EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dit jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 gehou-den op 11 mei 2003. Via deze weg willen wij de ouders, van kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen en zich niet op school hebben op-gegeven, verzoeken hun zoon of dochter, door middel van het het invullen van on-derstaande strookje, bij ons aan te melden.
Het strookje kunt u deponeren in de brievenbus van M. Janson-Odijk, Dr. v. Noort-straat 158 of bij M. Zandbergen-Roeling, Dotterbloem 49. U kunt uw kind ook te-lefonisch bij ons aanmelden. De telefoonnummers zijn respectievelijk 5802902 en 5803686. Graag voor 15 december.
De kinderen zullen zo veel mogelijk betrokken worden bij de activiteiten die op school plaatsvinden, tijdens de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. U, als ouders, zult op enkele woensdagavonden catechese krijgen van pastoor Van der Plas op school of in de pastorie. De eerste avond is op woensdagavond 12 maart 2003. Nadere informatie volgt te zijner tijd. Wij zien u en uw kind graag komen.
Heel hartelijk bedankt en graag tot ziens.
Pastoor Van der Plas Louise Hoogenboom
Gerda van de Sande Mariska Zandbergen
Marja van den Bosch Marjolein Janson

EEN PAAR REACTIES VAN HET KINDERKOOR

Iris Sweere: Ik vond dat Eline Bennis mooi zong met het lied o stel je eens voor. Eline: Ik vond het zaterdag 30 november een gezellige viering en ik vond het leuk dat ik mocht voorzingen met het liedje o stel je eens voor.
Daphne: Ik vond het leuk dat ik mocht voorzingen en dat we 2-12-2002 taaitaaipoppen gingen versieren. Wij: Jayme, Jeanine en Karolien, vonden het taaipoppen maken heel leuk. Karolien: En we hebben er wel een
troep van gemaakt.
Groetjes van de Nachtegaaltjes

IJSCLUB NUT EN VERMAAK

Promotie voor Bruno van Rijn
Ook afgelopen weekeinde was de Stompwijkse ijsclub weer ruim vertegen-woordigd bij de verschillende wedstrijden op de Uithof. Twaalf clubleden zorgden hierbij voor vele ups, maar ook enkele downs. Naast 7 nieuwe persoonlijke records werden er ook 3 valpartijen genoteerd.
Bruno van Rijn wist promotie af te dwingen naar de categorie junioren C4. Nadat hij op zijn eerste 300 meter ten val was gekomen, revancheerde hij zich op de tweede 500 meter sterk. Met een eindtijd van 36.25 bleef hij 0,25 sec onder de promotielimiet op deze afstand. Het eerste succes van zijn nieuwe schaatsten lijkt meteen al binnen.
Naast Bruno kwamen helaas ook Marieke Moes en Sabine van Santen ten val. Marieke zocht op de 100 meter het ijs op, terwijl Sabine dit op de 500 meter overkwam. Beiden waren gestoken in het splinternieuwe wedstrijdpak van de vereniging en kwamen ten val op het rechte eind. Het is niet te hopen dat dit met deze pakken te maken had.
Marieke wist vervolgens op de 500 meter haar p.r. wel aan te scherpen tot 55.90. Sabine had eerder op de 100 meter 14.27 gescoord, net boven haar beste tijd.
Marjolijn Rotteveel kwam op de 100 meter uit op 13.64, hetgeen net geen persoonlijk record betekende. Op de 500 meter lukte haar dit wel. Haar eindtijd van 54.60 was ruim 1,5 sec sneller dan haar oude toptijd.
Femke Wijsman kwam voor de eerste maal uit op de 100 en de 500 meter. Haar tijden mochten er zeker zijn: 13.76 en 54.36.

