Bibliotheeknieuws

Wijzigingen in de openingstijden tijdens de komende feestdagen:
Dinsdag 24 december 2002 zijn wij om 16.00 uur gesloten.
Donderdag 26 december 2002 2e Kerstdag zijn wij gesloten.
Dinsdag 31 december 2002 zijn wij om 16.00 uur gesloten.
Donderdag 2 januari 2003 zijn wij gesloten.

Belangrijk bericht over het verlengen van geleende materialen:
Met ingang van 1 januari 2003 is er een tarief voor (telefonisch) verlengen: € 0,75 per lenerspas. De uitleentermijn kan maximaal drie keer met een nieuwe termijn verlengd worden, indien het object niet door een andere lener is gereserveerd. Ook materiaal waar leengeld voor wordt gevraagd, kan verlengd worden. U kunt ook via de website verlengen: www.bibliotheekleidschendam.nl.
Alleen indien u het geleende materiaal bij u heeft en aan de balie laat verlengen, worden geen verlengkosten berekend.
Petra Teunissen

Bedankt

Na zo’n feestelijke dag rond mijn 50 jarig jubileum, wat zo fantastisch is verlopen dankzij diegene die daarvoor de handen uit de mouwen hebben gestoken,past wel een woord van dank . Op de eerste plaats voor Pastoor v.d. Plas die er toch maar weer een mooie dienst van maakte. Het was voor mij wel een hele eer om van hem, namens de Paus, deze onderscheiding opgespeld te krijgen. Tevens het feestcomité dat alles tot in de puntjes heeft verzorgd, alle hulde voor hen. Ook het kerkbestuur wordt hartelijk bedankt evenals het parochiekoor.
Rest mij nog tot slot een naam te noemen, onze vorige dirigent de heer Th.Pollemans uit Oudewater. Acht jaar lang was hij onze dirigent. Hij kwam door weer en wind en was voor ons koor een stuwende kracht. Van hem mocht elke jubilaris een prachtige kaars ontvangen ter gelegenheid van zijn/haar 25-,40- of 50-jarig jubileum.
De heer Pollemans, namens alle leden hartelijk dank. Otto Havik

Trekking vrijdag 10 december 2002

artikel geleverd door winnaar
salade De Gouden Leeuw Marcel Janson, Merodestr 21
Waardebon Gebr.v.Boheemen Yvonne de Groot, 070-3177591
fietstas Hooymans rijwielen Fam.Maarterse, 5803150
plantenbak De Passie E.M.Martens, 5802209
2-pers.koffiezetter Fa.Janson Elsje v. Leeuwen, 5801760
cosmeticapakket Schuyt kapsalon Jan Lelieveld, 071-5613348
levensmiddelenpakket WO supermarkt Monique Pospiech, 5802590
vloerkussen Fa.A.J.Luiten& Zn Michelle de Zwaan, 5809394
drankenmand Het Blesse Paard Ineke de Gier, 5803341

1.5 minuut winkelen De Schakel Jeanet, 5804761
€ 125,00 De Schakel C.v.Vliet, 070-3202464
€ 250,00 De Schakel Sem v.d.Salm, 5803394

De drie hoofdprijzen zijn op maandag 16 december uitgereikt.
De anderhalve minuut winkelen door Jeanet leverde € 224,00 aan artikelen op.
Zij hoeft geen boodschappen meer te doen voor Kerst. De winnaars van de weektrekkingen staan op lijsten die hangen bij de deelnemende winkeliers.
Behoort U tot de gelukkigen: van harte gefeliciteerd.
Heeft U geen prijs: helaas, misschien volgend jaar.
Winkeliersvereniging “De Schakel”

