Oproep van zwarte Piet

Wie helpt mij????
Elk jaar zorg ik ervoor dat de sporthal er weer feestelijk uitziet, maar dit jaar heb ik een groot probleem. Tijdens een storm op zee is de doos met slingers en versieringen overboord geslagen. Geen slingers dus om de sporthal mee te versieren. Wel heb ik vernomen dat er in de Supermarkt nog zwarte ballonnen liggen. Alleen de kleur…… niet echt feestelijk. Nachten heb ik ervan wakker gelegen, maar plots kreeg ik een geweldig idee. Als alle kinderen nu eens zo’n ballon zouden versieren. Je kunt er zelfs een leuk zwarte pietje van maken. Wat zal de Sint dan opkijken….
Dus dit is het plan.
· bij de supermarkt een ballon ophalen è versieren è versierd en wel weer inleveren ( voor zondag 24 november, zodat ik de ballonnen daar weer kan ophalen )

· AANKOMST VAN SINT NICOLAAS
LET OP ! ! ! Zondag 24 november om 14.00uur bij de hoge brug
(extra hard zingen, dat vinden de Pieten zo mooi)
· daarna met z’n allen naar de sporthal voor een feestelijk programma
ALVAST BEDANKT… VERSIERPIET PEDRO

Van de redactie

Vorige week was de achterpagina gewijd aan de natuurwerkdag 2002. Die dag had echter al plaats gevonden op 2 november en kwam dus als mosterd na de maaltijd. Een alerte lezeres heeft hier op gewezen en ook op het feit dat juist afgelopen week in de Haagsche courant melding is gemaakt van het feit dat de Postbank de komende jaren 400 agentschappen de zogenaamde ‘ouderenloketten’ voor kleine handelingen wil openen in dorpen in bijvoorbeeld supermarkten. Misschien een idee voor de Postbank om toch maar weer eens bij de firma Janson te gaan kijken, aldus Marjolein van de Weijden. Bedankt Marjolein voor je bijdrage.
Red. Petra

AKTIE VAN DE WINKELIERSVERENIGING DE SCHAKEL

De Sinterklaas aktie begint maandag 12 november en duurt tot en met 5 december. Bij aankoop van elke € 2,50 ontvangt U een bon, waarop U Uw naam kunt invullen. Deze bon doet U in een bus. Elke week zijn er twee trekkingen, een op dinsdagavond en een op vrijdagavond.

Per trekking worden 10 bonnen getrokken. De rest doet met elke volgende trekking weer mee. De bussen voor de loten staan op het Hoefblad en bij De Passie.
De te winnen prijzen zijn artikelen geleverd door de deelnemende winkeliers, dat kan varieren van een rookworst tot cosmetica en van een taart tot flessen wijn. Bij de laatste trekking worden nog een aantal extra prijzen getrokken, waarvan dit de eerste drie prijzen zijn:
1e prijs: € 250,00 contant
2e prijs: € 125,00 contant
3e prijs: 1,5 minuut winkelen

ALLE PRIJZEN KUNNEN AFGEHAALD WORDEN
BIJ W.O. SUPERMARKT

De volgende winkeliers doen mee:
Gebr.v.Boheemen poelier
A. Hooymans rijwielen en bromfietsen
Fa. Janson huishoudelijke artikelen
Fa Luiten woninginrichting en meubelen
W.O. supermarkt
De Passie bloemen en planten
Ruud en José Snackbar De Gouden Leeuw
H. Schuyt dames/heren kapsalon
De Keldermeester slijterij en wijnhandel

Een ieder veel succes toegewenst

Miniteam gaat de Sinterklaasstop in.

