AFDELING HANDBAL

Wedstrijdprogramma zaterdag 9 november
Mini’s uit Quintus 3 9.50 uur Zuidhaghe
Mini’s uit Velo 1 10.20 uur Zuidhaghe
GDJ 1 uit Quintus 2 14.10 uur Kwintsheul
Wedstrijdprogramma zondag 10 november
DS 1 uit Hermes 1 13.10 uur Gaslaan-Den Haag
DS 3 uit GDPCH 1 10.00 uur Zuidhaghe
HS 1 uit Gemini 2 14.50 uur Zoetermeer
DCJ 1 uit Saturnus 1 13.10 uur Leiden

Eerste winst binnen C1

van het zaalseizoen voor CJ1
Afgelopen zondag ging voor ons het zaalseizoen van start. In dit seizoen gaan de beide teams gezamenlijk op in één team. De basis is het afgelopen veldseizoen te wankel geweest om in te schrijven voor twee teams. Dit heeft tot gevolg dat er ondanks 4 afmeldingen er toch nog 5 wissels op de bank zaten. Dat deze situatie alles behalve goed is voor de speelsters moge duidelijk zijn. Er moest lang gewacht worden voordat ze eindelijk hun kunsten konden vertonen. Zo waren Claire haar opa en oma aanwezig, ze was net uit het veld toen ze binnen kwamen en mocht er net weer in toen de wedstrijd al was afgelopen. Dus moeten opa e oma toch nog een keer terugkomen. Daarbij moesten ze toch ook weer iets aan elkaar wennen en dat viel mij reuze mee. In eerste instantie was HVV in het voordeel en voor we het wisten stonden we achter nadat een speelster met een sprongschot het net liet bibberen. Vooral de eerste helft was spannend om te zien en werd met er met de opstelling zoveel mogelijk rekening gehouden met meer ervaren en ervaren speelsters. Zo werden kansen gecreëerd waarbij een ieder de mogelijkheid kreeg om te scoren. Het lef is gegroeid en dat is goed om te zien. Natuurlijk het lobje van Leonie en een prachtig geplaatst schot vanuit de hoek door Rhiannon. Het betere cirkelwerk van Jeanette (zie foto), altijd goed voor een paar doelpunten. Meerdere bijna-raak-pogingen vanuit de hoeken door Sabine en Nicole. Goed meiden, blijven proberen, want niet geschoten is altijd mis is een oude wijsheid die vooral in de sport opgaat. In de tweede helft kon er wat meer uitgeprobeerd worden. Misschien minder leuk om te zien vanaf de tribune (slaapverwekkend hoorde ik zeggen), maar wel leerzaam voor de meiden. Verder waren de gebruikelijke doelpunten van de overige speelsters dermate aanwezig dat we HVV met een stand van 15-7 of 8 naar huis konden laten gaan. We hebben lang (3 kwartier) op
de wedstrijd moeten wachten, vanwege het uitlopen van het programma door het ontbreken van een scheidsrechter bij de eerste wedstrijd en meerdere blessures in een andere wedstrijd.
Hierdoor moest mede coach Mariëtte het af laten weten, anders had ze het nét kunnen halen met haar werk. Dank voor jullie geduld hiervoor en voor het wachten op de wisselbank. Er wordt eind deze week geprobeerd een oplossing hiervoor te vinden omdat het belang van spelen hoog in het vaandel staat en je niet komt om te zitten of zelfs verplicht thuis te zitten. Er wordt gewerkt aan een zo goed mogelijke oplossing. Je hoort nog.
Petra

Gemeenteraadsvergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op dinsdag 12 november 2002 om 19.30 uur in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74 te Voorburg.
Mr. M.A.P. van Haersma Buma

