Hypocriet……..

Nee, vergis je niet… ik ben niet vóór een oorlog in Irak, zeker niet. Ik betreur het ten zeerste dat partijen er met goed menselijk fatsoen niet uit komen. Ondanks de vele pogingen van inspecteurs die de afgelopen maanden in Irak bezig zijn geweest om uiteindelijk met een compromis te komen, kon de Veiligheidsraad een inval in Irak niet keren. Voor mij is het een feit dat welke pogingen er ook gedaan werden en welke rapporten er ook opgesteld worden, Amerika zijn besluit al vast stond. Het moest en zou ervan komen.
Natuurlijk zijn mijn gedachten bij de onschuldige slachtoffers die er vallen. Dan tel ik niet alleen de burgerslachtoffers, maar ook de militairen die ingezet worden om deze klus weer te klaren. En wanneer dat gebeurd is, weet je als mens nooit met welke problemen je vijf jaar later zit. Gezondheid laat zich tegenwoordig meten niet alleen in de directe massavernietigingswapens die men gebruikt, maar naar de klachten waarvan men jaren later pas de gevolgen van ondervindt.
Niemand in de Veiligheidsraad kon de yankee zijn oorlogszucht remmen. Zelfs de voormalige ‘grootmachten’ zijn niet instaat de machine te stoppen met hun vetorecht. Hoog van de toren wordt er geblazen dat zowel China als Rusland gebruik zouden maken van hun vetorecht, wanneer Amerika besloten had een resolutie in te brengen. Maar wat hypocriet is dit gedrag om te zwaaien met je vetorecht, wanneer je thuis zelf niet de boel op orde hebt. Zowel Rusland die het recht meent te hebben Tjetjenië binnen te vallen en hier onschuldige burgers onderdrukt alsook de Chinees die Tibet al jarenlang bezet houdt, durven nu een vetorecht uit te spreken. Het is schandalig dat deze landen bevolkingsgroepen durven te deporteren naar elders om hun eigen mensen daar te lokaliseren. Probleem wat deze onderdrukte landen tegen hebben, is het economisch belang. Dat er voor de wereldlanden hier geen economische belangen binnen te halen zijn, zal de Amerikaan zijn manschappen niet aanwenden om dit terreur te bestrijden.
Onder het mom van ‘terrorisme’ bestrijden, kun je op deze aardbol een vrijbrief krijgen andere volkeren te onderdrukken. Ik vraag mij naar alle eerlijkheid af, hoe lang andere landen de tolerantie op kunnen brengen dit terrorisme niet te bestrijden.

Leo Wijnhoven…. u weet wel, die van de Zustersdijk

Uitslag winterspring

Winterspringcompetitie nr 3; datum 16032003

Achtereenvolgens: naam, naam pony, hoogte, st 2 weigering, st 2 balk eraf, totaal strafpunten en tijd in sec.

Mary Luk Blue star 60/80 0 2 8 45,4
Jolanda Slingerland Gipsy 80/105 1 1 7 40
Erna vd Lubbe Montana 60/80 0 0 0 42,29
Els Leidelmeyer Gipsy 60/70 0 0 0 36,09
Moniek Olsth. Sweere Ashara 70/90 0 0 0 42,01
Mariëlle Dijkhuizen Olivier 60/80 0 2 6 72,31
Willie vd Mespel Roxy 60/80 0 0 3 61,25
Romy de Winter Honey 50/60 2 1 10 74,34
Natasja Luk Blue star 30/50 0 2 8 44,31
Leonie Zuidgeest
Marcia Dominicus Misty 30/40
Iris vd Lubbe Bas 30/40 1 0 3 105,44
Marcia Dominicus Roxy 60/80 1 1 7 44,72
Niels van de Voort Ankie 30/40 1 0 3 73,87
Livia Dominicus Bas 30/30 2 0 6 104,63
Iris Sweere Misty 30/30 0 0 0 52

Winterspringcompetitie

Beste Blesruiters,
Zondag 16 maart deden we de winterspringcompetitie nr 3.
Helaas waren de uitslagen niet bij De Dorpsketting aangekomen.
Nu wel. Zo dat was het weer voor deze week van mijn kant.

De groeten van Piet van der Mespel(secr).

Mededelingen

1) Vanaf april gaan we starten met de avondlessen van Yolanthe v.d. Wilk op maandag en donderdagavond. Er is een hele nieuwe indeling gemaakt die ik heb opgehangen in de kantine van de vereniging. Voor de kinderen die van zondag naar een avondles gaan is het de bedoeling dat de eerste keer is op 7 en 10 april.

2) Het minikamp bij de vereniging zal gehouden worden in het weekend van 31 mei/1 juni. Opgeven hiervoor bij Ant van Bohemen (0715802444) en wacht niet te lang want vol is vol!

