BEDANKT SPONSOR

Deze Dorpsketting ziet er buitengewoon gekleurd uit.
Dit is mede te danken aan onze papiersponsor de
Firma Schreuder, Dr. van Noortstraat 122. Zij heb
ben de extra dikke, donkere kerstboomgroene
bladzijden voor hun rekening genomen. Hierdoor
konden wij zelf de lichtgroene, knipoog naar de lente,
voor onze rekening nemen, waardoor het naar onze mening wel een
heel feestelijke uitgave is geworden.

Verder willen wij Agnes bedanken voor haar bijdrage aan dit nummer en
voor de heerlijke kerststol. En u allen die ons bedacht hebben met
kerstwensen en aanmoedigende woorden
gedurende afgelopen week, want
er zitten weer heel veel uurtjes in.
En maak het niet te wild! Red.

Blesruiters nieuws

Blesruiters,
Op zondag 22 december en zondag 29 december gaan de lessen niet door. De eerstvolgende les is op zondag 5 januari. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een sportief en gezond 2003
Groetjes, Yvonne en Sandra
Kaartavond: Vrijdag 20 december is het weer kaarten bij ons. We beginnen om 20.00 uur. De kantine is open vanaf 19.30 uur. Tevens willen wij u erop attent maken dat de volgende kaartavond op vrijdag 3 januari 2003 is. Schrijf deze datum alvast op. Ton

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

Woensdag 18 december 9.00 uur: geen eucharistieviering
Donderdag 19 december 10.00 uur: Kerstviering K.B.O. m.m.v. het Parochiekoor
17.00 uur: kerstviering Maerten v.d. Veldeschool
Zaterdag 21 december 19.00 uur: geen eucharistieviering
Zondag 22 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Kerstavond, 24 december 19.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor de
Nachtegaaltjes, voorganger pastor H. Peters
21.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pater v.d. Salm
23.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Eigentijdse
Koor, voorganger pater v.d. Salm
1e Kerstdag., 25 december 10.30 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
2e Kerstdag, 26 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
15.00 uur: kindje wiegen, na afloop koek delen
Zaterdag 28 december 19.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pater Sep
Zondag 29 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Oudejaarsavond, 31 december 19.00 uur: woord- en communieviering met
samenzang, voorganger mevr.M. Turk
Nieuwjaarsdag, 1 januari 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas, aansluitend nieuwjaarsreceptie

GEDOOPT: 15 december: Falco Zandbergen
GEBEDSINTENTIES
Zondag 22 december 11.00 uur: Magda van Santen-van Paassen,
Willem v.d. Kroft, Piet Rotteveel, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana de Heij-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt,
Kees van Dijk, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zondag 22 december T.v.Werkhoven — A. Luk
Op woensdag 18 december vervalt om 9.00 uur de eucharis-tieviering. Ook het secretariaat is die dag gesloten.

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 21 december 19.00 uur: Christus Dienaar, gezongen viering
Zondag 22 december 9.30 uur: St. Jan, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

Geboren: Fien Anna Maria, dochter van Chris en Patty van der Arend en zusje van Pim en Loes, Tuinbouwweg 16, 2266 HD Stompwijk.
Namens de parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd

Actie Solidaridad:

