De Blaasbalgen vieren carnaval

Afgelopen weekend werd er in het hele land carnaval gevierd en zo ook in Stompwijk. De Gaanders die deze dagen heersen over het Gaandriaanse rijk hebben dan de beschikking over feestkapel De Blaasbalgen uit Leidschendam die bijna elke dag met de raad van elf op pad gingen om feest te vieren. Vanaf woensdagavond tot en met afgelopen dinsdag werden er de nodige bezoeken gebracht bij bejaardentehuizen, gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk gehandicapten en jongerensooszen. Natuurlijk was er ook nog de grote optocht van de carnavals zaterdag met ’s avonds het gekostumeerd bal. Wat een feest in Gaandrië! Het Blesse Paard zat tot de nok toe vol en het motto van dit jaar werd zeker waargemaakt; Het dak ging eraf! De ruim 400 verkleedde gasten op het gingen helemaal uit hun dak op de klanken van de muziek. De Blaasbalgen hebben deze dagen dus vele malen opgetreden en samen met De Gaanders het publiek vermaakt met veel plezier. De bejaarden en gehandicapten genoten met volle teugen en hebben op deze manier ook een leuke avond gehad.
Op zaterdagmorgen werd naast de sleutel/hameroverhandiging ook het eerste exemplaar van het nieuwe digitale jaarverslag aangeboden aan de burgemeester van LeidschendamVoorburg, mr. Van Haersma Buma. De burgemeester prees De Blaasbalgen om hun enthousiasme en de behaalde resultaten op het muzikale en organisatorische vlak.
Na deze drukke periode zullen De Blaasbalgen even iets rustigere weken ingaan om op 26 april een donateursconcert te geven en op 30 april weer te feesten tijdens de viering van koninginnedag in ’s Gravenzande en Leidschendam. Kortom u komt ze steeds weer tegen deze vrolijke muzikanten. Wilt u precies weten waar en wanneer? Kijk dan snel op www.deblaasbalgen.nl voor alle informatie en verslagen van de optredens of bel met de manager, Kees Put 0703877938. Tevens kunnen ze nog enkele leden gebruiken voor De Blaasknarren, welke wat minder optredens hebben, maar dezelfde soort optredens zullen gaan verzorgen. Voor informatie hierover kunt u bellen met Michel Guldenmundt, 0704445410.
Foto’s en videobeelden van de carnaval zijn te vinden op onze website.

Collecteweek Reumafonds

In de week van 9 t/m 15 maart komen de collectanten van het Reumafonds bij u aan de deur. U kent vast wel iemand bij u in de buurt of familie, die aan deze ziekte lijdt. Dan weet u wat voor beperkingen de ziekte aan deze mensen geeft. Wij hopen op uw steun

Linda Overdevest

Greetje Willemsma

Een nadere kennismaking met CDA’er Greetje Willemsma.
Voor veel mensen uit LeidschendamVoorburg is Greetje Willemsma, no. 4 op de CDA kandidatenlijst voor Provinciale Staten geen onbekende meer. Haar portret prijkt op alle aanplakborden voor verkiezingsposters in LeidschendamVoorburg. Maar wie is deze vrouw die middels een voorkeursstem ook op uw steun hoopt te kunnen rekenen? Een interview…

Zou je iets over je privéleven kunnen vertellen?
Ik woon met mijn man en drie kinderen (van 19, 17 en 15 jaar)in Voorburg. De kinderen hebben in Voorburg op school gezeten en het gezin is op diverse fronten actief in het kerkelijke en maatschappelijke leven in Voorburg. Onze wortels zijn dus diep verankerd in Voorburg.

