VakantieBieb 2020: een zomer vol verhalen

Geniet tot en met 31 augustus gratis van de VakantieBieb. In deze app kunt u deze zomer naast Nederlandstalige e-books nu ook genieten van luisterboeken. Met de VakantieBieb beleeft iedereen een zomer vol verhalen: jong en oud, leden en niet-leden van de Bibliotheek.

E-books en luisterboeken

Misschien weet u nog niet waar u deze zomervakantie doorbrengt. Maar waar u ook bent: met de VakantieBieb kunt u heerlijk op avontuur in je hoofd. U vindt er tientallen e-books en luisterboeken, voor elk wat wils: van spanning tot chicklit, van literatuur tot informatief.

Voor de jongste lezers zijn er bijvoorbeeld SuperDolfje van Paul van Loon en verhalen van Guusje Nederhorst en Jacques Vriens. Jongeren kunnen genieten van boeken als Instagirl van Annette Mierswa en Klem van Mel
Wallis de Vries. En voor volwassenen is er ook veel moois, denk aan Otmars zonen van Peter Buwalda of De kleine bakkerij aan het strand van Jenny
Colgan. Omdat er zowel e-books als luisterboeken in de VakantieBieb zitten, kunt u kiezen voor lezen of luisteren – net wat u op dat moment het beste uitkomt.

Winactie voor jeugdige lezers

Zoals ieder jaar is er een winactie voor lezers tot en met 18 jaar. Zij maken kans op een Beats Solo Pro-koptelefoon. Hiervoor vragen we ze om door te geven wat hun favoriete boek in de VakantieBieb is.


Over de VakantieBieb
De app met e-books en luisterboeken is gratis
beschikbaar in de App Store en binnenkort in Google Play. Als Android gebruiker kunt u via onze website een kort formulier invullen, u ontvangt een melding zodra de app ook in Google Play beschikbaar is. De boeken zijn te lezen of luisteren tot en met 31 augustus 2020, ook als u geen lid bent van de Bibliotheek. De VakantieBieb is een dienst van de Online Bibliotheek (onderdeel van de Koninklijke Bibliotheek) en wordt aangeboden namens alle bibliotheken in Nederland. Meer informatie vindt u op www.bibliotheekaandevliet.nl/vakantiebieb

Nieuwe directeur de Bibliotheek aan de Vliet

Per 1 september 2020 wordt Gerard Hendriks directeur-bestuurder van de Bibliotheek aan de Vliet. Hij volgt hiermee Harm Smit op die met vervroegd pensioen gaat.

Gerard Hendriks (1960) is historicus en cultureel ondernemer. Hij werkt sinds 1 december 2019 bij de Bibliotheek aan de Vliet als manager speciale doelgroepen. Daarvoor werkte hij meer dan 10 jaar bij andere bibliotheekorganisaties als manager en plaatsvervangend directeur.  Lo Casteleijn, voorzitter Raad van Toezicht, zegt erg blij te zijn met de benoeming van de heer Hendriks. “Het is mooi dat er een uitstekende opvolger is gevonden voor de heer Smit. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking.”

Agnes’ wekelijks praatje

Stompwijk,

Ons mooie, vriendelijke dorpje aan de dijk.

Och wat voel ik mij rijk

Als ik alles door de ogen van een toerist bekijk

We hebben het geluk hier geboren te zijn

En dat is ontzettend fijn

Zomaar even een klein gedichtje over ons mooie dorpje, dat helaas ook geteisterd wordt door het Corona virus. Het duurt toch langer dan verwacht, of misschien juist niet maar blijft het zo een beetje door sudderen. Er is altijd wel een doelgroep die de dupe van zo’n vreemd virus is en in dit geval zijn het de ouderen en zieken onder ons. Wij als bestuur van Ouderen Soos Stompwijk zouden willen dat we de wereld konden beïnvloeden en zo ervoor zorgen dat we weer op de gewone manier verder kunnen leven. Hoewel, gewoon….? Gewoon wordt het denk ik nooit meer, dit virus heeft een impact op de wereld en het zal nooit meer hetzelfde zijn. Misschien een beetje zware gedachten, maar zo voel ik het toch echt.

