Bardancing Orion

ÉN vrijdag ÉN zondag open!
Eindelijk is het zo ver. Aankomend weekend kan je twee maal Orion bezoeken. De vrijdag zijn we geopend vanaf 21.00 uur dan is iedereen weer welkom. Zondag mag je al vanaf 17.00 uur naar binnen rennen! Dit doet ons denken aan afgelopen zondag. Het was weer SUPER, wat een gezellige sfeer kan er hangen met zoveel mensen bij elkaar! Het was onwijs druk. Het is ook erg leuk voor ons als bestuur dat wij zoveel mensen blij kunnen maken met wat heerlijke muziek, iets lekkers te drinken en de nodige sociale banden te versterken.
Wie geeft je de leukste kerst van het jaar?
De kerstman komt zoals iedereen weet door de schoorsteen. Hij gooit dan kleine pakjes in de sokken en de grote onder de kerstboom. Het is een feit dat in onze kelder geen schoorsteen is maar bij Orion staat hij voor de deur en ook wij laten hem binnen. De oude man met zijn witte baard en rooie ronde buik én wij geven een groot feest in Orion op eerste kerstdag. Gek zat, de eerste kerstdag valt ook dit jaar op 25 december! (moet niet gekker worden!) Deze avond wordt een bijzondere avond waar iedereen lief voor elkaar zal zijn en wij gooien dan de deuren open om 21.00 uur zodat iedereen zijn leukste kerst in Orion kan vieren.
Wij van Orion hopen dat het een witte kerst wordt, altijd leuk toch?
Mmm… je hebt nog geen kerstkaartje bij ons gekocht? Nou, dan ben je wel laat!
Maar gelukkig hebben wij voor jou ook nog een kaartje maarre… Op=op!
Aha! Dat je geen kaartje hebt gekocht komt omdat je niet weet hoe je eraan moet komen! Of omdat nog niet helemaal duidelijk is wat er op deze speciale avond gaan gebeuren! Oké, nog een keer: Kaarten zijn te koop in de Orion en kosten tot 25 december € 5,- en op 25 december aan de deur ,als ze er nog zijn, € 7,-. Met kerst halen we een band in huis genaamd Bluce key. Het is een studenten band die allerlei geweldige covers uit de top 40 speelt. Het is een erg goeie Band en we hopen dat deze Bluce key de kerst in Orion nog beter maakt.
Orion vóór nieuw en oud mét oud en nieuw geopend.
Nadat je met oud en nieuw om twaalf uur je familie en schoonfamilie een gelukkig nieuwjaar heb gewenst en samen eventjes stil hebt gestaan bij alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar ren je natuurlijk zo snel mogelijk naar Orion om daar als de klok HALF ÉÉN slaat te proosten met je vrienden en vriendinnen. Deze bijzondere nacht gaan we met z’n allen weer knallen en zo vrolijk mogelijk het nieuwe jaar in vallen. Het enige wat je nodig hebt zijn je goede voornemens om die in Orion lekker te laten varen! Tenzij je het idee had om ons vaak te verblijden met een bezoekje en te luisteren naar de beste dj’s onder het genot van een overheerlijk drankje, houden dan die voornemens!!!
Alvast nog een paar prettige dagen voor kerst en niet vergeten: we zijn aanstaande vrijdag weer open! Het Orion bestuur

