Stompwijk bij Zoeterwoude, het onderzoeken waard

‘Stompwijk is de blinde darm van Leidschendam’. De in 2013 overleden Gerard Welp, ooit zeer actief bij De Dorpsketting (DK), maakte zo’n 35 jaar geleden van zijn hart geen moordkuil. Hij vond dat het dorp Stompwijk er bij de gemeente een beetje bij hing. Het hoogstnoodzakelijke in het dorp werd gedaan, maar voor de rest vonden ze het wel best, daar in Leidschendam. Het nagenoeg zelfde kritische geluid is nu weer hoorbaar. Hangt Stompwijk er nog steeds een beetje bij? Of erger, is die darm lichtelijk ontstoken? Is wellicht een operationele ingreep nodig?

Leo Oliehoek, lid van de plaatselijke Adviesraad, draaide er in de DK nr. 2561 (kerstnummer) niet omheen. Hij reageerde op een krantenartikel, waarin Coert Bregman aan de bel trok over de alarmerende situatie in Stompwijk. Een enkele politieke partij (GBLF) haakte aan bij die discussie.

Zoeterwoude

Enkele citaten uit Oliehoek’s verhaal Leefbaarheid in Stompwijk zwaar op de proef gesteld: “De politiek in Leidschendam moet wakker worden geschud”, ‘Er moet een eind komen aan deze negatieve spiraal’ en….”Toch maar eens met de buren gaan praten, daar is Stompwijk misschien beter af”. Met buren doelt hij op Zoeterwoude, waar volgens hem “het ene na het andere bouwplan gereed komt”. Al eerder probeerde Oliehoek de knuppel in het hoenderhok te gooien. In de Stompwijk-film ‘Dorp tussen Steden’ (2011) stak hij al eens zijn nek uit (misschien is aansluiting bij Zoeterwoude zo gek nog niet). Maar toen bleef het daar bij, zijn suggestie kreeg geen vervolg. Nu bespeurt hij opnieuw hij weer onvrede en gemor; de meeste dorpsbewoners vinden, zo leert zijn rondvraag in het dorp, dat “we in Zoeterwoude beter af zouden zijn”. Zijn opinie in de DK sluit hij af met “ik blijf (….) hopen op snelle woningbouw in Stompwijk, maar ook op een Stexit”.

De discussie is niet nieuw. Ooit was het de provincie Zuid Holland, die voorstelde om Stompwijk bij Zoeterwoude in de te delen. En de inwoners van Stompwijk hebben zelf ooit de kans gehad om zich uit te spreken voor aansluiting bij Zoeterwoude of blijven bij Leidschendam. Dat is allemaal passé. Wel bestaat intussen een aanzienlijke grotere gemeente Leidschendam/Voorburg.

Groot Den Haag

Oliehoek houdt vast en is voorstander van ‘Stexit’; Stompwijk zou zich dan loswrikken van Leidschendam Voorburg en in de toekomst één gemeente vormen met Zoeterwoude. Leidschendam Voorburg behoort tot de stedelijke agglomeratie van Groot Den Haag en het groene dorp aan de oostkant van de gemeente heeft daar geen of amper (ver)binding mee. Een buitenstaander, die de kaart en gemeentelijke indeling van Zuid Holland bekijkt, kan überhaupt niet vatten waarom Stompwijk bij de gemeente Leidschendam Voorburg (LV) hoort. Zo op het oog heeft in het dorp de tijd de afgelopen decennia wat stilgestaan. Het oogt hier en daar wat armoedig, het onderhoud van nogal wat gebouwen laat te wensen over, de woonsituatie verslechtert (er wordt simpelweg niet gebouwd), jongeren trekken weg naar elders, winkels verdwijnen en het verenigingsleven verschraalt. Ook de bizar slechte dorpsstraat werkt door in veel, wat langs en ín het lintdorp zelf gebeurt. Een vertegenwoordig van de Raad van State zei me ooit (het is alweer een tijd geleden): als de inwoners van een plaats in overgrote meerderheid willen ‘verhuizen’ van de ene gemeente naar de andere, dan is dat in principe mogelijk. Maar, zo voegde hij eraan toe, dan moet je wel aan een heel grote meerderheid denken van 95 tot 100 procent.