We hebben de laatste tijd veel van onze leden gesproken en we horen veel dezelfde dingen, men mist het sociale leven!! Het zwemmen, het kaarten en de middagen van de Ouderen Soos in het Dorpspunt. Die missen wij als bestuur ook!! Maar ook het contact met kinderen en kleinkinderen, even die knuffel of die arm om je heen wordt gemist. Konden we maar toveren, maar helaas dat gaat niet. U weet dat u nog altijd mag bellen naar Agnes als u even wilt praten, maakt niet uit waarover. We willen zoveel maar kunnen zo weinig voor jullie doen. Ik hoop dat de leden die meededen aan Ouderen in Beweging toch thuis ook in beweging blijven. Het kan met kleine dingetjes, zelfs tijdens de afwas kunt u een oefening doen. Dat de kaartenmakers ook thuis kaarten maken, het is niet zo gezellig in je ééntje maar zo blijft u wel in het ritme. Voor de klaverjassers en de rummicuppers is het wat moeilijker, ik hoor hier en daar wel dat men toch weer met wat leden onderling een spelletje doet en de heel moedige onder ons gaan ook weer met z’n viertjes klaverjassen. Dapper en fijn dat er aan elkaar gedacht wordt.

Gelukkig wordt het weer mooi weer deze week, tenminste dat zegt de weerman/weervrouw. Dan kunnen we weer lekker naar buiten en genieten van de zon, vitamine D opdoen. Feit is wel dat de langste dag inmiddels geweest is en we alweer af gaan tellen naar de herfst. En dan blijven we in spanning of de Corona weer opnieuw oplaait. Ik spreek bewust niet van een tweede golf, omdat we nog midden in de eerste zitten.

Lieve leden, hou vol en blijf gezond, daar gaan we met z’n allen voor. Mochten jullie iets willen delen via de Dorpsketting, iets wat u heeft meegemaakt, een mooie belevenis, of iets verdrietigs, voor wat steun mag natuurlijk ook, voel u vrij het in te zenden!

Een hartelijke groet namens het bestuur van Ouderen Soos Stompwijk,

Trees, Aad, Jan, Agnes, Sjaan en Marijke

Geluidscherm A4 is zaak provincie

De aanleg van een geluidwerende voorziening langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland is een zaak van de provincie Zuid-Holland. Datzelfde geldt voor extra beplanting langs de weg.

Dat staat in een nota van minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) over de voorgenomen verbreding van de A4 van 2 x 4 naar 2 x 5 rijstroken. In de nota reageert de minister op op- en aanmerkingen die over dat plan door derden zijn gemaakt.

Vaststaat volgens de minister dat de A4 enkele meters naar het westen opschuift door de verbreding, dus richting Vlietland. Welke effecten dat heeft moet nog nader worden onderzocht bij een milieu effect rapportage.

Wel staat al vast dat de aarden geluidwal aan de kant van de Meerburgerlaan weg moet, net als het bestaande geluidscherm aan de westkant bij Vlietland. Wat daarvoor in de plaats moet komen wordt nader bezien.

De Meerburgerlaan zelf, alsmede watergangen rond de A4, moeten verlegd worden. Daartoe moet Rijkswaterstaat grond gaan kopen. De ontsluiting van percelen grond langs de Meerburgerlaan wordt nader bezien, net als het lot van de jachthaven. Met Hoogheemraadschap Rijnland wordt gekeken naar een herinrichting van het watersysteem Meeslouwerplas (Vlietland).

Bij de Kniplaan komt een nieuw viaduct over de bredere A4. Bezien wordt of dit breder kan worden dan het huidige, en of de hellingen minder steil kunnen worden. Er wordt ook gekeken aan een ecologische verbinding die in het viaduct opgenomen kan worden.

