Dorpsraadvergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op donderdag 10 oktober 2002. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk.
De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:
1. Spreekrecht
2. a. Verslag van de vergadering van 13 juni 2002
b. Verslag van de vergadering van 26 juni 2002
c. Verslag van de vergadering van 26 augustus 2002
3. Actiepuntenlijst
4. Stand van zaken Bestemmingsplan Landelijk Gebied en Bestemmingsplan Kern Stompwijk
5. Wijkbeheerplan
6. Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen
7. Rondvraag
– Stand van zaken/planning riolering buitengebied
– Geluidsoverlast Santhorstbuurt van provinciale weg

Met vriendelijke groet,
De voorzitter, Wethouder E.P. Beimers.

leefbaarheid kleine dorpskernen

Subsidieregeling leefbaarheid kleine dorpskernen

De Dorpsraad is via de Gemeente Leidschendam-Voorburg op de hoogte gesteld van de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen in Zuid-Holland. Met deze subsidieregeling wil de Provincie Zuid-Holland eenmalige projecten in dorpen fi-nancieel ondersteunen. Stompwijk wordt in dit kader tot de kleine dorpskernen gerekend.
De projecten die voor subsidie in aanmerking komen dienen een bijdrage te leve-ren aan de versterking van de leefbaarheid, in sociaal en/of economisch opzicht. In de subsidieregeling worden een aantal concrete projecten genoemd; ook worden zaken vermeld die van subsidie zijn uitgesloten. Verder is bepaald dat de aanvra-ger, in dit geval de gemeente, een financiële bijdrage van 50% dient te leveren.
De Dorpsraad wil de gemeente verzoeken om voor één van de volgende projecten een subsidieaanvraag bij de provincie in te dienen.
De Dorpsraad heeft de volgende mogelijkheden bedacht:
Ø Het vervoer van- en naar Leidschendam. Gedacht dient te worden aan de aan-schaf en de exploitatiekosten van een dorpsbus.
Ø De herinrichting van de ruimte voor het Dorpshuis. In het Beeldkwaliteitplan is door de Dorpsraad aangegeven dat deze ruimte opgeknapt dient te worden zodat dit terrein een ontmoetingsplaats kan worden voor meerdere doelgroe-pen.
Ø De kosten voor het verplaatsen van de bibliotheek, zoals aangegeven in het Beeldkwaliteitplan. Zij zou graag zien dat onderzocht wordt of het mogelijk is dat de bibliotheek wordt verplaatst naar bij voorkeur een pand dat gelegen is in de naaste omgeving van de school.
Ø De herinrichting van het terrein voor de supermarkt aan het Hoefblad. Gedacht wordt aan een herinrichting van dit terrein waarbij een aanvaardbaar evenwicht is tussen een ontmoetingsfunctie, de veiligheid voor spelende kinderen en vol-doende parkeervoorzieningen.
In de komende Dorpsraadvergadering van 10 oktober zal deze zaak verder worden besproken. Wij nodigen alle bewoners van Stompwijk uit om met ons mee te den-ken om een goed project voor te dragen aan de gemeente. U kunt aan het begin van de vergadering tijdens het spreekrecht uw mening kenbaar maken. Ook is het mo-gelijk dat u vooraf contact opneemt met een van de leden van de Dorpsraad.
Graag vernemen wij uw mening !
Met vriendelijke groeten, namens de leden van de Dorpsraad, Aad Janson

Webtiviteiten (3)

