Start project groene energie in Stompwijk

De coöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg (ZonopLV) en Rick van
Boheemen van boerderij Akkerlust hebben samen de mogelijkheden voor een gezamenlijk project met zonnepanelen onderzocht. Op de boerderij kan er een project worden gerealiseerd met 160 zonnepanelen. ZonopLV zoekt nu leden die mee willen doen en wil daarbij graag Stompwijkers voorrang verlenen.

Hoe werkt het?

ZonopLV is een coöperatie. Dat houdt in dat leden intekenen op een project, het project financieren en het project exploiteren. Zodra er voldoende leden zijn, laat de coöperatie de installatie plaatsen. Zij sluit daarvoor een overeenkomst met de eigenaar van het dak, waarop de installatie wordt geplaatst. De leden kopen een of meer certificaten. De kosten van een certificaat liggen tussen € 260 en € 300. De inkomsten komen uit de stroomopbrengst en uit een vaste subsidie 15 jaar lang van de overheid (nieuwe postcoderoosregeling). Over een periode van 15 jaar wordt de installatie afgeschreven. Alle inkomsten daarna zijn meegenomen. Het rendement gedurende die vijftien jaar is tussen 6-10%. En alle leden produceren groene stroom, verminderen hun CO2-uitstoot en helpen zo mee aan de energietransitie. Dat betekent dat leden bijdragen aan een beter klimaat én geld verdienen.

Wat is ZonopLV?

ZonopLV is een coöperatie van leden die allemaal in Leidschendam-Voorburg wonen en die samen de coöperatie aansturen. ZonopLV is lid van een landelijke coöperatie; ook in Zoeterwoude, Voorschoten en Leiden zijn Zonop-coöperaties. We kunnen dus gebruikmaken van landelijke expertise en bijstand bij het realiseren van projecten. In Voorburg is er al een project gerealiseerd met 236 panelen op het dak van de sporthal aan de Delflandlaan.
Deze levert stroom sinds december 2019.

Hoe gaat het verder?

Als je belangstelling hebt, mail dat dan aan info@zonoplv.nl. Als er voldoende respons is, schrijft de coöperatie een prospectus. Dat is verplicht, omdat deelname in het project volgens de wet- en regelgeving een belegging met risico’s is. In deze prospectus staat het project beschreven, inclusief een financiële toelichting. Voor alle belangstellenden zal er vervolgens een bijeenkomst
worden georganiseerd ter toelichting en voor beantwoording van vragen. Deelname in het project is alleen mogelijk voor leden. Elk lid betaalt entreegeld van € 35,-. De leden kunnen daarna intekenen op certificaten. Als deze verkocht zijn, verleent de coöperatie opdracht aan een installatiebedrijf voor plaatsing. De wens is de installatie nog voor de zomer te kunnen plaatsen. En daarna profiteren alle leden tenminste 15 jaar elke dag van de zon!

Tot ziens Rob Kniesmeijer Voorzitter ZonopLV