3) Tenslotte nog een mededeling voor diegenen die niet bij de
jaarvergadering aanwezig waren: onze 2e onderlinge wedstrijd is verzet van 13 juli (in de vakantie) naar 17 augustus (de laatste zondag van de grote vakantie). Het bijbehorende springen zal dan gehouden worden op vrijdagavond 22 augustus.

Namens het bestuur
Erna van der Lubbe

Inenten

Inenten bij De Blesruiters

Op zaterdag 12 april a.s. om 10.00 uur komt de veearts voor de gezamenlijke inenting bij De Blesruiters. Wil je hiervan gebruik maken dan graag even opgeven bij mij voor 6 april (0715803957). Er moeten wel minimaal 10 ponys/paarden zijn om het door te laten gaan.

Namens het bestuur, Erna van der Lubbe

GEVONDEN

Hallo mensen,

Net te laat denk ik, maar ik heb vanmiddag een motorkentekenplaat gevonden op de Stompwijkseweg. Kenteken MG71TN
Af te halen op Waterviolier 18.

Peter Bol

Slaap kindje slaap

Zorggroep Horst en Vlietstreek organiseert op dinsdagavond 13 mei weer een themabijeenkomst Slaap kindje slaap, over het slapen van jonge kinderen. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders en verzorgers met kinderen van 0 tot 4 jaar uit Leidschendam, Leidschenveen, Rijswijk, Ypenburg en Voorburg.

Slaapproblemen bij jonge kinderen.
Bijna alle kinderen hebben wel eens moeite met slapen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet goed inslapen, slapen onrustig of hebben angstdromen. Dit is normaal en gaat meestal vanzelf weer over. Als dit echter lang aanhoudt, kunnen er problemen ontstaan. Het is voor ouders vaak lastig om er op een goede manier mee om te gaan. Op de themabijeenkomst zullen ervaren wijkverpleegkundigen informatie en adviezen geven over slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen, en hoe je daarmee kunt omgaan. Er zal deze avond ook gelegenheid zijn ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. De themabijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 13 mei van 20.00 – 22.00 uur aan de Vinkenborghlaan 41 in Leidschendam. De toegang is € 2.50 per persoon, te voldoen aan de zaal.

Aanmelden kan t/m 9 mei a.s. Voor uw aanmelding of meer informatie kunt u tussen 9.00 – 15.00 uur bellen met het cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek op telefoonnummer (070) 307 52 06 of via email:cursusbureau@dezorggroep.nl.

Cursus leren masseren

Altijd al eens willen leren hoe u een ontspannende massage geeft? Zorggroep Horst en Vlietstreek organiseert een kennismakingscursus ‘Leren masseren’. Bij voldoende deelnemers start de cursus op dinsdagavond 15 april in Rijswijk van 19.45 uur tot 22.00 uur. Een goed uitgevoerde massage is een weldaad voor lichaam en geest. Massage is zo oud als de mensheid zelf. Iedereen kan het leren. In deze cursus leert u de klassieke westerse massagetechnieken. Deze zijn gericht op ontspanning van huid en spieren. Onder leiding van een deskundig massagetherapeut oefent u in tweetallen in een gemengde groep op elkaar de ontspanning van kuit, rug, nek en schouders.

Wie kunnen zich aanmelden?
De cursus staat open voor mensen zonder rug en gewrichtsklachten. U bent contribuant, of wil dat worden, van Gezondheid Service. De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2¼ uur. De cursuskosten bedragen € 99,50 per persoon.

Informatie en aanmelden:
Voor meer informatie en/of uw aanmelding kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur bellen met het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek, op telefoon (070) 307 52 06 of via email: cursusbureau@dezorggroep.nl. U kunt zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus aanmelden.

Geachte Dorpsgenoten,

Eind vorig jaar heb ik in de Dorpsketting reeds opgeroepen om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe bestemmingsplannen die een maximumsnelheid van 50 km/h (niet letterlijk maar met bepaling van de functie van de weg) aankondigen voor de Meerlaan en het gedeelte dr. v. Noortstraat waar de 170 buslijn rijdt.
We weten allemaal dat het hier om zowel autos, streekbussen, vrachtwagens en tractoren gaat die al jaren met veel te hoge snelheden over de Dr. v. Noortstraat en de Meerlaan rijden.
Ik wil hier nu echt iets aan doen. Het mooist zou zijn een rondweg en in heel Stompwijk een maximumsnelheid van 30km/h met de daarbij horende inrichting. Alleen kan ik dit niet bereiken. M.b.v de internetsite van 3VO (Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie) wil ik graag uw mening in kaart brengen om er zo achter te komen welke problemen er bij jullie spelen. Alleen zo kunnen we op een rij zetten hoe we de problemen in Stompwijk willen aanpakken en welke rol de gemeente en 3VO hierin kunnen hebben. Met een virtuele sleutel krijgt u toegang tot een zgn. “TerPlekkeActief”werkplek. U vind daar allerlei informatie over de actie en kunt u de omgevingsscan invullen. Dit kost u zon 5 minuten en geeft direct een advies op basis van de door u gegeven antwoorden. Bovendien worden de antwoorden vergeleken met die van andere bezoekers om prioriteiten te kunnen stellen.
U kunt natuurlijk ook andere mensen wijzen op deze scan zodat nog meer mensen hun mening kunnen laten meetellen. Als u de scan hebt ingevuld, kunt u later nog terugkomen om de resultaten te bekijken.

