Woningbouw in Meeslouwerpolder

De gemeente wil de bouw van 35 woningen in de Meeslouwerpolder (Stompwijk) toestaan. Die moeten dan wel langs de Huysitterweg en Tuinbouwweg komen. De panden kunnen achter elkaar gebouwd worden. Woonerven zijn ook toegestaan.

Dat blijkt uit het Ontwerp bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder dat B&W ter inzage hebben gelegd. Volgens B&W wordt de glastuinbouw in het gebied minder prominent. Er zijn al bedrijven gestopt. De polder kent oude en leegstaande opstallen en kassen.

Om het gebied vitaal en aantrekkelijk te maken zijn er ‘nieuwe functies’ nodig. B&W willen de glastuinbouw ruimte geven zich te ontwikkelen op een compact gebied tussen beide wegen in. Daarnaast kunnen er bedrijven heen die elders in het buitengebied nu te veel overlast geven.

De woningbouw zou moeten plaatsvinden op grond van oude en reeds gestopte bedrijven. Het moet dan gaan om los staande ééngezinswoningen van hoogstens een etage met kap. Concreet worden aan Tuinbouwweg 7 en 7a de bestaande bedrijfsgebouwen en kassen gesloopt. Daar komt één nieuwe woning voor in de plaats.

B&W erkennen dat de geluidoverlast van de A4 de woningbouw hindert. Er moet een geluidscherm langs de weg komen van 2,5 tot 4,5 meter hoogte. Maar dan nog zullen ontheffingen nodig zijn voor de normen van geluidhinder op gevels, wil de bouw kunnen.

De agrarische bedrijven in de polder mogen deelactiviteiten gaan ontplooien zoals kamperen, overnachten, dagrecreatie, opslag/stalling, zorg, theeschenkerij, een klein ambachtelijk bedrijf, paardenpension.

De  gemeente kondigt verder aan het weidegebied in de polder verder te willen gaan ontwikkelen.