Stomppop 2002 is weer voorbij

Afgelopen weekend was het Stomppop weekend. In de tent op het op het parkeerterrein van Stompwijk `92 was het weer een groot feest. Op vrijdagavond begon het festijn. De eerste band was Van Katoen, deze maakte goede herrie en met dit optreden was Stomppop 2002 geopend. Daarna kwam Rosemary`s Sons op het podium. Deze band maakte goede muziek, wat door het publiek gewaardeerd werd. Als afsluiter op de vrijdag trad het Cool Down Café op. Deze formatie maakte met hun feest muziek er een groot feest van.

Op zaterdag waren de kleintjes aan de beurt. Eerst konden de kinderen kijken naar een indiaan die voor hun optrad. Daarna konden de kinderen o.a. springen op springkussens, geschminkt worden en in een ballenbad spelen.

Zondagmiddag was het natuurlijk ook weer een groot Stompwijks feest. De mensen die waren gekomen konden eerst kijken en luisteren naar Polder. Deze band komt uit Zoeterwoude en werd daarom al door veel mensen bekeken. Na Polder kondigde de presentator (Leon van Boheemen) de band Kirsten aan. Deze band maakte echte kwaliteit muziek en viel daarom goed bij het publiek in de smaak.

Stomppop 2002 werd afgesloten met een act van Eric Dikeb. Deze man kreeg met o.a. het nummer ‘De Pizzahut’ alle mensen in beweging. Foto`s van Stomppop zijn te vinden op www.stompwijk.nl. Stomppop 2002 was een groot succes en wij willen namens de Stomppop organisatie iedereen, die op welke manier dan ook zijn steentje aan dit feest heeft bijgedragen bedanken voor hun inzet.

De Stomppop organisatie

Onthouding goedkeuring

Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2001”
Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maken ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat aan het besluit van de gemeenteraad van Leidschendam d.d. 5 november 2001 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2001” goedkeuring is onthouden door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland .
Het plan heeft betrekking op het buitengebied aan de oostzijde van Leidschendam Het gebied wordt aan begrensd door de Rijksweg A4, de landscheiding en de gemeentegrenzen met Zoeterwoude en Zoetermeer.
Gedeputeerde Staten hebben tot het onthouden van goedkeuring besloten wegens strijdigheid met het streekplan Zuid-Holland West en met de Nota Planbeoordeling; bij de beoordeling van het plan zijn onder meer de onderwerpen Groenblauwe Slinger, glastuinbouw en bedrijfs-, woon- en recreatiewoning-bestemmingen nadrukkelijk aan de orde geweest.
Het besluit van Gedeputeerde Staten van 18 juni 2002 (verzonden op 25 juni 2002) en het bestemmingsplan liggen met ingang van 12 juli 2002 gedurende 6 weken ter inzage bij het Servicecentrum.
Gedurende bovenvermelde termijn van zes weken kan door:
· iedereen die zich tijdig tot Gedeputeerde Staten heeft gewend;
· iedereen die kan aantonen, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden;
· alsmede iedereen die zich niet kan verenigen met de beslissing van Gedeputeerde Staten tot het onthouden van goedkeuring;
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist

VERLOREN

Wie heeft er maandagmiddag een fietssleuteltje gevonden bij het hek naar de dijk in de Van Merodestraat? Er zaten 2 sleutelhangers aan, één uit Canada met de naam Remco. Remco v.d.Bosch, tel.5802527

Aanpassing advertentietarieven Dorpsketting

De papierprijzen stijgen door, de oplage is toegenomen en ook het aantal pagina’s per week is weer licht stijgende, bovendien worden de loonkosten, die ook met 6 tot 7 % zijn gestegen in de materialen doorberekend. Het bestuur van de Dorpsketting heeft dan ook besloten om de advertentietarieven per 1 juli aan te passen. De tarieven zullen er als volgt uit komen te zien :

Formaat A5 Oude prijs in € Nieuwe prijs in €
1/8 pagina 3,50 4,00
¼ pagina 5,70 6,50
½ pagina 11,40 12,50
¾ pagina 17,00 19,00
1/1 pagina 22,50 25,00

