Wegafsluitingen en verkeershinder Stompwijk

In verband met de aanleg van de Veenpoldersweg in Stompwijk kan vanaf woensdag 24 maart tot en met dinsdag 30 maart op enkele wegen in Stompwijk verkeershinder ontstaan door werkzaamheden. Tevens zijn enkele wegen tijdelijk deels afgesloten voor al het verkeer.

LV aan de slag met uitvoeringsplan SLA

Schone lucht = gezonde lucht! We gaan aan de slag met het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA). Het gemeentelijk uitvoeringsplan SLA bestaat grotendeels uit al lopende maatregelen, zoals het stimuleren van elektrisch vervoer (aanleg oplaadpunten inclusief innovatieve oplossingen), het stimuleren van fietsgebruik, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Maar ook voorlichting over houtstook, duurzaam bouwen én het stellen van emissie-eisen aan bedrijven.  

Vrijwilligerspunt wordt LVvoorElkaar

Zoekt u vrijwilligerswerk? Op www.lvvoorelkaar.nl vindt u vanaf nu vrijwilligerswerk dat past bij uw talent en tijd. Of laat u inspireren door verhalen van andere vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties kunnen op het nieuwe platform hun vacatures plaatsen en er alles lezen over werken met vrijwilligers.