Voor meer informatie ga naar www.3vo.nl Kies Actie. Kies Ter Plekke Actief en u komt op de homepage van Ter Plekke Actief, daarop kunt u informatie vinden wat Ter Plekke Actief precies is. Indien u zich betrokken voelt en wilt deelnemen aan de omgevingsscan, stuurt u mij dan een email dan stuur ik u de groepssleutel toe om toegang tot de internetpagina te krijgen.

Veel succes en bedankt voor uw betrokkenheid,
Bas Luk, email: bas.luk@zonnet.nl

Kinderopvang Zoeterwoude ook voor Stompwijk

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude is er ook voor inwoners van Stompwijk!

Wist u dat er op de Westeindseweg in Zoeterwoudedorp een kinderdagverblijf is die voor zowel kinderen van 0 tot 4 jaar opvang verzorgt als voor kinderen van 4 tot 12 jaar (Buitenschoolse opvang). Dit Kinderdagverblijf is slechts 5 minuten rijden van Stompwijk. Openingstijden van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Op de dagopvang zijn de groepen naar leeftijd ingedeeld. Twee babygroepen van 0 tot 2 jaar en twee Peutergroepen van 2 tot 4 jaar. Elke groep heeft haar eigen lokaal met slaapgelegenheid. Per groep zijn inrichting en spelmateriaal afgestemd op de behoeften en de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. In verschillende speelhoeken worden activiteiten aangeboden. De gediplomeerde leidsters spelen in op de belangstelling, kennis en vaardigheden van de kinderen.
Als het weer het toelaat gaan de kinderen buitenspelen of een wandeling maken naar de eendjes of de kinderboerderij.
Het contact met de ouders vinden we erg belangrijk en daar wordt dan ook door de leidsters veel tijd voor vrij gemaakt.

De Buitenschoolse opvang is opvang voor kinderen na school, tussen de middag en in de vakanties. Ook de eventuele vrije dagen in de schoolweken door A.D.V. of ziekte van de leerkracht worden door ons opgevangen (van 8.00 uur tot 18.00 uur). De Buitenschoolse opvang vindt plaats in de “Boomhut”. “De Boomhut” beschikt over een eigen, huiselijk ingerichte ruimte met verschillende speel en zithoeken. Zo zijn er hoeken gecreëerd waar jongere kinderen kunnen spelen en andere ruimtes waar alleen de oudere kinderen mogen komen. We hebben een keuken waar de kinderen zelf leren koken, een atelier waar de kinderen van alles kunnen maken, een computerhoek en een podium met veel verkleedkleren. De aankleding van de boomhut verandert steeds en past zich aan, aan het thema dat centraal staat. In de vakanties worden er regelmatig speciale activiteiten aangeboden die niet in de boomhut plaats vinden. We gaan naar een museum, naar een pretpark of gaan naar het “Astrand”. Dit jaar zijn de kinderen tijdens de zomervakantie een week op een boerderij in de Weipoort geweest. In overleg met de leidsters is het ook mogelijk om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar de Boomhut.
De leidsters proberen de kinderen na school en in de vakanties een fijne vrije tijd aan te bieden, de kinderen hebben veel keuzes uit verschillende spelmogelijkheden.
De kinderen worden in Zoeterwoudedorp door de leidster uit school gehaald. Kinderen, die uit ZoeterwoudeRijndijk komen, worden door de buurtbus opgehaald en bij de “Boomhut” afgezet. De kinderen die uit Stompwijk komen, kunnen door een Taxi opgehaald worden. Wanneer uit Stompwijk minimaal 4 kinderen zich aanmelden voor de “Boomhut” gaan wij een taxidienst opzetten om deze kinderen uit school op te halen, om vervolgens naar de “Boomhut” te brengen.

Wanneer U geïnteresseerd bent geraakt in ons dagverblijf, neemt U dan contact met ons op. Tel: 0715808010.
U bent altijd welkom om langste komen en een kijkje te nemen in ons dagverblijf.

Maria Loomans, directeur van SKZ

Dorp van het dorstige hert