Gemeentelijke herindelingen komen nog steeds voor dus waarom zou dat in deze regio niet kunnen? Los van de vraag of zo’n herindeling in de praktijk haalbaar is, rijst een andere: zit Zoeterwoude wel op Stompwijk te wachten? Zoeterwoude is een van de kleinere gemeenten in Nederland en niet valt uit te sluiten, dat deze gemeente over zes jaar (er is overigens net een nieuwe burgemeester benoemd) wordt opgeslokt door Leiden. Met Stompwijk erbij heeft Zoeterwoude wellicht betere overlevingskansen, al was het maar omdat het qua oppervlakte een behoorlijk grote gemeente zou worden. Daar komt bij: Stompwijk en Zoeterwoude passen niet alleen sociaal, economisch, cultureel en maatschappelijk goed bij elkaar, ook het landelijk gebied sluit naadloos op elkaar aan.

Herindeling
Het lijkt anno 2021 de moeite waard om de haalbaarheid van zo’n herindeling (niet alleen de theorie, maar ook de praktijk) eens op hoofdlijnen te onderzoeken. Wat willen de betrokken partijen, niet alleen de gemeenten Leidschendam/Voorburg en Zoeterwoude, maar ook de provincie Zuid Holland? Wat zijn de voor- en nadelen voor Stompwijk? Is het wishful thinking of zou het echt kúnnen?

De hamvraag is dus: is die herindeling een haalbare optie is en wat zijn de belangrijkste voorwaarden om dat voor elkaar te boksen? Die vraag komt eerst. Een onafhankelijke deskundige, onomstreden en bekend met een dergelijke materie, zou op die vraag binnen een halfjaar een antwoord moeten kunnen geven. Noem het voor mijn part een soort ‘flitsonderzoek’. 

Is het resultaat ‘niet haalbaar’, dan is het klaar. Dan is die discussie van de baan. Is de conclusie ‘Ja, het zou kunnen’, dan volgt een iets langer proces. Dan moeten de hoofdlijnen van zo’n overstap worden uitgewerkt en zal de bevolking zich uit moeten spreken.    

Voor de Adviesraad lijkt het mij een geweldige uitdaging om zo’n flitsonderzoek van de grond te krijgen. Een ervaren ‘verkenner’ moet die klus binnen afzienbare tijd kunnen klaren.

Jack Luiten,
Zoeterwoude

Wat als….. van de redactie

Stel dat de eerstvolgende persconferentie de avondklok instelt, wat gaan we dan doen, was de vraag vandaag bij de koffie. Tja dan maken we de Dorpsketting op maandagmiddag al af en wordt de deadline ingesteld op maandagmiddag 12.00 uur. Misschien alvast om in het achterhoofd te houden.

Verder is de inlevertermijn van de kerst-speurtocht van de vogelhuisjes eveneens opgerekt naar 8 februari. Zo blijft er nog wat te speuren in het dorp. Zelf weet ik ze te vinden, maar ik mis er soms ook een. Er is er een weggewaaid en mogelijk weer terug gevonden, want later hing deze er weer. Of zijn echt verdwenen. We zullen niet streng zijn bij de beoordeling en rekenen 15 stuks goed om voor een workshop in aanmerking te komen. Dat wordt dan na de versoepeling van de coronaregels, dat is logisch.

Een ander vraagje is: heeft u nieuwe buren, doe dan eens een Dorpsketting bij hen in de brievenbus en vertel hen over het bestaan hiervan. Onze ervaring is de Dorpsketting een aardig inzicht van ons dorp geeft, maar ja je moet het  wen weten, nu we met abonnementen werken.

Petra

‘Ik geef een knuffel weg’-actie bij Omroep Midvliet’

Op donderdag 21 januari is het ‘Knuffeldag’. Op deze dag moeten we elkaar extra knuffelen. Simpel toch? Zo simpel is het niet, want vanwege de coronaperikelen kunnen we elkaar niet knuffelen! Een knuffel is een veelzeggende blijk van waardering. Deze dag wordt over de hele wereld gehouden, maar in Nederland is hij nog niet zo bekend.

Juist in deze tijd is aandacht voor elkaar zo belangrijk, van jong tot oud! Omroep Midvliet beseft dat ‘Aandacht voor Elkaar’ juist in deze coronatijd van groot belang is. ‘Aandacht voor Elkaar’ is dan ook terecht een belangrijk thema van onze overheid.

