Nieuwsbrief Gemeente

Veilig stemmen voor de Tweede Kamer

Vanwege corona gaan de verkiezingen van de Tweede Kamer dit jaar anders dan gebruikelijk. Een deel van de stembureaus is drie dagen open. En er zijn stembureaus deels op andere locaties ingericht. Kiezers van 70 jaar of ouder, kunnen per brief stemmen.

Stembureau in de buurt

Op de pagina verkiezingen vindt u alle stembureaus en de openingstijden. Alle stembureaus, behalve die in de Trinity Church, zijn toegankelijk voor scootmobiel en rolstoel. Invalidenparkeerplaatsen vlakbij de stembureaus zijn aanwezig.

U wilt stemmen, maar niet naar het stembureau

Als u liever niet naar een stembureau gaat, kunt u een inwoner van Leidschendam-Voorburg machtigen om namens u te stemmen. Op de achterkant van uw stempas staat hoe dat kan. Dit jaar mag de gemachtigde voor maximaal drie andere kiezers stemmen.


Het is ook mogelijk om iemand buiten de gemeente te machtigen om uw stem uit te brengen. Hiervoor kunt u tot en met 12 maart 2021 een schriftelijk volmachtbewijs aanvragen bij de gemeente. Dit volmachtbewijs wordt gestuurd naar degene die voor u mag stemmen.

Stemwijzer helpt bij uw keuze

Als u wilt stemmen, maar u weet nog niet op welke partij, dan kan de stemwijzer u misschien helpen. De stemwijzer is een stemhulp die kiezers veel gebruiken in verkiezingstijd. Op www.stemwijzer.nl kunt u uw standpunten vergelijken met die van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.

Drukte van het stembureau vermijden

Op 15, 16 en 17 maart 2021 kunt u op een kaart zien hoe druk het is bij een stembureau. Ook staat op deze kaart waar een minder druk stembureau in uw omgeving is. U kunt in ieder stembureau in de gemeente uw stem uitbrengen. De kaart wordt elk half uur bijgewerkt.
De kaart is vanaf 15 maart 2021 beschikbaar.

Stempas kwijt?

Heeft u de stempas nog niet ontvangen of is deze kwijt of beschadigd? U kunt tot en met donderdag 11 maart een nieuwe stempas aanvragen. Tijdens de reguliere openingstijden en op vrijdag 12 maart tot 17.00 uur kunt u bij het Servicecentrum (zonder afspraak) ook een vervangende stempas aanvragen.

Alle actuele informatie vindt u op de verkiezingenpagina.

Even tijd voor de mantelzorger, júist nu

De coronacrisis is voor iedereen ingrijpend, zeker ook voor mantelzorgers. Dagelijkse routines zijn anders dan voorheen, er is minder tijd om op adem te komen. En dat is nu juist zo belangrijk om de zorg voor een partner of familielid vol te kunnen houden. Om mantelzorgers toch die adempauze te kunnen geven, werkt de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met respijthuis Strandgoed Ter Heijde.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Strandgoed Ter Heijde via 015 515 5000 / 06 5391 0101 (bereikbaar tijdens kantooruren), strandgoed@pietervanforeest.nl of kijk of de website: www.strandgoedterheijde.nl

Enkele wegen in Stompwijk

Wegafsluitingen in Stompwijk

In verband met de aanleg van de Veenpoldersweg in Stompwijk zijn enkele wegen in maart tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Het betreft de N206-zijde van de Doctor van Noortstraat, de Van Kampenlaan en de Doctor van Noortstraat ter hoogte van de Tuinbouwbrug.

Doctor van Noortstraat, N206-zijde

Van maandag 8 maart tot en met vrijdag 12 maart is de Doctor van Noortstraat aan de zijde van de N206 afgesloten. Dit is nodig in verband met de inrichting van het wegvak vanaf de N206 naar de Veenpoldersbrug en de kruising van de Veenpoldersweg met de Doctor van Noortstraat. Verkeer van en naar het dorp wordt hier via de Meerlaan omgeleid.

Van Kampenlaan

Van dinsdag 9 maart tot en met donderdag 11 maart 2021 is de Van Kampenlaan bij de aansluiting op de Veenpoldersweg afgesloten. Deze afsluiting is nodig om de ‘slinger’ naar de Veenpoldersweg te kunnen ophogen. Direct betrokken bewoners zijn geïnformeerd.

Doctor van Noortstraat bij de Tuinbouwbrug

Van woensdag 24 maart tot en met woensdag 31 maart 2021 is de Doctor van Noortstraat ter hoogte van de Tuinbouwbrug afgesloten. Dit is nodig om de nieuwe Tuinbouwbrug te kunnen afbouwen. Fietsers, voetgangers en de hulpdiensten hebben via de verharde by-pass wel doorgang. Borden geven de wegafsluiting en omrijdroute aan.

Bereikbaar Stompwijk

De gemeente wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk verbeteren. Inmiddels is de Stompwijkseweg opgeknapt en vernieuwd. Momenteel wordt de nieuwe verbindingsweg (Veenpoldersweg) aangelegd. Daarna volgt de herinrichting van Doctor van Noortstraat. Meer weten? Kijk op www.lv.nl/bereikbaar-stompwijk.

Op de hoogte blijven?

Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden via de KWS-app. Deze gratis, anonieme en reclamevrije app is beschikbaar via de App Store en Google Play.

Door in de app te zoeken op ‘Stompwijk’ of het project op de kaart op te zoeken en vervolgens het project favoriet te maken door het sterretje aan te vinken, ontvangen geïnteresseerden wekelijkse updates over de werkzaamheden, planning en fasering.