HART VOOR DE AARDE
De inheemse volken van Latijns Amerika zoeken steeds opnieuw naar oude en nieuwe vormen van eerbiedig omgaan met de aarde en het voedsel dat zij voort-brengt. De Aymara-indianen van Peru bijvoorbeeld stellen zichzelf ten doel ‘de akkers en heel de natuurlijke omgeving te laten schitteren door ons werk te doen met respect en tederheid.’ Het resultaat van deze manier van leven is méér van alles: méér voedsel, méér verscheidenheid, méér gemeenschapsleven, méér genegenheid, méér bloei. Méér en voller leven. Niet in een verre toekomst, maar hier en nu. In Latijns Amerika staan de belangen van geld en consumptie lijnrecht tegenover die respectvolle omgang met de aarde. Inheemse volken kunnen ons inspireren om verantwoordelijk met de aarde om te gaan en ons eigen consumptiegedrag ter discussie te stellen. Solidaridad is de drijvende kracht achter initiatieven als de Oké-banaan en Kuyichi-kleding. Consumptie met oog voor mens en milieu. Solidaridad steunt al vele jaren groepen inheemse en niet-inheemse boeren die de zoektocht naar respectvol omgaan met de aarde niet opgeven; zoals bijvoorbeeld de Aymara-indianen, de Peruaanse katoenboeren van Oro Blanco, de landloze boeren van Brazilië en de koffieproducenten van UCIRI in Mexico. Steunt u Solidaridad? Uw bijdrage kunt u deponeren in kist achter in de kerk. U kunt ook de envelop in de brievenbus van de pastorie deponeren. Hartelijk dank voor uw gave! M.O.V. groep

KERSTMIS 2002

Dinsdagavond 24 december om 19.00 uur hebben we de Kerstviering voor de kinderen. Kom op tijd, want dan weet je zeker dat je alles goed kunt zien. Er is namelijk een mooi kerstverhaal te zien en de Nachtegaaltjes zingen daar hun mooiste kerstliedjes bij. Als je mee wilt doen met de Nachtegaaltjes kom dan maandagmiddag oefenen. Wij van de werkgroep gezinsviering willen alvast iedereen Prettige Kerstdagen toewensen.
Tot dan, werkgroep gezinsviering

Hallo Nachtegaaltjes

A.s maandag 23 december hebben we s morgens om 9.00 uur de generale repetitie voor Kerstmis. Die kunnen we echt niet missen. En dan zijn jullie verder lekker vrij. Dinsdagavond 24 december wordt je dan om 18.30 uur in de kerk verwacht voor de Kerstgezinsviering.
En 26 december om 14.30 uur voor het Kindje Wiegen.
Tot ziens Truus den Hollander en Agnes van Boheemen

Kaarsjesmiddag in de kerk

Afgelopen zondagmiddag was er weer de traditionele kaarsjesmiddag in de kerk.
De koster had de kerk goed warm gestookt zodat we ondanks de kou en regen er warmpjes bij zaten. De teksten van de klassieke kerstliedjes waren opgenomen in het boekje dat op vakkundige wijze was gemaakt door Wilma van Es -Olsthoorn.
Een kleine twee honderd man publiek, ruim tachtig koor- en orkestleden zorgden met elkaar voor een hartverwarmend uurtje. Dat het publiek deze middag gewaardeerd heeft moge blijken uit het feit dat de fooienpot gevuld was met een bedrag van € 245,-. Volgend jaar weer? Wat ons betreft wel, wij hebben het graag gedaan. Wanneer u nog op- of aanmerkingen heeft dan horen wij dat graag, zodat we het volgend jaar nog beter kunnen doen. Moet er iets veranderen aan de opzet, is de verhouding samenzang en muziek in de juiste verhouding, schroom niet en laat het ons weten. Graag tot volgend jaar.
Kinderkoor de Nachtegaaltjes Parochiekoor
Het eigentijdse koor EMS Fanfare Juliana

