HERINNERING VROUWENVERENIGING

Vanavond, 12 november, komt Janny Schuylenburg ons bezig-houden met een vouwkunst. Zelf moet U ook het een en ander mee-nemen, zoals een schaartje, een potlood, liniaal, lijm en plakband. We maken o.a. een waaier, vlinder, geisha en een bewaarhoesje. De kosten per persoon zijn € 5,-. Deze avond kunt u zich ook opgeven voor een kerstshow. Dit jaar gaan we op 28 november ‘s morgens naar Intratuin in Pijnacker, waar we ontvangen zullen worden met een kopje koffie. Daarna gaan we gezellig rondsnuffelen tussen de kerstspulletjes en kunnen we misschien leuke ideetjes opdoen. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden, we gaan alleen met eigen vervoer dus als u wilt rijden horen wij dat graag van U. Ook kunt U zich nog geven voor de decemberavond. Deze avond zal Angeli voor ons een Thais warm en koud buffet maken met verschillende voorafjes . De kosten voor deze avond
waar U weer een drankje vooraf krijgt zijn € 13,50.
Hilda Klerks

Dorpsraadvergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op donderdag 28 november 2002, in aanwezigheid van Burgemeester Haersma Buma. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk,
Dr. van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.
De agenda:
1. Spreekrecht
2. Verslag van de vergadering van 10 oktober 2002
3. Actiepuntenlijst
4. Stand van zaken Bestemmingsplannen (dhr J.W.J. Vreeburg)
5. Stand van zaken/korte uitleg m.b.t. Stompwijkseweg (de heer ing. R.R.C. de Graaff en de heer H.P. de Boer)
6. Verkeers- en vervoersplan (de heer ir. R.M. van der Kooi)
7. Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)
8. Kennismaking met het college van B&W en de Raad
9. Vaststellen vergaderdata 2003
10. Rondvraag
De stukken voor de vergadering liggen ter inzage in de bibliotheek. Met vrien-delijke groet, de voorzitter,
Wethouder E.P. Beimers

Stompwijk ‘92 jaarvergadering

Vorige week hebt U allen al in een keurig en uitvoerig artikel van Petra kunnen lezen hoe een en ander zeer naar tevredenheid is verlopen. Alles hier opnieuw voor het voetlicht te brengen, zou herhaling betekenen en zullen we daarom niet doen. Wel willen we nog graag drie dingen memoreren.

1) Het afscheid van Aad Waayer en Nico van Vliet als bestuursleden van “Stompwijk 92”. Beiden hebben een zeer lange staat van dienst. De leden hebben dit tijdens onze jaarvergadering op hun waarde geschat, op hun voorstel zijn zij beiden benoemd tot erelid van de vereniging. Ook Anton de Winter, vorig jaar afgetreden, is alsnog tot erelid benoemd.

2) UITLOTING OBLIGATIES.
Er is opnieuw op de Jaarvergadering een getal uitgeloot en wel 3. In totaal zijn nu uitgeloot de getallen: 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 Eindigen Uw obligaties op een van deze getallen, dan kunt U deze verzilveren bij Aad Waaijer Dotterbloem 11 alhier

3) Afgelopen week hebben we een inventarisatie gemaakt van alles wat de
mensen die onze receptie bezocht hebben, geschonken hebben. Wij mochten ontvangen een wandbord Delfts Blauw, een schilderij (geschilderd door Leny van Dijk- Oliehoek, twee spelers in een oud en nieuw tenue. Red), een fles drank, bloemen, geldelijke steun, een drietal ballen en nog talloze kaarten met de post. Alle gevers vanaf deze plaats namens het bestuur van “Stompwijk 92” zeer veel dank.

Banketletteraktie

Volgende maand is het Sinterklaasfeest daar.
In het kader daarvan wordt ook dit jaar deze actie weer gehouden door “Stompwijk 92”. Een aantal bedrijven in Stompwijk en Zoeterwoude is inmiddels aangeschreven en opgewekt weer mee te doen. De procedure is simpel. De prijs is € 7,- per letter. U doet Uw opgave, wij kopen voor U in en bezorgen bij U thuis.
Een gedeelte van de opbrengst vloeit naar de vereniging, U steunt op deze manier onze club. Het is voor ons mede een instrument om de vereniging financieel gezond te houden en het sporten voor Uw kinderen betaalbaar.
Bij voorbaat dank voor Uw deelname
Verdere inlichtingen te bekomen bij ondergetekende.
Hans Vreeswijk Tel.071-5803259

Dames zaalvoetbal kampioen

Vanavond stond de kampioenswedstrijd van het dames voetbalteam tegen de onderste op de ranglijst Simeko/TaxiTaxi op het programma. En vooral omdat onze voorzitter Ans Luiten hierin speelt c.q. keept en maar ook om de Dorpsketting actueel te houden ben ik als razende reporter even de redactie ontvlucht om getuige te zijn van een gigantische winstpartij. De meeste

doelpunten zijn in de eerste helft gescoord, ruststand 7-0 en in de 1e helft van de 2e helft, als je snapt wat ik bedoel. Dus ik heb zegge en schrijve een doelpunt gezien, terwijl de uitslag 11-1 was. De tegenpartij kwam echter met 1 keeper en 3 speelsters aan de start zodat Ans en Marian hun shirtjes geruild hebben en meegespeeld hebben met de tegenpartij.