Tienjarig bestaan Stompwijk92

Het afgelopen weekend stond bij Stompwijk ’92 het 2e lustrum centraal. En natuurlijk horen daar sportieve activiteiten bij. Vrijdagavond wordt gestart met de jeugd van 15 t/m 18 jaar en blijkt achteraf het teamwerk beter aan te slaan dan de individuele aanmeldingen vooraf. Pakweg 30 jongens en meiden hebben zich ge-meld en kunnen zich sportief meten met voet- en handballen. Verder is er in de kantine de gelegenheid om Vlaamse spelletjes te doen. Zoals een groot tafelvoet-balspel waarbij met 8 man/vrouw en twee ballen in het veld de concentratie en reactievermogen op de proef gesteld worden en ondertussen worden de lachspie-ren geactiveerd. Ook het ouderwetse tollen, kazen rollen in de gaten van een on-wijs groot soort sjoelbak, met een slinger kegels om werpen en biljarten met ijze-ren schijfjes behoren tot de mogelijkheden. Zaterdag worden de spelletjes per leeftijdsgroep aangepast. De eerste groep bestaat uit ongeveer 50 deelnemers van “luierkontjes” van 2,5 tot “ballerina’s” van 6 jaar. Voor die groep, maar zeker ook voor de andere groepen is het springkussen een enorm succes. Ook de kruip-rol en de bouncers (zeg maar trampoline) zijn zeer in trek. Aansluitend wordt de jeugd van 6 t/m 10 jaar losgelaten. Nu bestormen 80 jeugdleden de zaal. Voor deze groep is er veel belangstelling voor het banaanvangen, toren van Pisa en de rolstoelrace. Alle spelletjes worden doorlopen. Bij de leeftijdsgroep 11 t/m 14 jaar zijn ook nog 35 boys en girls aanwezig. Hier wordt het wedstrijdelement in-gevoerd en vooral het circuit met de broek voor 4 personen en de looprol, ook voor 4 personen, zijn een groot succes. Ook deze groep kan de Vlaamse spelletjes in de kantine spelen. Kortom een programma voor ieder wat wils, waar een enorm organisatie van vrijwilligers achterzit. Het lintje van deze week gaat naar alle medewerkers van de vereniging.

En dan de avond, waar om 20.00 uur een bescheiden receptie wordt gehouden voor de verenigingen uit het dorp. Bewust is er gekozen voor een bescheiden opzet. Er zijn geen overige voet- of handbalverenigingen of bondsleden uitgenodigd. Gekozen is voor een Stompwijks feestje, waarbij naast alle (oud) leden, vrijwilligers, sponsors, de Dorpsraad, de gemeente Leidschendam als partner (de velden zijn van de gemeente en de gebouwen van de club) en de Stichting Sport Leidschendam waren uitgenodigd. Door Jan Luiten, de voorzitter van de omni, werd écht in het kort een woord van welkom geheten en nog even alle feiten op een rijtje gezet. Voor het gemak citeer ik vrij uit zijn aantekeningen van de welkomstspeech. Jan geeft aan dat de accommodatie er nog steeds fraai uitziet, de kantine sfeervol ingericht is. Dat alle toenmalige leden inmiddels afscheid heb-ben genomen, zoals vorig jaar Anton de Winter en Frans Luiten en afgelopen week de heren Aad Waaijer en Nico van Vliet. Functies die ook weer opgevuld zijn, alleen voor Aad wordt nog een financieel expert gezocht. Aanmelden bij de vereniging graag.

Een terugblik in vogelvlucht leert dat in 1992 de verenigin-gen Stompwijkse Boys, HVS, Gyversto en SSS (St. Sporthal Stompwijk) worden opgehe-ven en Stompwijk ’92 wordt opgericht.