Cursussen weidevogelbescherming

Help mee de weidevogels te beschermen!
Zuid-Holland organiseert komende winter drie cursussen Weidevogelbescherming: in Hei- en Boeicop, Stompwijk en Gouda. De cur-sussen bestaan uit drie avonden en een excursie. De cursus is bedoeld voor zowel (aankomende) vrijwilligers als veehouders die geïnteresseerd zijn in weidevogels en mee willen helpen deze vogels te beschermen.
Vrijwillige weidevogelbescherming
Zuid-Holland is een weidevogelrijke provincie met soorten als kievit, grutto en tureluur. Zon 80 % van alle weidevogels in Zuid-Holland broedt op gewoon boerenland. Zij worden o.a. bedreigd door de verdergaande verstedelijking en de voorjaarswerkzaamheden van boeren. Veel veehouders willen wel rekening houden met weidevogels, maar hebben vaak de kennis of de tijd niet om de nesten op te sporen. Vrijwilligers kunnen hen daarbij helpen: zij zoeken de nesten op en markeren deze, zodat de veehouder er omheen kan maaien, of ze plaatsen nestbeschermers als het vee de wei in gaat. Met deze samenwerking tussen vrijwilliger en boer kunnen veel nesten en dus weidevogels gespaard worden!
Inhoud van de cursus
In de cursus wordt aan de hand van dias de verschillende soorten weidevogels, hun gedrag en hun nesten besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende agrarische werkzaamheden die van invloed zijn op de weidevogelstand, welke maatregelen boeren kunnen nemen om nesten van weidevogels te sparen en wat vrijwillige weidevogelwachten kunnen doen om de boer hierbij te helpen. Op de excursie (in de maand april) kunnen de deelnemers de praktijk van de weidevogel-bescherming zien: weidevogels, hun nesten en de nestbescherming. In het voorjaar kunnen de deelnemers, eventueel samen met ervaren weidevogelbeschermers, zelf aan de slag met weidevogelbescherming via de lokale weidevogelgroepen. Het beschermingswerk vraagt vier uur per week aan tijd (of meer) in de periode van eind maart tot half juni.
Waar en wanneer
Hei- en Boeicop (dinsdagen) 14 januari, 28 januari, 11 februari 2003
Stompwijk (donderdagen) 16 januari, 30 januari, 13 februari
Gouda (woensdagen) 22 januari, 5 februari, 12 februari 2003
Kosten en meer informatie
De cursuskosten bedragen € 24,50 inclusief koffie en cursuspakket. Meer informatie over de cursussen Weidevogelbescherming en een cursusfolder met opgavestrook is verkrijgbaar via de website: www.landschapsbeheer.com/zuidholland
Of bij:
Landschapsbeheer Zuid-Holland
Blekerssingel 56, 2806 AC GOUDA
tel.: 0182 – 683 670 of e-mail : zuidholland@landschapsbeheer.nl

Levensgevaarlijke situatie

Levensgevaarlijke situatie bij werkzaamheden Middelweg!

Zoals u wellicht afgelopen week gemerkt heeft, worden er aan de Middelweg een flink aantal bomen gekapt langs het fietspad. Voor de gebruikers van het fietspad is hierdoor echter een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Het fietspad is over grote afstand afgezet d.m.v. een verkeersbord en de (brom) fietsers moeten een flinke afstand over de weg afleggen tussen het voorbij razende verkeer. De tijden, dat er niet gewerkt wordt, staan de verkeersborden onverlicht op de rechter rijstrook van het fietspad, ver van de kant af. Ze zijn op afstand niet te zien. Waarom staan ze niet op de twee meter verderop gelegen zijweg? Of in de berm? De politie zegt niets aan het één en ander te kunnen doen en verwijst ons naar de gemeente. De gemeente verwijst ons naar de provincie, die verwijst ons naar de aannemer. Heeft hier dan werkelijk niemand een verantwoordelijkheidsgevoel? Moeten er eerst slachtoffers vallen onder de (brom)fietsers, die over de Middelweg hun weg moeten vervolgen? Wij roepen ook u op om protest aan te tekenen over de van gang van zaken rondom de veiligheidsmaatregelen tijdens, voor en na de werkzaamheden. Veiligheid voor de verkeersdeelnemers (met name ook uw schoolgaande kinderen) hoort op zo’n drukke doorgaande weg zeker voorop te staan. De provincie is opdrachtgever en toezichthouder van de uitvoerende werkzaamheden. U kunt uw klacht indienen bij de provincie Distictskantoor West, Leidseweg 557, 2253 JJ Voorschoten, tel. 071-5792979. Mogelijk komt het protest voor deze werkzaamheden te laat, maar heeft de Provincie in de toekomst meer oog voor de veiligheid voor alle verkeers-deelnemers.