Zaterdag vertrekken we met 12 mini’s naar Zuidhaghe voor 2 wedstrijden van 2 x 10 minuten. Dat betekent een volle wisselbank (5 wissels) en voor goed bijhou-den wie er aan de beurt is om te wisselen. Ook veel ouders zijn van de partij, want de voetbal is afgelast. Lekker veel publiek dus. Julia speelt vandaag haar debuutwedstrijd. Je kan zien dat ze al een jaar getraind heeft. Ze stoort goed en volgt de aanval en verdediging zoals het hoort. De eerste wedstrijd spelen we te-gen Quintus 3. Dit team heeft een zeeg goede speelster die alle ballen precies in de bovenhoek weet te plaatsen. Jasmijn staat goed te keepen, maar is niet tegen dit schuttersgeweld opgewassen. Ons spel is niet slecht, maar we hebben vandaag wat aan onze handen. Die bal wil er namelijk niet in blijven zitten en we laten hem zeer regelmatig vallen. Hierdoor komen er ook weinig schoten op het doel. Wij scoren er 2, de tegenpartij helaas 7. Jammer meiden!! Dan het penaltieschie-ten. Dat gaat ons beter af. De helft van onze speelsters gooit de bal in het doel en vaak nog mooi in het hoekje ook. Soms iets te scherp en dan komt hij op de paal. Quintus krijgt er maar 5 in. Dit winnen wij dus met 6-5. Goed zo, meiden!!!
De 2e wedstrijd neemt Manja plaats in het doel. Ook in deze wedstrijd golft het spel op en neer. Velo heeft ook een goede schutter in de ploeg die bijna alle doel-punten maakt. Manja wordt er een beetje moedeloos van. Wij hebben nog steeds moeite met het vangen. Gelukkig scoren we er nu 4, maar Velo wel 11.
“Ook weer verloren”, zuchten de meiden, want ze willen zo graag winnen. Mei-den, gewoon blijven trainen en je best blijven doen. Lola neemt ook weer Teige-tje, onze mascotte mee de volgende keer. Dan komt het vanzelf een keer.
Volgende week komt Sinterklaas in het land en hebben we met de mini’s pas weer een wedstrijd op zaterdag 7 december. We hebben een Sinterklaasstop dus.
Ik zie jullie vrijdag op de training weer en dan gaan we ons record van 24 verbre-ken. Tot vrijdag. Ans Luiten

Bardancing Orion

Weer een gezellige drukte in Bardancing Orion. Het was het weekend dat we weer twee keer geopend waren. De vrijdag verliep goed er waren aardig wat mensen die er voor zorgden dat het erg gezellig was. Om 21.00 uur mochten de mensen zoals gebruikelijk weer naar binnen om uit hun dak te gaan, en om te feesten op de muziek die er gedraaid werd. Deze vrijdag waren er nog steeds kaarten te koop voor het openingsbal van de Gaanders in Het Blesse Paard, dat die dag erna gehouden werd.
Dat de carnaval begonnen was konden we afgelopen zondag wel merken. Dit omdat iedereen het motto van deze carnaval(“Het dak eraf”) in zijn gedachten meegenomen had naar Orion, dankzij het dorpshuis kon het dak er niet af omdat dit op Orion gebouwd is. De tent was dus weer gevuld met heel veel mensen en niet alleen de gezellig feestende mensen die er altijd zijn maar ook deze zondag zagen we veel nieuwe gezichten. Ook hadden we een ‘Happy Hour’ van 18.30uur tot 19.30uur kon je je drankje bestellen voor een prikkie.
Aankomend weekend doen we de deur alleen op zondag open voor de mensen die dan naar binnen willen om te dansen, springen, drinken, feesten, zingen, en datgene waar je nog meer je weekend mee af wilt sluiten.

!!!We gaan weer KARTEN!!!
Zaterdag 30 november gaan we met een bus volgeladen met mensen die het goed of niet goed kunnen, maakt niet uit, naar Poeldijk. In Poeldijk is de grootste, mooiste en meest spectaculaire kartbaan van Europa, deze kartbaan is in maart 2002 geopend. De avond zal er als volgt uit zien: om een uur of 19.30uur verzamelen we bij Orion, vandaar uit vertrekken we met een bus naar Poeldijk. Elke deelnemer mag zich een keer kwalificeren voordat de race begint. Daarna is er voor de beste uit elke poule een finale. Als alle races erop zitten drinken we nog wat en afhankelijk van hoe gezellig het daar is en hoelang ze er open zijn, gaan we weer huiswaarts. Dan bestaat er altijd nog de gelegenheid om in Orion nog even wat na te praten. Op dit moment is de titel (Kartkampioen van Stompwijk) nog in handen van John van Vliet. We hopen dat er veel deelnemers zullen zijn die een aanval willen doen op deze titel. De kosten voor deze avond bedragen 45 Euro per persoon, daarbij zitten nog niet de kosten van de bus en de consumpties. Dit omdat er ook mensen bij zullen zijn die met eigen vervoer willen gaan. Je kunt je voor deze avond en dus ook voor de bus (kosten voor de bus zijn nog niet bekend)opgeven bij Orion aanstaande zondag.
Het bestuur van Orion