Een rustig weekje aan het webfront. Een paar foutjes hersteld en ook weer een paar foutjes ontdekt. Zo blijven we nog wel even bezig. De Poll (de termometer van Stompwijk) werkt nog niet zoals het moet. Even geduld dus nog. Wilt U alles wat de Dorpsraad aangaat (Stompwijks belangrijkste vertegenwoordiging naar de Gemeente) nog eens rustig nalezen? Via de archiefpagina van de website kunt u zoeken op auteur “Dorpsraad” en alle artikelen en vergaderverslagen worden u getoond. Ook is er goed nieuws voor alle Stompwijkse verenigingen, nl: Wilt u als vereniging met uw eigen domeinnaam op het internet? Dat kan voortaan op de server van de Dorpsketting. Voor een minimale bijdrage per jaar kunt u naar hartelust via een eigen toegang uw eigen website bij ons plaatsen. De Dorpsketting streeft geen winst na, sterker nog zij probeert -net als met het weekblad – vaste kosten over zoveel mogelijk deelnemers te verdelen, waardoor er minimale bijdrages betaald behoeven te worden. Wel allemaal mee doen dus !!!! Voor info of contact een email naar redactie@dorpsketting.nl of een berichtje naar de Dorpsketting , Dr.v.Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk.
Ook deze week weer een paar (leuke) reacties, die we u niet willen onthouden:
José van Santen (Publicitair manager Horst&Vlietstreek): Mooie site hebben jullie gekregen, zeg!!!! Dat werkt vast prettig. Hebben jullie deze zelf opgezet?
Frans Jansen (medeschrijver van de bekende prognoses van de Stompwijkse draverij): Beste redactie, toch gemakkelijk zon elektronische uitgave van de onvolprezen Dorpsketting. Nu kan ik deze thuis in Wijchen elke week even doorlezen. Blijf ik goed op de hoogte van het wel en wee in het dorp. Ik heb de Dorpsketting aan mijn zeer korte rijtje favorieten toegevoegd. Veel succes en volhouden. Frans
Fia Jungschläger: Al wonen wij niet in Stompwijk wij ontvangen sinds kort de Dorpsketting per post. En wij vinden het erg leuk om te lezen hoe e.e.a. reilt en zeilt bij jullie. Eigenlijk zijn we best een beetje jaloers dat dit kan met uitsluitend vrijwilligers en dat al 1651 keer! Web-aktie Leo O.

VROUWENVERENIGING

Dinsdag 8 oktober komt de heer Onderstal ons over asbest vertellen. Hij is docent bij BME opleidingen voor milieukwalificaties. Er komt tegenwoordig heel wat bij kijken om het oude asbest te verwijderen. Ook kunt u zich deze avond opgeven voor de avond in november. Dan komt Janny Schuylenburg ons weer bezig houden. Ze wil graag weten hoeveel mensen er komen, zodat zij haar materialen kan aanschaffen. Het aantal dames dat opgegeven wordt moet ook betaald worden.
De kosten voor deze avond zijn € 5,–.
Denkt u ook nog aan de puzzel, deze kan tot 1 november ingeleverd worden.
Hilda Klerks

uitslag kaarten blesruiters

Vrijdag 27 september was het onze eerste kaartavond. Het was gezellig druk, we hadden weer 10 tafeltjes. Naar ons idee had iedereen er echt zin in en we hopen dat dat zo blijft.
De uitslag was als volgt.

1.Lenie v.Ruijven 5694 pt.
2.Alex Bergen. 5557 pt.
3.Ria v.d.Helm. 5450 pt.
4.Ina Hoogendoorn 5355 pt.
5.Jan v.Rijn 5331 pt.
6.Lydia Luiten 5321 pt.
7.Wim v.d.Wiel 5270 pt.
8.Greet Luk 5232 pt.
9.Cock 5194 pt.
Poedelprijs ging naar Piet Roeling.
De volgende kaartavond is 18 oktober.
Groetjes Ton

De bezorgers komen langs …

VAN DE REDACTIE
De bezorgers staan deze week weer bij u voor de deur voor de halfjaarlijkse vrijwillige bijdrage. Van de kant van Emmaus hebben we het verzoek gekregen of zij voortaan ook vrijwillig mogen bijdragen. Ja zeker, bij hen zijn de envelopjes bezorgd en nu dezelfde weg terug zien te vinden via Cors Rotteveel, naar de bezorger uit Stompwijk en dan weer naar Marja van den Berg. Natuurlijk geldt dit natuurlijk ook voor Mariënpark en de GEMEENTE. Van die kant hebben we nog NOOIT een envelopje retour ontvangen, terwijl er toch wekelijks via via 13 bezorgd worden. We zouden het vervelend vinden als zij zich achtergesteld voelen.
De wachtlijst van reserve bezorgers is geheel afgewerkt. Er zijn drie bezorgers die zich na jarenlange trouwe bezorging nu een dagelijkse krantenwijk gaan lopen, zodat er drie nieuwe wijken te verdelen zijn op de Dr. van Noortstraat. Aanmelden kan bij Marga Stijnman, telefoon 5803829 of email froliehoek@zonnet.nl . Start volgende week nog onder begeleiding en dan alleen.
De bijdrage kan t/m vrijdagavond ingeleverd worden bij Marja van den Berg, Dr. van Noortstraat 132 en kunnen volgende week dinsdag afgehaald worden bij Bea Olyhoek, Dr. van Noortstraat 38. Bij voorbaat dank voor uw medewerking in deze.
Petra

