Twee vluchten vanuit Asse Zelik!

Afgelopen weekend stonden er twee vluchten vanuit Asse Zelik, 135 kilometer, op het programma. Een vlucht voor de oude en een vlucht voor de jonge duiven. Ze werden al vroeg gelost om de ergste warmte voor te zijn. Om 07.15 uur begonnen alle duiven met een noordenwind aan hun weg naar huis.

De eerste oude duif landde om 08.59 uur in Stompwijk. Het was de 17-617 van Hilgersom-Tijssen die met gemiddeld 78 km/uur naar huis was gevlogen. Twee minuten later pakte de 15-994 van Comb. van Leeuwen de tweede plaats en om 09.04u was het de 17-281 van Seggelen/Wolvers die de derde plaats pakte.

Om 09.00 uur arriveerde de eerste jonge duif. Het was de 18-456 van Hilgersom-Tijssen die gemiddeld 77 km/uur vloog. Twee minuten later pakte de 18-972 van Seggelen/Wolvers de tweede plaats. En nog een minuut later pakte de 18-571 van Hilgersom-Salm de derde plaats.

Uitslag 14-7-18                                                               Tussenstand

1 Hilgersom-Tijssen     10 + 10 = 20          1 Hilgersom-Tijssen    196

2 Seggelen/Wolvers       8 + 9 =     17         2 Seggelen/Wolvers   164

3 Comb. van Leeuwen   9 + 6 =     15        3 Comb. van Leeuwen 161

4 G. Luk-Vork                    6 + 7 =     13        4 W. v.d. Bosch                137

5 W. v.d. Bosch                7 + 5 =     12         5 J. v.d. Bosch                  110

6 J. v.d. Bosch                   5 + 4 =     9           6 G. Luk-Vork                  102

7 Hilgersom-Salm         0 + 8 =     8           7 W. van Benten               52

8 W. van Benten            0 + 0 =     0          8 Hilgersom-Salm              16

Cheyenne v.d. Bosch

Een woordje van de voorzitter

Inmiddels zijn we aan het einde van het seizoen aangekomen. De Stompwijkse Paardendagen en de vakantie staan voor veel leden al voor de deur. Een goed moment om even terug te kijken op mijn beginperiode als omni voorzitter van Stompwijk ’92.

Graag wil ik iedereen bedanken voor het warme en positieve welkom wat ik heb gekregen. Ik heb al met een hoop leden gesproken en kennis mogen maken. Uiteraard heb ik nog niet iedereen ontmoet en kijk ik er naar uit na de zomerstop nog meer (oud)leden, sponsoren en betrokkenen van Stompwijk ’92 te gaan ontmoeten.

Ik viel op sportief gebied met mijn neus in de boter. Zo heb ik de dames van de handbal kampioen zien worden en heb ik de nacompetitie van de selectie van de voetbal van dichtbij mee mogen maken. Wat een feest en wat een mooie successen zijn er behaald. Ook door andere teams van Stompwijk ’92! Daar mogen wij als vereniging erg trots op zijn. Het was prachtig om te zien hoe de dames van de handbal de vaart in Zoeterwoude insprongen om hun kampioenschap te vieren. Als je dit gemist hebt staat het bewijsmateriaal op Facebook. De heren van de voetbal deden hier trouwens niet voor onder. Zo was er een balkonscene waarbij er vuurwerk werd afgestoken en werd de selectie als echte kampioenen toegejuicht door de supporters en inwoners. De gehele selectie inclusief de technische staf doken vervolgens, bij de brug tussen veld 1 en 2, het Stompwijkse water in. In mijn euforie en enthousiasme heb ik al een eerste belofte uitgesproken: “Als de dames van de handbal volgend jaar weer kampioen worden en/of als de heren zich handhaven in de 2e klasse dan duikt de voorzitter mee het water in”…. en belofte maakt schuld dus zet ik dat bij deze maar zwart op wit.

