Oktobermaand Missiemaand

A.s. weekend, 19 en 20 oktober is de opbrengst van de collecte geheel bestemd voor de Missie. Uit de opbrengst van de collecte worden de 1100 armste bisdommen ondersteund, de kerkelijke infrastructuur gefinancierd en de opleidingen van de werkers in het basispastoraat bekostigd.
Zoals u ook op www.missio.nl kunt lezen, staan de volkeren van Oceanië en Papoea centraal. Nog maar 100 jaar geleden legden missionarissen, waaronder Nederlanders, de basis voor de kerk in dit enorme gebied. Missio wil nu deze volkeren dichter bij u brengen. Met het ene been staan deze volkeren nog in het Stenen Tijdperk, met het andere in de moderne wereld. Door de oprukkende moderniteit komt de eeuwenoude gemeenschapszin onder druk te staan. Geld en bezit lijkt een steeds grotere rol te spelen. Missio probeert o.a. door het uitdragen van christelijke waarden zoals solidariteit en opkomen voor de zwakken iets bij te dragen aan de gemeenschapsvorming. In Oceanië, op het eiland Bougainville, ondersteunt Missio het Aidsproject van de Nederlandse bisschop Henk kronenberg. In Papoea ondersteunt Missio het groot-seminarie Fayar Timur, waar jonge mensen een opleiding krijgen voor pastor en pastoraal werk(st)er. Kerken in ontwikkelingslanden hebben weinig middelen. Toch zijn ze daar van groot belang. Niet alleen in spirituele zin, maar ook vormen ze vaak de bedding, waarin ontwikkelingssamenwerking succesvoller kan verlopen. Deze collecte is dan ook van harte bij u aanbevolen! Comité M.O.V.

Geboren

Geboren op 5 oktober 2002: Annicka Francisca Maria, dochter van Ed Luk en Anja van Boheemen en zusje van Richard en Dennis, Dr. van Noortstraat 142.
Namens de parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd.

Vormseltoediening aan kinderen

Vormseltoediening aan kinderen, die niet in Stompwijk op school gaan
Ook dit jaar wordt weer aan de leerlingen van groep 8 het H. Vormsel toegediend. De datum, waarop dit gebeurt, is nu nog niet bekend. Er moet eerst een aanvraag bij het bisdom worden ingediend. Voordat deze aanvraag in behandeling wordt genomen, moet bekend zijn hoeveel kinderen gevormd willen worden. Alle kinderen, die hier in Stompwijk op school gaan, hebben inmiddels thuis bericht hierover ontvangen. Het is echter mogelijk dat er ook kinderen zijn, die niet hier op de school zitten, maar toch dit jaar het H. Vormsel in onze parochie willen ontvangen. Wij verzoeken deze kinderen, samen met hun ouders, onderstaande bon in te vullen en uiterlijk vrijdagochtend 18 oktober bij de pastorie in de bus te deponeren. Als de datum van het Vormsel bekend is, krijgt u daarover nader bericht.

Het is jullie toch een zorg

dat er nog zoveel mensen zijn die onze financiële
ondersteuning hard nodig hebben. Uit de ingezamelde missiezakjes in de gezinsviering rolde het mooie bedrag van 60 euro en 36 eurocent.
Hartelijk dank aan een ieder die hier zich voor dit schoolproject hebben ingezet.
Comite M.O.V.

promoties voor Jimmy de Winter en Donny van Marwij

Verrassende promoties voor Jimmy de Winter en Donny van Marwijk

Afgelopen zondag werden de eerste ochtendwedstrijden van het nieuwe seizoen verreden. Tijdens deze eerste wedstrijd konden meteen al enkele enorme verrassingen worden genoteerd. Verantwoordelijk hiervoor waren Jimmy de Winter en Donny van Marwijk. Beide jongens hebben dit seizoen de overstap gemaakt naar de klapschaats en dat is ze zeer snel en gemakkelijk afgegaan.

Jimmy scoorde op de 500 meter een eindtijd van 50.60. Dit was maar liefst ruim 5 seconden sneller dan zijn beste tijd van vorig seizoen. Hij promoveerde hiermee in een keer van de categorie pupillen 3 naar pupillen 1.