In het avondprogramma maakte Marleen de Haas de meeste indruk. Op de 1000 meter scoorde ze een eindtijd van 1.32.97. Hiermee kun je als junior C goed voor de dag komen. Eerder was haar 500 meter wat mislukt door een slechte start: 46.68. Ilse Hilgersom was vrijwel de hele week ziek geweest. Na de 500 meter (47.99) liet ze de 1000 meter dan ook wijselijk schieten.
Femke Hilgersom wist haar beste tijden niet te verbeteren en scoorde op boven-genoemde afstanden resp. 44.10 en 1.30.10.
Tim Gareman reed op de 500 meter naar zijn snelste seizoentijd: 41.04. Op de 1500 meter scoorde hij vervolgens 2.14.27. Hiermee bleef hij ruim 1 sec achter op zijn snelste tijd. Hij probeerde dit maal iets minder snel te starten, maar ook deze strategie had (nog) niet het beoogde effect: een tijd binnen de 2.10.
Robert de Groot verrekte zich bij het inlopen en liep daarom de 500 meter aan zich voorbij gaan. Op de 3000 meter deed hij vervolgens een poging een tijd te scoren die hem qua puntenaantal tot de regioselectie voor het NK zou kunnen brengen. Hoewel hij een dikke p.r. reed (4.37.32) slaagde hij in die opzet nog niet. Achteraf bleek Robert iets te enthousiast gestart te zijn.
Nicky de Winter kon nog geen nieuwe records noteren, maar benaderde zijn beste tijden tot op een fractie. Op de 100 meter (11.35) bleef hij 0.09 sec boven zijn p.r. en op de 500 meter (43.75) 0.1 sec. Op de 1500 meter scoorde hij zijn beste seizoentijd: 2.21.38. Dit was nog wel 1,5 sec boven zijn p.r.
Tim Gareman rijdt nieuw baanrecord

Naar deze week is gebleken heeft Tim Gareman tijdens wedstrijden van 3 november jl. het baanrecord op de 100 meter voor junioren C verbeterd. Zijn eindtijd van 10.61 was ruim 0,1 sec sneller dan het oude baanrecord dat dateerde uit 1999.
Tom de Haas

Jeugdleden opgelet:

Wegens de verjaardag van Sinterklaas zijn er op donderdagavond 5 december geen schaatstrainingen in Leiden en Den Haag.

Wedstrijden in Leiden voor de junioren B en C !!!!
De volgende leden hebben een wedstrijd op 14 december:
Marjolijn Rotteveel, Femke Wijsman, Marieke Moes, Sanne van Beek, Ilse Hilgersom en Marleen de Haas.
Op 21 december zijn Bruno van Rijn, Niels en Rick van Bohemen en Alex Havik aan de beurt.
-10-
De aanvang van de wedstrijden is om 6.45 uur. Dus zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Het dragen van handschoenen is verplicht.
Annelies van Beek, tel. 5803489.

POLEN 2003

De inschrijving voor deelname naar Polen staat nog open. Tot nu toe hebben zich nog niet voldoende kinderen zich aangemeld om dit leuke reisje door te laten gaan. Zie voor meer info het artikel in Dorpsketting 1659 blz.8.
Frans Oliehoek, tel.5802938

