Taalmaatjes gezocht

Met de ondertekening van het Taalakkoord Leidschendam-Voorburg werd een belangrijke stap gezet in de bestrijding van laaggeletterdheid. De instellingen zijn nu op zoek naar taalmaatjes.

Samenwerking

In het Taalakkoord werkt de Bibliotheek aan de Vliet samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, Stichting Lezen en Schrijven, Vluchtelingenwerk, Fox AOB, MBO Rijnland, Stichting Welzijn Oud en Jong, Soroptimist, MKB Leidschendam-Voorburg en Van Leeuwen Catering.

Coördinatie

De bibliotheek, in de persoon van Ellen van Zijl, is het centrale coördinatiepunt als het gaat om het werven van taalmaatjes en het verbinden van de taalmaatjes met de taalvragers.

Taalmaatjes

Ieder individu heeft een andere begeleiding nodig. Daarom zijn er verschillende partners die met elkaar samenwerken. Als u besluit taalmaatje te worden, krijgt u een basistraining van vier lessen. Op de vierde trainingsdag bepaalt u welke organisatie het beste bij u past. Taalmaatjes werken op vrijwillige basis.

Taalvragers

De groep taalvragers is heel divers. Zij komen vanuit de hele wereld. Zij zijn enthousiast om door het leren van de Nederlandse taal te groeien naar zelfstandigheid in hun nieuwe – tijdelijke- vaderland. Ook zijn er Nederlanders die de Nederlandse taal beter willen leren. Ook zij maken deel uit de van de taalvragers.

Mooie wisselwerking

Coördinator Ellen van Zijl zet zich in om het aantal taalmaatjes af te stemmen op het aantal taalvragers. “Door taalvragers en taalmaatjes te koppelen ontstaat er een mooie wisselwerking tussen verschillende culturen en dat draagt bij aan beter begrip over en weer.” Ellen benadrukt verder dat zij ook graag inwoners wil helpen die het lezen en schrijven zijn verleerd en hierbij hulp nodig hebben. Ook voor hen zoekt zij graag een taalmaatje. Ellen besloot om zelf ook taalmaatje te worden omdat de vraag groot is, zij interesse heeft in andere culturen en goed wil begrijpen wat er van een taalmaatje wordt verwacht.

Taalcafé

Tot slot wijst Ellen op het Taalcafé in Voorburg en in Leidschendam dat nu

vaker open is. Data en tijden voor de komende weken:

Theater Ludens in Voorburg: donderdag 8 en 22 februari, donderdag 8 maart van 16.30 – 18.00 uur en zondag 25 maart van 14.00 – 16.30 uur.

Bibliotheek in Leidschendam: dinsdag 13 en 27 februari en dinsdag 13 maart van 14.00 – 15.00 uur.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over taalmaatjes of wilt u zich aanmelden om, één keer per week, gemotiveerde taalvragers verder te helpen? Neem dan contact op met ellenvanzijl@bibliotheekaandevliet.nl.

Of kijk op www.bibliotheekaandevliet/taalhuis.

Bedankt!

Afgelopen dinsdag 6 februari heb ik een workshop taart decoreren mogen geven voor Vrouw Actief in De Bles.

Aan bod kwam het vullen, afsmeren, bekleden en decoreren van een taart.

Het was een geslaagde avond met bij iedereen een prachtig resultaat!

Bij deze wil ik de organisatie van Vrouw Actief bedanken voor de uitnodiging. Ook De Bles wil ik bedanken voor de fijne ruimte en goede organisatie deze avond!

Mariska vd Meer– Blom

www.delicieuxcakes.nl

VrouwActief ….. februari

Wat een feestelijke leuke avond hebben zij en wij ervan gemaakt. Taart decoreren met Mariska en Adrie was erbij als haar assistente. De hele Brasserie rook al heerlijk naar verse cake en op elke tafel stond alles klaar om aan de slag te gaan. Maar liefst 33 vrouwen hadden zich opgegeven en om half acht gingen we snel aan de slag. Ondanks al het voorwerk dat al gedaan was door Mariska, was het nog een hele klus om op tijd klaar te zijn. Ik verklap natuurlijk niet de geheimen van de chef, maar de taarten moesten een aantal keren in de koeling gezet worden tussendoor. Paulien maakte een leuke pirouette met een taart zodat het leek of ze ermee onderuit ging. Als je zo op een groep vrouwen afgaat, dan kun je natuurlijk een paar hilarische gillen verwachten. Het eindresultaat was prachtig en om half elf ging iedereen de deur uit met een mooi doosje met daarin een eigen opgemaakte prachtige witte, roze of rode taart. De kleuren van het thema Valentijn, dit met het oog op Valentijnsdag 14 februari. Een aantal vrouwen kon helaas niet komen door de afgesloten Stompwijkseweg, maar zij kregen later wel een taartje á la Mariska afgeleverd. Volgende maand is de modeshow van ‘Die Meiden’, hopelijk is het dan weer wat zachter weer en kunnen we genieten van de nieuwe voorjaarsmode.