In 1993 vindt de aanleg van het huidige sportpark plaats, vanwege de huizenbouw op de oude velden. Tevens wordt de sporthal (met nogmaals dank aan de gemeente) en de kantine met bijbehorende ruimten gebouwd (eigenaar Stompwijk ’92). Met dank aan hen die toen aan de basis stonden. Acties zijn gevoerd zoals de uitgegeven obligaties, de sponsorloop de koepoep-actie en selfmade-acties aangaande de inrichting kantine, keuken, tribune enzovoorts. In 1997 wordt het complex uitgebreid met de be-stuurskamer en een magazijnruimte. Ook weer allemaal werk van vrijwilligers. In 1999 sluit de handbalvereniging Fairplay aan bij Stompwijk ’92 met als doel het behoud van de handbalsport voor beide dorpen.

Organisatorisch blijkt de vereniging de juiste structuur te hebben; één vereniging, één hoofdbestuur en drie afdelingen die allen hun directe gerichte zaken regelen en vanuit elke vereniging twee afgevaardigden in het hoofdbestuur. Eerlijkheid gebiedt dat niet alles Hosannah is. Er waren moeilijke tijden. Een crisis in het handbalbestuur in 1999 en een minicrisis in het voetbalbestuur in 2000. De nodige hobbels zijn genomen. Wat wil je met een vereniging van zo’n 700 tot 750 leden en 125 medewerkers? Het vertrek van een geheel jeugdvoetbalteam en volleybalseniorenteam en een dezer dagen ook onvrede onder enkele medewerkers. Per saldo komt men er rijker en wijzer uit. De meeste toen vertrekkende bestuurders zijn gelukkig nu aanwezig en vertrekkende sportende leden zijn weer terug bij de vereniging. De les hieruit is, dat als er dipjes zijn, men eerst overleg zoekt met de direct betrokkenen. Bedenk dat je besturen en vrijwilligerswerk doet voor de club én voor je plezier. Sportief gezien laten de afgelopen 10 jaar een wisselend beeld zien van kampioenen tot degradaties bij hand- en voetbal. Een florerende afdeling binnensport, met volleybal, gymnastiek, aerobic, judo en badminton en bij de handbal een zeer goede jeugdafdeling. De vereniging is ge-groeid van 550 maar gemiddeld 725 leden.

Het heden laat zien dat de gebouwen in orde zijn (aan de lekkage gaat gewerkt worden). Velden komen we tekort en hiervoor wordt bij de gemeente aandacht gevraagd, maar deze hebben tijd nodig nu beide gemeenten met elkaar moeten gaan samenwerken en de werkwijze vooral op sportgebied nogal uiteenloopt.

Financieel is de vereniging gezond , maar waakzaamheid en scherpte blijft geboden. De contacten met de sponsors lopen naar tevredenheid en zijn nog steeds noodzakelijk. De medewerkers zijn de kurk waar de vereniging op drijft en vor-men de basis van het bestaan van de vereniging. Niveau van sport is goed, vooral de aanstormende jeugd van handbal en voetbal doen van zich spreken.

Wat de toekomst betreft spreekt Jan de hoop uit dat; mede nu er allemaal nagenoeg nieuwe bestuurders zijn, iedereen de realiteit blijft zien dat we één vereniging zijn en dat juist het eenheidsgevoel de basis is van overleven op langer termijn. Onze doelstelling blijft het bieden van een maximum aan faciliteiten tegen een zo redelijk mogelijke contributie. Dat daarbij de medewerkers en sponsors een bepaalde rol hebben is dus duidelijk. Dat we sportief gezien via genoemde jeugd misschien wel de vette jaren krijgen. De vereniging gaat dus voor die toe-komst en tot slot met u allen ten gunste van het sociale leven van Stompwijk een toost op die toekomst. Proost!

De sporthal was na alle sportieve acti-viteiten van de och-tend in de middag-ren omgetoverd tot een ware feestzaal met een echte dansvloer en een bijhorende dansorkest. Met 300 tot 350 feestvierders kreeg het orkest toch te weinig waardering.

