Verzorgt u een zieke thuis?

De Zorggroep biedt ondersteuning!

Als u nu of in de nabije toekomst een zieke thuis gaat verzorgen, dan kunt u daar wellicht ondersteuning bij gebruiken. Daarom start Zorggroep Horst en Vlietstreek vanaf 4 november 2002 de informatieve cursus Ziekenverzorging Thuis.

Inhoud van de cursus
In de cursus leert u omgaan met alle zaken die u bij de verzorging tegenkomt. Een belangrijk aandachtspunt binnen de cursus is dat u uzelf niet onnodig belast, zodat u de zorg beter kunt volhouden. Daarnaast leert u de zieke op een goede manier draaien en tillen. Ook komt aan de orde hoe u het bed kunt opmaken, de zieke kunt verzorgen en welke (handige) materialen u daarbij kunt gebruiken. Tenslotte wordt de voeding bij ziekte besproken. Uiteraard is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en praktische tips.
Cursusdata
De cursus vindt plaats op 6 maandagmiddagen (van 4 november tot en met 9 december) van 13.30 tot 15.30 uur in Verzorgingscentrum De Mantel, Klaverweide 54 te Voorburg.
De cursusleiding is in handen van een wijkverpleegkundige en een wijkziekenverzorgende van Zorggroep Horst en Vlietstreek. De kosten bedragen € 36,- per persoon en € 29,- voor contribuanten van Gezondheid Service.
Meer informatie
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen met het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek dat op werkdagen bereikbaar is van 08.30 tot 12.30 uur telefoonnummer (070) 307 52 06 of via e-mail cursusbureau@dezorggroep.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 oktober

CDA afspraken infrastructuur

afspraken over infrastructuur moeten worden nagekomen

Belangrijke infrastructurele voorzieningen zoals Randstadrail en Tramlijn 19, die voor de verkeersafhandeling in Leidschendam-Voorburg van groot belang zijn dreigen niet of veel te laat te worden aangelegd. Dat blijkt uit de nieuwe begroting 2003 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. “Gemaakte afspraken moeten door het Rijk gewoon worden nagekomen en het College moet daar binnen Haaglanden sterk op aandringen”. Dat heeft Carla Bregman, raadslid voor het CDA in Leidschendam –Voorburg in de Raadsvergadering van 24 september scherp naar voren gebracht.
Het voor Haaglanden zeer belangrijke openbaar vervoerproject Randstadrail wordt jaren naar achteren geschoven. De aanleg van toegezegde fietsbruggen over de A 4 komt in het gedrang en ook de financiering van de Tramlijn 19, van Leidschendam naar Rijswijk en Delft, is onzeker. Het project Randstadrail betreft een zogenoemde lightrail verbinding tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en moet de verbinding per spoor daar sterk verbeteren. Over dit project wordt al jaren gesproken en realisatie was voorzien voor 2006. Dit wordt nu wellicht 2010. Het CDA wijst deze vertraging af.

Ook het niet aanleggen van fietsbruggen over de A 4 naar Leidschenveen is in strijd met schriftelijk vastgelegde afspraken rond de aanleg van de VINEX locatie Leidschenveen. Juist daardoor zou Leidschenveen veel beter voor fietsers verbonden worden met Leidschendam en Voorburg.

Door het niet of te laat doorgaan van genoemde voorzieningen zal de verkeersafhandeling in en rond de gemeente Leidschendam -Voorburg ernstig in het gedrang komen . Ook de bereikbaarheid en ontsluiting van een eventueel door de gemeente Den Haag nieuw te bouwen voetbalstadion op het voor industrie bedoelde bedrijvenpark Forepark zal ernstig worden belemmerd. “Hierin schuilt een ernstige reden om de bouw van dit stadion alsnog te heroverwegen”, aldus Carla Bregman voor het CDA.

Natuurlijk heeft het Kabinet minder geld te verdelen en doet de economie het minder goed. Dat is begrijpelijk. Maar, op aandringen van het CDA zal het College van B&W deze zaken toch aan de orde stellen binnen het bestuur van Haaglanden. Haaglanden zal het bij het Rijk moeten aankaarten.
Inlichtingen: Carla Bregman, Raadslid voor het CDA, 070 – 327 6129.