93e Stompwijks feest in aantocht

Vriendelijk verzoek aan de Nooit-Gedacht hulptroepen.
Maandag 15 juli aanstaande (volgende week dus) gaan op het feestterrein voor de organisatie en haar trouwe fans van Stompwijks beroemdste feest de schouders er daadwerkelijk weer onder. Vooraf aan de dagen is er veel werk te verrichten. Onder andere de tribune opbouw, dranghekken halen en plaatsen, stelling voor de reclameborden opzetten en nog veel meer. Uiteraard is iedereen die gewoon of niet gewoon is een handje mee te helpen van harte welkom. In dit verband kunnen we een flink aantal potige jongens en meiden uiteraard goed gebruiken. Schroom dus niet en kom gerust jullie steentje betreffende de opbouw bijdragen. Sinds jaar en dag een bezigheid dat onder het genot van een hapje en een drankje op zich al een feestelijke gebeuren is. Aanvang 19.00 uur.
Reclameborden
Bedrijven die via sponsoring het Stompwijks Feest ondersteunen en hiervoor hun reclamebord op de daarvoor bestemde stelling langs het wedstrijdterrein willen neerhangen, kunnen die op maandag 15 en dinsdag 16 juli a.s. aan de ingang vanaf 19.00 uur neerzetten.
De organisatie van harddraverij ‘Nooit Gedacht’

Motornieuws

Eindelijk is het weer zover, het is weer tijd voor de jaarlijkse “Eerst toeren en dan voeren” toerrit. De harde kern onder ons weten wel waar dit over gaat. Toch zal ik voor alle duidelijkheid het een en ander uitleggen. Dit festijn begint al ’s morgens met een toerrit vanuit ons eigen motorcafé van Ruud en José, alwaar je vanaf 10 uur ’s ochtends kunt starten na eerst genoten te hebben van een overheerlijk kopje koffie. Na deze toerrit ga je je even opfrissen en kom je om 19.00 uur bij de familie van Mullem aan de Stompwijkseweg, alwaar je je flink te buiten kan gaan aan alle lekkere dingen, die moeder natuur ons geschonken heeft. Nu denken een heleboel leden onder ons dat je ’s avonds niet mag genieten, als je overdag niet mee gereden hebt. Maar dit kan wel, alleen moet je je dan wel eerst opgeven bij een van de bestuursleden. Dus even kort samengevat: zaterdag 13 juli tussen 10 uur en 11 uur kun je starten met de toerrit vanuit café de Gouden Leeuw van Ruud en José. Zaterdagavond 13 juli zijn de BBQ’s om 19.00 uur warm bij de familie van Mullem, waar je je natuurlijk nog voor kunt opgeven.
P.r. N.Z.M.S.

Hobby loopt uit de hand

Hobby loopt gigantisch uit de hand

De aankondiging in de zuivelwinkel dat de deuren van de winkel dicht gaan, was de aanleiding om vanmiddag eens een babbeltje te gaan maken met Coby van Bohemen. Buiten op het terras doet zij haar verhaal hoe het ooit 12½ jaar geleden is begonnen. Met de komst van de superheffing en het melkquotum. Elk bedrijf kreeg een toegewezen aantal liters dat gebaseerd is op een peiljaar. Dat peiljaar viel voor de fam. Van Bohemen laag uit door de omschakeling van de koeien. Als er meer melk geproduceerd werd, dan moest men quotum inkopen. En meer liters zijn meer inkomen. In ieder geval was dit voor hen de aanleiding om zelf meer met hun zuiveloverschot te gaan doen. Coby heeft toen van haar hobby haar werk gemaakt en met succes. Het is echt een gat in de markt. Er wordt wekelijks 5000 liter melk verwerkt in yoghurt, kwark, karnemelk, vla en noem maar op. Naast de zuivel ging zij zich toeleggen op het recreatieve gedeelte dat de boerderij biedt. Namelijk het verzorgen van kinderpartijtjes (dagelijks vanaf 16.00 uur). Er zijn verschillende programma’s waaruit gekozen kan worden zoals een speurtocht, boter en karnemelk maken of koetje verven. En natuurlijk pony rijden en met de skelters over het terrein scheuren. En lekker knuffelen met het jonge beestenspul, konijntjes, poesjes en lammetjes.

