LV zeg NEE tegen geweld tegen vrouwen

Leidschendam-Voorburg zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom hijsen we samen met de Soroptimisten op 25 november de Orange the World Vlag.

 Wethouder Juliette Bouw: ”We leven in een tijd met beperkingen. Door de Coronamaatregelen zijn we veel thuis. Daardoor kunnen nu, nog meer dan anders, de spanningen hoog oplopen in huis. Maar het gebruik van geweld, alle vormen van geweld, is onacceptabel. Ik wil iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of die een vermoeden heeft dat er geweld plaatsvindt dan ook oproepen om hulp te zoeken of een melding te doen. Er is hulp, je staat er niet alleen voor!”.

Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd

Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar is “Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd”. Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie en zijn vaak al veel geweldsincidenten gebeurd voordat het gemeld wordt. Gemeente Leidschendam-Voorburg wil helpen het taboe op melden weg te nemen door geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken.

Melden

Heb je hulp nodig of ben je bezorgd over iemand in jouw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Telefoon: 070-3469717. Is er direct gevaar? Bel dan met 112.

Kijk voor meer informatie op www.geweldtegenvrouwenmelden.nl

Opruimen bodemvervuiling Dr. van Noortstraat

Op Dr. van Noortstraat 13 en 13D moet 84 vierkante meter grond tot een diepte van een halve meter worden weggegraven en vervangen worden door nieuwe, schone, grond. Aanleiding vormt een bodemvervuiling door chemische verbindingen, zogenoemde PAK’s. In totaal gaat het om 42 kubieke meter grond die weg moet. Ter plekke wordt de oude bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De kosten van de saneringsoperatie worden becijferd op 10.000 euro.

Gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoekt samenwerking met inwoners

Inwoners, raadsleden, wethouders en ambtenaren uit Leidschendam-Voorburg kunnen van 1 tot en met 23 december hun mening geven over de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd. Alle antwoorden worden anoniem in een rapport verwerkt en door de gemeente gebruikt om goede afspraken te maken, om samen met haar inwoners verder te bouwen aan een mooie gemeente.

Burgermeester Klaas Tigelaar: “Ik spreek, net als de raadsleden, wethouders en ambtenaren, geregeld met inwoners en organisaties uit Leidschendam-Voorburg over hoe het gaat in onze gemeente. Maar we willen graag nog beter weten wat goed gaat en wat anders of beter kan. Iedereen vindt natuurlijk andere dingen belangrijk. En wat dat is, dat proberen we door middel van een onderzoek in kaart te brengen. Met deze vragenlijst wordt belangrijke informatie bij u opgehaald. Luistert de gemeente Leidschendam-Voorburg naar u? Weet u hoe de gemeente besluiten neemt? En vindt u dat u kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt? Niet alleen ik, maar ook raadsleden, wethouders en medewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg vullen de vragenlijst in. En, ik hoop van harte, u ook.”

De antwoorden gebruikt de gemeente om anders te gaan werken, voor en vooral mét inwoners. Zo kan er beter worden samengewerkt en wordt er ruimte gemaakt voor de ideeën van inwoners.

Democratische vernieuwing

Bij het onderzoek maakt de gemeente Leidschendam-Voorburg gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van BZK, de VNG, de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Bij de Quick Scan Lokale Democratie gaat het vooral om samenwerking: zowel intern bij de gemeente als tussen gemeente en inwoners.

Meer weten?

Wilt u alvast meer weten over de Quick Scan, kijk dan op:

ingesprekmetlv.nl/democratie

Subsidie voor toekomstbestendige retail in Leidschendam-Voorburg

Met MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en klein bedrijf. Er gaat 350.000 euro naar de MKB-deal Retail Innovatie en Experience Campus die gemeente Leidschendam-Voorburg namens 15 partijen heeft ingediend. Ondernemers, onderwijs en overheid willen retailers helpen vernieuwender, adaptiever en gezonder te worden. Daarnaast willen zij zorgen voor aantrekkelijk en relevant onderwijs dat aansluit bij de laatste ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarmee helpen zij de winkelgebieden levendiger en aantrekkelijker voor hun klanten te worden en dat ook te blijven.