Muizenissen

Peuters, die ouders tot wanhoop breng-en vallen onder de categorie Handen-binders. Handenbinders zijn best wel leuk, grappig en geestig …..zolang ze van een ander zijn! Het voorstel van LPF minister Heinsbroek om crèche kinderen onder te brengen in bejaardencentra’s raakt daarom kant nog wal. Opa’s en Oma’s zijn gek op hun kleinkinderen maar niet voor de continue-dienst, die tijd hebben ze gehad toen ze de vaders en de moeders van de kleinkinderen nog onder hun hoede hadden. En je zal maar als crèche-opvang-bejaarde een groep handenbindertjes moeten opvangen! Tien tegen één dat zo’n gup er vandoor gaat met oma’s of opa’s rollator of wandelstok, of de medicijnen worden aangezien als de nieuwste snoep-jes van Jamin… Ik spreek uit ervaring wat handenbin-ders betreft. Helaas. Mijn 2 oudste zoontjes hebben het namelijk óók gedaan. Als ze daar een diploma voor hadden kunnen krijgen dan waren ze cum laude geslaagd geweest! Logisch dat ik die periodes ver-drongen heb naar een van de donkere kamers in mijn hersenpan omdat ik het nooit meer wilde meemaken. Maar uit-eindelijk sneed ik mijzelf weer in de vingers omdat ik zonodig nóg een kind wilde, en aangezien kinderen niet inge-ënt kunnen worden tegen handenbind-gedrag zit ik er, sinds een week onge-veer, weer middenin! Mijn vrouw zingt al de hele week ‘Vluchten kan niet meer..’ maar ik kan die grap niet waar-deren, maar ga er ook niet tegen in: want uiteindelijk zal onze lieve Sil óók haar weer tot wanhoop drijven! Vorige week heeft hij dus ontdekt hoe hij uit zijn box moet klimmen. In diezelfde week kwam hij er ook achter dat de omheining van zijn ledikant eigenlijk een horde is die makkelijk te nemen is. Peanuts! Vervolgens kreeg hij de formule te pakken hóe de kamerdeur te openen (de deurklink staat naar boven gericht) en was de trap naar boven een ‘eitje’. Tussendoor nam hij de bediening van de videorecor-der over en wist de code van de kin-dersluiting van het schoonmaakmid-delenkastje in de keuken zonder veel inspanningen te kraken….Nu hij het klimmen heeft ontdekt verbetert hij deze techniek met op de eettafel te klimmen en eergisteren had hij al bij-na een e-mailtje verzonden toen ik even naar het toilet was. Handenbin-den doet vastbinden, dat krijg je als je ouders tot het uiterste dwingt, dus meneertje mocht plaats nemen in zijn eetstoel en werd ver-volgens met behulp van de riempjes vast gezet. Helaas van korte duur; als een slang wist hij de riempjes van zijn lijfje te wringen en tien seconden daarna liep hij alweer rond te rennen met alle eerder genoemde gevolgen van dien. De neiging om Heinsbroek te bellen nam met grote sprongen toe: ‘Kun je mijn jongste zoon al plaatsen in een bejaardenflat? Bij wijze van Proefdier?’ Want zo vlak voor een verhuizing is dit, zachtjes uitgedrukt, niet een erg prettig vooruitzicht. Helaas kreeg ik geen gehoor bij Heinsbroek. Die was natuurlijk weer een nieuw ideetje aan het verzinnen. Arjen Veldhuizen

Jamming session

Op 13 oktober a.s. van 16.30 – 20.00 uur wordt bij gelegenheid van de in gebruik name van de F&P opname studio, een Jamming session georganiseerd. De bedoe-ling is om elk Stompwijks professioneel of aankomend talent de gelegenheid te geven om voor publiek op te treden. Slechts een beperkt aantal musici kunnen daaraan deelnemen per keer. Geluidsapparatuur is aanwezig dus je kunt ook met een minidisk of tape je optreden verfraai-en. Ook is het mogelijk om met andere deelnemers mee te doen. Dus hebt u een zoon of dochter, die op trompet- of zangles zit of zo, kan die daar een keer zijn of haar kunsten ten overstaan van publiek ten beste geven. Het hoeft allemaal niet perfect, de ontspanning is het belangrijkste. De locatie is in een loods bij Fontein Electro op het terrein, een klein hapje en drankje is tegen een bijdrage in de onkosten gratis verkrijgbaar (fooienpot) Aanmeldingen voor zowel deelname als mee te brengen publiek voor zondag 29 september opgeven bij Fontein in de bus doen of per e-mail efontein@wanadoo.nl .

