Fietstunnel A4 tot en met 2 april dicht

Vanaf maandag 18 januari tot en met vrijdag 2 april is de fietstunnel onder de A4 door die de verbinding vormt tussen Stompwijk en natuur- en recreatiegebied Vlietland, ook wel bekend als Hofwegtunnel, afgesloten. Men bouwt dan 3 daglichtopeningen, vides, in het oude deel van de fietstunnel.

In het nieuwe deel zijn de vides al aangebracht. Daarnaast wordt de tunnel netjes afgewerkt, met onder meer anti-graffitycoating en nieuwe verlichting. Uiteindelijk moet er ook nog een bovenste laag asfalt, de deklaag, worden aangebracht. (foto RijnlandRoute).

Deal over geluidwal Vlietland

De provincie Zuid-Holland en het Recreatiecentrum Vlietland (RCV) hebben een deal gesloten over de aanleg van een 3 meter hoge geluidwal in het noordoostelijke deel van Vlietland, langs de A4. De wal tussen de Vinkesloot en de Bakkersloot komt er zo snel mogelijk, zo heeft de provincie beloofd.

Met het akkoord laat RCV de eis tot schadeloosstelling wegens gemaakte advocaat- en proceskosten vallen. Ook klachten jegens provinciale ambtenaren wegens een onacceptabele handelwijze, vervallen.

RCV wilde ter plekke een tien meter hoge geluidwal. Men neemt nu met 3 meter genoegen in de verwachting dat de wal op korte termijn 4,5 meter hoog zal worden. Die in samenhang met verdere geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van Vlietland.

Gedeputeerde Staten en RCV constateren beiden dat de relatie de laatste tijd verbeterd is. Beide partijen willen daar verder aan werken. RCV sprak eerder over geschonden vertrouwen.

Over de geluidwerende voorziening langs de A4 wordt al sinds 2009 gesproken. In 2019 dwongen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten er nu eindelijk werk van te maken. Probleem is echter de geplande verbreding van de A4. Bovendien wordt nog gedubt over de hoogte van de voorziening.

GBLV-gemeenteraadslid Monica Velù heeft B&W er ondertussen op gewezen dat in 2009 al was bepaald dat de voorziening minimaal 3 meter hoog moest worden. B&W hebben de provincie voorgesteld het scherm op bepaalde gedeelten lager te maken om kosten te drukken. Volgens Velù mochten B&W die suggestie helemaal niet doen.