Hulptransport naar Roemenie

Het slot van:
Hulptransport naar Roemenie
Dinsdag 12 november:
Om 6 uur ontbijten, want om 7 uur zouden we aan de 2e en laatste uitdeeldag beginnen. Er stond alweer een lange rij voertuigen te wachten. De zeilen gingen van de vrachtwagens en een ieder kreeg weer wat hun was beloofd. De chauffeurs van de vrachtwagen waar ik bij hielp gingen al voor de 7e keer mee, ze wisten dus ongeveer wat hun te wachten stond. Ze hadden een tas vol spulletjes in hun cabine meegenomen, voor de vrouwen een reukje of stukje zeep, voor de mannen sigaren en degene zo’n ‘bolknak’ wilde kreeg hem aangeboden. Als je dan die getekende grijnzende gezichten zag…. Prachtig.
Voor de kinderen hadden ze Liga koekjes meegenomen, die ze meteen op de bok van de kar lekker gingen oppeuzelen.
De vele kinderstoelen, boxen en kinderwagens uit Stompwijk verander-den van eigenaar, zo ook die van onszelf. Gauw even een fotootje ge-maakt en hup op de boerenkar. Dat al die jonge mensen daar blij mee waren behoeft geen betoog. Omstreeks 12 uur begon de wagen aardig leeg te geraken. Er kwam ook nog een jonge hoogzwangere vrouw langs die graag een kinderwagen wilde, maar die stond niet op haar lijst. Ze bleef maar staan en wijzen naar een paar kinderwagens, die nog in de vrachtwagen stonden. Maar die waren voor iemand anders bestemd. Dan is het wel rot om nee te zeggen, maar ook dat hoort erbij. Om 3 uur was de vrachtwagen op een halve pallet conservenblikken na leeg, maar dat ging weer naar ’n meisjes internaat in Sibiu “House of Hope”. De meisjes van dat internaat blijven daar tot hun 16e jaar. Daarna gaan ze naar een Amerikaans echtpaar die werk voor hun probeert te vinden en ze verder begeleid tot hun 18e jaar. Dan wordt er woon-ruimte voor hen gezocht, zodat ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. Dit vertel ik u omdat dit aansluit op wat ik u wil vertellen over de vuilnisbelt in Sibiu. De dames van de catering zijn namelijk samen met een paar bestuursleden van de S.K.R. en een Roemeense ambtenaar naar een nederzetting van Roemeense zigeuners (romano’s) geweest. De mensen, zo’n 45 gezinnen, leven van- en wonen op de vuilnisbelt van Sibiu (een middelgrote stad). Die gezinnen, vaak met veel kinderen, wonen en leven in krotten gebouwd van afval in een mens onterende situatie. De dames zijn in de zogenaamde huizen geweest en kwamen ontdaan naar buiten. Onbegrijpelijk dat daar gezinnen in moeten leven, zomer en winter. Triest. Maar er is een lichtpuntje. In ieder geval voor de kinderen. Datzelfde echtpaar heeft in de buurt van de vuilnisbelt een ruimte aangekocht waar de kinderen van die 45 gezinnen worden opgevangen. Als ze om 8 uur komen, dan krijgen ze eten en een aantal uren les- en speeltijd. Tussen de middag weer eten, dan weer les en weer speeltijd. Om 5 uur een warme maaltijd, dan verplicht douchen, schone kleren aan en weer terug naar de belt. Dat gaat zo iedere dag weer. De meisjes die de kinderen les en eten geven zijn dezelfde meisjes uit het internaat en krijgen daarvoor betaald.
De toekomst van de kinderen? Ik weet het niet. Wel weet ik dat de S.K.R. daar veel kleding en voedsel heeft gebracht dat daar wordt gesorteerd en uitgedeeld aan de gezinnen op de vuilnisbelt.
Het Amerikaans echtpaar dat al dit werk doet, kan dit alleen door financiële steun van instanties en giften van mensen uit Amerika. De S.K.R. is volgend jaar van plan om een project te gaan starten speciaal voor de gezinnen op de vuilnisbelt Hoe of wat weet ik niet.
Terug naar het transport. De vrachtwagens stonden weer opgesteld en het vertrek uit het dorp Hosman ging beginnen. Uitgewuifd door veel mensen, gingen we richting Sibiu. Vlakbij een groot parkeerterrein was een soort camping. Men had daar een aantal huisjes gehuurd met douches, zodat iedereen zich na 5 dagen weer eens lekker warm kon gaan douchen. Ik zou als één van de laatste gaan, dan kon ik me er lekker lang op verheugen. Toen ik er klaar voor was en uit de kraan lauw water kwam dacht ik, hup eronder het wordt zo wel weer warm. Nou mooi niet, het water werd steeds kouder. Het warme water was op, en bleef op. Hoe kon het ook anders na zo’n 40 douches.
In een vrachtwagen, die was ingericht als kantine, hebben we even wat gedronken en lekker wat gegeten. Daarna weer slapen want de andere dag wilde men om 5 uur gaan rijden, dus om 4 uur ’s morgens ontbijten.De rest van de terugweg ervaarde ik als een roes. Ik was zo onder de indruk van alles, ik moest eerst alles verwerken.
Toen we luid toeterend Moerkapelle binnen reden hadden mijn Fishermens Friends hun werk weer gedaan. Ik was echt blij dat ik weer thuis was. Na een welkom in de loods die versierd was en waar veel mensen ons verwelkomde. Met de bloemen die we kregen ging ik moe maar voldaan naar huis. Het water in onze douche was heerlijk warm….
Wat ik tijdens dit hulptransport geleerd heb, is:
– Dat wij het hier verschrikkelijk goed hebben.
– Dat wij niet zo gauw moeten gaan klagen.
– Dat alles wat u hier in Stompwijk gegeven heeft echt bij de mensen terecht
gekomen is.
– Dat de S.K.R. echt goed werk doet.
– Dat er niets aan de strijkstok is blijven hangen.
– Dat wij ons komend jaar weer gaan inzetten voor hulptransport naar Roemenië.
– Dat ik nog een keer mee mag, kan ik alleen maar hopen.
Theo van der Meer.