Donny deed nauwelijks voor hem onder. Met 52.91 was hij bijna 4 seconden sneller dan zijn oude toptijd. Deze eindtijd was voldoende voor promotie naar de categorie pupillen 2.

De derde Stompwijkse schaatser die in de ochtend in actie kwam was Alex Havik. Ook hij wist zijn persoonlijke record op de 500 meter aan te scherpen. Zijn eindtijd van 52.41 was ruim 1 seconde sneller dan zijn oude p.r.

In het avondprogramma werd de goede lijn van de ochtend verder doorgetrokken. Robert de Groot trok van de Stompwijkse deelnemers de meeste aandacht. Op zowel de 500 als de 1000 meter wist hij zijn beste tijden te verbeteren. Op de kortste afstand klokte hij 42.40 (oude pr was 42.15), terwijl op de 1000 meter 1.24.82 werd genoteerd. Dit was ruim 1,5 seconde sneller dan zijn beste tijd.

Femke Hilgersom, Marleen de Haas en Ilse Hilgersom scoorden op dezelfde afstanden hun beste tijden ooit gereden in Den Haag. De tijden, vorig seizoen gescoord in Thialf konden net niet worden verbeterd.

Femke is al vroeg in het seizoen in vorm en maakte indruk met haar tijden van 43.99 en 1.29.75. Marleen realiseerde 46.57 en 1.33.99, terwijl Ilse 46.89 en 1.34.40 scoorde.

Tim Gareman kwam in actie op de 500 en de 1500 meter. Op de eerste afstand verbeterde hij zijn tijd van vorige week licht: 41.79. De 1500 meter legde hij af in 2.14.76, slechts 1,5 seconde boven zijn persoonlijk record. Dit kan een zeer bevredigende start genoemd worden.

Mariska Scholtes kwam evenals Tim in actie op de 500 meter en de 1500 meter. De 500 meter verliep volgens haar niet helemaal naar wens. Doordat de wedstrijden iets vroeger begonnen was de voorbereiding niet optimaal. Haar eindtijd van 54.90 was net geen p.r. De 1500 meter verliep daarentegen zeer goed.

Met 2.46.38 was ze ruim 9 seconden sneller dan oude p.r. Met de conditie zit het na de zomertraining duidelijk snor.

Tom de Haas

MARATHON SCHAATSEN VAN START

A.s. Woensdag start voor de landelijk rijders het marathon schaatsseizoen.In Alkmaar is woensdag een presentatie van de ploegen met een openingswedstrijd. Deze wedstrijd, ook wel een opwarmwedstrijd genoemd, telt niet mee voor de Essent-Cup. Zaterdag de 19 oktober wordt in Amsterdam de eerste wedstrijd om de punten verreden. In een reeks van 20 wedstrijden moet uitgemaakt worden wie de winnaar wordt van de fel begeerde Essent-cup. Tussendoor, in december, wordt de Greenery Six verreden. Op 2e kerstdag wordt traditioneel het NK kunstijs gehouden en in de laatste week van januari en de eerste week februari strijkt het peloton neer op de Oostenrijkse Weissensee om het open NK natuurijs en de Alternatieve Elfstedentocht te rijden. Tot slot is er in Finland ook nog een 200 km wedstrijd. Natuurlijk hoopt iedere schaatsliefhebber dat Koning Winter weer eens zal toeslaan zodat we kunnen genieten van bevroren vaarten en plassen.
Martijn van Es, inmiddels met Mariska de Jong in Zoeterwoude wonend, heeft na het opheffen van zijn oude ploeg onderdak gevonden bij de ploeg PGM Vastgoed uit Nieuw Vennep. Bijzonder verheugend is dat WWW.INTERCARPARTS.NL van de bekende Stompwijkse zakenman Marco Lexmond als Co-sponser van deze ploeg optreedt. Dit bedrijf biedt door middel van Internet autoonderdelen te koop aan. Martijn zit samen met Martijn Bovenmars uit Zwolle en good old Jan Eise Kromkamp in de ploeg. Ploegleider is Theo Vergeer. Joost Juffermans onderging hetzelfde lot als Martijn dit voorjaar, zijn ploeg werd opgeheven. Vakgenoot Richard van Kempen en tevens ploegleider was er als de kippen bij om Joost in te
lijven voor zijn DASIA ploeg. Met Arno Winters, Roel en Gerben van Hest is de ploeg gevormd. Eerste wedstrijd is zaterdag in Amsterdam op de Jaap Edenbaan. Start om 19.30 uur met de dames vervolgens A en B rijders.

