Categoriearchief: gemeente

Vervanging Hoge Brug Stompwijk

De gemeente Leidschendam-Voorburg vervangt voor de zomer de Hoge Brug over de Nieuwe Vaart in Stompwijk. De oude brug was aan vervanging toe; om veiligheidsredenen was de brug al geruime tijd afgesloten voor zwaar verkeer. Op verzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgt de nieuwe brug een grotere doorvaartbreedte vanwege het waterbergingsproject Nieuwe Driemanspolder. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer omrijden via de Meerlaan. Woningen en bedrijven bij de brug blijven bereikbaar.

De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. De aannemer is Ballast Nedam Infra Zuid West. Naar verwachting komt de Hoge Brug rond begin juni weer in gebruik.

 

Stemresultaten in Stompwijk

Het stemgedrag van de Stompwijkers op het stembureau Dorpshuis voor de Provinciale Staten verkiezingen van afgelopen woensdag was als volgt:

                                                                Dorpshuis                totaal gemeente                  

CDA                                                           28.2%                     12.5%         

VVD                                                           27.7%                     27.0%                    

GroenLinks                                                  6.1%                      5.9%

SP                                                               6.2%                       8.1%

PvdA                                                           4.9%                      14.5%

Partij voor de Dieren                                  1.4%                        2.5%

ChristenUnie                                               1.7%                       1.7%

SGP                                                               0%                        0.4%

D66                                                             2.8%                      11.0%

50+                                                             2.6%                        3.2%

PVV                                                           17.4%                       12.9%

Overige partijen                                           1%                           0.3%

In Stompwijk was de opkomst met 858 uitgebrachte stemmen, 47.5 procent. Voor de totale gemeente was de opkomst 59.2%. 

Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn steun en vertrouwen.

Voor vragen of informatie ben ik te bereiken op telefoonnummer 5803756 en e-mail am.van.boheemen@leidschendam-voorburg.nl

Yvonne van Boheemen Gemeenteraadslid CDA Leidschendam-Voorburg

 

CDA Zuid-Holland kiest voor ruimte

Het CDA staat voor steden en dorpen, die goed bereikbaar zijn met het Openbaar Vervoer, de auto en de fiets. Door de inzet van CDA in de provincie is er in de afgelopen 4 jaar 110 kilometer nieuwe fietspaden aangelegd, waaronder het Zijdepad in Leidschendam als onderdeel van de snelfietsroute. En als het aan de CDA ligt komt er nog eens 130 km bij. Het CDA geeft daarbij de prioriteit aan fietspaden in recreatiegebieden en aan snelfietsroutes, zoals tussen Leiden en Den Haag. Bij de toekomstige waterberging in de Nieuwe Driemanspolder zal er ook veel aandacht zijn voor fietsroutes en recreatie.

Daarnaast is het behoud van het open landschap voor het CDA belangrijk. Met het toepassen van de Ruimte voor ruimte regeling voor verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in het landelijke gebied rondom Stompwijk, zijn een aantal verouderde kassen opgeruimd. Hiermee wordt verrommeling van het groene open weidelandschap tegengegaan. Dit geldt ook voor de Duivenvoordecorridor, waarbij kassen plaatsmaken voor de oorspronkelijke groene cultuur historische waarde van het gebied. Het CDA is trots op het groene Leidschendammerhout en werkt actief aan het veilig stellen van de groene Vlietzone. Het CDA kiest voor kwaliteit van de schaarse groene ruimte die onze gemeente rijk is.

Door het duurzaam en veilig inrichten (zoals de N206) en verbreden van provinciale wegen, zorgt de provincie bovendien voor betere doorstroming, waardoor onze gemeente goed bereikbaar blijft. Voor de komende jaren staat het opknappen van het OV knooppunt op de lijst om aangepakt te worden. Deze bereikbaarheid via OV, auto en de fiets biedt kansen voor ondernemers. Het CDA staat voor een ondernemend Zuid-Holland, waarbij oude bedrijventerreinen worden opgeknapt.

 

Binnenkort weer naar de stembus

Wat gebeurt er eigenlijk in de provincie is een veelgehoorde vraag.