Achter de schermen hebben mijn eerste bestuursvergaderingen plaatsgevonden waarbij de huidige gang van zaken besproken werd. Ook zijn wij gestart met de voorbereidingen van komend seizoen en kijken wij al verder vooruit naar de toekomst. Ons doel is om het “omni gevoel” te vergroten. We zijn in gesprek over hoe wij dit gaan bereiken en welke passende organisatiestructuur wij hiervoor in de toekomst nodig hebben. Ook heb ik in de tussentijd de eerste kennismakingsgesprekken gehad met enkele sponsoren en staat er vlak voor de vakantie nog een gesprek met de kledingleverancier op het programma. Ook in deze gesprekken zal de toekomst van Stompwijk’92 worden meegenomen. Mijn dank gaat dan ook uit naar deze sponsoren en de kledingleverancier die mij hebben uitgenodigd om kennis te maken.

Er is ook kennis gemaakt met de nieuwe evenementencommissie. Vier enthousiaste dames die in de toekomst de activiteiten van Stompwijk’92 willen organiseren. Bij de sponsorcommissie hebben zich ook nieuwe leden aangemeld die hun steentje willen bijdragen. Fantastisch dat er zich nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld! Graag wil ik dan ook nadrukkelijk alle vrijwilligers nogmaals van harte bedanken voor hun inzet voor Stompwijk ’92! Want zonder jullie inzet zijn al die sportieve activiteiten niet mogelijk.

Tot slot wil ik iedereen goede Stompwijkse Paardendagen en/of een fijne vakantie toewensen. Ook tijdens deze periode zal er nog genoeg gebeuren om het komende seizoen mogelijk te maken. Ik hoop jullie na de vakantie weer te mogen verwelkomen bij de aanvang van het nieuwe seizoen op ons sportcomplex. De aanvang van het nieuwe seizoen waarbij we namens de vereniging hopelijk meer kampioenen mogen huldigen tijdens een mooie balkonscene.

Met sportieve groet,

Michel Guijt, omni voorzitter Stompwijk’92

Geslaagd Weekend Stompwijk Summerland

Het is alweer een week geleden dat Stompwijk Summerland heeft plaatsgevonden. Waar we vorige week nog keihard stonden te feesten staan nu al weer de caravans van de kermis.

We begonnen op de vrijdagavond met een Nederlands getint thema. De bands die we speciaal hadden uitgenodigd waren er voor gemaakt om deze 1e avond tot een succes te maken. De deuren naar het festival terrein gingen om 20:00 uur open en gelijk waren daar de eerste bezoekers die geen enkele seconde wilden missen.

Als einde van de vrijdag hadden we niemand minder dan onze helden ‘Barry Badpak’ uitgenodigd. Zij zorgden voor een goed einde van onze 1e festival dag.

2 uur langer feesten

Na alle rotzooi van de avond ervoor hebben opgeruimd en alles weer aangevuld te hebben konden wij ons ook klaarmaken voor een 2e festival dag. We waren dit jaar niet om 18:00 geopend maar om 16:00! De middag werd gelijk geopend met DJ Diam die op de mainstage draaide. Na Diam draaiden onze vrienden uit Zoetermeer: Dazers en gelijk begon het al aardig vol te lopen. Na de Beatcrooks was het publiek al aardig opgewarmd en konden we de avond goed tegemoet gaan! In The Hidden Paradise hadden we deze avond ook niemand minder dan de Kraaien staan. Weer stond, net als Barry Badpak vorig jaar, heel de tent vol en kon niemand er meer bij. Deze 2e festival dag werd weer afgesloten door een hardstyle DJ. Het was niemand minder dan Zany die deze eer op zich mocht nemen en wat heeft hij er een feest van weten te maken.

Daredevils sluiten het weekend af

We hadden op de zondag ook weer een coverband weten te strikken die het weekend kon afsluiten. De Daredevils hadden we gehaald om een groot feest neer te zetten en dat is meer dan gelukt. Iedereen genoot van het zonnetje en de lekkere covers die de Daredevils door de speakers heen speelden. De laatste uurtjes werden weer gevuld door het Stompwijk Summerland DJ team en kon iedereen rond een uur of 21:00 weer met een voldaan gevoel naar huis.

