Enquête auto delen

Steeds meer mensen doen aan autodelen. De gemeente wil weten of en hoeveel animo er bij inwoners is voor het gebruik van deelauto’s en welke vormen van deelautogebruik dan de voorkeur heeft.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Aan het begin van de enquête worden een aantal vragen over uw persoonlijk autogebruik. Dat doen wij om u de juiste vragen te kunnen stellen en om een goede verwerking van de resultaten te kunnen maken. Deze antwoorden zijn niet herleidbaar op u als persoon. Deelname blijft anoniem.

www.lv.nl/een-deelauto-iets-voor-u-geef-uw-mening