Met de gemeente Leidschendam-Voorburg, omwonenden en bedrijven zijn wat betreft Vlietland en Stompwijk zogenoemde ‘gebiedsateliers’ opgezet. Hun ideeën worden waar mogelijk meegenomen in de realisatie van de bredere A4.

Het beperken van geluidoverlast bij De Star in Leidschendam middels een geluidscherm valt onder een ander project (werken aan A4 voor de poorten van Den Haag, alsmede N14), aldus de minister.

Met geluidbelasting voor omwonenden wordt bij de verbreding van de A4 wel rekening gehouden. Bij woningbouw in de nabijheid van de snelweg is het echter een zaak van de initiatiefnemers om rekening te houden met geluidoverlast en maatregelen aan de woningen te nemen.

Van de redactie

Onze oplage duikelt van 955 naar 450, dat scheelt een hoop papier en drukwerk in de vorm van inkt en nietjes. We hopen dat u de Dorpsketting niet minder zal lezen, maar dat er meer gebruik gemaakt wordt van internet. Het is een memorabel tijdstip want we kregen van Agnes van Boheemen onze eerste Dorpsketting toegezonden en dat is precies 50 jaar geleden. 

We hebben voor de gelegenheid deze voor en achterpagina in deze ketting opgenomen. Er lijkt niets veranderd te zijn, maar ondertussen… een wereld van verschil. Bepaalde tradities blijven immers en die moeten we koesteren.

We komen in een overgangsfase en al is er hard achter de schermen gewerkt om alles zo vlekkeloos mogelijk over te laten gaan, dat zal vast niet in een week lukken. Komt vast goed.    

Petra

Muziek in de polder

Zaterdag 4 juli was de eer aan het buitengebied van ons dorp om muzikanten te ontvangen. Rond twaalf uur zou er een optreden zijn. Het weer werkte lekker tegen, maar de muzikanten lieten zich niet wegblazen. Camping De Merenburger ligt fijn beschut dus om 12 uur klonken een paar flinke muzieksalvo’s om de kampeerders letterlijk uit hun tent te lokken. Het mocht niet baten zodat we bijna een privé optreden kregen. Petra ging nog met de pet, sorry: de hoed, rond en na een kwartier was de volgende uithoek van Stompwijk aan de beurt.

Gerard van Rijn: bedankt voor de gastvrijheid. Muzikanten en Petra en Leo ook bedankt. Het buitengebied hoort er helemaal bij.

Aad en Agnes van Boheemen

Lovebells op tournee

Monique Horling, Ruben van der Kleij, Max Groenen en Fenna Vol. Vier muzikanten en allemaal afgestudeerd aan het conservatorium. Allemaal even enthousiast om muziek te maken. Ze hebben een mooie staat van dienst qua ervaring en zijn overal voor in. Voor professionele muzikanten is deze tijd een slechte tijd, alle optredens zijn immers afgelast. Ze hebben zich in deze coronatijd verdienstelijk gemaakt door maar liefst 90 optredens te verzorgen in vooral verzorgings– en verpleegtehuizen, maar ook in Stompwijk zijn zij inmiddels kind aan huis en hebben ze elke uithoek van het dorp gezien.

Ze waren namelijk voor de derde keer op bezoek, omdat ze het zo ontzettend leuk vinden. Het is een mooie combinatie om met elkaar op stap te gaan. Ik zoek leuke en mooie locaties te zoeken, verzorg de uitnodigingen en zij maken muziek en hierdoor worden het kleine feestjes op locaties.

Deze keer, op speciaal verzoek opnieuw bij een van de Drie Molens. Deze keer hebben ze het lied van áar bij die molen’ speciaal ingestudeerd en wilden dit graag ten gehore brengen. We hebben Leen Vellekoop bereid gevonden om zijn terrein beschikbaar te stellen. Deze keer waren de inwoners van Wilsveen benaderd door Ab Spaan, die helaas zelf verhinderd was.

