Natuurwerkdag op 2 november

Natuurwerkdag 2002, op 17 locaties in Zuid-Holland
Op zaterdag 2 november wordt in heel Nederland de Natuurwerkdag 2002 gehouden. Op die dag krijgt iedereen de kans een kijkje te nemen achter de schermen van natuur- en landschapsbeheer in Nederland. In Zuid-Holland kan op 17 locaties meegewerkt worden.
De bedoeling van de dag is dat belangstellenden door een paar uur actief mee te werken een goed beeld krijgt van het belang van natuur en landschap en de rol die vrijwilligers hierbij spelen. Een dag bomen snoeien, prunussen trekken, wilgen knotten, woekerplanten verwijderen, wildschermen maken of wandelpaden aanleggen is zinvol en dankbaar werk. Daarnaast is het een leuke ervaring om samen met familie, vrienden of collega’s een dag lichamelijk werk te verrichten op een mooie plek in Zuid-Holland.
De begeleiders van de Natuurwerkdag, ervaren vrijwilligers en professionals, geven informatie over het werk dat gedaan moet worden. Er wordt instructie gegeven hoe gereedschappen als snoeischaren en handzaagjes moeten worden gebruikt. Het is leerzaam, nuttig, gezellig en je gaat ‘s middags heel voldaan weer naar huis.
Op www.natuurwerkdag.nl kan iedereen een locatie uitzoeken en zich inschrijven, telefonisch opgeven kan ook via telefoonnummer 0182-683666.
De locaties in Zuid-Holland zijn: Alblasserdam, Bodegraven, Boskoop, Den Hoorn, Goedereede, Gouda, Groot-Ammers, Hazerswoude, Krimpen a.d. Lek, Lekkerkerk, Lisse, Nieuwe Wetering, Oostvoorne, Rockanje, Rotterdam, Schipluiden, Woerdense Verlaat.
De Natuurwerkdag 2002 wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), De Landschappen, de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) en het IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie).

Webtiviteiten(4) en de Top 20 van Stompwijk

Weinig nieuws op dit moment op het webfront. Een klein aantal – voor u nauwelijks waarneembare – verbeteringen zijn doorgevoerd. Een paar storende foutjes zitten er nog wel in, maar hier wordt aangewerkt. Een nieuwe link heeft zich gemeld. Via de DK-site kunt u nu een bezoekje brengen aan de enige echte Stompwijkse top 20.
De poll loopt nog niet zoals we zouden willen, ook daar wordt aangewerkt.
Als vereniging kunt u zich nog altijd melden voor een plekje op de DK-server. Een vereniging heeft zich al gemeld en …. als het eerste schaap over de webdam is …. zullen we maar denken. Red Leo

