Bericht van KWS

De Doctor van Noortstraat is weer opengesteld. De Tuinbouwbrug/-weg tot aan de verbinding met de Veenpoldersweg blijft nog afgesloten, de werkzaamheden zijn daar nog niet afgerond. Wanner de Tuinbouwbrug/-weg weer  opengesteld wordt laten wij u via de app weten. Bewoners van de Tuinbouwweg kunnen via de Veenpoldersweg richting Huyssitterweg op de Doctor van Noortstraat komen.

Das pech, palen weg, dan maar wandelen over de weg!

Rienus Odijk