg daarnaast dat de ambtelijke organisatie efficiënt werkt en dat plannen goed voorbereid worden, Zodat onnodig lange procedures worden voorkomen. Goed management voorkomt dubbel werk. Zorg dat de centrale huisvesting, in bestaande panden wordt gerealiseerd. Trek het OZB op naar een gemiddeld niveau van de ons omringende gemeentes. Door het progressief karakter van de OZB dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Ouderenzorg voor de werkelijk ouderen, te beginnen vanaf de leeftijd van 65 jaar en niet, zoals nu vaak van af 55 jaar. Benader jonge senioren, die niet meer participeren in het arbeidsproces voor vrijwilligerswerk Kies voor  re-integratie (terug) in eigen beheer van de gemeente,  Neem afscheid van particuliere bureaus.  Beoordeel en begeleidt alleen mensen die daar echt baat bij hebben.  Nodig burgers uit voor een debat voor het inbrengen van alternatieven. Er is veel kennis en wijsheid onder de burgers, maak daar gebruik van !

Inwoners van onze gemeente die reeds ideeën hebben over alternatieven voor het voorgestane gemeentebeleid nodigen wij van harte uit deze aan ons kenbaar te maken:

Uw reactie zien wij graag: MCJ.Cornelissens@leidschendamvoorburg.nl

Onderhoud Starrevaart brug

Onderhoud brug Starrevaart Leidschendam 

De gemeente Leidschendam-Voorburg begint maandag 11 oktober met onderhoud aan de brug over de Starrevaart in de Leidsekade/Oostvlietweg. Het brugdek krijgt een waterdichte laag en de klinkerbestrating en de parkeervakken worden opgeknapt. Het werk duurt ongeveer een week. Door de combinatie van werkzaamheden blijft het ongemak beperkt.

Tijdens het werk aan het brugdek is de brug afgesloten voor verkeer. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen de brug wel gebruiken. Het overige wegverkeer moet omrijden via De Star en de Venestraat. Het eenrichtingsverkeer op de Oostvlietweg geldt niet tijdens de afsluiting dus de woningen zijn bereikbaar. De klinkerbestrating aan de kant van de Leidsekade en de parkeervakken aan weerszijden van de brug krijgen een opknapbeurt. De parkeervakken kunnen in deze periode niet gebruikt worden. 

 

Gebiedsvisie Stompwijk

Nieuwsflits Gemeente Leidschendam-Voorburg

Wijziging contactpersonen voor de gebiedsvisie Stompwijk

De gemeente is na het vaststellen van de gebiedsvisie Stompwijk gestart met de uitvoering van deze gebiedsvisie. Er is in de tussentijd veel gebeurd en op dit moment zijn dan ook diverse projecten in voorbereiding. Naast de ontwikkelingen vanuit de gebiedsvisie Stompwijk zijn er ook diverse andere ontwikkelingen gaande in het buitengebied van de gemeente. De gemeente is dan ook aan het bekijken hoe zij verder om wil gaan met haar gehele buitengebied. Hierdoor gaan een aantal zaken veranderen. Zo veranderen onder andere een aantal contactpersonen. Tijdens de openbare vergadering van de Adviesraad afgelopen donderdag is aangekondigd dat na een aantal jaren waarin met veel plezier samen is gewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de gebiedsvisie Frank van Vliet, Jantien van den Berg en Hanno Spierenburg afscheid gaan nemen. Hun taken en werkzaamheden worden met ingang van 1 oktober a.s. overgenomen door andere betrokkenen bij de gemeente, te weten:

-0 Kulturhus                                Marian Rood

-0 Verbindingsweg 1e fase         Evert-Jan van den Akker

-1 Verspreid liggend glas            Rob van Dijk

-2 Particuliere initiatieven           Annegreet Dilweg

-3 Bestemmingsplannen             Sheraida Julen/Roya Surie

U kunt voor bovenstaande projecten direct contact opnemen met de betreffende contactpersonen via 14070.Voor onderstaande projecten wordt de contactpersoon zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de Dorpsketting en de website(www.gebiedsvisiestompwijk.nl).

-4 Stompwijk algemeen incl. overige onderdelen

-5 Recreatief knooppunt Indien u algemene vragen heeft dan kunt u ook altijd terecht bij Ben van Vliet, communicatieadviseur van de gebiedsvisie Stompwijk (bjm.van.vliet@leidschendam-voorburg.nl of 14070). 

Gewonden bij aanrijding

Een 78-jarige automobiliste uit Zoeterwoude zag op dinsdag 21 september omstreeks 13.40 uur een 51-jarige motorrijder uit Zoetermeer over het hoofd. De vrouw reed vanaf de Meer en Geerweg de Jan Koenenweg op en verleende daarbij geen voorrang aan de Zoetermeerse motorrijder. Hij trachtte nog uit te wijken maar kon een aanrijding niet voorkomen. De Zoetermeerder kwam ten val en raakte gewond. Ook de automobiliste liep ten gevolge van de aanrijding letsel op. Beide bestuurders werden per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De aard van het letsel is niet bekend. De politie stelt een onderzoek in naar de juiste toedracht van de aanrijding.  

Hennepkwekerij ontmanteld

Hennepkwekerij ontmanteld Leidschendam/Stompwijk –

De politie heeft op vrijdag 17 september omstreeks 10.00 uur op de Stompwijkseweg een hennepkwekerij ontmanteld. Op een bovenetage van een schuur was een in werking zijnde kwekerij met 400 hennepplanten. Daarnaast werd illegaal stroom afgetapt. De politie heeft de hennepplanten en de apparatuur, bestaande uit assimilatielampen, koolstoffilters e.d. in beslaggenomen. Ook trof de politie een hoeveelheid illegaal vuurwerk aan. Het vuurwerk werd voor inbeslagname en vernietiging meegenomen naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de bewoners/huurders van het pand.

Politie Haaglanden wijst nadrukkelijk op het gevaar van hennepkwekerijen. In veel gevallen is er sprake van illegaal stroomgebruik wat kan leiden tot brandgevaarlijke situaties. Heeft u vermoedens van een kwekerij bij u in de buurt, dan vragen wij nadrukkelijk contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem bellen met de meldlijn Meld Misdaad Anoniem kan uiteraard ook. Het nummer is 0800-7000.