Fanfareveiling

Beste dorpsgenoten en gewaardeerde sympathisanten van Fanfare Juliana,

Fanfare Juliana organiseert tweejaarlijks haar traditionele veiling. Deze openbare verkoping organiseren wij om financiën bij elkaar te brengen voor de aanschaf van bijvoorbeeld muziekinstrumenten of voor de vervanging van uniformen.
De opbrengst van deze veiling willen we graag besteden voor de opleiding van onze nieuwe leden, daarnaast kan ook ons instrumentenfonds een flinke financiële ondersteuning gebruiken.

Deze grandioze vendu zal op zaterdag 12 oktober 2002 vanaf 20:00h in het Dorpshuis van Stompwijk worden gehouden. De zaal is open vanaf 19:30h Als vanouds belooft het een uitermate gezellige avond te worden waarbij waardevolle, maar ook extravagante spulletjes via onze veilingmeester Hans Lelieveld een nieuwe eigenaar vinden. De avond staat onder deskundig toezicht van notariskantoor de la Haye (voorheen Boom) uit Voorschoten.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u op enigerlei wijze onze veiling wilt ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het aan ons beschikbaar stellen van uw producten, zodat wij deze kunnen verkopen op onze veiling. Uiteraard zal op de kavellijst en op de verkoopavond de naam van u, als goede gever nadrukkelijk worden vermeld.

Wanneer u aan onze grootse boeldag wilt medewerken kunt u met de verstrekker van deze brief een afspraak maken om de door u beschikbaar gestelde goederen op te halen. Voor dagverse producten zullen wij uiteraard op de verkoopdag zelf bij u langs willen komen.
Wij hopen dat u ons wederom wilt bijstaan, we rekenen op u.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nadere informatie wensen, kunt u contact opnemen met de leden van de veilingcommissie, de namen en telefoonnummers staan onder aan deze brief.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bereidwillige medewerking,
Veilingcommissie:
Hans Lelieveld 071-5803643
Jeanne de Haas 071-5801134
Arjan van der Ham 071-5418640
Robert Bennis 015-3101799
Met muzikale groeten, Fanfare Juliana.

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’

Groepsindelingen nieuwe seizoen
Het nieuwe schaatsseizoen gaat vanaf 28 september a.s. weer volop draaien. Voor de trainingen op donderdag (Leiden) en vrijdag (Den Haag) zijn de volgende voorlopige groepsindelingen gemaakt:
Leiden:
Groep 1 Groep 2 Groep 3
Trainer: Joke Juffermans Trainer: Marijke Moes Trainer: Claudette Juffermans
Sjors Wijsman Jeanine Suyten Jordi Bennis
Tom Janson Devon v.d. Voort Cindy van Hoeijen
Joey de Roode Livia Dominicus Lisanne Zweers
Sandy v.d. Salm Iris Sweere Eline Zweers
Yaci Della Vedova Mike Lansbergen Kasper Moes
Ken de Roode Bas van Wissen Rens Hilgersom
Emma van Wissen Cesare Markus Nick v.d. Bosch
Ryan Lansbergen Jip de Winter
Amber v.d. Salm
Manja van Wissen

Groep 4: Groep 5:
Trainer: Arno Turkenburg Trainer: Aad de Haas
Zoey v.d. Bosch Eline Bennis
Kyra Kromschee Kim v.d. Salm
Claudia Vonk Thom van Beek
Chelsea Disseldorp Cynthia v.d. Bosch
Phinney Disseldorp Jason v.d. Voort
Bo van Viegen Emiel Hilgersom
Frank Rotteveel Michiel Moes
Marcia Dominicus Bruno van Rijn

Uithof:
Groep 1: Groep 2: Groep 3:
Trainer: Erwin van Es Trainer: Tom de Haas Trainer: Geerd Hilgersom
Thom van Beek Marjolijn Rotteveel Ilse Hilgersom
Michiel Moes Marieke Moes Marleen de Haas
Donny van Marwijk Sanne van Beek Tim Gareman
Max v.d. Bosch Sabine van Santen Nicky de Winter
Hidde Hilgersom Femke Wijsman Robert de Groot
Remco v.d. Bosch Noelle v.d. Salm Femke Hilgersom
Jimmy de Winter Alex Havik Nathalie van Rijn
Ferdi v.d. salm Jeroen v.d. Poel