Namens de organisatie willen we graag iedereen die een steentje bij heeft gedragen, op welke manier dan ook, heel hartelijk bedanken! Zonder jullie kunnen wij dit niet ieder jaar organiseren. Ook bedanken we iedereen die het weekend geweest is! We zien jullie volgend jaar weer terug op: 5, 6 en 7 juli. Een klein feitje voor Stompwijk Summerland 2019: De eerste artiest is al vastgelegd en dat is niet de minste!!

Dank jullie wel en tot volgend jaar!

Organisatie Stompwijk Summerland

De straten in Leidschendam-Voorburg moeten weer schoon

“De afgelopen periode hebben we gezien dat vooral bij de ondergrondse containers veel (illegaal) afval wordt gedumpt en zakken worden bijgeplaatst. Dat is slecht voor het aanzien en de leefbaarheid van de wijk en een grote ergernis voor iedereen. We moeten als gemeente, Avalex en inwoners de handen ineen slaan, om deze klus te klaren. We zijn ‘Samen aan Zet’ om dit aan te pakken” aldus Astrid van Eekelen, wethouder Milieu en Duurzaamheid.

Maatregelen voor de komende maanden

Als eerste wordt het Clean Team ingezet om de straten schoon te houden. Het zwerfafval wordt opgehaald, het vervuilde straatbeeld wordt intensief aangepakt en de leefbaarheid in de wijken wordt op deze manier aanzienlijk verbeterd. Ten tweede heeft Avalex de opdracht gekregen om de ondergrondse containers vaker te legen, zodat inwoners hun gescheiden afval goed kunnen wegbrengen en er geen zakken meer naast de containers worden geplaatst omdat deze te vol is. Ten derde wordt zo spoedig mogelijk een mobiel grofvuil brengstation ingezet. Op centrale plekken in de gemeente, dichtbij huis, kan men terecht voor het wegbrengen van klein grofvuil en snoeiafval. Tot slot wordt de service aan inwoners verbeterd door weer wekelijks in te zamelen bij de laagbouw. Avalex heeft de opdracht gekregen om hier zo snel mogelijk mee te starten zodra hiervoor capaciteit beschikbaar is. Voor de inwoners blijft het gratis om grofvuil aan huis te laten ophalen. Avalex heeft het aantal ritten vermeerderd en efficiënter ingericht, zodat de termijn van vijf werkdagen nu wel wordt gehaald.

Handhaving

Maar naast alle maatregelen wordt er ook strenger opgetreden door handhaving bij illegale dumping van afvalzakken of grofvuil in de openbare ruimte. Wethouder Openbare Ruimte Nadine Stemerdink: “De openbare ruimte is van ons allemaal en we zijn met zijn allen verantwoordelijk om deze schoon en netjes te houden. De mannen en vrouwen van Stadsbeheer werken dagelijks hard aan schone straten, wijken en winkelcentra, maar dat kunnen zij niet alleen”.

Duurzaamheid

Het college heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Voor het afvalbeleid betekent dat onder andere dat er in 2020 nog maar maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar is. Astrid van Eekelen: “Met het huidig afvalbeleid wordt deze doelstelling niet gehaald en dat is niet acceptabel. Het afvalbeleid wordt daarom kritisch herzien en we passen het waar nodig aan om deze doelstelling te bereiken. We onderzoeken of nascheiding, eventueel in combinatie met voorscheiding, leidt tot lagere kosten, meer service aan inwoners en ook minder restafval.”

Beste lezers en adverteerders

Volgende week is de laatste week voor de Stompwijkse Paardendagen. Dit betekent dat we daarna een weekje overslaan met de Dorpsketting.

Als u kopij heeft voor de weken van 16 tot en met 31 juli moet u deze voor maandag 16 juli (voor 18.00 uur) inleveren.

De eerstvolgende Ketting na de Paardendagen zal dan op dinsdag 31 juli op uw mat verschijnen.

Yvon,

redactie Dorpsketting

Eindelijk de eerste jonge duivenvlucht!

Afgelopen zaterdag stonden er drie vluchten op het programma: een verre dagfondvlucht vanuit Argenton sur Creuse, 648 kilometer, en twee korte vitessevluchten vanuit Duffel, 111 kilometer, voor jonge en oude duiven. Het was de eerste jonge duivenvlucht van dit jaar, nadat deze al twee keer was uitgesteld vanwege het warme weer en de oostenwind van de afgelopen weken. Om 09.30u werden de oude en jonge duiven gelost met een noord-noordwestenwind.