Vooral de wat ou-dere jeugd, waar ik mijzelf toereken, was hiervan gecharmeerd, de jongeren voelden zich beter thuis bij de disco van Alfons. Ook nu weer voor ieder wat wils. Het werd een bijzonder gezellige a-vond waarbij wel opgemerkt mag worden dat vooral de spelende leden gemist werden. Al met al kijkt de vereniging uiterst tevreden terug op dit lustrum-weekend.

Petra

Bardancing ORION

“Wat is dit nou weer? Wat gaan we nu doen op vrijdag?” Een aantal Orion-bezoekers stonden afgelopen vrijdag voor een dichte deur. “Hoe kan het dat Orion maar één keer open was dit weekend?” Sorry mensen, (in het stukje van vorige week stond het ook) helaas waren we deze bewuste vrijdag dicht. Dit kwam doordat we een heuse BEACHPARTY hadden op zaterdag. Na zonneschijn komt ook wel eens regen… Met andere woorden die vrijdag erna waren we dus gesloten. Wel zijn we genoodzaakt (door al die enthousiaste reacties omtrent de beachparty) om zeer binnenkort (in een tijd van nu en een jaartje) weer zo’n gave beachparty te verzorgen! Natuurlijk zijn jullie dan alle weer van harte welkom! Want ook mede door jullie was dit feest echt geslaagd!
Zoals alle tweeënvijftig zondagen in het jaar waren we afgelopen zondag ook weer geopend. De verschrikkelijke tornado van vorige week was uit het dorp ver-dwenen dus konden ook de vaste trappers weer op de fiets hun bardancing be-zoeken! Deze zondag was het weer lekker druk! Om een beeld te geven: veel lach-ende gezichten, zingende en dansende meiden en jongens. Ook de mensen van de oude garde wisten de weg naar hun Kick of ‘t Kiertje (voor de jeugd Orion) weer te vinden. Die zondag waren er kaarten te koop voor het openingsbal van de Gaanders op negen november in het Blesse Paard. Er zijn nog kaarten over! Je kunt nog een kaartje bemachtigen deze kosten € 6,00 in de voor verkoop en wel aanstaande vrijdag want dan zijn we weer open. Dan ben je vanaf negen uur ’s avonds van harte welkom om te vieren dat het weer weekend is! Om het weekend ook weer netjes af te sluiten zijn we zondag vanaf vijf uur open!
En nu het laatste maar zeker het belangrijkst nieuws: !!!!HAPPY HOUR!!!! Aanstaande zondag van half zeven tot half acht kan je Climax’en, Breezers, Red Bullen of Smirnoffen voor ÉÉN EURO VIJFTIG aan de bar bestellen. Het be-kende maar overheerlijke Heinekenbiertje of frisdrank kost dat vrolijke uurtje maar VIJFTIG EUROCENT!!!
Het bestuur

HERHALING

Beste Blesruiters,
Binnenkort moeten we aan de KNHS ons ledenbestand per 1 januari 2003 door-geven. Het tientjeslidmaatschap kost onze vereniging derhalve 10 gulden per lid. (En in Euro’s???? red.) Indien je per 1 januari 2003 geen lid van de vereniging meer wil zijn dan gaarne vóór 1 december 2002 schriftelijk opzeggen bij penning-meester Theo. Als je te laat opzegt, moet er toch betaald worden.
Piet van der Mespel.(secr)

N A J A A R S S C H O U W Wilck&Wiericke

DROOGMAKERIJ / STEDELIJK GEBIED
Het dagelijks bestuur van het Wilck & Wiericke maakt bekend dat er vanaf
1 5 n o v e m b e r 2 0 0 2
een schouw (= controle) zal worden gevoerd over het gewoon of dagelijks onderhoud van:

– WATERGANGEN
– WATERKERINGEN
– WATERSCHEIDINGEN
– KUNSTWERKEN (b.v. duikers, stuwen, inlaatwerken e.d.)

Wanneer?
Het schouwen zal vanaf 15 november 2002 door schouwkoppels plaatsvinden. Dit houdt in dat het onderhoud vóór 15 november 2002 moet zijn uitgevoerd!