NB.: Dit zijn nog voorlopige groepsindelingen. Er kan nog met namen geschoven gaan worden.
Helmen ophalen
Voor de kinderen die het komend seizoen op donderdag gaan schaatsen wordt het dragen van een helm verplicht gesteld. De ijsclub heeft hiervoor 50 helmen aange-schaft. Alle kinderen van de donderdag kunnen op zaterdag 28 september a.s. een helm af komen halen. Kom zelf langs, want de helmen hebben verschillende maten en moeten gepast worden. Kinderen die reeds zelf een helm hebben mogen deze helm gebruiken, mits dit een schaatshelm is. Fietshelmen worden niet toegestaan. Laat bij twijfel je helm van tevoren even zien. Het afhalen van de helmen vindt plaats in de kantine van de sporthal vanaf 16.00 uur.
Einde zomertraining
Deze week is er geen skeelertraining en geen fietstraining meer. De conditietraining gaat voorlopig nog wel door. Vandaag (dinsdag) zal er voor de laatste maal in het Buytenpark worden getraind. De komende weken wordt er gestart bij Geerd.
Tom de Haas

Webtiviteiten (2)

Ook deze week weer diverse (positieve) reacties op de site. Het gaat dus de goede kant op. Helaas hebben we zelf nog wat minpuntjes ontdekt die beter kunnen, nl …. Als U door de links bladert ziet u de naam van de site/instelling niet en de pagina “over de Dorpsketting” is om een of andere reden nog niet benaderbaar. Hier en daar is de naam van een vereniging/instelling nog niet vermeld onder de officiële naam en de activiteitenkalender kwam er nog niet goed uit. Verbeterpuntjes zijn er dus nog wel …. maar het kan alleen maar beter, zullen we maar denken…. uw kritische maar wel opbouwende reacties zijn welkom ….

Om het enthousiasme wat bij u aan te wakkeren, geven wij (voorlopig) wekelijks de ontvangen reacties aan U door. Dit verleidt u wellicht om ook eens een kijkje te nemen:
Ed Groen in ’t Woud (sitebeheerder Gaanders):
Als eerste wil ik jullie feliciteren met jullie mooie site. Ik als Stompwijker die in Zoetermeer is gaan wonen vind dit een erg goede ontwikkeling. Nogmaals gefelici-teerd met jullie nieuwe site. Ziet er goed en overzichtelijk uit.
De Blaasbalgen:
Ik wil jullie complimenteren met de homepage! Hij ziet er keurig overzichtelijk uit en zal denk ik veelvuldig worden bekeken. Ook de wijze van de behandeling van de ingezonden stukjes is uitstekend. Waar de andere regionale bladen nog dikwijls een steekje laten vallen! Onze complimenten dus!
Leo van Wijnhoven:
Jullie website ziet er goed uit
Arno van Rijn (Toerclub Stompwijk)
Gefeliciteerd met jullie nieuwe site. Ziet er goed en overzichtelijk uit.

Deze week zijn er 2 nieuwe links te bewonderen, nl
De Gaanders en Toerclub Stompwijk, ook voor hen van harte welkom, maar er kan nog meer bij. Onder de inhoudsopgave vindt u voor het eerst een “Poll”. Een poll is een soort temperatuurmeter, waarbij we vanuit de redactie een actueel onderwerp uit het dorp aansnijden en waarop u middels een aantal antwoorden een mening kunt geven. Het leuke is dat we de uitslag dan weer in de Dorpsketting en op de site plaatsen. Zo houden we de zaak actueel en interessant.
Redactie DK Leo

Prinsensingel Leidschendam tijdelijk afgesloten

Het weggedeelte van de Prinsensingel in Leidschendam tussen de Noordsingel en het Fluitpolderplein/Prinsenhof is vanaf donderdag 26 september ruim twee weken afgesloten voor alle verkeer. De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat in deze periode op vier meter diepte het riool in de Prinsensingel vervangen over de volle breedte van de weg. Dit werk sluit aan op de rioolvervanging in de Gravin Juliana van Stolberglaan die inmiddels is afgerond.De omleidingsroutes voor het verkeer worden met borden aangegeven. Firma Van As Infrastructuur voert het werk voor de gemeente uit. De totale kosten bedragen ruim € 37.000,-
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Toernieuws Toerclub Stompwijk