MARATHON SCHAATSEN

Zaterdag was het op de Amsterdamse Jaap Edenbaan een gezellige boel. De muzikanten speelden Sinterklaas liedjes en er werden pepernoten gestrooid. Joost Juffermans ving de pepernoten niet op maar haalde met zijn 6e plaats en een ronde voorsprong wel 20 peperpunten op voor het klassement. Miel Rozendaal stak na vele uitlooppogingen het vuurtje aan. Gevolgd door Huitema, Michaud, Wubben en Joost Juffermans . Na 15 á 20 zware ronden sloot het vijftal weer aan bij het peloton. Bingo, een rondje voorsprong. Henk Angenent reed, met Jeroen de Vries in zijn kielzog, in z’n eentje in no time ook naar een rondje voorsprong. De Fransman Michaud was in de sprint na 105 ronden de sterkste voor de Vries en Angenent. Joost volgde na Wubben en Rozendaal. Martijn van Es, weer goed hersteld van de zware wedstrijd in Den Haag, had niet het geluk dat een groepje wegreed en weg mocht blijven 3 á 4 keer werden deze uitloop pogingen geëlimineerd door het peloton. Eén keer had Martijn in z’n eentje 50 á 60 meter voorsprong, hiermede verdiende hij 3 punten voor het sprintklassement.De rijder met de meeste punten in het sprintklassement rijdt in het groene pak. Eric Hulzenbosch trekt dit pak al een aantal weken aan. In het gedrang van de eindsprint eindigde Martijn als 18e en 25e in de einduitslag. Michaud verstevigde zijn 1e plaats in het klassement.
Bij de dames was Jenita Hulzebosch-Smit de sterkste voor Sandra de Ronde en Yasmine van Benthem. Danielle Bekkering blijft leidster in het klassement.
De volgende wedstrijd is a.s. zaterdag 7 december in Deventer voor Veteranen, A rijders en Dames. Dit is de opwarmer voor de Greenery Six welke op dinsdag de 10e in Assen van start gaat. Vervolgens Heerenveen, Breda, Alkmaar, zaterdag 14 december in Den Haag en de finale is op zondagmiddag in Utrecht.
Verder vrijdag 6 december de Van Vlietcup op de Haagse Uithof.
Aad de Haas

13 JUBILARISSEN BIJ HET HEREN- EN DAMESZANGKOOR1

Dit jubileum is aanleiding om rond de tafel in de pastorie te gaan zitten. Otto Havik spant de kroon, zijn stem weerklinkt al 50 jaar en hij is hiermee het langst zittende lid van het huidige koor. Op de voet gevolgd door de dames Grarda Knijnenburg-van der Lubbe, Corrie Groeneweg-v.d. Kerkhof , Annie Waayer-van der Bosch, Willy van der Helm-Havik en Sjaan de Groot-Pannenbakker, allen met een lidmaatschap van 40 jaar.

De dames Agaath Hoogeveen-Overdevest, Tini Luk-Bakker, Corrie Wensveen- Onderwater, Lilia Turkenburg-Klerks , Riet van den Bosch-Waayer en de heren Wim van der Helm en Kees Luiten laten hun stem al 25 jaar voor onze parochie klinken

Geschiedenis

Het herenkoor bestaat officieel zolang als de kerk bestaat en die dateert uit 1873. Voor die tijd stond er natuurlijk ook een kerkje met hoogstwaarschijnlijk ook een koor. Er zijn door die jaren heen diverse jubilarissen geweest en nu valt hen de beurt. Otto Havik was een jaar of 20 toen hij bij het koor werd toegelaten. In die tijd werd er eerst als aspirant-lid gerepeteerd en als je goed genoeg bevonden werd, mocht je echt meezingen. Dat was toen een elite baan. Ze repeteerden toen nog op zaterdagavond in de bewaarschool achter de oude meisjesschool. Na de repetitie ging men direct door naar het lof en op zondag werd tijdens de hoogmis gezongen.

Vooraf was er een stille mis om 8.30 uur en na de gezongen hoogmis nog een stille mis. Op zondagmiddag de vesper en ’s avonds lof.

Vijftig jaar geleden bestond het mannenkoor uit ruim dertig leden en Otto was de jongste. Het huidige koor telt nu 8 mannen en Kees. Inmiddels is Otto de oudste. De stimulerende kracht was in die tijd Joop Suyten die als organist en muziekliefhebber heel veel zieltjes voor het koor gewonnen heeft tijdens het wekelijkse ‘horen’ van de boodschappen. Joop ging met zijn boodschappenboekje langs de deuren om bij de gezinnen te horen wat zij die week aan boodschappen nodig hadden. Niets geen grote supermarkten, amper auto’s, dus de boodschappenlijstjes werden van tevoren opgenomen en de boodschappen thuis bezorgd. Het overlijden van organist Joop Suyten heeft Otto erg aangegrepen.