De taken van de Provinciale Staten liggen vast in de Provinciewet. De provincies houden toezicht op de gemeenten en waterschappen. Daarbij maken de Provinciale Staten plannen die vaststellen waar woningen, industrie en recreatie moet komen en welke gebieden groen moeten blijven. Zo bepaalde de provincie dat er geen grote woonwijk in de Westeinderpolder in Stompwijk moest komen. De provincies leggen ook wegen en fietspaden aan en subsidiëren instellingen op het gebied van welzijn en cultuur.

Na de verkiezingen kiezen de leden van de Provinciale Staten een bestuur: het college van Gedeputeerde Staten, hun voorzitter de Commissaris van de Koningin wordt benoemd door de koningin en de ministers voor een periode van zes jaar. De Provinciale Staten zullen in mei de leden van de Eerste Kamer kiezen. De Statenverkiezingen zijn dus ook belangrijk voor de nationale politiek, want iedere wet moet door de Eerste kamer worden goedgekeurd. In de Tweede Kamer is een nu een krappe meerderheid voor groene en sociale ideeën. Wilt u geen grootschalige woningbouw in Stompwijk en wilt u het dorp groen houden? Zorg dan dat er in de Eerste Kamer ook een linkse meerderheid komt.

GroenLinks kiest in de provincie voor:

Een krachtige en groene sociale stem stem in de Eerste kamer. Investeren in onderwijs, zorg en duurzame economie. Gratis fiets mee in bus, tram en trein. Jeugdzorg zonder wachttijden. Rust aan de kust en in de Vlietzone.

Respect voor het landschap.

Kleur de provincie groen en maak de Eerste Kamer links!

Stem 2 maart GroenLinks

Voor meer informatie of een poster:

Carla Wijnhoven Raadslid GroenLinks

Email: cj.wijnhoven@leidschendam-voorburg.nl

 

Stompwijker mishandeld

Leidschendam/Stompwijk – Een 19-jarige Stompwijker werd op vrijdag 28 januari mishandeld door vermoedelijk een plaatsgenoot. De man verliet omstreeks 23.30 uur een bar-dancing aan de Dr. Van Noortstraat,  toen hij werd belaagd door een jongen, die hem een stomp in het gezicht gaf, waardoor de Stompwijker ten val kwam. Hij kreeg vervolgens meerdere schoppen tegen het lichaam en liep een gebroken neus en diverse kneuzingen op. Meerdere personen waren getuige van de mishandeling. De politie heeft op donderdag 3 februari een 17-jarige Stompwijker aangehouden, die verdacht wordt de mishandeling te hebben gepleegd. De 17-jarige Stompwijker werd op vrijdag 4 februari geleid voor de rechter commissaris.

 

Help via Burgernet Stompwijk veiliger te maken

 Sinds begin januari is Burgernet actief in Leidschendam-Voorburg. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet is in de plaats gekomen van SMS-Alert, dat sinds oktober 2009 actief is in de gemeente. SMS-Alert beperkte zich tot alleen sms-berichten. Burgernet maakt gebruik van tekst- en gesproken berichten, via vaste en mobiele telefoon, sms en e-mail.

Netwerk Hierbij wordt een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente benut, die zich hebben aangemeld bij Burgernet. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, start de centralist van de meldkamer van de politie een Burgernetactie. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.

Wijkgericht Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS of e-mail met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Die berichten worden wijkgericht verzonden. Zo kan een deelnemer direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Deelnemers krijgen naderhand een melding over het resultaat van de Burgernetactie.

Overval Na de overval op de supermarkt vorige week, heeft de politie ook een Burgernetbericht uitgestuurd met het verzoek uit te kijken naar daders en vluchtauto.

Meedoen! Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van Stompwijk? Meld u dan aan via www.burgernet.nl Dan helpt u mee uw Stompwijk en onze gemeente veilger te maken. 

Politieberichten

Zinloos geweld

Een vijftal Leidschendamse jongens, die op zondag 16 januari omstreeks 03.00 uur, na een avondje uit, over de Dr. Van Noortstraat fietsten, werden belaagd door een aantal jongeren op bromfietsen. De  Leidschendammers, in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, werden klemgereden, met een mes bedreigd en kregen een kopstoot en meerdere klappen tegen het hoofd. Een 16-jarige Leidschendammer heeft aangifte van mishandeling gedaan. De politie beschikt over een signalement van de daders en stelt een onderzoek in.