Om 10.52u landde de eerste oude duif in Stompwijk. Het was de 17-466 van Hilgersom-Tijssen die gemiddeld ruim 80 km/uur vloog. Hij werd op de hielen gezeten door de 17-288 van Wim v.d. Bosch die 17 seconden later landde. En om 10.54u pakte de 15-052 van Comb. van Leeuwen de derde plaats.

De eerste jonge duif landde om 10.53u. Het was de 18-532 van Hilgersom-Tijssen die ook gemiddeld 80 km/uur vloog. Vlak daarachter, 38 seconden, arriveerde de 18-424 van Wim v.d. Bosch. En om 10.55u pakte de 18-470 van Hilgersom-Salm de derde plaats.

Daarna was het wachten op de duiven uit Argenton. Zij waren om 06.45u aan hun weg naar huis begonnen met een noordenwind. Bijna 9,5 uur later arriveerde de eerste duif in Stompwijk. Het was de 17-988 van Hilgersom-Tijssen die met gemiddeld ruim 68 km/uur naar huis was gevlogen. Een kwartier later pakte de 17-281 van Seggelen/Wolvers de tweede plaats. En om 16.30u was het de 17-298 van Wim v.d. Bosch die de derde plaats pakte.

Uitslag 7-7-18                                                              Tussenstand

1 Hilgersom-Tijssen    10 + 10 + 10 = 30     1 Hilgersom-Tijssen 176

2 W. v.d. Bosch                  9 + 9 + 8 = 26           2 Seggelen/Wolvers 147

3 Seggelen/Wolvers       7 + 7 + 9 = 23          3 Comb. van Leeuwen 146

4 Comb. van Leeuwen   8 + 4 + 7 = 19           4 W. v.d. Bosch              125

5 J. v.d. Bosch                     6 + 5 + 6 = 17            5 J. v.d. Bosch                101

6 G. Luk-Vork                     5 + 6 + 0 = 11           6 G. Luk-Vork                 89

7 Hilgersom-Salm            0 + 8 + 0 = 8             7 W. van Benten            52

8 W. van Benten               0 + 0 + 0 = 0             8 Hilgersom-Salm           8

Cheyenne v.d. Bosch

Het aftellen is begonnen!

14 dagen 2 uur en 38 seconden,

precies te gaan volgens de klok op de website

 De hedendaagse techniek staat voor niets en op onze overigens prachtige website www.stompwijksepaardendagen.nl kun je echt alles te weten komen van en over De Stompwijkse Paardendagen!

Maar mijn vader zou zich in zijn graf omdraaien als De Dorpsketting (vroeger het belangrijkste medium van het dorp) aan de kant werd geschoven. Zo hoor ik hem nog zeggen: “Con, zorg dat het op tijd in De Dorpsketting komt!” Dus aan mij de schone taak om het een en ander wat aan te halen en op papier te zetten voor in de Ketting. En stiekem gezegd en gezwegen vind ik het heerlijk om met een kop koffie het Stompwijks blaadje van voor naar achter uit te pluizen.

Goed, om te beginnen: maandag avond 16 juli begint de opbouw van de Stompwijkse Kermis. Behalve de inzet van de bestuursleden worden we altijd geweldig geholpen door de vrijwilligers die enthousiast komen timmeren schroeven, bouwen en sjouwen. Dit jaar rekenen we ook weer op hun inbreng! Dus mensen iedereen die wil en kan meewerken aan de opbouw van ons Stompwijks feest is vanaf 19.00 uur meer dan welkom op het feestterrein. Elke avond na de werkzaamheden wordt voor een hapje en een drankje gezorgd en is al een klein feestje op zich. Ook dinsdag na de kermis kunnen we alle hulp weer goed gebruiken. Om 9.00 wordt er een sterke bak koffie geschonken en met vele handen hebben we de boel in een oogwenk weer aan de kant.