Leidschendam-Voorburg wijkgericht te werk

De afdeling Wijkbeheer van de gemeente Leidschendam-Voorburg bestaat voor zo´n 90 procent uit de ´buitendienst´; dagelijks zijn zo´n honderd medewerkers buiten in de weer met hun werkzaamheden. Tot voor kort verschilden de werkwijzen in Voorburg en Leidschendam onderling, maar vanaf nu gaat het wijkbeheer in de hele gemeente volgens één model te werk. Geen afzonderlijke ploegen meer voor groenonderhoud of straat-vegen, maar per wijk teams die àlle taken verrichten.

Werkwijze
De gemeente is voor het wijkgericht werken verdeeld in drie gebieden: Oost, Centraal en West. In ieder werkgebied zijn enkele wijkteams en een serviceteam actief. De wijkteams doen het totale onderhoud van een wijk: beheer, onderhoud en reiniging van de openbare weg en het openbaar groen. Het serviceteam handelt de spoedklussen af op het gebied van wegen, rioleringen en watergangen, zoals storingen in het riool of gaten in het wegdek.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het materieel (tractors, hoogwerkers, veeg- en maaimachines en dergelijke) van het Wijkondersteuningsteam, dat net als het Team Speelvoorzieningen en straatmeubilair binnen de hele gemeente inzetbaar is.

VOORDELEN
De wijkgerichte manier van werken heeft een aantal voordelen. De gemeente kan efficiënter en goedkoper werken, want de diverse specialisten van het dagelijks wijkbeheer werken samen in één team in een afgebakend gebied. De werkzaamheden kunnen hierdoor goed en snel worden afgestemd en reistijden blijven beperkt tot een minimum. Bovendien, zo leert de praktijk, raken de medewerkers meer betrokken bij het gebied waarin ze werken.
En zoekt een inwoner contact met de gemeente over het beheer van een wijk, dan heeft hij te maken met één aanspreekpunt: de teamleider, die via het Meldpunt voor de openbare ruimte is te bereiken.

Meldpunt openbare ruimte
Met meldingen, vragen en opmerkingen over het onderhoud van de openbare ruimte kan men terecht bij het Meldpunt voor de openbare ruimte, dat de gemeente speciaal hiervoor in het leven heeft geroepen. Het meldpunt vervangt de Servicetelefoon en is te bereiken via telefoon (070) 32730 62 of e-mail meldpuntopenbareruimte@leidschendamvoorburg,nl. De medewerkers registreren de melding en schakelen het betrokken wijkteam in, dat op deze manier snel in actie kan komen. In de regel vindt de afhandeling van een melding of klacht binnen een week plaats. De melder krijgt over die afhandeling bericht.

Calamiteiten, zoals een omgewaaide boom of een verstopt riool, worden meteen verholpen.
Werkgebieden
Het grondgebied van de gemeente is voor het wijkgericht werken in drieën gedeeld. Werkgebied Oost omvat de wijken Park Veursehout, de Zijde, Duivenvoorde, Leidsenhage, de Heuvel, Amstelwijk, de Prinsenhof (hoog- en laagbouw), ´t Lien, het gebied tot aan de grens met Voorschoten en het buitengebied tussen de Vliet en rijksweg A4 (Leidschendammerhout en Vlietland). Teamleider is Hans Wijnstok.In gebied Centraal, met Leo Hendriks als teamleider, liggen de wijken Essesteijn, Damsigt, Park Leeuwensteijn, Verzetsheldenwijk, Raadhuiskwartier, Klein-Plaspoelpolder, Centrumgebied, de Rietvink, Park Leeuwenbergh, Zeeheldewijk, Leidschendam Zuid, Stompwijk en het buitengebied ten zuidoosten van rijksweg A4. Gebied West tenslotte bestaat uit de wijken Voorburg Noord, Bovenveen, ´t Loo, Voorburg Midden, Voorburg West, Voorburg Oud en Voorburg Oost. Hier is Krijn Toet de teamleider.