PIEPKLEIN VERSLAG DCJ1

Zondag stonden we oog in oog met HVV in Voorschoten. En prachtige zondag met veel zonneschijn dat vooral in de eerste helft nogal parten speelde. Met pijn in het hart hebben we deze week Jeanette uitgeleend aan het tweede, daar waren opnieuw vier afmeldingen, zodat wij er eentje moesten missen, en dus géén wissel. Zij hulptroepen van ons en de D-tjes. De eerste helft werd afgesloten met een gelijkstand 5-5, na en inspirerende toespraak in de rust door Ruud leek de tweede helft stukken beter te gaan. Zelf was ik vaag aanwezig en hing ik wat rond op de bank om het coachen geheel over laten aan Ruud en met succes. HVV kon nog maar één keer het net laten bewegen terwijl wij er nog 8 wisten te maken
Een glorieuze glansrol was weggelegd door Cynthia die vliegensvlug een flink aantal doelpunten voor haar rekening wist te nemen en allemaal vanuit de hoek. Uitslag 6-13. A.s. zondag hebben we een BM wedstrijd, omdat de B en C2 ons nodig hebben, is de wedstrijd een uurtje vervroegd. Opletten dus. En allemaal aanmelden voor de sportactiviteiten op zaterdag 2 november want onze club is jarig en wij zijn van harte uitgenodigd voor het partijtje.
Petra

HANDBAL ZONDAG 6 OKTOBER

AFDELING HANDBAL

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZONDAG 6 OKTOBER
DS1 uit Wings 1 13.20 Den Haag
DS2 uit Saturnus 2 12.50 Leiden
DBJ1 thuis Wings1 14.20 Haasbroek
DBJ2 uit Verburch 2 13.10 Poeldijk
HBJ1 thuis Gemini 2 13.20 Haasbroek
DCJ1 thuis Gemini 1 11.30 Haasbroek
DCJ2 uit Northa 2 13.10 Noordwijkerhout
GDJ1 uit Northa 1 13.00 Noordwijkerhout
Mini’s rust

DCJ1 LET OP!!! Gewijzigde aanvangstijd!!!!!!!!!!

TIENJARIG BESTAAN STOMPWIJK 92

LAATSTE OPROEP
“Stompwijk 92” is druk bezig met de voorbereidingen voor de festiviteiten ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. Op vrijdagavond 1 november a.s. bieden wij een zeer gevarieerd sportief programma. Leeftijdsgroep: vanaf A-junioren. Locatie: Sporthal Meerhorst. U kunt zich meten in allerlei takken van sport, lid van onze vereniging behoeft U niet te zijn. Verdere inlichtingen bij Chris Meulenbroek, Waterviolier 52 alhier, tel.071-5803737. Aanmeldingsformulieren liggen in de kantine, ook kunt U aanklikken op www.stompwijk.nl. Meldt U zich nog deze week aan. Wij moeten na deze week de voorbereidingen voor deze avond verder opstarten, teams indelen etc. Wij zien Uw reactie met belangstel-ling tegemoet; wacht niet langer, maak elkaar enthousiast en meld U aan.
Hans Vreeswijk, secretaris Stompwijk’92

SPONSORLOOP 2002

ZONDAGMIDDAG 6 OKTOBER
START OM 17.00 UUR
A.s zondagmiddag 6 oktober klinkt om 17.00 uur het startschot voor alle deelnemers. Er zijn ook een aantal teams ingeschreven die onderling een leuke strijd gaan lopen. In de diverse leeftijds-categorieën zijn er weer leuke prijzen te verdienen. Tevens worden er ook prijzen verloot onder alle deelnemers en alle deelnemers krijgen een leuk aandenken. We hopen op een hoop publiek. Dus opa’s, oma’s, ouders en kennissen kom de lo-pers aanmoedigen dat scheelt voor de jeugd soms een paar extra rondjes. Zodra ze in de beurt van de kantine komen en het applaus horen, willen ze altijd nog even hun beste beentje voor zetten. Graag willen we de deelnemers vragen om op tijd aanwezig te zijn zodat we om 17.00 uur kunnen beginnen. Graag tot a.s. zondag.
Deelnemers die hun formulier nog niet ingeleverd hebben, graag met de grootste spoed inleveren bij Sjanie Waayer, Dotterbloem 11
Sponsorcommissie Stompwijk’92

Dorp van het dorstige hert