Als alles gelopen is zoals gepland, heeft iedereen tegelijkertijd met deze Dorpsketting het programma van de Stompwijkse Paardendagen ontvangen. Alle informatie is daarin te vinden maar ik wil toch nog wat extra benadrukken, dat de aanvangstijden van de activiteiten, zoals bijvoorbeeld de klaverjaswedstrijd om 13.30 uur, ook exact die tijd beginnen! Het beruchte Stompwijks kwartiertje zit er dus echt niet in! Dus kom op vooral ruim op tijd zodat u en de organisatie relaxed de kaarten kunnen schudden.

Zaterdag staat er een overvloed van activiteiten op het menu waaronder De Stompwijkse Landleven Fair! In 2015 werd deze voor het eerst voorzichtig opgezet met een bescheiden aantal kramen en attracties. Nu vier jaar later is het een enorm gegroeid en een terugkerende publiekstrekker geworden. De belangrijkste drijfveer hierachter is Marie Louise van der Salm, die kracht, noch moeite spaart om aantrekkelijke stands, attracties en ambachten in de sfeer van lokale dier en landbouwproducten aan te trekken. Haar inspanningen leverden dit jaar een bommetje vol veld op zodat er geen lokale kip meer bij kan! Buiten de bekende deelnemers zijn er veel nieuwe gezichten op De Fair. Zonder iemand te kort willen doen hier een kleine introductie van wat nieuwe stands en activiteiten: Op veler verzoek van ruitersportliefhebbers is Maaike van Dijk met onderleggers voor onder het tuig aangetrokken. Het hebben van verschillende kleuren outfits is een hype tegenwoordig. Vroeger hadden wij genoeg aan 1 sjabrak maar het schijnt dat je nu een zadelkast vol met paardenkleren behoort te hebben. Dus meiden het verzoek is ingewilligd en dit jaar kunnen jullie op de fair naar hartenlust shoppen op De Fair.

Rasechte Stompwijkse Jolanda Rosier (dochter van Arie Hooymans de fietsenmaker) geeft een demonstratie met haar klankschalen. Klankschalen therapie is een oosterse natuurgeneeswijze die op basis van muziektrillingen blokkades van geest en lichaam kunnen opheffen. Jolanda paste deze therapie al toe op mensen maar heeft zich in de loop der jaren ook toegelegd op het behandelen van paarden. Voor vele mensen en zeker voor de ‘nuchtere’ Stompwijker lijkt dit op een soort van Hocus Pocus maar Jolanda heeft inmiddels een aanzienlijk aantal rijpaarden en harddravers in Stompwijk en omgeving behandeld (waaronder ook onze paarden) en ze wordt steeds vaker opgetrommeld om met haar ‘koekenpannen’ allerlei klachten te verlichten. Op de fair zal zij het demonstreren en uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het bijzonder is om te zien hoe paarden daarop reageren. Op de valreep kon Marie Louise vanuit het Wilde Westen John Talboom contracteren. John beheerst alle technieken van het lassowerpen en kan deze ook leren aan het publiek. (Altijd handig om dit te kunnen als je man of vrouw weer buiten handbereik is!) Tevens dit jaar 2 maal een optreden rond 15.00 en16.30 van het Shantykoor Midsscheeps uit Leidschendam.

De attractie die zeker genoemd moet worden is onze verleden jaar gerenoveerde melkbus. Kinderen kunnen het briefje met hun naam en de naam van de harddraver die volgens hun de koers gaat winnen, daarin deponeren. De bus zal ook maandag op een prominente plaats bij de ingang staan!

Zo, dit waren enkele voorbeelden. Maar om alles te bekijken te proeven en te beleven is er maar 1 optie:

Gewoon gaan naar de Stompwijkse Landleven Fair!!!

Namens Nooit Gedacht

Conny Oliehoek

Verzorging bloembakken

Het begint al bijna te wennen, maar ik blijf blij verrast door het aanblik van fleurige lantaarnpalen en bruggen. De brug bij de Kniplaan is qua verzorging geadopteerd door Koos en Corrie van Wissen. Geen zorgen voor de bloembakken bij de Hoge Brug, hier worden ze vertroeteld door Anthon en Astrid van der Haar, Klaas en Els houden vanaf bovenaf een oogje in het zeil en voor advies kunnen ze Ingrid Verboon terecht.