Blesruiters

Vrijdag 15 november is het weer kaarten bij ons in de kantine. We beginnen zoals altijd om 20.00 uur. De koffie staat als vanouds klaar om 19.30 uur.Iedereen die weer zin heeft om te kaarten is van harte welkom bij ons.
Ton Zuidgeest

B E K E N D M A K I N G

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken bekend dat gedurende veertien dagen na datum van deze bekendmaking ter inzage liggen:

– de ontwerpbegroting 2003 van het waterschap Wilck en Wiericke;

– de ontwerpwijziging van de omslagverordening van het waterschap Wilck en Wiericke;
De wijziging van de omslagverordening vindt jaarlijks plaats en vloeit voort uit de begroting voor het komende jaar (2003).

Belangstellenden kunnen tijdens kantooruren de ontwerpen inzien op het kantoor van het waterschap te Waddinxveen.
Gedurende de termijn van inzage kan eenieder aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen tegen de bovenstaande ontwerpen.
Waddinxveen, 13 november 2002

Muizenissen

Onze hond is eindelijk gewend aan haar nieuwe leefomgeving. Vlak na de verhuizing was ze nogal van slag. Tijdens de dagelijkse wandelingen rook ze niet de geurtjes die ze gewend was en kwam ze niet de honden tegen die ze gewend was. Hoe leg je dat zo’n beest ook uit? Je kan moeilijk even een goed gesprek houden want daar snapt ze toch niets van, alhoewel er zat mensen zijn die wél met hun hond praten en er ook stellig van overtuigd zijn dat de aangesprokene precies begrijpt waar het over gaat. Toch kan ik, momenteel, gerust zeggen dat ons zesde gezinslid beter luistert dan onze jongste zoon….Die dacht van de week, toen ik de schuifpui had geopend omdat we zijn broers uit school gingen halen, leve de vrijheid en ik loop alvast de tegelloze tuin in want papa moest zijn schoenen nog aandoen, om vervolgens met beide voeten midden in een diepe plas te gaan staan! Om gek van te worden!
Daar krijg ik nou het LPF gevoel van. Eten doen ze trouwens allebei heel goed. De hond heeft nooit genoeg en Sil heeft ook nooit genoeg. De hond volgt elk gezinslid door het huis wanneer er voedsel in het spel is, van worteltjes tot koekjes, het maakt niet uit, als je het maar kan eten. Sil idem, alleen is hij wat kritischer want als hem iets niets zint dan spuugt ie het direct

weer uit. Als we warm gaan eten krijgt Sil altijd als eerste zijn bord, dan Sven en Youri en tenslotte ondergetekende en echtgenote. Maar zodra ik ga zitten om te eten heeft Sil al bijna zijn bord leeg en moet ik mijn portie zo snel mogelijk naar binnen werken anders begint hij bij mij te schooien of hij begint te jengelen omdat hij zijn toetje al wil hebben. Dat warme eten gaat er met grote scheppen in, het liefst zoveel mogelijk op één lepel, en wanneer het bijna niet meer te lepelen is, zet ie het bord tegen zijn gezicht om deze schoon te likken, met als gevolg dat zijn hele gezicht onder het eten zit, inclusief zijn haren. Als we spaghetti of rode bieten eten dan heeft dat altijd wel een grappig effect….
Zit je lekker aan een biertje met een (Terschellings) kruidenbittertje 30% alc.) dan kun je er donder op zeggen dat hij het voor elkaar krijgt om een slok achterover te slaan, zonder ook maar één spier te verrekken. Het bier laat hij staan….Zoals ik al zei: Hij is nogal kritisch!
Arjen Veldhuizen

Dorp van het dorstige hert