Doe je nog ander werk naast het Statenlid zijn?
Ik ben afgestudeerd in de politicologie met als specialisatie bestuurskunde. Ik werk nu als zelfstandig organisatie en beleidsadviseur. Ouderenzorg en welzijnsbeleid zijn mijn specialisaties, maar ook op andere terreinen ben ik inzetbaar. Om mijn kennis op peil te houden (en dat is voor een kleine zelfstandige ook nodig) volg ik sinds september jl. een opleiding Verandermanagement aan de VU. Ik ben hier gemiddeld drie dagen per maand mee bezig. Verder bekleed ik nog een aantal bestuursfuncties in andere organisaties, waaronder de Robert Fleurystichting in Leidschendam.

En hoe ziet het Statenwerk eruit?
In de eerste periode (van 1995 – 1999) was ik actief in de statencommissies Zorg en Sociale Zaken en Bestuurlijke aangelegenheden. Ouderenzorg, vooral de verzorgingstehuizen en jeugdzorg waren daar belangrijke aandachtsgebieden. De gemeentelijke herindeling rond Den Haag, hier beter bekend als de annexatie van Voorburg en Leidschendam door Den Haag, heb ik hierdoor van dichtbij meegemaakt.
In de tweede periode, die in 1999 begon, heb ik de switch gemaakt naar het in de provincie belangrijke beleidsterrein van Groen Water en Milieu. Onderwerpen die daarbij veel aandacht vragen zijn de toekomst van het landelijk gebied, met name de positie van het agrarisch bedrijf daarin, de natuurontwikkeling en de organisatie van de waterschappen. Omdat de provincie in deze periode meer gebiedsgericht ging werken kwamen er ook gebiedscommissies. Ik zit in de gebiedscommissie West en Zuid. In de commissie West ben ik onder meer de woordvoerder geweest voor de gemeentelijke herindeling in het Westland. Een actueel onderwerp is het Streekplan ZuidHolland West, waarin de ruimtelijke indeling van ZuidHolland van het Westland tot en met de Bollenstreek voor de komende jaren wordt vastgelegd.

Waarom heb je gekozen voor de provincie?
Dit heeft alles te maken met het karakter van de provincie als midden bestuur. Veel beslissingen van de provincie houden rechtstreeks verband met landelijke beleidslijnen die vertaald moeten worden naar het gemeentelijk niveau. Daarvoor is veel overleg en luisteren nodig. Ook het leggen van verbindingen tussen gemeentelijke en landelijke bestuurders hoort daarbij en dit is mij vanwege mijn vele contacten op zowel landelijk als lokaal niveau zeer wel toevertrouwd. Door overleg en samenwerking kun je zorgen voor maatwerk en dit is de eerste uitdaging van een provinciebestuurder.

Wat beweegt je om in het CDA actief te zijn?
Ik kom uit een nest, waar je met de paplepel is ingegoten, dat je niet alleen voor jezelf op de wereld bent. Je moet ook actief zijn voor ‘kerk, staat en maatschappij’. Mijn moeder was jarenlang lid van de gemeenteraad en dit was een voorbeeld dat goed deed volgen. Politiek is het instrument om een bijdrage te leven in de vormgeving van je land. Voor de huidige generatie, maar zeker ook voor toekomstige generaties. Het CDA levert vanuit een duidelijke visie een bijdrage aan de politiek en die visie deel ik van ganser harte. Rechtvaardigheid en rentmeesterschap zijn belangrijke richtsnoeren voor mijn politiek bezig zijn.

Ben je alleen maar met serieuze zaken bezig?
Nee, er moet ook ruimte blijven voor hobby’s. En ook al is er dan niet veel tijd voor, ik geniet van lezen, tuinieren, zingen en het organiseren van de gezinsvakanties, die veelal met tent en auto dichtbij de natuur in rustige streken van Europa worden doorgebracht. Bergwandelen maakt een vast onderdeel uit van deze vakanties, omdat je je dan zo moet inspannen, dat je weer helemaal ontspannen terug komt.