Dan hebben we de brug bij het Dorpshuis en de kerk. Dit is nog niet goed geregeld. Zelf dacht ik dat we dit op maandagavond als de reactie daar toch zit, wel even tussendoor zou kunnen doen. Ik heb mijn flexibiliteit erg overschat. Er zijn altijd wel voorbijgangers, Frank den Hartog en Jos Verdoorn die willen helpen in afwachting van hun taxi richting voetbal en zeker Dennis Luk was hier handig in. Mijn dank is ontzettend groot. Het zou echter fijn zijn, als hier een zorgteam zich over ontfermt, zodat ook tijdens vakanties het water geven doorgaat. Op zich is 1 x per 14 dagen voldoende, maar met zo weinig regen en dergelijke hoge temperaturen is dit mogelijk te weinig. Wie van deze directe omgeving wil zich hierover ontfermen. Graag even melden bij Marian en Aad Vincenten, Zustersdijk 12 of via de mail ajjvincenten@hotmail.com

Eerder heb ik de hoop uitgesproken dat dit een prettig besmettend effect zou kunnen hebben. Ik werd vandaag  blij verrast door de vrolijke plantenbakken op de brug bij familie Hoogenboom, deze staan er misschien al jaren maar vandaag viel mijn oog erop.

En bij Ank en El op de brug staat ook een prachtige plant, paarse pot met witte plant en wat denk je, die pot dreef gewoon in het water. Eruit gevist door de een en gevuld door de ander, zo ben je samen sterk. Wie volgt…. Dan staat jouw brug met plant volgende week in de Dorpsketting.

Petra

Spannend…….wie heeft dit half jaar de eer……

Na een half jaar gezellig klaverjassen, rummikub spelen of mooie kaarten maken hebben we dinsdag j.l. de halfjaarlijkse winnaars weer bekend mogen maken. Het controleren en optellen van de puntenstaatjes is sinds begin van het seizoen geheel in vertrouwde handen van Aad Bennis, die dan ook de microfoon ter hand nam om de winnaars uit te nodigen om van de mooie prijzentafel een keuze te maken. Ook al komt iedereen voor de gezelligheid……..een prijsje is altijd leuk.

Voor de kaartenmakers is er geen competitie element dus daar zijn onder de deelnemers lootjes verdeeld en acht gelukkige dames mochten naar voren komen om iets uit te zoeken van de prijzentafel.

Bij de competitiestand van de rummikub gaat Ina van Rijn aan kop met 1201 punten, is Nel Hoogervorst net als vorig jaar 2e met een kleine achterstand van 9 punten en Rita van der Meer 3e met 1279 punten. Ik zie elke week stralende deelnemers aan de rummicub en een tafel vol gezelligheid. Graag zien we iedereen na de zomervakantie weer terug.

Bij de klaverjassers is het elke week spannend…..en aan de uitslag te zien is ervaring heel belangrijk. En gezien de winnaars leeftijd heeft hij aardig wat jaren ervaring. Heel trots zijn wij op Jan van Nierop die op zeer gedegen wijze zijn strategie heeft bepaald, er met de eer vandoor ging en met 107541 onverslaanbaar bleek voor alle andere deelnemers. Roelie van de Vegt is onze eerste pittenkampioen, Roelie heeft in het eerste halfjaar 31 keer een pit gespeeld. Iedereen wil nu graag met haar klaverjassen natuurlijk.

De verdere uitslag zier er als volgt uit,

2e Joop Hilgersom               107093 punten

3e Aad Bennis                         106950 punten

4e Cock Faas, 5e Cisca van Boheemen, 6e Roelie van de Vegt, 7e Theo van Velzen, 8e Arnold van Marwijk, 9e Joop Schrader en lest best op de tiende plaats Kees van Santen.

Iedereen gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Dinsdag 17 juli is onze laatste SOOS middag.

Op vrijdag 20 juli om 13.30 uur is er in de feesttent op het kermis terrein nog een klaverjas en rummikubmiddag. Wij wensen iedereen een fijne gezonde zomer en zien een ieder graag terug voor de tweede helft van de soosactiviteiten die op 28 augustus weer van start gaan.

Namens het KBO en SOOS bestuur,

Marianne

Dorp van het dorstige hert