DAMCENTRUM-PLANNEN

VVD ROEPT OP OM DAMCENTRUM-PLANNEN SNEL UIT TE VOEREN
Op dinsdag 17 december aanstaande bespreekt de gemeenteraad de plannen voor de revitalisering van het historisch centrum van Leidschendam. De VVD-fractie zal de overige partijen oproepen om in te stemmen met de plannen, zodat zo snel mogelijk een start kan worden gemaakt met de uitvoering.
Op dit moment kampt het Damcentrum met een alles overheersende verkeersdrukte, leegstand van winkels, dalende omzetten van winkeliers en een algehele verloedering van de leefomgeving. Een snelle aanpak van deze problemen aan de hand van de voorliggende plannen is voor de VVD van het grootste belang. De huidige plannen van het college van burgemeester en wethouders bieden meer dan voldoende aanknopingspunten om deze problemen daadwerkelijk op te lossen. Met name de alomvattende aanpak van de problemen spreekt de VVD bijzonder aan. Alle problemen in het Damcentrum hangen immers met elkaar samen en kunnen niet los van elkaar worden opgelost. De liberalen roepen de andere partijen dan ook op om de aandacht niet te richten op de aanpak van één probleem, maar voldoende aandacht te hebben voor een evenwichtige totaaloplossing voor het gebied. Het voorliggende plan biedt oplossingen voor zowel bewoners, winkelend publiek als winkeliers, waarbij de kwaliteit, veiligheid en de leefbaarheid van het Leidschendamse centrum er sterk op vooruitgaan.
Wel roept de VVD-fractie het college op om de komende maanden de risico’s die zijn verbonden aan de plannen volledig en duidelijk in kaart te brengen. Ook moet het college aangeven op welke momenten de gemeenteraad waarover moet beslissen en de gemeenteraad regelmatig informeren over de voortgang van de uitvoering van de plannen. Ten slotte moeten er voldoende parkeerplaatsen komen en moet het verkeerscirculatieplan afdoende oplossingen bieden voor de verkeersproblemen in het Damcentrum. Als de gemeenteraad dinsdag aanstaande de plannen goedkeurt, moet het college de komende maanden hard werken om voor de zomer van 2003 een zogenaamd masterplan klaar te hebben. In dit masterplan staat meer in detail hoe het Damcentrumgebied er in de toekomst uit komt te zien. Nadat dit masterplan is besproken en is goedgekeurd door de gemeenteraad kan de (symbolische) eerste spa de grond in. De VVD wil deze realistische en ambitieuze uitdaging met beide handen aangrijpen.

Dorp van het dorstige hert