‘Ontelbare transporten’ leiden tot actie Stompwijkers

‘Schade veroorzaakt door zwaar wegverkeer ten behoeve van aanleg Veenpoldersweg’. Zo luidde de kop boven een artikel in het Stompwijkse huis-aan-huisblad De Dorpsketting. Daarin werden gedupeerden opgeroepen zich te melden om samen een schadeclaim te kunnen indienen. Was getekend: schadecollectiefstompwijk@gmail.com

Achter het schadecollectief zit A., zelf woonachtig aan de Dr. van Noortstraat in Stompwijk. Ook zijn woning heeft schade opgelopen. A. wil niet met naam en toenaam in de krant want ,,Deze actie gaat niet om mij. Daarom blijf ik graag anoniem.’’

Uitleg geven wil A. echter wel. ,,Er is een traject opgestart voor gedupeerde bewoners van de Dr. van Noortstraat om recent opgelopen schade aan onze woningen veroorzaakt door zwaar wegverkeer te gaan verhalen op KWS Infra b.v..’’

,,Er is afgeweken van eerdere toezeggingen aan bewoners door gemeente Leidschendam-Voorburg dat uitsluitend het nieuwe tracée en Westeinderweg als aan- en afvoerroute gebruikt zou gaan worden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe rondweg.’’

,,Het wegdek van de Dr. van Noortstraat en de fundamenten van veel woningen liggen in een eeuwenoud dijklichaam (destijds gebouwd voor paard en wagen) waar de afgelopen maanden veelvuldig vrachtwagens, trekkers met aanhangers en stuiterende kranen overheen gereden zijn.’’

,,Iedere passage van dergelijke zware voertuigen zorgt, ongeacht de snelheid waarmee gereden wordt, voor (extreme) trillingen in het dijklichaam wat heeft geleid tot zichtbare schade aan onze woningen, bruggen, wegdek van de Dr. van Noortstraat en zelfs de kadewand.’’

,,Er is de afgelopen maanden veelvuldig contact geweest tussen verschillende omwonenden met zowel de communicatiemanager van KWS Infra als met de door de gemeente ingehuurde projectleider. Dit heeft niet geresulteerd in een afname van het bouwverkeer.’’

,,We weten niet hoeveel gedupeerden er zijn, daarom hebben we de oproep geplaatst. Wat erg vervelend is dat de gemeente het niet nodig vond om opnamerapporten van woningen gelegen aan Dr. van Noortstraat en Laantje van Kampen te laten maken bij de start van de aanleg van de rondweg.’’

,,Zowel in het voortraject (voorbelasting) als in de latere afbouwfase is er sprake van ontelbare zand- en grondtransporten, aan-en afvoer van sloopmateriaal en afleveren van staal, beton (vloeibaar of kant en klare onderdelen), gasflessen (laswerk) en andere  benodigdheden.’’

,,We rekenen er op dat KWS Infra hun verantwoordelijkheid neemt (ze zijn verzekerd voor schade die veroorzaakt wordt door hun bouwactiviteiten). Zo niet dan kloppen we aan bij de gemeente, want die valt zeker ook het een en ander te verwijten.’’

,,We stellen een model-schadeclaimbrief ter beschikking aan gedupeerden, waardoor de stap om een claim in te dienen makkelijker gemaakt wordt. En nee, een advocaat is nog niet ingeschakeld.’’