Gemeente Nieuwsflits

Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom gaat stap 3 van het openingsplan op 5 juni in. De meeste locaties in ons land zijn open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers. 

Vaccineren of niet?  

Heeft u twijfels of vragen over de coronavaccinatie? Zet op een rijtje wat u belangrijk vindt. Of praat er eens met anderen over. Kijk met de coronavaccinatie keuzehulp wat u weet over het coronavaccin en wat een rol speelt in uw keuze.

Uitbreiding blauwe zone Damcentrum en L’dam-Zuid

De gemeente wil de parkeerdruk in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid verlagen. Samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid is gezocht naar maatregelen.
Uitbreiding van de blauwe zone moet ervoor zorgen er meer parkeerruimte op straat komt voor bewoners en bezoekers van het Damcentrum. Het ontwerp verkeersbesluit en een concept ontheffingenbeleid liggen van 11 juni tot en met 9 juli ter inzage.

Focus op herstel en noodzakelijke maatregelen

De gemeente sluit het vorige jaar met een positief financieel resultaat af. Maar de toekomst is niet zorgenvrij. In de Jaarstukken 2020 en Kadernota 2022-2025 is duidelijk: we focussen op herstel en nemen noodzakelijke maatregelen.

Fiets door beschilderde spoortunnel!

De fietstunnel onder het spoor parallel aan de Noordelijke Randweg N14 is door kunstenaars beschilderd. Als u nu door de tunnel fietst kunt u het landschap ‘beleven’ doordat de kunstenaars planten en dieren uit de omgeving tot leven hebben gebracht.