Bestuur VrouwActief,

Ria Luiten

De Bles viert feest, dit zagen we vorige week in de Dorpsketting staan

Heel leuk zijn de activiteiten rondom dit heugelijke feit, het 333 jarig bestaan van de Bles.

Wij, het bestuur van de KBO-PCOB zijn benaderd door Jeroen de Gier om onze KBO-PCOB leden uit te nodigen om op zondagochtend 25 februari de herinneringen aan de rijke historie van de Bles met elkaar te delen onder het genot van een kopje koffie, wat u ter verwelkoming krijgt aangeboden door Jeroen.

Ik kijk er naar uit en hoop u daar te treffen.

Namens het KBO-PCOB bestuur, Marianne

Verkiezingsmarkt Stompwijk

Op 21 maart vinden niet alleen de verkiezingen voor de Adviesraad plaats, maar zoals u wellicht weet vinden tegelijkertijd de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor heel Leidschendam-Voorburg.

Maar wie moet u nu gaan kiezen? Waar zitten de verschillen tussen de partijen? En daarbij natuurlijk speciale aandacht te schenken aan wat zij voor Stompwijk kunnen betekenen? Om hier antwoorden op te krijgen wordt er door de Adviesraad Stompwijk een verkiezingsmarkt georganiseerd.

Op donderdag 22 februari zullen een groot aantal politieke partijen zich presenteren in het Dorpshuis van Stompwijk. De avond wordt zo ingericht dat u zelf kennis kunt maken met de verschillende partijen en daarnaast zullen de partijen de gelegenheid krijgen om hun verkiezingsprogramma te presenteren en daarbij natuurlijk speciale aandacht te schenken aan wat zij Stompwijk te bieden hebben.

De avond zal starten om 20.00 uur. De agenda zal komende week nog gepubliceerd worden. Dus hou deze avond alvast vrij en kom langs zodat u straks goed weet welke partij uw voorkeur heeft.

Namens de Adviesraad Stompwijk, Stef Verburg

“Als de kat van huis is”

Weer een blijspel, weer een avondje vermaak. Op donderdagmiddag 22 maart, donderdagavond 22 maart, vrijdagavond 23 maart en zaterdagavond 24 maart zijn de uitvoeringen in “De Bles” te Stompwijk.

Wilt u alvast verzekerd zijn van een plaats? Reserveer dan nu!

Voor donderdagmiddag de `try out’ betaalt u maar € 7,50 voor een toegangskaart. Voor alle avonden is de prijs van een toegangskaart € 10,00. Een gratis consumptie is hierbij inbegrepen.

Kaarten voor alle uitvoeringen kunt u bestellen door geld over te maken naar:

De Stompwijkse Toneelvereniging te Stompwijk Nr. NL05RABO0361505094 onder vermelding van naam, aantal personen en de datum van uitvoering. Graag ook uw telefoonnummer vermelden.

De kaarten worden dan voor u gereserveerd bij de ingang.

P.R. De Stompwijkse Toneelvereniging

Uitvoering Verkeers- en Vervoerplan effectief voor bereikbaar Leidschendam-Voorburg

Maatregelen voor een bereikbare gemeente hebben de afgelopen jaren gewerkt. Inwoners van Leidschendam-Voorburg maken meer gebruik van elektrisch rijden, fiets, RandstadRail, tram en bus. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid blijven gelijk. In sommige wijken wordt parkeren nog steeds als knelpunt ervaren. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de tussenbalans van de uitvoering van het gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan.

Veertig maatregelen

De gemeente werkt samen met lokale en regionale partners, bewoners en bedrijfsleven aan een goed bereikbare en veilige stad en een groene en duurzame woongemeente. Sinds de vaststelling van het Verkeers- en Vervoerplan in 2014 zijn bijna veertig maatregelen uitgevoerd of in uitvoering om dit verder te verbeteren. Voorbeelden zijn fietsenstallingen, aanleg of herinrichting van wegen en (snel)fietsroutes en laadpalen voor elektrische auto’s.

Vervolg

Als volgende stap analyseert de gemeente externe en interne ontwikkelingen en hun invloed op het bereiken van de doelen die in het Verkeers- en Vervoerplan zijn gesteld. Hierop worden het beleid en het uitvoeringsprogramma indien nodig bijgesteld. Deze analyse wordt in 2018 gemaakt. Het college en de raad komen in het najaar met de beleidsevaluatie en een aanpak voor bijstelling van beleid en uitvoering.

Van Velsen Rallysport vroeg zelf om steun

Van Velsen Rallysport heeft de gemeente zelf om een sponsorbijdrage gevraagd. Er is door de gemeente € 1000,— aan de onderneming gegeven. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Dat heeft een woordvoerster van B&W laten weten in antwoord op vragen van Vlietnieuws.