Bea Olyhoek

Wedstrijdprogramma

Wedstrijdprogramma zaterdag 21 december
Mini’s thuis Warmunda 1 13.00 uur de Meerhorst
Mini’s thuis Rijnstreek 1 13.40 uur de Meerhorst
Zondag 22 december.
DS 1 thuis Gemini 1 13.00 uur de Meerhorst
DS 2 thuis DIOS 1 14.10 uur de Meerhorst
DS 3 thuis Hercules 4 15.20 uur de Meerhorst
HS 1 thuis HVV ’70 1 11.00 uur de Klaverhal
HS 2 thuis EDH 2 13.50 uur de Klaverhal
DBJ 1 thuis DIOS 1 11.00 uur de Meerhorst
DBJ 2 thuis Hellas 1 10.00 uur de Meerhorst
DCJ 1 thuis Northa 1 12.10 uur de Klaverhal
HCJ 1 thuis Quintus 2 13.00 uur de Klaverhal
GWJ 1 thuis SOS/Kw.Sport 1 12.00 uur de Meerhorst
DD 1 thuis EDH 1 15.00 uur de Klaverhal

UITSLAG KAARTEN STOMWPIJK92

1. Alex B. – Danny P. 5933 pnt.
2. Ernie Klijn – Vincent Romijn 5505
3. Fred Hoek – Tom Vurens 5501
4. Martien v.Leeuwen – John Knebel 5480
5. Gert Janson – Piet Olijhoek 5448
6. Lydia Luiten – Marjoke d. Hollander 5363
7. Frank van Rijn – Aad Luiten 5329
8. Toby – Milko 2278
9. Nico Zwetsloot – Willem Schipper 5266
10. Mieke Brugman – Wout Brugman 5129
Troostprijs:
Rick Luiten – Tim van Rijn 4536

