Aangepast spreekuur gebiedsregisseur Stompwijk

Vindt u het belangrijk dat Stompwijk veilig en leefbaar blijft? Heeft u daar vragen over aan de gemeente? Of goede ideeën om dat te verbeteren? Neemt u dan tijdens het telefonische spreekuur contact op met de tijdelijke gebiedsregisseur Margriet Essink.

Anders dan anders

Vanwege het coronavirus gaan veel zaken anders dan normaal. Toch probeert de gemeente inwoners zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Juist omdat in deze tijd veel sociale netwerken wegvallen en burgerinitiatieven worden opgestart,  is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. De gebiedsregisseur is de schakel tussen alle partijen en verbindt door waar nodig is. Daarom gaan het spreekuur in Stompwijk gewoon door, maar dan telefonisch.

Telefonisch bereikbaar gebiedsregisseur Stompwijk

Normaal gesproken kunt u bij het spreekuur bij het Dorpspunt binnenlopen. Uiteraard gaat dat op dit moment niet. Daarom kunt u telefonisch contact opnemen met de tijdelijke gebiedsregisseur voor Stompwijk en het buitengebied. U kunt haar op werkdagen bellen via telefoonnummer 06-41834603.

Voor welke onderwerpen kunt u terecht op het spreekuur?

U kunt met veel bij de gebiedsregisseur terecht, zolang het de leefbaarheid in de wijk of buurt of groepen van bewoners aangaat. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over het groen, het verkeer, het spelen, de veiligheid. Wilt u iets voor uw woonomgeving of medebewoners doen of organiseren? En heeft u daar vragen over? Neem dan gerust een telefonisch contact op: de gebiedsregisseur kan u ook daar verder mee helpen.

Waar kunt u terecht met andere onderwerpen?

Informatie en aanvraagmogelijkheden voor individuele kwesties zoals een bouwvergunning, uitkering of belastingaanslag of de corona maatregelen vindt u op www.lv.nl  U kunt ook het Servicecentrum Leidschendam van de gemeente bellen via 14 070.