Wethouder Economie Astrid van Eekelen: “We zetten samen met onderwijs en ondernemers uit winkelgebieden in op toekomstbestendige retail. De retailsamenwerking wordt heel praktisch ingericht in labs, een soort proeftuinen, waarbij ondernemers en studenten samen werken aan vragen van ondernemers met als doel toekomstbestendig te worden. Voor ons is belangrijk dat onze inwoners en bezoekers ook in de toekomst kunnen genieten van aantrekkelijke en levendige winkelgebieden.”

Inspelen op transformatie retail

De retail ondergaat momenteel een enorme transformatie. De coronacrisis heeft dit verder versterkt en versneld. De retailsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, innovatie, nieuwe vormen van dienstverlening en vernieuwing van businessmodellen. Ook de beschikbaarheid en ontwikkeling van medewerkers staat onder druk. Zo ook in de vier kernwinkelcentra van Leidschendam-Voorburg waar circa 500 retail- en horecaondernemers actief zijn. Daarom hebben ondernemers, onderwijs en gemeente Leidschendam-Voorburg de handen ineengeslagen om de uitdagingen en kansen aan te pakken. Astrid van Eekelen: “We gaan ook actief onze kennis en ervaringen die we opdoen delen met de regio en eventueel landelijk: zodat er ook spin-off ontstaat naar andere ondernemers en winkelgebieden.

MKB-deals zijn regionale stimulans voor het midden- en klein bedrijf

De in totaal 7,5 miljoen uit het MKB-Actieplan geeft gemeenten en provincies meer middelen om te doen wat het MKB in hun regio nodig heeft. MKB-deals zijn samenwerkingen van gemeenten en provincies om het brede MKB te versterken. Innovatie, internationaal ondernemen en kennisdeling zijn belangrijke thema’s binnen deze lichting. Hiermee wordt een belangrijke actie uit het MKB-Actieplan verder gebracht. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK: “Of het nu gaat om het opleiden van vakmensen of het versterken van kennisnetwerken: gemeenten en provincies weten vaak het beste wat MKB in de eigen regio nodig heeft. Daarom wil ik met de MKB-deals niet het wiel opnieuw uitvinden, maar geven we wat al draait een extra zet. Zo krijgen ondernemers uit 22 regio’s door heel Nederland ondersteuning die op hen is toegesneden.”

Deelnemers PPS Retail Innovatie en Experience Campus

In de Publiek Private Samenwerking (PPS) Retail Innovatie en Experience Campus worden ondernemers en vastgoed vertegenwoordigd door MKB Leidschendam-Voorburg, Unibail Rodamco Westfield, ondernemersfondsen Leidschendam Centrum en Huygenskwartier Voorburg en winkeliersverenigingen De Julianabaan en Westfield Mall of the Netherlands. De onderwijspartners zijn De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, Practoraat Centrum voor Innovatief vakmanschap Smart Technology en TMO Fashion Business School. Triple Helix samenwerkingen zijn Future Proof Retail, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology en Platform Economie Onderwijs en Arbeidsmarkt. Overheidspartner is gemeente Leidschendam-Voorburg.

Ga voor interviews en een video over de MKB-deal ‘Retail Innovatie en Experience Campus’ naar het digitale magazine:

https://www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals2020/retail-innovatie-en-experience-campus

De scheuren in de Meer en Geerweg

Misschien nog niet top, maar er zit een laagje op de grootste scheuren in het wegdek van de Meer en Geerweg en het stuk op de Bovenmeer. Nu kan er in ieder geval weer gefietst worden zonder angst om in een sleuf te rijden. Er zijn nog wel wat kleinere scheuren, misschien over het hoofd gezien, het waren er ook zo veel, maar dat is te overzien. Opletten moeten we sowieso en ook rekening houden met de andere weggebruikers. Er is door de gemeente toegezegd dat zij in het derde kwartaal van 2021 samen met het Hoogheemraadschap de weg een totale opknapbeurt gaan geven. Het project van de Nieuwe Driemanspolder is dan klaar en gebleken is dat Stompwijk toch wel de toegang is tot dit waterrijke gebied. De afgelopen zomer was het al heel erg druk in de polder, een ander gevaarlijk punt kan dan misschien direct mee genomen worden en dat is het overzicht op de weg vanuit de aan de weg gelegen woningen. Een kleine extra moeite om eindelijk eens op te lossen. Of het nu wandelen, fietsen, skaten, paardrijden of in de scootmobiel is maakt niet uit, geniet als het even kan van de mooie, fijne momenten buiten. 