Hij heeft een jaar Gregoriaanse gezangen in moeten studeren voordat hij in het openbaar mocht zingen. Hij heeft zijn zanglessen gehad van Gerrit Janson. In die tijd werd alles in het Latijn gezongen. Hij weet nog dat zijn eerste huwelijksmis, die van Annie en Gerard Suyten was. Hij heeft die mis op de band opgenomen. En hij herinnert zich de vele mooie muziek, twee- en zelfs vierstemmig. In de huidige samenstelling is dat niet meer haalbaar.

13 JUBILARISSEN BIJ HET HEREN- EN DAMESZANGKOOR

Herinneringen

De korte repetities, als er na de repetitie een voetbalwedstrijd op het programma stond. Dan had dirigent pastoor Paap heel veel haast, want voetbal was voor hem heilig. Op zo’n avond kon het koor niets verkeerd doen en deed Kees Luiten er langer over om van en naar de repetitie te gaan, dan dat er gerepeteerd werd. Ook de mis werd dan snel afgedraaid, na 20 minuten stond je weer buiten.

De processie lopen tijdens het rijke Roomse leven rond de kerk en ondertussen de Vlaamse reuzen bewonderen van pastoor Koning of prachtige processies door het dorp ter gelegen-heid van een feest.

Het herenkoor verzorgde de rouw- en trouw-diensten, dan moest je dus wel in de gelegenheid zijn om tussendoor vrij te zijn om te kunnen zin-gen. Ik neem aan dat dus juist de zelfstandigen en boeren lid waren van het koor. Toen deze beschikbaarheid problemen ging ople-veren heeft het dameskoor deze taak overgenomen.

Diverse dirigenten hebben door de jaren heen de revue gepasseerd, soms een pas-toor zoals Paap, soms de man van de organiste zoals Ben Hillen. De een jarenlang, de ander wat korter. De een opbouwend, de ander meedogenloos in zijn kritiek over de ‘aardappel in de keel’, die meer kapot heeft gemaakt dan hen lief was. Er wordt heftig geknikt bij de herinnering aan pastoor Ammerlaan.

De Latijnse missen, de overstap naar Nederlandse liederen. Het altijd tegen de rug aankijken van de pastoor, die met zijn gezicht richting tabernakel stond.

Het knielen met de communie op de banken, de handen onder het schone laken, ogen dicht (of toch even gluren) tong uit de mond om de heilige hostie in ont-vangst nemen.
Het voorzingen door de schooljeugd bij meester Kappedijk, ter ondersteuning bij hoogtijdagen zoals Kerstmis. In die dagen werd een nachtmis om 4.30 uur gehou-den voor 16 jaar en ouder, De priesterwijdingen van pastoor Juffermans, Jan Ham en André Oliehoek met koetsjes door het dorp

Otto betreurt het feit dat het zangkoor van boven naar beneden is gegaan. Je moest op tijd boven zijn, want met zoveel leden was er weinig ruimte. Het in de plooi blijven zitten en geen praatjes meer tussendoor of zelfs een boodschapje onder de preek, even naar de Spar of Henk van Santen kon niet meer. Geen krulspelden of schorten meer.
Die schorten. Ineens herinnert Lilia Turkenburg zich de schorten van Willy en Gretha Havik. Zij hielpen vader Jan met het bezorgen van het brood met de brood-kar, omdat er ook voor hen brood op de plank moest komen. Dat zij onder wer-kenstijd, met schort, snel naar de kerk tussendoor het koor oprenden voor een ge-zongen mis en daarna weer aan het werk gingen.

Lilia wist het zeker, bij die club wilde ze nooit horen. En zie nu na 27 jaar eigen-tijds koor en 3 jaar het dameskoor, behoort zij nu ook tot een van de jubilarissen. Zij is bij de overstap, toen een deel van het eigentijdse koor overstapte naar Zoe-terwoude, goed opgevangen. Nog leuker zou het zijn als meer jonge mannen en vrouwen zich aanmelden.

