Warmteleiding langs Leidschendam-Voorburg

Een geplande leiding die restwarmte vanaf het havengebied van Rotterdam via Rijswijk naar Leiden moet gaan transporteren, zal Leidschendam-Voorburg grotendeels mijden. De leiding gaat over Haags grondgebied ten oosten van de Vliet lopen.  Bij Stompwijk loopt de leiding tussen de A4 en het dorp door naar Zoeterwoude.

B&W hebben tot nu toe een keuze voor een warmtenetwerk in het kader van de energie-omwenteling (weg van het gas) als te ingrijpend voor de bestaande bebouwing afgewezen. De leiding naar Leiden is een project van de Gasunie en wordt gesteund door rijksoverheid en provincie Zuid-Holland.

Het is de bedoeling dat de Gasunie te zijner tijd convenanten sluit met regiogemeenten. De leiding naar Leiden bedient Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten. De levering moet in 2026 beginnen.

De leiding naar Leiden takt in Rijswijk ter hoogte van de kruising N206 (Rijswijk-Delft) met de A4 af van de geplande leiding tussen het Rotterdamse havengebied en Den Haag. Die leiding moet wel 70 centimeter doorsnee krijgen vanwege de extra hoeveelheid warmte die richting Leiden moet gaan.

Overigens wordt er vanaf de leiding naar Leiden ter hoogte van de N14 wel een aftakking voorzien richting de Haagse wijk Mariahoeve.