De eerste wedstrijd van het gewest is op 6 oktober verreden waarbij vooral Robert de Groot, Geerd Hilgersom en Mariska Scholtes zich in de picture reden.
Aad de Haas

Week van het Oor:

Een verminderd gehoor kan leiden tot ernstige communicatieproblemen
Extra aandacht voor slechthorendheid
Mensen van wie het gehoor achteruit gaat, stuiten vaak op onbegrip. Omdat ze gesprekken niet volledig opvangen, worden ze als ‘vergeetachtig’ of ‘ongeïnteresseerd’ bestempeld. In sommige gevallen kan dit leiden tot relatieproblemen, vereenzaming of zelfs depressiviteit. Volgens Hetty van Gelder van het Haags Audiologisch Centrum Effatha is het niet nodig dat slechthorend-heid in dergelijke problemen uitmondt. Met eenvoudige tips en het gebruik van hulpmiddelen kan de communicatie tussen slechthorenden en horenden volgens haar sterk worden verbeterd. Daarom houdt het Haags Audiologisch Centrum Effatha in samenwerking met Zorggroep Horst en Vlietstreek op 7 november de themabijeenkomst ‘Slechthorendheid… Doe er iets aan!’. De bijeenkomst maakt deel uit van de activiteiten rondom de Week van het Oor.

Vijftigers met gehoorproblemen
Slechthorendheid kan diverse oorzaken hebben. Zo kan de verslechtering van het gehoor te maken hebben met blootstelling aan lawaai, medicijngebruik, ziekte, erfelijkheid of ouderdom. Hetty van Gelder ziet op haar spreekuur bij het Audiologisch Centrum steeds meer 55-plussers verschijnen. “Deze groep relatief jonge mensen krijgt geleidelijk aan te maken met gehoorverslechtering en is zich hiervan niet altijd bewust. Zij klagen wel eens dat ‘de telefoons zo slecht zijn’ of ‘dat de kinderen zo onduidelijk praten’, maar zoeken niet direct de oorzaak bij zichzelf. Voor de omgeving is dit soms moeilijk, zij begrijpt niet goed wat er aan de hand is en neemt de klachten niet serieus. Je ziet dat mensen van wie het gehoor achteruit gaat zich terugtrekken en soms zelfs in een isolement raken.”

Belemmering in sociale activiteiten
Ook als mensen zich wel bewust zijn van hun verminderd gehoor, kunnen ze zich buitengesloten voelen. “Slechthorenden hebben het idee dat ze er niet meer bij horen en raken belemmerd in hun sociale activiteiten. Als je eerder graag naar verjaardagen of een concert ging, dan kun je daar misschien toch minder van genieten.” Gelukkig zijn er vele hulpmiddelen. De bekendste zijn natuurlijk de hoortoestellen. Deze zijn ook af te stemmen op een ringleiding. Dat is een voorziening in bijvoorbeeld een schouwburg of kerk waarmee het geluid van de spreker of de muziek rechtstreeks kan worden opgevangen met het hoortoestel zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.
En ook de hoortoestellen gaan met de mode mee, aldus Hetty van Gelder. “Er zijn veel modellen, sommige zie je nauwelijks zitten, die draag je in het oor.
Wat ik graag wil meegeven is, dat het verstandig is om vroeg te beginnen met een gehoorapparaat, want dan is het oor nog gewend aan geluid.” Naast de hoortoestel-len zijn er onder meer nog draagbare hoofdtelefoons (die werken net zoals bij de ringleiding) en telefoonversterkers.