Wat zijn je ambities voor de toekomst?
Een goed statenlid zijn. Goede contacten onderhouden met burgers in LeidschendamVoorburg en daarbuiten en met maatschappelijke organisaties. Zo hoop ik dat ZuidHolland, met zijn 3,5 miljoen inwoners een goede provincie blijft voor iedereen die daar woont, werkt en wil recreëren. Mijn motto is daarbij? ‘Ieder mens telt’.
Net zoals trouwens elke stem op het CDA en elke voorkeursstem op mij telt. Ik hoop met dit interview uw vertrouwen gewekt te hebben.

CDA-tram

CDAtram rijdt door LeidschendamVoorburg.
In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen rijdt er op zaterdag 8 maart een CDACampagnetram door Haaglanden. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u de tram tegenkomen op de sporen van lijn 1, 2, 3, 11 en 15. De CDAtram haalt CDAstatenleden uit de regio op. Het is de bedoeling dat alle CDAstatenleden aanwezig zijn tijdens het openhuis van de provincie ZuidHolland. Ook het CDAStatenlid Greetje Willemsma uit LeidschendamVoorburg zal hier aanwezig zijn. De CDATram zal tussen 13.30 en 14.30 uur over LeidschendamVoorburgs spoor rijden. Het CDAcampagneteam LeidschendamVoorburg zal van deze gelegenheid gebruik maken om middels een ludieke actie aandacht te vragen voor de rol van het CDA binnen de Provinciale Staten van ZuidHolland. Nieuwsgierigen kunnen zich om 13.30 melden bij de CDAstand op het middenplein van winkelcentrum Leidsenhage.

Greetje Willemsma, lid CDAfractie Provinciale Staten van ZuidHolland, tel: 0703865945, Emailadres: gtwillemsma@planet.nl

CDA-fractie

Openluchtspreekuur op CDAstand
Greetje Willemsma, nr. 4 op de CDAkandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen beantwoordt op zaterdag 8 maart vragen van inwoners uit LeidschendamVoorburg. Tussen 10.00 en 13.00 staat zij op de CDAstands in Leidsenhage en op het Koningin Julianaplein.

Volksvertegenwoordiger
“Als volksvertegenwoordiger vind ik het heel belangrijk om veel in direct contact met de burgers te staan,” zegt de prominente CDA’er uit LeidschendamVoorburg. Alleen tijdens direct contact met mensen, hoor je wat er werkelijk leeft in de samenleving.”
Naast de CDAstands staan er ook CDJAstands. Onder aanvoering van Arthur Krebbers probeert de jongerenafdeling van het CDA een volwaardig CDJAafdeling in LeidschendamVoorburg op poten te zetten. Zowel in de CDJAstand in Leidsenhage als in de stand op het Voorburgse Julianaplein (voor de HEMA) zal de ‘jonge’ CDA’er Martijn de Haas aanwezig zijn. Hij staat op nr. 13 van de CDAlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Jonge politiek geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie bij de CDJAstands melden.

CDA Peter van Ostaijen, fractievoorzitter CDA LeidschendamVoorburg, tel 0703273777 (privé), Email p.van.ostayen@hccnet.nl
CDJA Arthur Krebbers 0641153551

