Lichtpuntjes

Wij zouden graag een kaarsje op willen steken voor de mensen die ons geholpen
en gesteund hebben toen wij op 6 april 2002 een keukenbrand hadden in onze woning
en 3 maanden niet in onze woning hebben kunnen wonen.
Alle hulp en steun was ons even waardevol.
De vervangende woonruimte van de familie Overdevest was fantastisch.
Wij steken een kaarsje voor jullie allemaal op.
Fam v.d. Akker, Dotterbloem 21

Het dak eraf – Gaanders-motto

met Prins Frank en Page Jacqueline.
De eerste officiële gebeurtenissen staan voor de deur (of liggen op het dak) voor onze Prins en Page. Zoals gebruikelijk en bijna natuurlijk zijn De Gaanders aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie bij Stompwijk ’92. Hier zal het prinselijk paar een paar vrijwilligers in het zonnetje zetten voor hun verdiensten. Het dak zal er ongetwijfeld af gaan want het is in de kantine altijd bijzonder gezellig en druk (en ook warm). Op 4 januari kan Prins Frank samen met Jacqueline wel met zijn geliefde fiets komen maar zal hem toch echt buiten moeten laten staan om de opening te kunnen verrichten voor het ZZzaalvoetbaltoernooi. Zij zullen gezamenlijk de aftrap verrichten van dit weer goed bezette Stompwijkse evenement. Wij zijn benieuwd of zij de bal het net laten bollen. Ditzelfde weekeinde wordt het Gaandersboek huis aan huis aangeboden voor alle inwoners van ons Gaandriëdorp. Dit prachtige boekwerk van onze vereniging is ook dit jaar weer van uitzonderlijke klasse, samengesteld door een speciale commissie onder leiding van Nel Klijn, Gaander in hart en nieren. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om onze vereniging te steunen door middel van het kopen van de loten van onze vereniging waarmee wij het bejaarden en kindercarnaval financieren. Kosten van een lot zijn € 1,=. Stelt u onze mannen van de raad niet teleur door ze zonder iets weg te sturen. Uw ondersteuning wordt enorm gewaardeerd door iedereen. De “buitenwijken” zullen wij op zaterdag bezoeken in het eerste weekeinde van ons nieuwe jaar. Op zondag zullen wij het “centrum” huis aan huis langs gaan. Alvast bedankt voor uw ondersteuning, veel kinderen en ouderen genieten hiervan, zodat ook zij uit hun dak kunnen en zullen gaan.
Bedankt!!!! “ De Gaanders”

CDA-oliebollen voor ouderen

De komende week bezoekt de CDAafdeling LeidschendamVoorburg alle verzorgingshuizen in LeidschendamVoorburg. Onder het genot van een oliebol kunnen de ouderen met CDAraadsleden, CDAbestuurders en kandidaat Tweede Kamerlid Theo Brinkel uit LeidschendamVoorburg van gedachten wisselen over een leefbare en zorgzame samenleving. Met deze bezoeken wil het CDA duidelijk maken dat de ouderen ook na de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 januari weer op het CDA kunnen rekenen. Voor woonzorgprojecten voor ouderen en gehandicapten bijvoorbeeld, en het bevorderen van liftprojecten. Een zeer principieel punt voor het CDA is en blijft het behoud van de zondag als vrije dag voor bezinning en ontspanning. Zorg is er voor de kwetsbaren in de samenleving. In het bijzonder alleenstaande ouderen met een klein inkomen verdienen extra aandacht. Het CDA maakt zich ook sterk voor zorg op maat. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. En wat betreft de veiligheid is niet alleen meer blauw op straat belangrijk, maar ook veiligheid in de zin van goed onderhouden stoepen en wegen.
20 december 2002

Beste Parochianen/dorpsgenoten,

Dinsdagavond 24 december om 23.00 uur zingt het E.M.S.koor de Kerstmis. Onze voorganger is Pater v.d. Salm. Het thema voor de kerstviering is “Het Kind van Betlehem. Komt u allen tezamen om te bidden, te genieten van de mooie kerstliederen en gewoon samen te zijn in onze mooi versierde kerk. Laten we luisteren naar de oude verhalen en geloven dat in de Kerstnacht het Kind van Betlehem is geboren voor ons allemaal.
We wensen u een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en vooral gezond 2003. E.M.S. koor

Lichtpuntjes

Theo van der Meer en wel omdat we blij en trots zijn dat wij in Stompwijk mensen hebben die zoveel goed werk gedaan hebben het afgelopen jaar. Theo heeft zich ingezet voor het inzamelen van hulpgoederen voor Roemenië. Hij is ze, samen met veel anderen, zelf daar gaan brengen. We hebben kunnen meegenieten van zijn enthousiaste reisverhalen in de Dorpsketting. Theo heeft veel mensen in Roemenië een lichtpuntje gebracht, daarom steken wij voor hem kaasje aan. Marian Cornelissens en Aad Janson