Midvliet wil aandacht vragen voor deze ‘Knuffeldag’ en er ook actief vorm aan geven in Leidschendam-Voorburg. Daarom wordt een speciaal programma gemaakt op zaterdag 23 januari van 10.00 uur tot 17.00 uur. Inwoners uit Leidschendam, Voorburg, Stompwijk en Wassenaar mogen iemand die hun dierbaar is en de nodige aandacht verdient een ‘knuffel’ geven.

Midvliet zal hier met zowel radio, tv als online aandacht aan besteden. Om de knuffel zo tastbaar mogelijk te maken, wil Midvliet knuffels geven aan de mensen die worden aangedragen. Deze knuffels zijn bedrukt met ‘I love You!’  Met deze knuffels wil Midvliet de mensen die het zo hard nodig hebben verrassen.

Hoe kun je iemand verrassen met een knuffel? Door iemand aan te dragen. Stuur uiterlijk 22 januari een e-mail naar knuffel@midvliet.nl met daarbij je naam met telefoonnummer en e-mail adres en vertel waarom jij iemand uit Leidschendam, Voorburg, Stompwijk of Wassenaar wilt verrassen met een knuffel!

Doe mee en ‘geef een knuffel weg’…..

Start project groene energie in Stompwijk

De coöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg (ZonopLV) en Rick van
Boheemen van boerderij Akkerlust hebben samen de mogelijkheden voor een gezamenlijk project met zonnepanelen onderzocht. Op de boerderij kan er een project worden gerealiseerd met 160 zonnepanelen. ZonopLV zoekt nu leden die mee willen doen en wil daarbij graag Stompwijkers voorrang verlenen.

Hoe werkt het?

ZonopLV is een coöperatie. Dat houdt in dat leden intekenen op een project, het project financieren en het project exploiteren. Zodra er voldoende leden zijn, laat de coöperatie de installatie plaatsen. Zij sluit daarvoor een overeenkomst met de eigenaar van het dak, waarop de installatie wordt geplaatst. De leden kopen een of meer certificaten. De kosten van een certificaat liggen tussen € 260 en € 300. De inkomsten komen uit de stroomopbrengst en uit een vaste subsidie 15 jaar lang van de overheid (nieuwe postcoderoosregeling). Over een periode van 15 jaar wordt de installatie afgeschreven. Alle inkomsten daarna zijn meegenomen. Het rendement gedurende die vijftien jaar is tussen 6-10%. En alle leden produceren groene stroom, verminderen hun CO2-uitstoot en helpen zo mee aan de energietransitie. Dat betekent dat leden bijdragen aan een beter klimaat én geld verdienen.

Wat is ZonopLV?

ZonopLV is een coöperatie van leden die allemaal in Leidschendam-Voorburg wonen en die samen de coöperatie aansturen. ZonopLV is lid van een landelijke coöperatie; ook in Zoeterwoude, Voorschoten en Leiden zijn Zonop-coöperaties. We kunnen dus gebruikmaken van landelijke expertise en bijstand bij het realiseren van projecten. In Voorburg is er al een project gerealiseerd met 236 panelen op het dak van de sporthal aan de Delflandlaan.
Deze levert stroom sinds december 2019.

Hoe gaat het verder?

Als je belangstelling hebt, mail dat dan aan info@zonoplv.nl. Als er voldoende respons is, schrijft de coöperatie een prospectus. Dat is verplicht, omdat deelname in het project volgens de wet- en regelgeving een belegging met risico’s is. In deze prospectus staat het project beschreven, inclusief een financiële toelichting. Voor alle belangstellenden zal er vervolgens een bijeenkomst
worden georganiseerd ter toelichting en voor beantwoording van vragen. Deelname in het project is alleen mogelijk voor leden. Elk lid betaalt entreegeld van € 35,-. De leden kunnen daarna intekenen op certificaten. Als deze verkocht zijn, verleent de coöperatie opdracht aan een installatiebedrijf voor plaatsing. De wens is de installatie nog voor de zomer te kunnen plaatsen. En daarna profiteren alle leden tenminste 15 jaar elke dag van de zon!

Tot ziens Rob Kniesmeijer Voorzitter ZonopLV

5 jaar terug werd Het Blesse Paard de Bles!