Hagenaars aangehouden na diefstal quad

Drie Hagenaars, in de leeftijd van 17 tot 19 jaar, dachten zondag 16 januari omstreeks 03.45 uur hun slag te slaan. Een 22-jarige bewoner van de Stompwijkseweg zag de jongens rond zijn ouderlijke woning sluipen en zag hen korte tijd later er met zijn quad, die in de schuur gestald had gestaan, vandoor gaan. Hij noteerde het kenteken van de auto, waarmee de Hagenaars naar zijn woning waren gekomen. De politie wist korte tijd later de bestuurder van die auto aan te houden. In de auto werd een hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Politieagenten troffen de overige twee jongens op de quad aan. Zij lieten het voertuig in ’t Lienplantsoen achter en namen de benen. Met behulp van een politiehond werd in de omgeving een onderzoek ingesteld. Agenten wisten de tweede verdachte aan te houden. De derde was voor de politiehond. Aan diverse aanmaningen van de hondengeleider naar de derde verdachte om uit de struiken te komen, gaf de 17-jarige Hagenaar geen gevolg. De politiehond beet daarop de Hagenaar. Hij kon vervolgens ook worden aangehouden. Uit onderzoek bleek dat de 17-jarige een minderjarige veelpleger was. Hij stond ook nog gesignaleerd voor een eerder gepleegde diefstal van een motorfiets.

 

Kerstbomen inleveren

Net als voorgaande jaren houdt de gemeente een grote kerstboominzamelactie zodat de bomen op milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

Vijftig cent per boom

Een verschil met vorig jaar is dat er geen loten meer uitgedeeld worden. De vergoeding per ingeleverde kerstboom is verhoogd.

U ontvangt € 0,50. Bij grote hoeveelheden verzamelde bomen (meer dan vijftig) bestaat de mogelijkheid op afroep aan huis af te halen. Neem dan contact op met het gemeentelijke Meld- en Informatiecentrum, telefoon 14 070.

De bomen kunnen in Stompwijk worden ingeleverd op woensdag 5 januari 2011, 13.30 – 15.30 uur -Meerlaan hoek Hoefblad

 

(Illegaal) vuurwerk

 Jaarlijks raken tientallen mensen gewond door (illegaal) vuurwerk. Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in een omgeving die niet voldoet aan de veiligheidseisen, bijvoorbeeld een woning of een garage, levert bovendien gevaar op voor ontploffing of een grote brand. Daarnaast merkt Politie Haaglanden dat jongeren het veelal illegaal en zwaarder vuurwerk gebruiken om daarmee vernielingen aan te richten aan het straatmeubilair zoals een abri, postbus of vuilnisbak. De schade hierdoor bedroeg de afgelopen jaren vele duizenden euro’s.

Voorkom gevaar Om gevaarlijke situaties te voorkomen waarschuwt het Regionaal Milieuteam (RMT) van Politie Haaglanden voor illegaal vuurwerk en het opslaan van grote hoeveelheden daarvan. In 2009 nam het team ruim 2500 kg vuurwerk in beslag. Door meldingen via Meld Misdaad Anoniem kreeg het team veel tips over illegale handel en opslag van vuurwerk.
 

Meld illegaal vuurwerk Ook dit jaar is Politie Haaglanden op zoek naar informatie over de illegale opslag en verkoop van vuurwerk. Dit vuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen die door de Nederlandse wet aan vuurwerk gesteld zijn, is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel. De politie roept dan ook op om de handel en opslag van illegaal vuurwerk te melden op 0800-7000, het nummer van Meld Misdaad Anoniem.
 

Straffen Politie Haaglanden heeft met het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt over de vervolging van de handel, opslag en het afsteken van illegaal vuurwerk. In combinatie met het opblazen en/of vernielen van straatmeubilair gaat het OM forse straffen eisen. Straffen die kunnen leiden tot enkele weken hechtenis en of gevangenisstraf.