Ik bevond mij in goed gezelschap op de tribune, naast de nieuwe Prins Frank, zijn echtgenote Yvonne verdedigde het doel, en naast supersponsor van de club Ed van Vliet, die toch wel erg trots op hun meiden zijn, die zich nu najaarskampioen mogen noemen. Ze hebben 12 wedstrijden gespeeld waarvan ze er 11 gewonnen hebben en een wedstrijd gelijk. Dus ze zijn gewoon goed te noemen. De overige supporters van deze kampioen bestond vooral uit vrienden en familie. De jongste supporter was Stijn van Rijn, die met 3 maanden in de kinderwagen maar weinig weet had van de acties van zijn moeder. Hij is al vanaf zijn 4e week vaste supporter. Ook dochter Nynke was van de partij die op haar eigen muziek langs de kant stond te swingen onder toeziend oog van oppassupporter Noëlle van der Salm. Na de wedstrijd gingen de meiden en Stijn aan de fles, geschonken door hun sponsor Ed van Vliet Transport.

Bovenste rij: Luciënne Vonderbank, Ellen van Steen, Jolanda van Leeuwen en Gwendy Buts.

2e rij: Marian van Vliet, Ans Luiten, Yvon van Rijn, Kristel v.d.Salm en liggend Renate Soonius

Verder kan nog gemeld worden dat Jolanda van Leeuwen de topscoorsters van de club is met 20 doelpunten, gevolgd door Marian van Vliet met 15 en Kristel van de Salm met 14 doelpunten. Alles wordt wekelijks nauwkeurig bijgehouden door het secretariaat. De bloemen zijn uitgereikt door zaalvoetbalcoödinator en bestuurslid Arnoud Fontein. Volgende week gaat de bekercompetitie tegen hetzelfde team als vanavond van start op weg naar de voorjaarscompetitie ook in de 2e klasse van de afdeling West. Gezien hun staat van dienst zult u vast en zeker nog van die clubje horen. Meiden, alvast veel succes.

Petra

AFDELING HANDBAL

Wedstrijdprogramma
DS 1 thuis HVL 1 13.00 uur de Meerhorst
DS 2 thuis Rijnsoever 1 15.30 uur de Meerhorst
DS 3 thuis Westlandia 5 14.20 uur de Meerhorst
HS 1 thuis Odis 1 16.40 uur de Meerhorst
HS 2 uit Quintus 5 14.50 uur Kwintsheul
DBJ 1 thuis Hermes 1 10.00 uur de Meerhorst
DBJ 2 uit Velo 2 12.50 uur Wateringen
DCJ 1 thuis EDH 1 11.00 uur de Meerhorst
GDJ 1 thuis Velo 2 11.50 uur de Meerhorst

Oproep van zwarte Piet

Wie helpt mij????
Elk jaar zorg ik ervoor dat de sporthal er weer feestelijk uitziet, maar dit jaar heb ik een groot probleem. Tijdens een storm op zee is de doos met slingers en versieringen overboord geslagen. Geen slingers dus om de sporthal mee te versieren. Wel heb ik vernomen dat er in de Supermarkt nog zwarte ballonnen liggen. Alleen de kleur…… niet echt feestelijk. Nachten heb ik ervan wakker gelegen, maar plots kreeg ik een geweldig idee. Als alle kinderen nu eens zo’n ballon zouden versieren. Je kunt er zelfs een leuk zwarte pietje van maken. Wat zal de Sint dan opkijken….
Dus dit is het plan.
· bij de supermarkt een ballon ophalen è versieren è versierd en wel weer inleveren ( voor zondag 24 november, zodat ik de ballonnen daar weer kan ophalen )

· AANKOMST VAN SINT NICOLAAS
LET OP ! ! ! Zondag 24 november om 14.00uur bij de hoge brug
(extra hard zingen, dat vinden de Pieten zo mooi)
· daarna met z’n allen naar de sporthal voor een feestelijk programma
ALVAST BEDANKT… VERSIERPIET PEDRO