Veel mensen lieten in die tijd even het werk achter zich, als de klokken luidden, om naar de kerk te gaan om te zingen. “Joop, je moet opschieten de klok luidt al.”

Herinneringen vliegen over tafel zoals het betalen van een dubbeltje als je niet kon komen en een stuiver als je te laat was. Dat ging in de uitgaanspot.

De Koppeltjes-maandag, gehouden op de laatste dinsdag van de Vastentijd, kort vergaderen en lang kaarten, biefstuk gebakken met brood met roomboter.

Sjaan de Groot herinnert zich het stokje van dirigent Gerrit die met een slag van zijn dirigeerstokje de dames tot orde riep. Veel leden van het koor zijn op verzoek

van Joop Suyten lid geworden van het zangkoor . Riet van den Bosch zei ja, zodra haar jongste kind Maurice naar de ‘grote’ school ging. Mevrouw Groeneweg liet er een thuis in de wieg en nam twee kinderen mee. Teken- en kleurboeken en een snoepje van Tante Mien hield ze rustig en dan weer vlug terug.

Agaath Hoogeveen is samen aan het koor gegaan met mevrouw van der Geest. Het Latijns zingen vond ze maar lastig, het Nederlandse lied zingt veel beter. Tini Luk werd op aandringen van haar zus Corrie Turkenburg-Bakker lid van het koor. Ze zou een keer meegaan en is in ieder geval 25 jaar gebleven, ook pas nadat haar jongste naar Zoetermeer op school ging. Zo verging het Grarda Knijnenburg ook. Als ze het weekblad de “Margriet” aan het bezorgen was en ze hoorde de klokken, ging ze gauw in haar ouwe zooitje naar boven en na het zingen ging ze weer verder met haar wijk. Hoogtepunt was voor haar het zingen in de St. Jans-kathedraal in Den Bosch.

Nu ze beneden op het altaar zingen hebben ze speciale kleding, zwarte rok en witte blouse aangeschaft die tijdens rouwdiensten gedragen wordt. Er is op uitnodiging gezongen in De Gouden Leeuw, tijdens de bondsvergaderingen van de Zuid-Hol-landse Bond en het ziekentriduüm in Zoeterwoude. Net weer even anders.

Mevrouw Annie Waayer heeft altijd van zingen gehouden en zong op verzoek van Joop Suyten het “Avé Maria”. Als dank kreeg ze dan een reep chocola van Joop. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat Joop een stoel hoog in de hemel heeft.

De fooien werd verzameld en men ging hier gezellig van uit. Nu wordt jaarlijks op het feest van patroonheilige Cecilia in het gebouw van De Blesruiters een feestje georganiseerd en natuurlijk waren ze van de partij op de vrijwilligersavond van de kerk, die gehouden werd in het Dorpshuis.

Eenmaal per maand wordt nog de Gregoriaanse mis gezongen. Aanstaande zon-dag om 11 uur, is ter gelegenheid van het jubileum een speciale mis, waarbij u allen van harte bent uitgenodigd. Petra Oliehoek-van Es

AFDELING HANDBAL WEDSTRIJDPROGRAMMA

Zaterdag 7 december
Ds 1 uit Roda’71 1 20.30 Rotterdam
GDJ1 uit SOS/Kw.sport 1 11.30 Zuidhaghe
Mini’s uit HVV’70 10.30 A. den Elzenhal
Northa 1 11.00
Zondag 8 december
DS 2 uit Westlandia 4 15.50 Naaldwijk
DS 3 uit Schipluiden 2 17.55 Schipluiden
HS 1 thuis Saturnus 2 13.50 de Klaverhal
HS 2 thuis SOS/Kw.sport 3 11.50 de Klaverhal
DBJ 1 uit Westlandia 1 13.30 Naaldwijk
DJC 1 thuis Gemini 2 13.00 de Klaverhal
HCJ 1 thuis HVL 1 11.00 de Klaverhal

Dorp van het dorstige hert