De weersberichten waren niet best en er is getwijfeld. Er is heen en weer geappt en gebeld. Het kwartet zag het zitten om tussen de buien door, onder afdakjes, in regenkleding, en schuurtjes te spelen. Dus gaan! Alles was immers al in werking gezet.

Zo kwam het Ruben met zijn bugel Wilsveen wakker probeerde te krijgen, omdat er totaal geen bezoekers waren. Zonder succes. Leen kreeg een privé optreden voor zijn eigen molen. Eén verdwaalde hardloper was blij verrast en liet zich de muzieknoten aanhoren. Hennie en Jan bleven thuis omdat Jan niet fit was. Een tussenstop werd geregeld bij eerste molen, waar ze immers de vorige keer zo hartelijk ontvangen waren.

In verband met de regen werden we uitgenodigd om even binnen te komen, een bakkie te doen met wat lekkers erbij. Jan zat in ochtendjas samen met Leen, die zijn wekelijkse zaterdagochtend bakkie kwam doen, te genieten. “Daar bij die molen” werd in de molen gespeeld.

Hierna wachtte de prachtige tuin van Ank van Peski ons op met een aantal genodigden. Na een rondleiding door de tuin werd op special verzoek klassieke muziek ten gehore gebracht, een wals zorgde voor de nodige beweging, een lach op de gezichten en weer even de vrijheid voelen. Geweldig.

Hierna gingen we door naar De Merenburger, wat een prachtige locatie, vooral als de zon schijnt, maar ja dat deed die niet. Op weg hier naar toe is het vooral voor het kwartet de vraag: Waar komen we nu weer terecht? Het was stil bij de botenverhuur en op de camping waren de weekendgasten met een druilerig vooruitzicht ook veelal weggebleven. Veel jongeren hadden zich ondereen partytent verschanst, een familie zat in de tent van een middagmaal te genieten. De muziek vrolijkte deze dag toch wat op. Het werd een kort en krachtig optreden met o.a. een medley van the king op pop Michael Jackson.

Hierna gingen we naar de prachtige boerderij van Albert en Janny Nolten. De koffie met koek stond klaar, de stoelen opgesteld en weggedoken in jassen kon het concert beginnen. Speciaal voor deze bewoners hebben de LoveBells “The blue suede shoes” en “These boots are make for walking” gearrangeerd.

Opnieuw genieten.

Hierna tijd voor een hapje en misschien spontaan optreden in de Bles. Bij de voorbereidingen zaten we aan een vol buitenterras te denken. Geen kip op het terras, na een lunch hebben we Anneke van den Bosch met haar genodigden naar de Bles gehaald, zodat we lekker warm konden blijven zitten.  Een geheel verregende wandelclub van 13 personen kwamen zich opdrogen en opwarmen aan de koffie en kregen de muziek cadeau.

Hierna wachtte de Westeinderpolder, waar de schuur van Bert Wolterbeek ons uit regen en wind hield. Hier werd opnieuw de pas ingestudeerde Bohemian rapsody gespeeld. En dat is hard werken. Nu ik wat langer kijk en luister merk ik dat ze erg goed op elkaar ingespeeld zijn en samen het geheel compleet maken. Misschien voor de kenner heel logisch, maar voor mij wat minder.

Voorzichtig kwam er hier een wijntje en een biertje om de hoek zetten. Knus met elkaar in de schuur, de bezoekers vers van het land in werkkleding, hondjes mee met de baas, ook weer helemaal gezellig. We hebben de middag afgesloten in de Middenmeer bij Patrick en Ingrid Luk waar de Adviesraad hun jaar afsloten met een barbecue. Het was weer een enorm afwisselende dag met een aardige opbrengst voor zo’n regenachtige dag voor het kwartet. Alle gastadressen hartelijk dank voor de medewerking.

Natuurlijk ook hier weer enige dank aan Fonds 1818 die een kleine bijdrage heeft geleverd. We zijn zuinig er zijn immers nog meer plannen.

Nog ideeën? Laat het mij weten.

Stuur uw idee in naar redactie@dorpsketting.nl Petra

Dorp van het dorstige hert