Van de redactie

Vorige week was de achterpagina gewijd aan de natuurwerkdag 2002. Die dag had echter al plaats gevonden op 2 november en kwam dus als mosterd na de maaltijd. Een alerte lezeres heeft hier op gewezen en ook op het feit dat juist afgelopen week in de Haagsche courant melding is gemaakt van het feit dat de Postbank de komende jaren 400 agentschappen de zogenaamde ‘ouderenloketten’ voor kleine handelingen wil openen in dorpen in bijvoorbeeld supermarkten. Misschien een idee voor de Postbank om toch maar weer eens bij de firma Janson te gaan kijken, aldus Marjolein van de Weijden. Bedankt Marjolein voor je bijdrage.
Red. Petra

AKTIE VAN DE WINKELIERSVERENIGING DE SCHAKEL

De Sinterklaas aktie begint maandag 12 november en duurt tot en met 5 december. Bij aankoop van elke € 2,50 ontvangt U een bon, waarop U Uw naam kunt invullen. Deze bon doet U in een bus. Elke week zijn er twee trekkingen, een op dinsdagavond en een op vrijdagavond.

Per trekking worden 10 bonnen getrokken. De rest doet met elke volgende trekking weer mee. De bussen voor de loten staan op het Hoefblad en bij De Passie.
De te winnen prijzen zijn artikelen geleverd door de deelnemende winkeliers, dat kan varieren van een rookworst tot cosmetica en van een taart tot flessen wijn. Bij de laatste trekking worden nog een aantal extra prijzen getrokken, waarvan dit de eerste drie prijzen zijn:
1e prijs: € 250,00 contant
2e prijs: € 125,00 contant
3e prijs: 1,5 minuut winkelen

ALLE PRIJZEN KUNNEN AFGEHAALD WORDEN
BIJ W.O. SUPERMARKT

De volgende winkeliers doen mee:
Gebr.v.Boheemen poelier
A. Hooymans rijwielen en bromfietsen
Fa. Janson huishoudelijke artikelen
Fa Luiten woninginrichting en meubelen
W.O. supermarkt
De Passie bloemen en planten
Ruud en José Snackbar De Gouden Leeuw
H. Schuyt dames/heren kapsalon
De Keldermeester slijterij en wijnhandel

Een ieder veel succes toegewenst

Miniteam gaat de Sinterklaasstop in.

Zaterdag vertrekken we met 12 mini’s naar Zuidhaghe voor 2 wedstrijden van 2 x 10 minuten. Dat betekent een volle wisselbank (5 wissels) en voor goed bijhou-den wie er aan de beurt is om te wisselen. Ook veel ouders zijn van de partij, want de voetbal is afgelast. Lekker veel publiek dus. Julia speelt vandaag haar debuutwedstrijd. Je kan zien dat ze al een jaar getraind heeft. Ze stoort goed en volgt de aanval en verdediging zoals het hoort. De eerste wedstrijd spelen we te-gen Quintus 3. Dit team heeft een zeeg goede speelster die alle ballen precies in de bovenhoek weet te plaatsen. Jasmijn staat goed te keepen, maar is niet tegen dit schuttersgeweld opgewassen. Ons spel is niet slecht, maar we hebben vandaag wat aan onze handen. Die bal wil er namelijk niet in blijven zitten en we laten hem zeer regelmatig vallen. Hierdoor komen er ook weinig schoten op het doel. Wij scoren er 2, de tegenpartij helaas 7. Jammer meiden!! Dan het penaltieschie-ten. Dat gaat ons beter af. De helft van onze speelsters gooit de bal in het doel en vaak nog mooi in het hoekje ook. Soms iets te scherp en dan komt hij op de paal. Quintus krijgt er maar 5 in. Dit winnen wij dus met 6-5. Goed zo, meiden!!!
De 2e wedstrijd neemt Manja plaats in het doel. Ook in deze wedstrijd golft het spel op en neer. Velo heeft ook een goede schutter in de ploeg die bijna alle doel-punten maakt. Manja wordt er een beetje moedeloos van. Wij hebben nog steeds moeite met het vangen. Gelukkig scoren we er nu 4, maar Velo wel 11.
“Ook weer verloren”, zuchten de meiden, want ze willen zo graag winnen. Mei-den, gewoon blijven trainen en je best blijven doen. Lola neemt ook weer Teige-tje, onze mascotte mee de volgende keer. Dan komt het vanzelf een keer.
Volgende week komt Sinterklaas in het land en hebben we met de mini’s pas weer een wedstrijd op zaterdag 7 december. We hebben een Sinterklaasstop dus.
Ik zie jullie vrijdag op de training weer en dan gaan we ons record van 24 verbre-ken. Tot vrijdag. Ans Luiten

Dorp van het dorstige hert