Een nieuwe start met Jeroen de Gier als uitbater, tijd voor een nieuwe naam en dat was wennen na zoveel jaar het Blesse Paard. Nou ja door de meeste mensen werd het al de Bles genoemd dus zoveel gewenning was er niet voor de naam. Wel werd het roer omgegooid en vanaf toen kon je ook elke dag eten in de Brasserie. Na een frisse opknapbeurt en veel creativiteit van Jeroen, Anouk, Trevor en hun team is er veel veranderd. De snackbar van Ruud en José is erbij gekomen en na wat opstart strubbelingen is het in deze coronatijd een goed geoliede afdeling geworden waar mensen graag langs komen om het van tevoren bestelde eten op te halen. Afgelopen zomer was er het hippe terras aan de overkant waar mensen toch wat konden eten of drinken op voldoende afstand van elkaar.

In de maand december het mooie project waarin ze met z’n drieën 72 uur doorbrachten in de Kas vanwege de actie Support Casper met een prachtige opbrengst. Zo is er steeds wel iets, ondanks alle beperkingen, en dat kenmerkt de strijdlust van Jeroen, Trevor, Jelka en alle andere medewerkers. Afgelopen weekend dus alweer 5 jaar met Jeroen aan het roer. En ook nu een leuke actie, bij aankoop van een consumptie kreeg je een heerlijke muffin als felicitatie, gratis en voor niks. Na het fietsen was het goed toeven met een heerlijke warme chocomel mét slagroom, de enthousiaste medewerksters stonden met een brede lach achter de toonbank en het was ondanks de kou heerlijk warm bij het vuurtje buiten. Team de Bles van harte gefeliciteerd! Op naar de 10! Met z’n allen, en hopelijk met gauw weer wat meer vrijheid om elkaar te ontmoeten in de Bles, moet dit lukken.  

Ria Luiten

Fietstunnel A4 tot en met 2 april dicht

Vanaf maandag 18 januari tot en met vrijdag 2 april is de fietstunnel onder de A4 door die de verbinding vormt tussen Stompwijk en natuur- en recreatiegebied Vlietland, ook wel bekend als Hofwegtunnel, afgesloten. Men bouwt dan 3 daglichtopeningen, vides, in het oude deel van de fietstunnel.

In het nieuwe deel zijn de vides al aangebracht. Daarnaast wordt de tunnel netjes afgewerkt, met onder meer anti-graffitycoating en nieuwe verlichting. Uiteindelijk moet er ook nog een bovenste laag asfalt, de deklaag, worden aangebracht. (foto RijnlandRoute).

Deal over geluidwal Vlietland

De provincie Zuid-Holland en het Recreatiecentrum Vlietland (RCV) hebben een deal gesloten over de aanleg van een 3 meter hoge geluidwal in het noordoostelijke deel van Vlietland, langs de A4. De wal tussen de Vinkesloot en de Bakkersloot komt er zo snel mogelijk, zo heeft de provincie beloofd.

Met het akkoord laat RCV de eis tot schadeloosstelling wegens gemaakte advocaat- en proceskosten vallen. Ook klachten jegens provinciale ambtenaren wegens een onacceptabele handelwijze, vervallen.

RCV wilde ter plekke een tien meter hoge geluidwal. Men neemt nu met 3 meter genoegen in de verwachting dat de wal op korte termijn 4,5 meter hoog zal worden. Die in samenhang met verdere geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van Vlietland.

Gedeputeerde Staten en RCV constateren beiden dat de relatie de laatste tijd verbeterd is. Beide partijen willen daar verder aan werken. RCV sprak eerder over geschonden vertrouwen.

Over de geluidwerende voorziening langs de A4 wordt al sinds 2009 gesproken. In 2019 dwongen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten er nu eindelijk werk van te maken. Probleem is echter de geplande verbreding van de A4. Bovendien wordt nog gedubt over de hoogte van de voorziening.

GBLV-gemeenteraadslid Monica Velù heeft B&W er ondertussen op gewezen dat in 2009 al was bepaald dat de voorziening minimaal 3 meter hoog moest worden. B&W hebben de provincie voorgesteld het scherm op bepaalde gedeelten lager te maken om kosten te drukken. Volgens Velù mochten B&W die suggestie helemaal niet doen.