Themabijeenkomst en inloopochtend
In de week van het Oor (van 2 tot 9 november) zijn diverse activiteiten georgani-seerd. Zo is er op donderdag 7 november de themabijeenkomst Slechthorendheid… Doe er iets aan! Hier krijgt u van Hetty van Gelder allerhande informatie over de werking van het oor, problemen door slechthorendheid, tips ter verbetering van de communicatie en een demonstratie van de diverse hulpmiddelen door een audicien. Ook de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden is vertegenwoordigd. Zij vertelt over hoe belangrijk het is om voortdurend aandacht te blijven vragen voor de problematiek van slechthorenden.
De bijeenkomst vindt plaats in het hoofdkantoor van Zorggroep Horst en Vliet-streek, Geestbrugkade 35 in Rijswijk. U kunt zich hiervoor tot en met 1 november 2002 aanmelden via het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek, telefoonnummer (070) 307 52 06. De kosten zijn € 2,50 per persoon.

In diezelfde week is er ook een inloopochtend bij het Haags Audiologisch Centrum Effatha in Den Haag, Lange Lombardstraat 35 (achter het Westeinde Ziekenhuis), op dinsdag 5 november van 10.00 tot 12.30 uur. Hier kunt u informatie over slechthorendheid, hoortoestellen en overige hulpmiddelen verkrijgen. Ook is er tijd voor een kort gehooronderzoek door ervaren medewerkers. En ook hier is de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden aanwezig

BARDANCING ORION

Afgelopen zondag was Orion al om 06.00 uur geopend met de formule 1. Dit was de laatste race van dit formule 1 seizoen.
Zondag`s avonds was Orion natuurlijk ook weer geopend.
Zaterdag 26 oktober organiseren wij in Orion een Beachparty, de kaarten voor dit feest zijn uitverkocht. Tijdens dit tropische feest zal Orion volledig gevuld zijn met zand.

Aanstaande vrijdag 18 oktober zijn wij ook geopend; om 21.00 uur kan iedereen weer in de hitkelder terecht en zondag zijn we natuurlijk ook geopend; vanaf 17.00 uur kan bij ons weer het weekend worden afgesloten.
Orion

GENIETEN

Bij het lezen van het artikel over Autorijschool Suyten ging ik in gedachten terug naar de tijd dat ikzelf mijn rijbewijs heb gehaald. Het zal 1958 geweest zijn en uiteraard meldde ik mij hiervoor aan bij Gerard. Ik kreeg les in een crèmekleurige /gele Ford Taunus 17M, die hij net nieuw had gekocht. Ik weet niet meer hoeveel lessen ik heb gehad, maar nadat ik examen had gedaan wist Gerard uit ervaring wel wanneer de uitslag kon worden verwacht. Ik meen dat het op een zaterdag-ochtend was dat Corstiaan Verhagen (Postiaan noemde mijn vader hem altijd) met de envelop kwam, maar voordat ik hem in handen kreeg was Gerard al bij ons thuis en kwam met de brief naast mijn bed staan. Hij maakte mij wakker om samen het resultaat te bekijken en jawel hoor: in één keer geslaagd.
Gerard nogmaals hartelijk dank en Richard veel succes inj je nieuwe loopbaan.
Hartelijke groeten aan Stompwijk vanuit Zoeterwoude.
Kees Janson Thzn.

Laatste grootschalige bloedafname

Op de laatste twee bloedafname-avonden hoopt de afdeling Leidschendam van het Rode Kruis dat er veel bloed ingeza-meld kan worden. Daarom nog even een herinnering dat er op 15 en 16 oktober donoren nodig zijn om hiervoor te zorgen.
Bekende en “nieuwe”donoren zijn zeer welkom in de Robert-Fleury Stichting, Veursestraatweg 185, tussen 18.30 en 21.00 uur.
Als u geen oproep heeft, kunt u het beste daar bij binnenkomst meteen naar vragen, zodat u geen 2 keer hoeft te wachten.

UW BLOED DE MOOISTE GIFT!!!!!
Voor meer informatie kunt u bellen met An van Bohemen,
tel. 070 3278164

Dorp van het dorstige hert