Lichtpuntjes

Ook een kaarsje voor onze Ome Rinus en Tante Lena van Haaster
Voor ome Rinus (broer van mijn moeder) een kaarsje omdat hij al zoveel jaren zijn vrouw tante Lena (zus van mijn vader) verzorgt. Geweldig dat hij dat kan en zo goed doet op zijn leeftijd.
Voor tante Lena natuurlijk ook een vlammetje. Zij is al zoveel jaren afhankelijk van de zorg van anderen, maar ik geloof dat weinigen dat zo moedig dragen. Daarom wil ik ook haar verwarmen met een kaarsje. Aad Janson

Lichtpuntjes

En natuurlijk een kaarsje voor de redactie en de insteekploeg van de Dorpsketting. Omdat zij ook dit jaar er weer voor gezorgd hebben dat we iedere week van heel veel Stompwijks nieuws werden voorzien. Een trouwe ploeg tikt, plakt, kopieert, drukt wekelijks op de maandagmiddag en avond. Sommigen doen dit werk al vele jaren. Dit jaar hebben zij ook heel wat werk verzet voor de verhuizing naar de pastorie.
Voor Leo, Marga, Petra, Ans, Bea en Jacintha allemaal een kaarsje.
Maar natuurlijk ook kaarsjes voor de timmerlieden die de nieuwe redactieruimte voorzien hebben van tafels, planken, werkbladen e.d. Mede door jullie werk is het een prettige werkruimte geworden. Jullie belangeloze inzet is wel een kaarsje waard !
Tot slot ook een kaarsje voor de insteekploeg en de bezorgers. Op dinsdag worden de Dorpskettingen in elkaar gezet en kunnen daarna door de bezorgers worden rondgebracht. Het bestuur van de Dorpsketting wil alle mensen die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor het weekblad, verwarmen met een kaarsje.Laat het vuur ook weer branden in 2003 zodat wij ons kunnen blijven warmen en kunnen blijven genieten van jullie leuke stukjes in ons geweldige weekblad. Want zeg nu zelf: Hebben jullie ooit een dorp gezien met zo’n weekblad ? Aad Janson

S.O.S. Koppel kaarten

2de Kerstdag
in Het Blesse Paard
Aanvang 14.00 uur en zaal is open vanaf 13.00 uur
U komt toch weer?
De opbrengst van deze gezellige klaverjas middag komt ten gunst van de activiteiten op Koninginnedag en 5 mei. U herinnert zich vast nog wel het Domino spektakel en het Playback festival in de Sporthal.

Lichtpuntjes

En dan op zondag de 22 december, deadline voor de Dorpsketting, zit ik in de kantine nog even na te genieten van de handbalwedstrijden van de meiden en worden er nog een paar ‘spontane’ lichtpuntjes aangereikt o.a.door:
Conny Hilgersom, zij noemt als allereerst Theo van der Meer voor zijn actie voor Roemenië.
Marja Vollebregt, omdat zij hulp biedt in de drukke dagen als kraamhulp bij hun schapen.
En dan voor alle spontane schrijvers in de Dorpsketting. Leuk om te lezen en fijn dat die ander de moeite neemt om te schrijven.
Afgelopen week was er een personeelsfeest bij Sjaak van der Voort. Eerst raakt Geert Geus geblesseerd door een val van het springkussen en is Nicolette Duppen met hem naar het ziekenhuis gereden. En slechts vijf minuten later volgt haar man Jan Duppen, zodat Nicolette ook hem in het ziekenhuis kon bijstaan.
Geert heeft een gekneusde heup en Jan zijn elleboog is uit de kom. Jongens van harte beterschap, ook namens Geerd Hilgersom.
Jim en Marja van den Berg wensen hun nieuwe buren, Wim en Jolanda van Boheemen, van harte welkom en wensen hun nog veel succes toe in hun nieuwe huis.
Conny heeft nog even langer nagedacht en meldt dat er vanuit school veel waardering bestaat voor de ouders van de kinderen, die onder leiding van Renate Mooi, de school schoonhouden. Zelfs in de kerstvakantie!
En voor de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met de schoolkerstviering.

Lichtpuntjes

De meiden van de B1 bedanken Jan Moes voor al zijn trainingen en dat er nog vele mogen volgen en ook bedanken zij alle supporters en hun aanhang. Met speciale vermelding voor
de heren en vaste supporters Leo van Bohemen, Gert Janson en Arie Geurtsen voor hun support en het sponsoren in de vorm van bitterballen.

Dorp van het dorstige hert