Agnes’ wekelijks praatje

En toen was daar de eerste sneeuw van 2021!! Nou ja, sneeuw….het mag de naam eigenlijk niet hebben maar het was wit, kwam uit de lucht en bleef zelfs even liggen. Het was al een paar dagen aangekondigd en je voelde het in de lucht…. Het was ijs en ijs koud, grauw en grijs. Maar ja eerst zien en dan geloven en nu zondagmorgen heel vroeg is het ook alweer weg. Maar eventjes was het een prachtige wondere witte wereld en zeker in de polder zo stil en vredig. Wij van het bestuur hopen wel dat onze leden allemaal lekker binnen bij de kachel zijn gebleven en dat er geen benen of armen gebroken zijn bij een wandelingetje om een frisse neus te halen of om even te genieten van de mooie natuur.

Het was een bewogen week. Het virus woekert nog steeds onverminderd voort en het kabinet trad af vanwege de toeslagen affaire. Toeslagen affaire? Als je geen (klein) kinderen hebt ben je daar misschien iets minder van op de hoogte maar we hebben ons binnen no time even bij laten praten want je kon geen tv of radio aanzetten of het ging over de val van het kabinet. Wat heb ik gelachen toen ex-minister Wiebus na zijn aftreden toch nog gewoon in zijn dienstauto stapte om naar huis te gaan en ex-premier Rutte op zijn fietsje naar de koning ging om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Een groter verschil kan er niet zijn. Maar ook zag ik dat Rutte nodig naar de kapper moest en dan denk je… ach hij is ook maar een mens die dit allemaal niet heeft gewild. Maar ja, het geeft wel een probleem bij de aankomende verkiezingen, Rutte blijft lijsttrekker bij de VVD maar op wie moet je dan verder stemmen? Nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt zullen we maar denken.

Het nieuwbouwproject van Weidezorg in Zoeterwoude vordert gestaag en er zijn al diverse mensen, ook leden van onze Ouderen Soos richting Zoeterwoude vertrokken. Ik ging daar afgelopen week even een kaartje in de bus doen en ik moet zeggen, aan de buitenkant ziet het er gelikt uit. Ik ben niet binnen geweest, dat komt binnenkort, maar daar zal het ongetwijfeld niet anders zijn. Wij wensen alle Stompwijkers, lid of geen lid van onze Ouderen Soos, heel veel woonplezier en dat jullie nog maar vele jaren mogen genieten van alle faciliteiten die Weidezorg biedt. Het is jullie van harte gegund, al zullen we jullie op Stompwijk wel missen. Want ook al liggen wij met de Soos stil, een boodschapje in de supermarkt of een wandelingetje werd toch ook gedaan en dan kwam je elkaar toch regelmatig tegen, een groet, een praatje, een blijk van herkenning. Maar Zoeterwoude ligt niet zo ver van Stompwijk dus we zullen elkaar vast nog wel eens zien of opzoeken.

Speciaal voor jullie is onderstaand gedichtje tot stand gekomen, de slapeloze nachten zijn deze  week op 1 hand niet te tellen geweest dus is er weer een mooi steuntje in de rug ontstaan.

Een nieuwe plek,

Een nieuw avontuur

Een ander dak, een andere muur

En zelfs een nieuwe buur

Een nieuwe plek

Vanaf nu een feit

Brengt je veiligheid en stabiliteit

Een frisse wind

Spannend en fijn

Een plek waar je jezelf kan en mag zijn

Hopelijk samen, anders alleen

Maar nooit eenzaam met zoveel mensen om je heen.

Een hele lieve groet van het complete bestuur van Ouderen Soos Stompwijk,

Trees, Aad, Jan, Agnes, Sjaan en Marijke

Boerderij ’t Geertje

Na 38,5 jaar nemen oprichters van ’t Geertje Wim en Ada afscheid van de boerderij. De boerderij wordt overgedragen aan hun 3 kinderen Rick, Willeke en Marleen en haar man Richard.

Hein en Mien runnen de boerderij van 1948 tot 1982. We nemen jullie even mee terug naar 1948. Hein en Mien kochten deze boerderij. Het was een oud achterstallig boerderijtje met een paar varkens, koeien en kippen. De plek werd hen afgeraden omdat het moeilijk was om je brood er te verdienen. Maar de plek stond hen aan. Ze begonnen met het verhuren van roeibootjes en maakten er samen met hun 10 opgroeiende kinderen het beste van.