De Carnavalsmis

De Kerkdienst met de Gaanders, jammer voor hen die de mis gemist hebben. Bij de jaarlijkse traditie van de Gaanders in de kerk betreft de carnavalsmis was het weer drukker dan het jaar er voor. Ook nu heb ik weer genoten van de gezongen mis die door de oudprinsen ten gehore is gebracht ,onder leiding van Elli Janson. Het is mij dan ook opgevallen dat de oudprinsen weer eens flink hun stemmen hebben opgepoetst en laten horen. Dat er veel muzikale talenten bij zijn in dat kleine Stompwijk (idols) was in de kerk hoorbaar. Het is zo dat muziek meer mensen naar de kerk trekt. De liederen die gezongen werden klonken naar meer. Het valt zeker niet mee om (na maar een paar keer repeteren) uit een gelegenheidskoor deze klanken te halen. Zo zie je wat zingen kan doen in dorp zoals Stompwijk. Pastoor van der Plas die als voorganger de mis deed was zeker in zijn element. Hij had het niet over een stille collecte, maar dat het windstil was zodat het papieren geld niet van de schaal zou kunnen waaien. Dat was nog eens een prettige samenloop terwijl “het dak “er volgens het thema af was. Ik hoop dat het gelukt is. Toen de mis afgelopen was en het slotlied uit het boekje gezongen, keek ieder elkaar aan, wachtend op een toegift. Spontaan werd het liedje herhaald. Vandaar dat ik zeg: “Er is niets mis met de Gaanders, want mensen willen meer, meer en nog eens meer.”
Wilt u ook zo graag eens uit uw dak gaan? Kom dan zingen bij het EMS koor onderleiding van Elli Janson. Meer mensen in het koor is meer mensen in de kerk en dat betekent meer geld voor het onderhouden van de kerk, het erfgoed en gezicht bepalend voor Stompwijk.

Wybo Suijten

Carnaval

Voor Stompwijk een bekend woord met een zalige inhoud. Feest vieren, lachen en zingen, de voeten van de vloer en dansen en springen met elkaar. Even iets anders aantrekken, en wel datgene wat je zo graag even aantrekt, maar dat kan niet op de andere dagen van het jaar, nu lekker wel. Carnaval vier je met elkaar, dinsdagavond sluit de luidruchtigheid en dan mag er stilte vallen, zomaar wat rust, zomaar tijd voor jezelf en de meest naaste kring. In de eerste eeuw ging de kerkgemeenschap, ofwel de JezusClub een week voor Pasen de stilte en de soberheid in. Men vierde de Palmenintocht, nu bekend als Palmzondag en dan de Witte Donderdag, het breken van het brood en het rondgaan van de beker, een gebaar wat Jezus deed om Hem nooit te vergeten. Dan die donkere Vrijdag, de dag van Jezus sterven, daarna de stille zaterdag. Vervolgens om dan op zaterdagnacht bij elkaar te komen en licht te ontsteken, de verhalen van de Schepping van het heelal te lezen en over de uittocht van Mozes uit Egypte. Daarna kwam het begin van de 40jarentocht en werd het verhaal van de Paasmorgen gelezen over de ervaring van een vrouw en een paar apostelen dat Jezus leefde. Pasen ofwel Passeren, het uitroepen de Dood is een gepasseerd station, ‘dood is niet altijd dood’. Die week van soberheid groeide uit tot de 40dagen tijd, ofwel de Vastentijd. De ouderen weten het nog; minder eten, geen dit en geen dat, en ook dit niet en ook dat niet, het meeste mocht dan niet meer. Toch een leuke tijd om de sport te beoefenen het vastentrommeltje dicht te houden tot zondag. Op het 2e Vatciaans Concilie besloten de bisschoppen dat er nog maar 2 echte vastendagen zouden zijn, Aswoensdag en Goede Vrijdag. Maar belangrijk is de weg, die je gaat en de resultaten die je achterlaat. In de komende 40dagentijd kunt U op de radio op zondagmorgen 9.30 uur en op zondagavond 0.30 uur mensen horen die in de 40dagen tijd bijzonder bezig zijn. Ik geef U een paar gesprekken die uitgezonden worden;