B E K E N D M A K I N G

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken bekend, dat is vastgesteld op 20 september 2002, een beleidsregel met betrekking tot artikel 3 derde lid van de Subsidieverordening Baggerkosten Wilck en Wiericke.
Doel van de subsidieverordening is aan derden een subsidie te verstrekken bij de verwerking van onderhoudsbagger van klasse 3 en/of 4. Artikel 3, derde lid van de verordening regelt dat subsidies die worden geweigerd omdat het subsidieplafond voor het begrotingsjaar wordt overschreden ten laste kunnen worden gebracht van de volgende begrotingsjaren. In de beleidsregel wordt aangegeven dat subsidies maximaal ten laste kunnen worden gebracht van de twee volgende begrotingsjaren.
Het besluit ligt voor een ieder ter inzage gedurende een periode van 4 weken na deze bekendmaking op het kantoor van het waterschap Wilck en Wiericke, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen. Tevens deelt het bestuur van het waterschap u mede dat in verband met de feestdagen het: kantoor van het Waterschap Wilck & Wiericke is gesloten op 27 december.
Voor eventuele noodgevallen, zoals wateroverlast bij hevige regenval of dijkdoorbraak, etc. kunt u gewoon het kantoor van het waterschap bellen (0182-623288). U wordt dan middels een antwoordapparaat verder geïnformeerd.
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.
Waddinxveen, 16 december 2002.

Vergaderingen Gemeente

Vergaderingen Gemeenteraad en Commissie Openbaar Gebied

Uitnodiging tot het bijwonen van een openbare vergadering van de commissie Openbaar gebied op dinsdag 10 december 2002 in Huize Swaensteyn, Heren straay 72-74 te Voorburg, om 19.30 uur.
O.a. op de agenda punt 3, Project revitalisering historisch centrum Leidschendam.

Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op dinsdag 17 december 2002 om 19.30 uur in Huizer Swaensteyn, Herenstraat 72-74 te Voorburg.
Met o.a. lijst van ingekomen stukken waaronder ontvangen zienswijze ten aanzien van ontwerp-bestemmingsplan Stompwijk van Fa. A.J. Luiten & Zn, Luiten BV Staalkonstruktie, De Nootedop Antiek, Wentro Trappen V.O.F., Automobielbedrijf Luiten, P.J.M. Oliehoek en M. van Viegen, Klasse Kaas de Groot BV, J.M. Midden-dorp & Zoon BV, M.A.G. Bocxe, de heer L. en mevrouw T. van Santen.

kaarsjesmiddag

A.s. zondag 15 december om 16.00 uur

kaarsjesmiddag in de H. Laurentiuskerk

m.m.v. Kinderkoor de Nachtegaaltjes,
het Eigentijds Koor, het Parochiekoor en
fanfare Juliana.
De kerk is open om 15.30 uur.

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

Woensdag 11 december 9.00 uur: geen eucharistieviering i.v.m. schoonmaak 19.00 uur: avondwake voor Cornelis Johannes Petrus v.d. Geest
Donderdag 12 december 10.30 uur: plechtige uitvaartdienst van
Cornelis Johannes Petrus v.d. Geest
Zaterdag 14 december 19.00 uur: woord- en communieviering m.m.v.
Het Parochiekoor, voorganger mevr. M. Turk
Zondag 15 december, 3e zondag van de advent 11.00 uur: eucharistieviering
met samenzang, voorganger pastoor v.d. Plas.
12.30 uur: doop van Falco Zandbergen
16.00 uur: kaarsjesmiddag m.m.v. het kinderkoor
de Nachtegaaltjes, het Eigentijdse Koor, het Parochiekoor, Fanfare Juliana
De kerk is open om 15.30 uur
Woensdag 18 december 9.00 uur: geen eucharistieviering

GEDOOPT: 8 december: Fleur Switzar, Julia en Myrthe v.d. Salm,
Michelle, Chiara en Yoran van Boheemen

OVERLEDEN: Cornelis Johannes Petrus v.d. Geest, in de leeftijd van 66 jaar

GEBEDSINTENTIES
Zaterdag 14 december 19.00 uur: Willem v.d. Kroft, Aad Koeleman,
Cees v.d. Geest
Zondag 15 december 11.00 uur: Johannes Olsthoorn, Magda van Santen-
van Paassen, Piet Rotteveel, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana de Heij-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Kees Verhagen, Ben Spaans,
Piet Reichholdt, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 14 december J.v. Rijn — geen
Zondag 15 december R.v.d. Ham — A. Luk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 14 december 19.00 uur: St. Jan, gezongen viering
Zondag 15 december 9.30 uur: Christus Dienaar,hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

