Met vlag en wimpel

Er was eens een meneer uit Voorburg, die van wandelen houdt. Hij liep eens helemaal naar Stompwijk. Eerste indruk: een sportieve man. Hij ziet de gerafelde vlag van Stompwijk voor het Dorpspunt wapperen, ergert zich en maakt melding bij de gemeente dat dit geen gezicht is. Tweede indruk: een goed waarnemende en initiatiefrijke man. Deze signalering heeft Penchi Harteveld ter harte genomen en ze heeft het Dorpspunt een nieuwe vlag geschonken, die nu extra verstevigd aan de randen door Ria van Rijn aan de vlaggenmast wappert en weer jaren mee kan.

Dank meneer uit Voorburg en natuurlijk dank aan Penchi van de gemeente.

U houdt een wapperde vlag te goed.    

Petra