Ria Luiten    

Ruimhartige inzet coronasteunmaatregelen

Inwoners, organisaties en ondernemers hebben het moeilijk door de ingrijpende coronamaatregelen. Ondernemers dragen bij aan de levendigheid en werkgelegenheid in de gemeente, daarom is het belangrijk dat zij overeind blijven. Daarnaast zijn maatschappelijke organisaties keihard nodig net als initiatieven die bijdragen aan de zelfredzaamheid van inwoners. Ook sport is juiste in deze tijd belangrijk voor de verbinding en de gezondheid.  Om zo goed mogelijk te helpen om activiteiten te kunnen voortzetten heeft het college van B&W besloten ruimhartiger om te gaan met verzoeken om steun vanuit de samenleving.

Om dit mogelijk te maken, is het afwegingskader aangepast op drie onderdelen:

– De eis dat de problemen bij een organisatie of vereniging acuut zijn is vervallen;

– In het afwegingskader is ruimte voor ondersteuning aan individuele onder nemers zodat ze maatregelen kunnen nemen zodat zij corona-proof kun nen werken;

– Het is mogelijk om, via maatschappelijke organisaties, specifieke groepen inwoners te ondersteunen met maatregelen.

Het aangepaste afwegingskader maakt het mogelijk om commerciële huurders van de gemeente die in getroffen sectoren actief zijn, een tijdelijke huurverlaging te geven over de periode 1 april 2020 – 31 december 2020. Wijkverenigingen, dorps- en buurthuizen die huren van de gemeente krijgen kwijtschelding van de huur over de maanden oktober tot en met december 2020. Wijkverenigingen, dorps- en buurthuizen die huren van private organisaties ontvangen een subsidie als tegemoetkoming in de huurkosten over de laatste drie maanden van 2020.

Een steunaanvraag kan ingediend worden via:

www.lv.nl/subsidie-voor-corona-initiatieven

Geen….Kerststukjes maken!

Al heel veel jaren vraag ik uw hulp bij het maken van de kerststukjes voor de oudere en zieke parochianen. Maar u zult het begrijpen, met een grote groep in het Dorpspunt alles klaarmaken daarvoor, is dit jaar vanwege corona niet zo handig. U krijgt dus dit jaar geen Kerststukje van ons……. maar, we vergeten u niet! De wijkcontacten komen wel bij u langs als u ziek bent, de 80 gepasseerd, of uw partner overleden is het afgelopen jaar. Een gezellig bezoekje in huis zal niet gaan, we houden gepaste afstand.

En de overige parochianen krijgen weer een mooie kerstkaart in de bus.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

Orange

Bij de kleur oranje hebben wij snel de associatie met wat bij ons land hoort. Het is de kleur dat ons samenbindt met Koningsdag, of als nationale sportteams en sporters voor ons land uitkomen. Maar oranje heeft ook een andere betekenis, een indringende boodschap en oproep. Oranje is op 25 november wereldwijd de oproep: stop geweld tegen vrouwen. Op die dag start de campagne van Orange the World. 25 november is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale vrouwendag, omdat op die datum in 1960 in de Dominicaanse Republiek drie politiek activistische vrouwen werden vermoord. Geweld tegen vrouwen vindt helaas ook vandaag nog wereldwijd elke dag plaats. In ons land heeft 45% van de vrouwen en meisjes hier mee te maken.

Door de coronamaatregelen zijn we veel thuis. Daardoor kunnen de spanningen nog meer dan anders oplopen in huis. Heb je hulp nodig of ben je bezorgd over iemand in jouw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Telefoon: 070-3469717. Is er direct gevaar? Bel dan met 112. Kijk voor meer informatie op www.geweldtegenvrouwenmelden.nl.

Geweld en intimidatie is een grote belemmering voor vrouwen om te kunnen functioneren. Het vindt thuis plaats, op het werk of in de samenleving. Geweld is een schending van de fundamentele rechten op gezondheid, veiligheid en lichamelijke integriteit. Daar moet een einde aan komen! Dat is de inzet van Orange the World. Stop geweld tegen vrouwen, tegen vrouwelijke vluchtelingen, vrouwenhandel, eerwraak, huiselijk en seksueel geweld. In onze gemeente steunen we samen met de Soroptimisten (Voorburg-Rijswijk e.o.) de Orange the World campagne. Samen met hen en vele anderen wereldwijd staan we op en laten we met oranje zien dat we strijden tegen geweld tegen vrouwen. Dat we opkomen voor hun rechten. Laat met deze kleur zien dat je deze campagne ondersteunt. Orange the World.