Actie Solidaridad: HART VOOR DE AARDE

De inheemse volken van Latijns Amerika zoeken steeds opnieuw naar oude en nieuwe vormen van eerbiedig omgaan met de aarde en het voedsel dat zij voort-brengt. De Aymara-indianen van Peru bijvoorbeeld stellen zichzelf ten doel ‘de akkers en heel de natuurlijke omgeving te laten schitteren door ons werk te doen met respect en tederheid.’ Het resultaat van deze manier van leven is méér van alles: méér voedsel, méér verscheidenheid, méér gemeenschapsleven, méér genegenheid, méér bloei. Méér en voller leven. Niet in een verre toekomst, maar hier en nu. In Latijns Amerika staan de belangen van geld en consumptie lijnrecht tegenover die respectvolle omgang met de aarde. Inheemse volken kunnen ons inspireren om verantwoordelijk met de aarde om te gaan en ons eigen consumptiegedrag ter discussie te stellen. Solidaridad is de drijvende kracht achter initiatieven als de Oké-banaan en Kuyichi-kleding. Consumptie met oog voor mens en milieu.
Solidaridad steunt al vele jaren groepen inheemse en niet-inheemse boeren die de zoektocht naar respectvol omgaan met de aarde niet opgeven; zoals bijvoorbeeld de Aymara-indianen, de Peruaanse katoenboeren van Oro Blanco, de landloze boeren van Brazilië en de koffieproducenten van UCIRI in Mexico. Steunt u
Solidaridad? Uw bijdrage kunt u deponeren in kist achter in de kerk. U kunt ook de envelop in de brievenbus van de pastorie deponeren. Hartelijk dank voor uw gave!

Kerkdiensten Kerst en Oud/nieuw

KERKDIENSTEN vooraf aan de kerst t/m de jaarwisseling
Woensdag 18 december 9.00 uur: vervalt
Donderdag 19 december 10.00 uur: Kerstviering K.B.O. m.m.v. het Parochiekoor
17.00 uur: kerstviering Maerten v.d. Veldeschool
Zaterdag 21 december 19.00 uur: vervalt
Zondag 22 december
Kerstavond, 24 december 19.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor de
Nachtegaaltjes, voorganger pastor H. Peters
21.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pater v.d. Salm
23.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Eigentijdse
Koor, voorganger pater v.d. Salm
1e Kerstdag., 25 december 10.30 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
2e Kerstdag, 26 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
15.00 uur: kindje wiegen, na afloop koek delen
Zaterdag 28 december 19.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pater Sep
Zondag 29 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Oudejaarsavond, 31 december 19.00 uur: woord- en communieviering met
samenzang, voorganger mevr.M. Turk
Nieuwjaarsdag, 1 januari 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas, aansluitend nieuwjaarsreceptie

KAARSJESMIDDAG IN DE KERK

Zoals vorige week reeds gemeld is er zondag 15 december a.s. om 16.00uur een kaarsjesmiddag in de kerk.

Kent u ze nog: Komt allen tezamen en Stille nacht Heilige nacht …………..

Wij laten ze allemaal voor u herleven. Zing en geniet mee. Wij zorgen voor boekjes waarin de teksten staan. Evenals vorig jaar laten de koren en de fanfare ook apart weer van zich horen. Zo in deze donkere dagen voor kerst een hartverwarmend uurtje. Spreek ons gerust aan wanneer u denkt dat zaken beter kunnen of wanneer u een van uw favoriete liedjes gemist hebt. Wellicht kunnen we het volgend jaar nog beter doen zodat u ook dan weer uitkijkt naar deze samenzang.

We beginnen om 16.00uur, de kerk gaat open om 15.30uur en rond 17.00uur is het geheel weer afgelopen. Graag tot zondag.

Het eigentijdse koor EMS,Kinderkoor de Nachtegaaltjes,Fanfare Juliana en Parochiekoor

Dorp van het dorstige hert