Gemeente zet in op aanpak eenzaamheid

Iedereen zou het gevoel moeten hebben dat er iemand voor hem of haar is. Juist nu. Daarom zet de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende drie jaar extra in op het tegengaan van eenzaamheid.

Wethouder Juliette Bouw: “Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Zeker nu we beperkt zijn in onze sociale contacten en er veel minder activiteiten zijn waar je anderen kunt ontmoeten. Het is iets dat je voelt, maar dat niet zichtbaar is aan de buitenkant. Terwijl het juist heel belangrijk is dat eenzaamheid op tijd wordt herkend en aangepakt.”

De gemeente maakt zich de komende drie jaar sterk tegen eenzaamheid. Daarvoor is een plan van aanpak ontwikkeld. Onderdeel hiervan is een bewustwordingscampagne om het gesprek over eenzaamheid op gang te brengen onder inwoners en organisaties. Daarnaast wordt er extra ingezet op het bereiken van ouderen die niet digitaal vaardig zijn en het trainen van professionals en vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties, om eenzaamheid nog sneller te herkennen en hiermee om te gaan.

Ook wil de gemeente een lokaal netwerk vormen met organisaties die zich samen inzetten voor het tegengaan van eenzaamheid. Bijvoorbeeld door samen in kaart te brengen wat er al gebeurt op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, en welke activiteiten nog missen. 

Noot voor redactie: voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wendy de Wild, communicatieadviseur via 070 300 9344 en wwcadwild@lv.nl. Iedereen zou het gevoel moeten hebben dat er iemand voor hem of haar is. Juist nu. Daarom zet de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende drie jaar extra in op het tegengaan van eenzaamheid.

Wethouder Juliette Bouw: “Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Zeker nu we beperkt zijn in onze sociale contacten en er veel minder activiteiten zijn waar je anderen kunt ontmoeten. Het is iets dat je voelt, maar dat niet zichtbaar is aan de buitenkant. Terwijl het juist heel belangrijk is dat eenzaamheid op tijd wordt herkend en aangepakt.”

De gemeente maakt zich de komende drie jaar sterk tegen eenzaamheid. Daarvoor is een plan van aanpak ontwikkeld. Onderdeel hiervan is een bewustwordingscampagne om het gesprek over eenzaamheid op gang te brengen onder inwoners en organisaties. Daarnaast wordt er extra ingezet op het bereiken van ouderen die niet digitaal vaardig zijn en het trainen van professionals en vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties, om eenzaamheid nog sneller te herkennen en hiermee om te gaan.

Ook wil de gemeente een lokaal netwerk vormen met organisaties die zich samen inzetten voor het tegengaan van eenzaamheid. Bijvoorbeeld door samen in kaart te brengen wat er al gebeurt op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, en welke activiteiten nog missen.