Wat?
Bij de schouw wordt gecontroleerd of de onderhoudsplichtigen aan hun in de Keur van het waterschap omschreven onderhoudsverplichting hebben voldaan.

De onderhoudsplichtigen zijn de eigenaren of gebruikers van:
– gronden gelegen langs watergangen;
– kadepercelen;
– kunstwerken.

Omschrijving onderhoudsplichten
De onderhoudsplicht bestaat voor wat betreft
HOOFDWATERGANGEN uit het maaien en verwijderen van begroeiingen op de oevers en taluds.
WATERGANGEN uit het:
a) verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging van water hinderen;
b) schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van taluds;
c) instandhouden van de oevers en taluds alsmede de daartoe behorende verdedigingswerken, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd.

WATERKERINGEN uit het:
a) instandhouden van de grasmat;
b) instandhouden van de oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterkering;
c) vrijhouden van ruigten, waaronder stekels, netels en distels;
d) snoeien van de aanwezige houtgewassen, zodanig dat het onderhoud en de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt bemoeilijkt;
e) bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterkering schaadt;
f) vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;
g) herstellen van beschadigingen, zoals veroorzaakt door gebruik, verkeer, vee e.d.

WATERSCHEIDINGEN uit het:
a) bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterscheiding schaadt;
b) vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;
c) herstellen van beschadigingen, veroorzaakt door verkeer, vee e.d.;
d) instandhouden van de aanwezige begroeiingen en oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterscheiding.

KUNSTWERKEN uit het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.

Waarom?
De schouw (controle) heeft tot doel te zorgen dat de watergangen, waterkeringen, waterschei- dingen en kunstwerken zo goed mogelijk aan hun functie kunnen voldoen. Deze functies zijn:
– watergangen: wateraanvoer, -afvoer en -berging.;
– waterkeringen en waterscheidingen: bescherming gebied tegen overstroming;
– kunstwerken: wateraanvoer en -afvoer.

Handhaving?
Als onderhoudsplichten niet op tijd worden uitgevoerd,dan heeft het waterschap de bevoegdheid om de nakoming daarvan af te dwingen. Dit kan door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.

Waddinxveen, 31 oktober 2002
Het dagelijks bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur, W. Nomen
de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes

B E K E N D M A K I N G

De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op:
woensdag 27 november 2002
om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen.

Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken:
· 2e Bestuursrapportage 2002
· Begroting 2003
· Wijziging omslagverordening
· Evaluatie wateroverlast augustus 2002
· Stedelijk waterplan Gouda
· Masterplan Wateroverlast
· Waterkansenkaart
· Gouwe Wiericke-West
· Ontwerppeilbesluit Drooggemaakte Grote Polder
· Aanvullend krediet nieuwbouw gemaal Stein-Oukoop

Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data:
Commissie Financiën dinsdag 12 november 2002 om 14.00 uur
Commissie Bestuurszaken dinsdag 12 november 2002 om 15.30 uur
Commissie Waterstaat woensdag 13 november 2002 om 13.30 uur

De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap,
Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88.
Waddinxveen, 31 oktober 2002
De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes

