Interesse voor snel internet buitengebied

Heeft u interesse in snel internet via glasvezel?
160 votes · 160 answers

Dorp van het dorstige hert