Een artsengezin gaat 2x met elkaar een weekend in een stilteklooster om daar na te denken over jezelf en met elkaar in gesprek te gaan.
Tijd nemen voor jezelf en tijd voor elkaar en dat een weekend lang. Doe ze het eens na thuis, neem wat meer tijd echt voor jezelf en elkaar.
In een stadsparochie wil men 1 avond per week met jongeren en ouderen een sobere maaltijd houden om verbonden te zijn met hen
op de wereld, die zeer weinig hebben en dan wil men geld naast het bord leggen om die hongerigen te helpen. Vorig jaar waren er in die parochie gemiddeld 120 personen van alle leeftijdsgroepen.
In Heerhugowaard tekenen 35 jongeren, die dit jaar het Vormsel ontvangen een contract en spreken met elkaar af; deze 40 dagen geen snoep, minder ruzie, meer luisteren naar elkaar en als je nijdig zou worden dan eerst tot 10 tellen en dan eventueel pas wat zeggen. Een prachtig idee van jonge mensen.
In een plaats waar een asielzoekerscentrum is gaan dorpsbewoners 1 avond in de week gedurende 2 uur naar de bewoners luisteren en praten en ook een stukje bijbelverhaal lezen en dan zien hoe men dit verhaal waar kan maken en dan samen God de lof toezingen in eigen geloofsliederen.
Het Carnaval is de deur, die toegang geeft tot een 40dagentijd, die net even anders is dan gewoon. Die bijzondere tijd begint met as. Het askruisje kunt u ontvangen op woensdag 5 maart:
07.30 uur: in de Dorpskerk te Zoeterwoude,
09.00 uur: Laurentiuskerk
10.30 uur: Emmaus
19.00 uur: Christus Dienaar.
Zeg niet dat er plaats of tijd is om met as de 40 dagen tijd in te gaan. Tot dan, wie weet tot ziens. Voor de 40dagentijd ligt achter in de kerk een formulier met voor 40 dagen lang elke dag een gedachte om er even wat langer bij stil te staan. Ook ligt ook er een boekje, waarin op datum voor elke dag een stukje te lezen staat. Laat het dan niet bij lezen alleen. Ik las dezer dagen ook dit gedicht met een goede gedachte; Ik weet niet of het U bekend is dat er een telefoon bestaat die draadloos vanaf de aarde rechtstreeks naar de hemel gaat. Uw hart is het toestel en U kunt zonder moeite of pijn gebruik maken van deze lijn Want gaat U op de knieën, dan gaat in de hemel de bel en kunt U rustig spreken. God hoort Uw stem dan wel. Hij wil naar U luisteren en zegt nooit: ’maak het kort’ Hij blijft wel achter het toestel
totdat U uw hart heeft uitgestort. U zult het spoedig bemerken de lijn is altijd vrij; ‘U bent verkeerd verbonden is er in Gods Huis niet bij. Als vader met zijn kind spreekt en luistert Hij met open oor. Hij wil voor het kind het beste, daar is Hij toch Vader voor. Misschien is door ’nietgeloven’ de verbinding stuk gegaan of heeft U het hemeltoestel verwaarloosd ergens laten staan. Controleer maar eens Uw toestel en maak het storingsvrij. Uw vader in de hemel is dan ontzaggelijk blij.

B.v.d. Plas, pastoor

Ponykamp 2003

Er heerst nogal wat verwarring over wie de leiding zal zijn. Er moest hier en daar wat vrij gevraagd worden en oppas worden geregeld, maar we zijn eruit! De leiding zal bestaan uit Ton Zuidgeest, Petra v.d. Berg, Monique Sweere, Elske Spaan, Jack Overdevest, Marije Spaan, Dominiek Bruggeman en onze leiding in spé Chiara de Groot! We willen hierbij alle mensen bedanken die zich ook beschikbaar hebben gesteld en mocht er iemand afvallen, dan hopen wij dat we jullie nog eens mogen benaderen. Ook willen we even kwijt dat we al lekker wat aanmeldingen hebben. Maar er is nog steeds ruimte, dus je kunt je nog opgeven bij Marije Spaan tel.: 0703692045 of 0620033653

Felicitatie

Zaterdag 8 Maart zijn Bianca en Ruud twaalf en een half jaar getrouwd. Hartelijk Gefeliciteerd en veel geluk.

Pap en Mam, Kitty en Harold, en Sven
Ursula en Sander en Bjorn

Dorp van het dorstige hert