De Blaasbalgen op trainingskamp

De Blaasbalgen zijn afgelopen weekend op trainingskamp geweest in Otterlo. Op vrijdagavond kwamen alle leden aan en werd er veel plezier gemaakt en aan de teambuilding gewerkt zoals ze dat zo mooi noemen. Bij De Blaasbalgen noemen we dat gewoon feestmaken met iets te drinken erbij.
Op zaterdagmorgen werd om half tien begonnen met het instuderen en verder uitwerken van de vele nieuwe nummers die De Blaasbalgen komend seizoen ten gehore gaan brengen. Tot half zeven werd er zo gerepeteerd en na de eerste zere lippen en een tevreden gevoel werd er begonnen aan een uitgebreide maaltijd die door de keukenploeg klaargemaakt was.
‘s Avonds werd het natuurlijk feest en de drank vloeide rijkelijk, zoals het een feestkapel betaamd.Op zondag werd weer om half tien gestart met repeteren en we kunnen wel zeggen dat twee intense dagen van repetities zijn vruchten afwerken. De nieuwe nummers zitten er in en kunnen tijdens de optredens ten gehore gebracht worden. Het belooft muzikaal weer een stap vooruit te zijn en we hopen dat het publiek nog meet van onze muziek zal genieten. Ook is er een speciaal nummer ingestudeerd voor de vele fans van De Blaasbalgen. (U kunt natuurlijk altijd even een donateursformulier aanvragen)
Zaterdag zijn we al weer te zien tijdens de openingsavond van Carnavalsvereni-ging De Gaanders uit Stompwijk en een week later bij De Damzwabbers in Leidschendam bij hun Prinsenbal.
Wilt u weten waar we verder nog te zien zijn, of gewoon even de foto’s en verslagen van de vereniging bekijken? Kijk dan op www.deblaasbalgen.nl of bel voor informatie onze manager: Kees Put 070-3877938

Ondertekening contract nieuwbouw Avalex

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgt begin 2004 nieuwe bedrijfshuisvesting op het bedrijfsterrein Hoornwijck, nabij verkeersknooppunt Ypenburg. Projectontwikkelaar HD Projectrealisatie zal deze nieuwbouw realiseren. Het contract hiertoe werd donderdag 31 oktober in het gemeentehuis van Rijswijk getekend. Wethouder A. Jelsma-de Boer van Leidschendam-Voorburg heeft als voorzitter van het bestuur van Avalex haar handtekening onder het contract geplaatst, een belangrijke mijlpaal voor Avalex.
Regionaal bedrijf
De reinigingsdiensten van de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg zijn 1 april 2001 bij elkaar gevoegd en als verzelfstandigde gemeentelijke dienst begonnen: Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Het bedrijf gaat werken vanuit twee vestigingen: de voormalige gemeentewerf aan de Nieuwe Havenstraat 3 in Voorburg en een nieuw te bouwen locatie in Hoornwijck. Tot de oplevering van de nieuwbouw is Avalex gevestigd in Voorburg en blijft de gemeentewerf van Rijswijk in functie. Eind februari 2004 wordt de hoofdvestiging in Hoornwijck betrokken en blijft in Voorburg alleen een afvalbrengstation.
Afval brengen
Op de nieuwe locatie komen de volgende functies. In de eerste plaats is het een milieuwerf voor de inwoners van de gemeente Rijswijk. Men kan hier grof huishoudelijk afval, chemisch en gevaarlijk afval en tuin- en snoeival brengen, maar ook papier, textiel en bouw- en sloopafval. Mogelijk kunnen in de toekomst op deze werf ook bedrijven en inwoners van andere gemeenten tegen betaling afvalstoffen kwijt. De kosten van afvalinzameling kunnen laag worden gehouden, als veel mensen gebruikmaken van de mogelijkheid hun afval te brengen. Het is dan van belang dat bezoekers prettig en snel worden geholpen. Om dit te bewerkstelligen zal de nieuwe werf een aparte in- en uitgang hebben. Een goede doorstroming is hiermee gewaarborgd. Vooralsnog blijven de openingstijden ongewijzigd, maar mogelijk worden deze uitgebreid met koopavond.
Gladheid
De nieuwe werf krijgt een zoutdepot voor de gladheidbestrijding, biedt ruimte voor de stalling van de ruim veertig voertuigen van Avalex, een voertuigwasplaats en een reparatiewerkplaats. Voor de circa zestig medewerkers van de inzameldienst, onze chauffeurbeladers, komt er een kantine en was- en kleedruimte. Als laatste zijn er kantoorfaciliteiten voor staf en bestuur. Het terrein is ruim 11.000 m² groot. Hiervan is zo´n 6.300 m² bestemd voor het milieueiland en
2.600 m² voor de voertuigstalling, de zoutopslag vraagt om 700 m², het kantoor meet bijna 1000 m² en de werkplaats 600 m².
De totale kosten voor de nieuwbouw worden geraamd op ruim 8 miljoen euro