Het was weer zon twijfelachtige ochtend: het regende bij opkomst en het bleef nog even doorgaan, maar het laatste half uur voor vertrek was het droog. Het was onze laatste toertocht en het was al meermalen gebeurd dat we met de “gekke paadjestocht” nat zijn geregend. Bij de start stonden dan ook niet zoveel leden. Van de A+B 12 stuks en de C1 met 3 en de C2 met 6.
De gecombineerde A + B groep reed onder leiding van Jaap kriskras door de polders over wegen en vooral paadjes die we niet zo vaak kiezen. Sommige zijn zo smal dat niet iedereen daar gerust overheen gaat en andere zijn eigenlijk prima te doen maar liggen gewoon wat ongunstig voor een reguliere clubtocht. Volgens sommigen is het een zaak van de goden verzoeken om met nat weer over schelpenpaden en boerenpaden te rijden. Ze zijn vaak vies of glibberig door stront en bagger en als je pech hebt rijd je er ook nog lek door de vele kleine steentjes. Het kon dan ook geen toeval zijn dat Cees v.d. Meer op het Gelderswoudse Kerkepad zn band zacht voelde worden. Maar het kon hem niet veel schelen. Hij reed immers mee met de mensen van de A2 en daar hebben ze een zeer ervaren bandenwisselaar.
Na 65 km waren we weer thuis en hadden we slechts een klein buitje gehad.
De C groepen
Op goed geluk (vanwege het weer) begonnen we in 1 groep aan de mooie rit. We kozen voor paden waar we nog niet gereden hadden dit jaar. Zo ook dwars door Zoetermeer naar Nutricia, waar we Arno zn nieuwe flat zagen. Met toch nog halverwege een bui kwamen we om 10.15 uur bij Klein Giethoorn aan. We waren de eersten en lieten ons de koffie en gebak lekker smaken. Op de terugweg ook maar een buitje en kunnen we zeggen dat het nog best meegevallen is. We waren om 12 uur thuis met ± 50 km.

Dit was ook ons laatste wekelijkse stukje voorlopig in de Dorpsketting. De toerkalender is afgewerkt, maar we blijven nog wel met een groep liefhebbers doorfietsen. De C gaat nog door zolang het goed weer blijft, de A en B in principe de hele winter door. De start is vanaf nu om 9.00 uur bij Het Blesse Paard.
Komende zondag wil de C nog een keer de Rottemerentocht rijden die pas niet is doorgegaan. Verder wordt de bestemming bij de start bepaald. We wensen iedereen die blijft doorfietsen daarbij veel goed weer toe en alle anderen tot ziens in het voorjaar.
Arno van Rijn en Annie van Rijn
Clubblad Op De Pedalen.
Aan het eind van het seizoen maken we ook weer een clubblad. Iedereen die hierin nog iets wil laten opnemen kan dit tot 1 oktober inleveren bij Arno. We rekenen op jullie!
Rabosponsortocht
Op 7 september is ook weer de Rabosponsortocht georganiseerd in onze regio. Ondanks de sombere voorspellingen bleef het weer die dag lang goed en dat trok dan ook veel deelnemers. In totaal is er door de deelnemers 45.840 km gefietst en dat kostte de Rabo € 8316,50 aan uit te keren sponsorgelden. 26 Fietsers hebben gereden voor de verenigingsvlag van Toerclub Stompwijk en hun 1420 km was goed voor een sponsorbedrag van € 277,-. Tezamen met het bedrag dat we vorig jaar ontvangen hebben een leuke som geld waarmee de aanschaf van de vlag een stuk dichterbij is gekomen. We willen dan ook iedereen bedanken voor hun deelname.
Arno van Rijn

Bibliotheek-aan-huis-dienst

De bibliotheek Leidschendam is in januari van dit jaar gestart met de service “Bibliotheek-aan-huis-dienst”. Inmiddels maakt een aantal mensen gebruik van dit aanbod en is gebleken dat deze service als heel prettig wordt ervaren door zowel gebruikers als vrijwilligers. De bibliotheek wil de dienst graag uitbreiden en is daarom op zoek naar Vrijwilligers, die de leners kunnen gaan bezoeken. Heeft u interesse in lezen en vindt u het leuk andere mensen te helpen, dan is vrijwilliger bij de biliotheek-aan-huis-dienst wellicht iets voor u! U zoekt in de bibliotheek, eventueel aan de hand van een wenslijstje, boeken en andere materialen uit voor iemand, die niet (meer) in staat is de bibliotheek zelfstandig te bezoeken. Eenmaal per drie weken gaat u met de materialen langs bij de lener. Het sociaal contact is hierbij heel belangrijk.
Leners, die gebruik willen gaan maken van de bibliotheek-aan-huis-dienst kunnen zich bij de bibliotheek aanmelden. U dient dan wel in het bezit te zijn van een geldige lenerskaart. De vrijwilliger kan bij de bibliotheek een kaart voor u kopen.
Wilt u meedoen? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Trix de Groot, tel. 070 32755084.
In de bibliotheek ligt een folder klaar voor zowel de vrijwilligers als leners die van deze service gebruik willen maken.

Dorp van het dorstige hert