Van de redactie

In tegenstelling tot vorige week krijg ik nu alle ruimte om mijn hart te luchten. Te beginnen bij alle bedrijfssluitingen die we vermeld hebben. De Dorpsketting wordt enorm goed gelezen, want van diverse kanten kregen we nog meer bedrijfssluitingen door zoals Suyten Spar, drogisterij van Maren, schoenmakerij Hagen, het winkeltje van Disseldorp, Het Witte Huis, Parkietentijd, Piet Melk (Janson de melkboer), Jaap de Groot de olieboer, de winkel van Cees Boer, de snackbar van Martin Vurens, en de zelfstandige boterboeren. De vorige keer hadden we niet zoveel ruimte, nu wel en we vergeten er vast weer een.
Ook startten er natuurlijk bedrijven zoals door de jaren heen zoals Elmeco, de W.O. Supermarkt en De Passie en vorige week reed ik door Wilsveen en zag ik tot mijn verbazing op een bord Rietdekkersbedrijf Joost Juffermans staan. En dat is de andere kleine kant van de medaille. En niet te vergeten kantoorservice Schreuder in het pand van Luiten. Een compliment voor de supersnelle omwisseling van het papier dat niet zo lekker draaide, doordat het volgens het technische oog van Leo niet juist was gesneden. Hierdoor hadden we de afgelopen weken veel uitvallers, blanco bladzijden of half bedrukte. Schreuder kantoorservice doet zijn naam eer aan en bezorgde zelf de nieuwe dozen, zodat de machine weer als een zonnetje loopt. Hoewel een monteur gewenst is om het toch even van die najaarsdepressie af te helpen. Onze mogelijke eigen depressie werd direct om zeep geholpen door de fles wijn die ons wachtte en geschonken werd door henk Luiten. Want dat hij de apparatuur heeft uitgeschakeld, heeft hij afgelopen week diverse malen moeten horen ….. gelukkig kan hij nu weer lachen en wij ook.
De rubriek held van de week is weer een beetje onder gesneeuwd, c.q. gestormd maar deze week wil ik graag moeder Knijnenburg nomineren, want winnen met klaverjassen van Zoeterwoude is altijd machtig. Ze heeft de eer gered en verdient een lintje. Moeder Knijnenburg bij deze.
Ook een anoniem persoon heeft een lintje verdient namelijk diegene die (denk ik) Avilex heeft gebeld voor het ophalen van de gedumpte radiator en groene hekwerkje op de parkeergelegenheid van Stompwijk 92.
Zeker nu deze vereniging zich opmaakt voor het feest gebeuren van aanstaand weekend waarin het 10 jarig bestaan gevierd gaat worden. En het is werkelijk reden voor een feestje. Ik weet van Max van Dijk dat de vereniging regelmatig benaderd wordt voor een onderhoud om ze op die manier de fonnule te ontfutselen, want hierin is de vereniging echt uniek. Drie verenigingen die samen gaan werken en hoe. Persoonlijk had ik verwacht dat de onderlinge verschillen wel wat bijgeschaafd hadden kunnen zijn. Hier zal ongetwijfeld nog steeds aan gewerkt worden. Zelf wil ik even het interview in herinnering brengen dat ik vorig jaar met de Stalen Band heb gehad. Ik ben bij een repetitie aanwezig geweest en het swingde enorm. En Jos kantinemedewerker en man van onze Jacintha maakt deel uit deze geweldige band samen met Jan Kriek en Kees Massaar) en het wordt tijd dat hij op eigen bodem optreedt. Het gezellige hiervan is dat ook u met dat warme hart voor de vereniging bent uitgenodigd om de club te feliciteren. Een club met een betere formule dan wie ook in de hele KPN telecompetitie. Of ga ik nu echt wartaal uitslaan. De klok tikt, de machine draait en het gehijg in mijn nek wordt steeds luidruchtiger. Er zijn er onder ons die al de hele ochtend aan deze uitgave gewerkt hebben en het tegen de klok van enen wel gehad hebben. Zomer- of wintertijd dat maakt niet uit. Het bed roept, nee schreeuwt om ons in te sluiten in dat heerlijke dons dat ons denken even doet stilstaan.
De afwas is gedaan, ik word bijna de ruimte uitgekeken, maar er restten nog een paar blanco regels en ik kan altijd nog Jos een beetje uitvergroten.
Henk is al gedraaid, moet dus klein blijven, maar Jos wordt groter en groter. Kortom u moet hem en zijn club echt komen zien en horen: Het is echt een aanrader. Hij gaat nu ongecensureerd ter perse. 0.58 uur. Welterusten!
Petra

Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 30 oktober 9.00 uur: geen eucharistieviering
19.30 uur: bijeenkomst van een delegatie vanuit het
Dekenaat met het Kerkbestuur in de pastorie
20.30 uur: bijeenkomst van een delegatie vanuit het
Dekenaat met de diverse werkgroepen van de parochie in de pastorie
Donderdag 31 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger J. van Rijn
Vrijdag 1 november, Allerheiligen 9.00 uur: eucharistieviering,
voorganger pastoor v.d. Plas
Zaterdag 2 november, Allerheiligen 19.00 uur: woord- en communieviering
m.m.v. het Parochiekoor, voorganger mevr.R. v.d. Ham
Zondag 3 november 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
12.00 uur: zegening van de graven
Woensdag 6 november 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Vrijdag 1 november 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn, overleden familie
Zaterdag 2 november 19.00 uur: alle overledenen op de lijst vermeld
Zondag 3 november 11.00 uur: Martien v.d. Bos, Martinus Verhagen, tot zekere
intentie, Antonia van Veen-van Santen, Theodorus van Veen, uit dankbaar-
heid b.g.v. het 25 jarig huwelijk van Cok en Marianne Oudshoorn,
Albertus v.d. Voort, overleden ouders v.d. Voort-Verhagen, voor alle levende
en overleden leden, bestuursleden en medewerkers van Stompwijk ’92 ter
gelegenheid van haar 10-jarig bestaan, Magda van Santen-van Paassen,
Willem v.d. Kroft, Arie en Kees Olsthoorn, Piet Rotteveel, Adrianus en
Wilhelmina van Wijk-Ham, Adriana de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-
Warmenhoven, Ben Spaans, Kees Verhagen, Piet Reichholdt
Woensdag 6 november 9.00 uur: Mevr. van Boheemen-Warmenhoven (K.B.O.),
Arie en Kees Olsthoorn

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 2 november M. Turk/C. Bergen— geen
Zondag 3 november T. van Werkhoven — M. Odijk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Vrijdag 1 november 10.30 uur: eucharistieviering (Allerheiligen)
Zaterdag 2 november 19.00 uur: St. Jan, hoogmis (Allerzielen)
Zondag 3 november 9.30 uur: Christus Dienaar, gezinsviering
9.30 uur: Emmaus, hoogmis
15.00 uur: zegening van de graven