De laatste tijd organiseren ze teambuildingsactiviteiten voor bedrijven, scholen, voor vrijwilligers van een verzorginghuis of familiedagen. Er zijn dan een hindernisbaan, kruiwagenraces, hooivorkdarten en polsstokspringen. Na het verrichten van deze activiteiten is het genieten van een uitgebreide boerenlunch. Ook deze vraag neemt steeds meer toe.

Toen een aantal jaren geleden het dak van de stal vernieuwd werd, is het idee ontstaan om boerenovernachtingen met ontbijt te gaan verzorgen. Samen met nog 6 andere boeren uit de omgeving hebben zijn hun krachten gebundeld en is er een stichting gevormd. De gemeente en de provincie hebben vorig jaar een bezoek gebracht en de directeur van het Zuid Hollands Bureau voor Toerisme heeft hen geholpen met de opzet, omdat ook hier men aan allerlei regelgeving moet voldoen. Zodra de vergunning afgegeven wordt gaat er gestart worden met de verbouw van de zolder. Er komen 4 kamers, waarvan twee met douche en toilet en twee met ligbad en toilet. De kamers kunnen het gehele jaar gehuurd worden. De doelgroep is die van 50+ en ouders met jonge kinderen. De ligging is optimaal met de Vlietlanden, strand en duinen, veel fietsroutes én de stad in de buurt. Ook zal er naar verwachting van het VVV kantoor Zoetermeer veel vraag uit de stad komen indien er symposiums gehouden worden.

Aangezien Coby er vanuit gaat dat je als je wat doet het goed moet doen en niet twee dingen half is na lang wikken en wegen het besluit genomen om te gaan stoppen met de zuivelwinkel. U en ik zijn daar niet blij mee, ook de bejaarden-huizen, marktkooplui en groothandel niet. Daarbij kwamen de toenemende kosten van de keuringsonderzoeken die elke 6 weken voor alle producten moeten worden gehouden. De stijgende kosten van water en elektra en niet te vergeten de arbeidskrachten. Er was geen goede fulltimer die de zaak voor haar draaiende kon houden. De goede krachten die zij gehad heeft, zijn inmiddels voor zichzelf begonnen. Adverteren heeft niet de juiste persoon opgeleverd. Er is zelfs gedacht aan een compagnon of maatschap maar dat was ook niet haalbaar. Alles bij elkaar genomen staat de opbrengst van het aantal liters niet meer in verhouding met het aantal te werken uren. Ze maakt zelf soms werkweken van 70 uur en dat is niet de bedoeling. Er moet ook nog geleefd worden. Daarbij vraagt het boerenbedrijf ook de nodige aandacht. De tanks schoonmaken voordat Peter aan het melken gaat, want de melk wordt direct verwerkt. Vanmiddag stond het binnenhalen van het hooi op het programma. Door de aanhoudende regen ligt het hooi al twee weken te wachten. En vanmiddag waren de manschappen bij elkaar verzameld, vooral vriendjes van Niels en Rick. Ze hadden er echt zin in of het gelukt is weet ik niet, want de jongens waren op het land, maar nu was de pers niet aanwezig. Kwestie van even bellen en achteraan gaan om het aanwezige personeel aan de gang te kunnen houden. Een warme hap verzorgen voor de harde werkers of toch maar even patat halen? Het overige personeel aan de gang houden en heel veel schoonmaken.

Het consumentenquotum is onderling uitwisselbaar met het fabrieksquotum zodat dit geen problemen oplevert. U kunt nog tot 20 juli in haar winkel terecht, de toelevering aan bedrijven wordt tot medio augustus aangehouden om de voorraad van o.a. de verpakkingen weg te werken. Jammer, maar begrijpelijk dat er gestopt gaat worden. Ik wens hen veel succes toe met hun (re)creatieve kant.
Petra

Dorp van het dorstige hert