Muizenissen

De avond vóór zijn achtste verjaardag zei ik tegen Youri dat hij voor het laatst als zevenjarige naar zijn bed ging. Hij antwoordde verbaasd: ‘Ja?’ ‘Nou, ik zal de zeven wel missen, hoor..’.
De volgende dag kwam hij heel stoer naar beneden. Op de een of andere ma-nier begreep hij, of beter gezegd, vond hij, dat je je als achtjarige anders be-hoort te gedragen dan als een zeven-jarige: volwassen. Hij had er daarom dan ook totaal geen problemen mee dat hij pas tussen de middag zijn cadeautjes zou krijgen, want zijn Pa moest ’s mor-gens al vroeg op zijn werk verschijnen dus het gebruikelijke ritueel tijdens ver-jaardagen moest worden doorbroken. Toen ik hem om twaalf uur uit school haalde was hij nog steeds de rust zelve en liet hij het zelfs toe dat ik hem ver-telde dat we eerst een broodje zouden gaan eten en papa daarna nog even een dutje moest doen op de bank, want zo vroeg uit bed was ik al een tijdje niet meer gewend….Met andere woorden, hij moest nog maar even geduld hebben voordat hij zijn cadeautjes zou krijgen…
Ik geniet er van om die gasten in de ma-ling nemen, maar ik weet ook dat daar binnen een niet al te lange tijd een einde aan zal komen. En dan doel ik op de leeftijd van de oudste. Want er komt een dag dat hij míj in de maling gaat nemen. Zo nu en dan probeert hij mij al uit, maar vooralsnog is het te doorzichtig. Geeft niet, het komt vanzelf.
We hebben hem een radio-cassette-ceedeespeler gegeven, zo’n draagbaar ding van een heel vaag merk. Hij was verrukt, sterker nog, hij begon niet eens te klagen dat hij maar één cadeau kreeg. Direct werden er allerlei ceedee’s uit Pa en Ma’s ceedee collectie getrokken en stoof hij naar boven, naar zijn eigen ka-mer, en sloot zich als een aanstormende puber op. Niet lang daarna hoorde ik de eerste muzikale geluiden uit de speakers komen………….: ‘Daar wordt aan de deur geklopt’, de versie van V.O.F. de Kunst! Op Foxkids zijn ze namelijk al begonnen met het gek maken van de jeugd, daar laten ze al zien hoe Sinter-klaas zijn koffers aan het inpakken is en hoe de Wegwijs-Piet de route aan het uitstippelen is. Nog even en dan begin-nen ze al in februari met beelden uit te zenden hoe Sinterklaas bij een reisbu-reau zijn bezoek aan Nederland aan het regelen is…..
Sinterklaas is dus onderweg en Bassie & Adriaan zijn gestopt…euh..over twee jaar gaan ze stoppen. Ook weer zoiets! Ik verwacht daarom dan ook dat we bin-nenkort bij No-va en Barend & Van Dorp te ho-ren krijgen dat Ernst, Bobbie & de Rest ook gaan stoppen, omstreeks 2020….
Dan heeft de jeugd al die jaren rustig de tijd om afscheid te kunnen nemen, on-der andere door videobanden, T-shirts en hoofddoekjes van de kinderhelden in te slaan. Én ze kunnen, als ze zelf vader of moeder zijn geworden, hun kinderen geestelijk begeleiden in het afscheids-proces van Ernst, Bobbie & de Rest!
Arjen Veldhuizen

Dorp van het dorstige hert