Overname door Wim en Ada

Wim (oudste zoon van Hein en Mien) en Ada van Rijn namen de boerderij in mei 1982 over en gingen er wonen met hun 3 kinderen: Eline 4 jaar, Rick 3 jaar en Willeke 9 maanden. Zij gaven de boerderij de naam ’t Geertje, vernoemd naar de Geerpolder waar het in staat.

De boerderij was nog steeds oud en niet van deze tijd maar wederom, Wim en Ada zagen de schoonheid van de plek en begonnen met veel passie aan hun levenswerk: Het verbinden van stad met platteland.

Ze begonnen met 24 koeien, 9 varkens, 80 kippen en 6 geiten die zij meenamen van hun vorige woning waar ze een weilandje hadden.

Heel veel gebouwd

Er werd heel veel gebouwd. Als eerste een geitenschuur met capaciteit tot 70 melkgeiten. Ada begon met geitenkaas maken (gewoon in de keuken). Dus gauw werd er een winkeltje gemaakt. Er kwam een kaasmakerij. En in 1987 kwam hun 4e telg: Marleen.

In 1990 kwam er een loods voor de machines, een nieuw varkensverblijf en de schuur tegenover de huidige geitenschuur die toen diende als werkplaats en lammerenhok. De hooitas maakte plaats voor een grotere winkel en er kwam een nieuwe geitenschuur. Ook kwam er een klein restaurantje uitkijkend op de kippen waar we koffie, cake en broodjes verkochten. In 1995 was dit allemaal gerealiseerd.


Stad met platteland verbinden

Heel veel voorwaarden waren geschept om te werken aan het echte doel: ‘mensen verbinden met het platteland’. Waar komt de melk vandaan? Hoe ziet een varken eruit? Hoe gaat het reilen en zeilen op een boerderij. Het ontvangen van mensen op de boerderij kreeg steeds meer vorm. Er kwamen meer dagjes mensen, kinderpartijtjes, scholen, verschillende groepen voor een rondleiding etc. Er was nog een hele grote wens: de overgang van gangbaar naar biologisch. Wat is er mooier om mensen te kunnen laten zien hoe je zo natuurlijk mogelijk kunt boeren met respect voor dier en milieu.

Overgang naar biologisch

In 2002 hebben wij eindelijk genoeg eigen land en een nieuwe koeienstal die aan alle eisen voldoet om biologisch te mogen zijn.
Wat houdt biologisch eigenlijk in? Biologisch bestaat uit 2 belangrijke facetten. De dieren hebben bepaalden behoeften en daar pas je hun leefruimten op aan waarvan voldoende ruimte en de mogelijkheid om zowel binnen als buiten te kunnen zijn 2 belangrijke voorwaarden zijn. En het geproduceerde voedsel is met respect voor het milieu geproduceerd dus zonder gifstoffen of andere middelen die de natuur negatief beïnvloeden.


Wij zijn dan ook trots om te kunnen zeggen dat onze bedrijfsvoering geheel biologisch is. Door de nieuwe koeienstal is er plek gekomen in de oude koeienstal die sindsdien dient als restaurant. Inmiddels zijn er zo een 23 melkkoeien, 100 melkgeiten, 40 varkens en 200 kippen.


Koeienkaas

Met de nieuwe koeienstal is er ook een zuivelruimte gemaakt aangrenzend aan de koeienmelkstelliing. Vanaf nu maken ook zelf onze eigen biologische koeienkaas!

 

Landwinkel

In 2006 vindt de coöperatie Landwinkel haar start en sluiten wij ons hier ook bij aan. Dit geeft ons de mogelijkheid om naast onze eigen kaas, vlees en zuivel nog veel meer soorten producten te verkopen van ondernemers die allemaal met net zoveel passie bezig zijn met hun producten.

Schapen

Richard, de vriend van Marleen raakt steeds meer betrokken bij de boerderij en begint met het opfokken van schapen. Wij hebben nu 10 schapen waarvan we de lammeren houden voor het vlees.

Dependance in Haarzuilens

In 2013 begint zoon Rick met zijn vrouw en 2 kinderen (inmiddels 4) Geertjes Hoeve in Haarzuilens. Een boerderij met 120 geiten en 40 varkens, Landwinkel en restaurant. Ook hier is de missie: het verbinden van stad met platteland. Inmiddels weten ook heel wat gezinnen en groepen de weg naar Geertjes Hoeve te vinden.