Studie theologie

Bent u geïnteresseerd in een studie theologie? Achter in de kerk hangen 2 folders over te volgen opleidingen in Amsterdam, Utrecht en Hengelo. U kunt ook informatie vinden op www.fontys.nl of www.ktu.nl
Bea Olyhoek

HALLO NACHTEGAALTJES

A.s. maandag 4 november is alweer de generale repetitie voor de volgende gezinsviering. Dus verwachten we jullie allemaal direct uit school in de pastorie.
Tot ziens. Truus den Hollander en Agnes van Boheemen

Allerheiligen en allerzielen

Allerheiligen.
De gedachte om alle Heiligen in een gezamenlijk feest te vieren komt al uit het jaar 400 in de oosterse kerken. In die tijd werden alleen alle Heilige Martelaren herdacht. Tot het jaar 313 was het in het Romeinse Rijk verboden om Christen te zijn,wie het wel was, liep de kans om gedood te worden. In de westerse kerk is het feest van Allerheiligen van iets latere datum. In Rome werd in 27 voor Chr. een Tempel gebouwd met de naam;”Pantheon” oftewel “Alle Goden”. Men was bang temidden van de vele Goden een God te vergeten en als die dat hen kwalijk nam dan kon hij wel eens wraak nemen. Vandaar het Pan-Theon, alle God,dan zat die vergeten God er ook bij. Als de Keizer rond 600 Rome verlaat,omdat er vreemde

stammen het Rijk binnenvallen, dan gaat de Keizer naar de stad Byzanthium in het Oosten,daar is het veiliger. Bij het verlaten van Rome geeft de keizer het “Pantheon” aan de Paus en die maakt er een kerk van voor “Alle- Heiligen”. De Paus liet uit de Catacomben alle graven leeghalen,waarin de Christenen begraven waren in de vervolgingstijd , alsook de martelaren,die gestorven waren omwille van hun geloof. De paus liet de gehele vloer weghalen uit het Pantheon en maakte er een grote grafkelder van. Het verhaal gaat dat er 28 wagens vol gebeenten in die grote grafkelder werden herbegraven. Dat was de kerk van ALLERHEILIGEN en het feest werd op 1 November geplaatst omdat in het voorjaar en de zomer de stad Rome al vol was met bezoekers. Zo ontstond het feest wat wij nu vieren “Allerheiligen”

Allerzielen
De oorsprong van deze gedachtenisvieren van alle overledenen is pas vanuit het jaar 1000. In de kloosters met de volgelingen van Benedictus werd vanuit het
grote klooster van Cluny voorgeschreven dat in alle kloosters op 2 november alle geliefde doden moesten worden herdacht. De mensen rond deze kloosters namen dit gedachtenisvieren over en in de parochiekerken ontstond het gebruik rond 1100, om de gestorvenen te herdenken en de graven te sieren. Paus Pius X verheft Allerzielen tot een gedachtenis voor alle overledenen en wel omwille van de ontelbare gesneuvelden uit die eerste wereldoorlog 1914-18. Massagraven met naamlozen lagen er verspreid op de slagvelden, soms alleen maar aangewezen met een bord waarop het getal geschreven stond van de onbekenden verminkten. Het is zinvol om onze dierbaren te gedenken en stil te staan bij de ontelbaar onbekenden op de graven overal ter wereld uit de oorlogen. Wij vieren Allerheiligen op 1 November om 9 uur in de kerk te Stompwijk, om10.30 uur in de Kapel van Huize Emmaus en om 19.15 uur in de Christus Dienaar in Zoeterwoude. Wij vieren Allerzielen op zaterdag 2 November om 19.00 uur in de kerk te Stompwijk in de Woord en Communie viering. om 19.00 uur in de kerk St.Jan ,Zuidbuurt. Op zondag 3 November is de Viering om 9.30 uur in de Kapel van Huize Emmaus, om 9.30 uur de gezinsviering in de Chr.Dienaar Zoeterwoude en om 11.00 uur in de kerk van Stompwijk. Om 12 uur is in Stompwijk de Zegening van de graven. Om 3 uur is in de St.Jan de samenkomst en het noemen van de overleden dierbaren en het ontsteken van Licht. Aansluitend daarop de zegening van de graven achter de St.Jan. Mogelijkheden genoeg om ergens die kostbare zalige familieleden te danken voor hun inzet en de dierbare gestorvenen te herdenken en hen voor ogen te brengen in de herinnering. Tot in die uren.
B.v.d.Plas pastoor

OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND

Donderdag a.s. komen we voor de laatste keer in deze maand in de kerk bijeen om gezamenlijk de rozenkrans te bidden. Het aantal mensen wat met ons meegebeden heeft is elke week wat groter geworden, wat heel fijn is Ook a.s. donderdagavond om zeven uur bent u weer van harte welkom. Laten we met zoveel mogelijk mensen komen om Maria`s voorspraak en hulp te vragen in ons leven van elke dag.

Dorp van het dorstige hert