De volgende kaartavond is op vrijdag
3 januari 2003
Graag tot dan, Stompwijk’92

Donny van Marwijk onder de 50 seconden

Donny van Marwijk duikt ook onder de 50 seconden
Omdat we dit weekeinde helaas net niet meer aan het natuurijs konden ruiken, moesten de schaatsers hun heil weer zoeken op het kunstijs van de Uithof. Ook dit keer werden er weer een aantal opmerkelijke prestaties geleverd. In het ochtendprogramma sprong met name de prestatie van Donny van Marwijk in het oog. Voor het eerst gestoken in het nieuwe wedstrijdpak van de club legde hij de 500 meter af voor de eerste maal af binnen de 50 seconden: 49.74. Dit was ruim 1,5 sec sneller dan zijn beste tijd. Hiermee behoort Donny inmiddels tot de snelsten van zijn categorie (pupillenB/11-jarigen) in het gewest. Naast Donny legde ook Jimmy de Winter de 500 meter af binnen de 50 seconden: 49.50. Voor Jimmy was dit echter geen p.r., want hij heeft al ruim 1 seconde sneller gereden. Op de 100 meter had hij eerder wel indruk gemaakt. Met 11.75 scoorde hij een tijd die door pupillen niet vaak wordt gereden.
Bruno van Rijn scoorde een persoonlijke record op de 100 meter: 13.87. Op de 500 meter leek hij hiertoe ook op weg. Echter in de laatste bocht schoot zijn veter los en die veter kon hij niet meer ontwijken. Zijn rit eindigde helaas met een valpartij.
In de avond leverden met name Marleen de Haas en Robert de Groot opvallende prestaties. Marleen, zowel op de 500 meter als de 1000 meter gekoppeld aan Martin Hersman, benaderde op 500 meter haar beste tijd (46.26), maar verpulverde haar beste tijd op de laatste afstand. Mogelijk geïnspireerd door haar tegenstander finishte ze na 1.31.20. Dit was ruim 1,5 sec sneller dan haar oude toptijd.
Robert had geleerd van vorige week en bleef bij de start nu wel staan. Dit resulteerde in een knappe eindtijd van 41.69. Op de 1500 meter ging het zelfs nog beter. Zijn tijd van 2.07.12 was ruim 1,5 sec sneller dan zijn oude p.r. Robert komt steeds beter in vorm en lijkt de selectie voor het NK nog te kunnen halen.
Tim Gareman voelde de vermoeidheid van het NK kortebaan nog duidelijk in de benen. Hoewel zijn 500 meter tijd nog goed was (41.43), zat er op de 1500 meter weinig meer in (2.21.21).
Nathalie van Rijn scoorde op de 500 meter een redelijke tijd (48.54) en leek vervolgens op de 1500 meter op weg naar een enorme verbetering van haar p.r. Helaas bleek ze zich in de ronden verteld te hebben en dacht na 1100 meter al klaar te zijn. Nadat ze hier achter kwam en weer op gang was, zat een goede tijd er niet meer in. Haar eindtijd van 2.38.63 was echter maar een seconde langzamer dan haar p.r.
Judith de Haas scoorde op zowel de 500 als de 1500 meter haar beste tijden van het seizoen (48.48 en 2.30.56). Als ze deze stijgende lijn de rest van het seizoen volhoudt kunnen haar snelste tijden mogelijk nog wel benaderd worden.
Nicky de Winter slaagde er niet in zijn beste tijden aan te scherpen. Op de 500 meter kwam hij in de eerste bocht bijna ten val, waardoor een goede tijd er niet meer inzat (44.66). Op de 1500 meter koos hij voor een rustige opbouw. Er was inderdaad zeer weinig verval, maar zijn eindtijd van 2.23.46 lag nog ruim 3 sec boven zijn beste tijd. Positief aspect was dat het schaatstechnisch tot het einde goed zat.
Femke Hilgersom nog onzeker over deelname NK Sprint

Femke Hilgersom heeft afgelopen weekeinde deelgenomen aan de selectiewedstrijden voor het NK Sprint (B junioren). Op zaterdag (Eindhoven) en zondag (Alkmaar) moest er een 500 en een 1000 meter worden afgelegd.
Femke is uiteindelijk op de 9de plaats in het eindklassement geëindigd. De eerste 3 plaatsten zich rechtstreeks. Het is nog niet duidelijk of de klassering van Femke recht geeft op deelname aan een tweede selectieronde.
In Eindhoven scoorde ze achtereenvolgens 43.84 en 1.29.52, terwijl ze in Alkmaar onder winderige omstandigheden tot 45.17 en 1.33.71 kwam. Tom de Haas

Tim Gareman Nederlands kampioen Kortebaan

junioren C op natuurijs

Hij was op uitnodiging van de KNSB afgereisd naar het Altenveer in Groningen om daar deel te nemen aan deze natuurijswedstrijden over 160 meter.

Uit de 28 deelnemende jeugdige schaatsers werden de 16 snelste via de eerste heats geselecteerd. Tim was daarvan toen al de snelste. Bij de beste 8 van de volgende heats werd wederom Tim geselecteerd. Dit weer op basis van zijn snelheid. Tim die katachtig van start gaat en zich op deze afstand als een soort Erben Wernenmars vastbijt, kwam dus ook bij de finalisten terecht en moest daarna nog drie tegenstanders de baas worden. Natuurlijk nemen je krachten af als al 6x geëxplodeerd bent, maar dit geld ook voor je tegenstanders. Nog 3x zo’n start en een finish en je bent Ned. Kampioen dacht hij. Talent zit niet alleen in je benen maar ook in je geest. En na deze races was hij ook wat hij wilde; Nederlands Kampioen Junioren C kortebaan op natuurijs. Hij komt uit Stompwijk en morgen traint hij verder, want er is nog veel meer te bereiken. Namens IJsclub ‘Nut en Vermaak van harte gefeliciteerd.

Frans Oliehoek

Dorp van het dorstige hert