Trouwerij Marleen en Richard

In 2015 geven Marleen (jongste dochter) en Richard het ja-woord aan elkaar in de koeienstal. Dit is zo een mooi moment en de koeien doen op de achtergrond zo goed mee dat we sinds die tijd ook een officiële trouwlocatie zijn.

Team Geertje

Wim en Ada deden heel lang alles samen. Wim melkte de koeien en de geiten. Alle dieren voeren, uitmesten, schuren bouwen (gelukkig wel met hulp) en alle hand en spandiensten op de boerderij. Ada maakte kaas, zuivel, verkoop in de winkel en zorgde voor het huishouden en de kinderen.

Inmiddels is ons team niet meer weg te denken en hebben we 10 vaste mensen in dienst en 20 oproepkrachten. Samen maken we ’t sfeertje van ‘t Geertje

 

Overname 3e generatie

En nu is het dan zo ver. Ada en Wim nemen na ruim 38 jaar ziel en zaligheid in de boerderij gelegd te hebben afscheid van deze prachtige boerderij. Wij hebben heel veel zin om de boerderij verder voort te zetten op de zelfde manier als Wim en Ada dat altijd hebben gedaan.

Wat houdt dat in? Alle landbouwdieren biologisch te houden en van hieruit gezond en lekker voedsel te produceren. Dit verkopen aan huis en de kringloop op die manier kort te houden. Mensen in contact brengen met het reilen en zeilen op de boerderij doormiddel van onze dieren, de producten en (groeps)activiteiten.

Voorstel rondje

Marleen (33) en Richard (39). Man en vrouw en samen 2 kinderen Pim en Max. Marleen kwam sinds 2010 in de maatschap en Richard in 2017. Zij wonen nu op de boerderij. Marleen heeft de middelbare hotelschool afgerond. Vanaf kinds af aan zat er al een kleine ondernemer in haar. Spelen was niet zo haar ding. Wel ijsjes aanvullen voor de verkoop, kaas raspen voor in de winkel, roeiboten verhuren en overal helpen waar kon. Richard heeft de agrarische landbouwopleiding gedaan en werkte altijd bij Luitenfood. Een bekende vleeshandel in Stompwijk. Leuk natuurlijk. Maar met levende dieren en mensen werken is nog veel leuker. Dus hij is blij dat hij Marleen heeft getroffen en dat daar een hele boerderij bij kwam kijken.

Willeke (39). Zij heeft de agrarische tuinbouwschool richting bloemsierkunst afgerond en zag zichzelf al helemaal in haar eigen bloemenwinkel staan waar ze ook workshops pottenbakken en bloemschikken zou geven. Met daarbij een paar bistrosetjes met eigen gebakken taart en koffie en thee.
Maar het liep anders en ze ging culturele maatschappelijke vorming studeren in Utrecht en rolde van daaruit in de kinderopvang. Ondertussen zag zij steeds meer haar plek voor zich op de boerderij om met de familie de boerderij verder te brengen. En inmiddels trotse mede-eigenaar. Ze woont niet op de boerderij maar wel heel erg in de buurt met haar vriend Peter en dochtertje Adeline.

Rick (41). Sinds 2000 in de maatschap. Vroeger altijd gedacht Boerderij ’t Geertje over te nemen en hier te gaan wonen. Maar hij vond met zijn gezin een mooie plek in Haarzuilens om iets gelijksoortig te beginnen. En deze plek is nog niet uitgekristalliseerd. Op dit moment op de achtergrond betrokken en wie weet welke rol in de toekomst is weggelegd.

Het vuur blijft branden

Wim en Ada stoppen? Zeker niet, al zijn ze inmiddels 70 jaar. Zij blijven nauw betrokken bij de boerderij. Het is immers hun levenswerk, dat laat je niet zomaar los.

En Wim?  … die gaat verder met De Groene Ontmoeting. Een stichting die in het verlengde staat van ’t Geertje. De Groene Ontmoeting is een gebiedsconcept, waarbij beleving, eten, leren en beheer vanuit de kringloopgedachte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Er komt een natuureducatie centrum, permacultuurtuin, museum over het zelfvoorzienende levenswijze van vroeger. Het voedselbos wordt verder ontwikkelt. En zo kan hij nog wel even doorgaan. Dus gelukkig is er nog genoeg werk. Deze ontwikkelingen kun je volgen op www.degroeneontmoeting.nl

Dorp van het dorstige hert