De steun werd gegeven omdat de deelname van de truck van Van Velsen aan de Dakar-rally in 2016 en 2017 leefde in Stompwijk – waar Van Velsen Rallysport is gevestigd – en publiciteit genereerde.

Volgens de woordvoerster ging het om incidentele bijdragen. Dit soort sponsoring is volgens B&W ‘niet ongebruikelijk’. Zo kregen ook de Stichting Talentenloods, de Pop-Up Bazaar, de Sportprijs en de promotie van de ‘Stap uit je Stad’-dag een bijdrage.

Dat het gemeentelijke logo nu – na vragen over de sponsoring van de media – van de truck van Van Velsen is verwijderd, verklaart de woordvoerster aldus: ‘De Dakar-rally is voorbij. Daarmee eindigt ook de sponsoring van de gemeente en is het logo verwijderd aangezien de truck voor meerdere evenementen wordt ingezet’.

De Dakar Rally 2016 werd tussen 2 en 16 januari in Zuid-Amerika verreden. De rally van 2017 vond tussen 2 en 14 januari 2017 plaats. In beide gevallen was GBLV-wethouder Frank Rozenberg verantwoordelijk voor dit soort sponsoring.

GBLV gebruikte de truck van Van Velsen (hij staat op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart, red.) afgelopen zaterdag voor de start van hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezing. Frank Rozenberg is campagnemanager en staat zelf op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing.

De verklaring van de woordvoerster van B&W inzake het weghalen van het beeldmerk van de gemeente op de truck van Van Velsen klopt overigens niet. Dat gebeurde zeer recent nadat de media vragen waren gaan stellen over de sponsoring.

De truck had toen al de Afrika Eco Rally gereden: een rally op het originele parcours van de Dakar Rally tussen Monaco en Dakar. De Daker Rally zelf wordt tegenwoordig in Zuid-Amerika verreden. Tegelijk met het verdwijnen van het logo op de truck verdween ook de gemeentelijke reclame op de site van Van Velsen Rallysport. En werd de vermelding van de gemeente op de lijst van sponsoren geschrapt.

Waarom de steun van de gemeente begin 2018 nog steeds op de truck en de site werd vermeld terwijl er geen financiële bijdrage meer tegenover stond, blijft vooralsnog onduidelijk.

Bron: Vlietnieuws

Oppositie eist uitleg gemeentelijke sponsoring rallyrijders

De oppositiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie/SGP eisen uitleg van B&W over de gemeentelijke sponsoring van Van Velsen Rallysport bij de onlangs verreden Africa Eco Rally. Dit naar aanleiding van een bericht afgelopen zaterdag van Vlietnieuws.nl over deze financiële steun.

Het CDA heeft via fractievoorzitter en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen Juliette Bouw en gemeenteraadslid Dré Veelenturf een groot aantal schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Daarbij heeft de partij zelfs een foto van de truck waarmee Van Velsen de Rally reed inclusief reclame van de gemeente daarop, overlegd.

Volgens het CDA bevestigt het logo op de truck dat er subsidie door de gemeente is verstrekt. De partij wil weten waarom dat is gebeurd en waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd. Op de zogenoemde subsidielijst van de gemeente staat de financiële bijdrage niet.

Het CDA wil weten wat het sponsorbedrag was of dat er op andere wijze steun aan Van Velsen is gegeven. Ook vragen Bouw en Veelenturf zich af of Van Velsen zelf om de subsidie heeft gevraagd. Zo niet, dan willen de CDA’ers weten hoe het tot de subsidie is gekomen en wie daarvoor groen licht heeft gegeven.

De vragenstellers wijzen erop dat de gemeente op 23 januari nog met logo als sponsor op de site van Van Velsen Rallysport stond. Nu is die aanduiding weggehaald. Bouw en Veelenturf willen horen op wiens instigatie dat is gebeurd.

Indien de sponsoring buiten de subsidielijst om is gepleegd, dan wil het CDA een volledig overzicht van soortgelijke sponsoring in andere gevallen.

Bij de VVD wijst men erop dat de Van Velsen truck is ingezet voor de verkiezingscampagne van GBLV. Ook de liberalen willen opheldering van B&W, inclusief informatie over soortgelijke sponsordeals waar de gemeenteraad niets van weet en het beleid dat daarbij wordt gehanteerd.

Bij ChristenUnie/SGP wacht men ‘met belangstelling’ nader informatie van B&W af. ,,We zijn benieuwd welke criteria de gemeente hanteert bij besluiten ter zake sponsoring, en hoe deze keus zich daartoe verhoudt. Op voorhand is ons niet duidelijk welk gemeentelijk belang met de sponsoring wordt gediend. We zijn dus benieuwd hoe het college daar tegenaan kijkt”, aldus fractieleider en lijsttrekker Jan Willem Rouwendal.

Bron: Vlietnieuws

Dorp van het dorstige hert