Klaas Tigelaar,

Burgemeester Leidschendam-Voorburg

De één eruit, de ander erin…..

Sinterklaas is nog niet eens uit ons kikkerlandje verdwenen, of zijn grote vriend de Kerstman staat al klaar om zijn taak over te nemen.

De mensen die weten hoe wij wonen weten dat onze ark niet zo heel groot is. Toch willen we een beetje kerstsfeer aanbrengen, maar voor een boom is echt geen ruimte, zelfs niet voor een kleintje. Al twee jaar lang knutselden mijn vriendinnetje en ik in december iets leuks in elkaar. Na de kerst gaf ik de spulletjes weer aan haar terug, want het meeste was van haar. Ik had alleen een paar zielige ballen. Die doe ik dan in een hoge vaas en dan staat het ook nog leuk. Dus dat wilde ik dit jaar ook weer doen, hup het ruim in en de tas pakken. Kom ik daar een andere tas tegen met knutselspulletjes van vorig jaar die ik dus niet terug heb gegeven aan mijn knutselmaatje. Sorry, sorry, dit jaar zal ik ze na de kerst meteen terug brengen. Maar het leuke is dan wel dat ik wat extra’s had om mee te werken en ik ben heeeeeeeeel tevreden over het resultaat. Het is eenvoudig maar mooi, ik hou niet van dat hele pompeuze dus ik ben hier heel blij mee. En ik ben dit jaar helemaal een geluksvogel want voor mijn 50e verjaardag heb ik drie cadeaubonnen gehad van De Passie en ik heb bij Ingrid een heeeeeeel mooi kerststuk besteld. Ik heb aangegeven wat we graag willen aan kleuren en vorm en de rest mag Ingrid zelf bedenken. Ben heel benieuwd. Dus zomaar, onbewust, hebben wij dit jaar onze eigen kerstarkje.

Blij mee!

Agnes Hofstede

Thuis-aan-huis kerstconcert

Op zondag 13 december wil ik graag een kerstmarktje en een thuis-aan-huis kerstconcertje organiseren met de Lovebells. Fenna Vol, Ruben v.d.Kleij, Monique Horling en Max Groenen leven voor de muziek maar in deze tijd is dat meer overleven omdat er in de anders zo drukke maanden amper opgetreden kan worden.

In de zomermaanden hebben ze een vuist tegen eenzaamheid gemaakt en hebben meer dan 100 optredens langs verzorgingshuizen gedaan. Het kwartet heeft al meerdere keren ons dorp bezocht en bijna in alle uithoeken een optreden verzorgd. Ze werken nu aan een CD om hiermee straks op te gaan treden en ouderen een mooie herbeleving te bezorgen.

In deze tijd is mijn motto: Wat kan er wél

Nou dat is een aan huis optreden. U nodigt wat familie of vrienden uit conform de RIVM norm en de LoveBells spelen bij u voor de deur hun mooiste en bekende kerstnummers om zo geheel in kerstsferen te komen. De buren kunnen vanuit hun eigen huis of tuin meegenieten. U kunt ook de krachten bundelen in uw directe woonomgeving om er samen met de straat iets van te maken. Ik ken een buurt die met Burendag de kroon spant. U zorgt zelf voor de sfeer. Ik denk dan aan kersttruien, wanten, mutsen, lichtjes, vuurkorfje, koffie, thee of glühwein en warme appeltaart. Zo kunnen we een lange kerstslinger door het dorp maken.

Bij de te plaatsen kerstbomen en op het speelveld bij de Pinksterbloem wordt het iets groter aangepakt. Als de afstand in acht wordt gehouden kunt u daar natuurlijk ook meegenieten vanuit uw eigen huis, tuin of balkon. Na afloop gaan we met de pet rond om deze vrolijke muzikanten te ondersteunen omdat immers alle beetjes helpen.  U kunt ook donoren via Coronamuziek.nl

Aanmelden kan via de redactie@dorpsketting.nl onder vermelding van kerstconcert.    

Petra

Dorp van het dorstige hert