Genieten….

Even uitblazen bij het najaarsconcert van Fanfare Juliana, die onder leiding van de welbekende dirigent Nico Rensen er lustig op los blies. Zaterdag had spreekstal-meester Stefan Turk nog met spoed een telegram naar Sinterklaas gestuurd, om hem te vragen het concert bij te wonen. Helaas was de Sint verhinderd, maar hij wilde wel graag laten weten welke herinneringen hij had aan de nummers van het programma van die dag. Dit had de Goed Heiligman heel toepasselijk in dichtvorm op papier gezet, welke Stefan Turk voorlas en zo de nummers aan elkaar praatte. Zelf had ik iets minder herinneringen bij meerdere stuken, maar dat komt natuurlijk omdat ik nog niet zo oud ben als de Sint. Mijn persoonlijke voorkeur ging vooral uit naar “Fanfare and Flourishes” en“the Floral Dance”, lekker vrolijk. “Silence and I”vond ik erg mooi en ook de filmmuziek uit de John Barry Selectie mocht er zeker wezen. Al met al weer een geslaagde middag. Elly Compeer

STOMPWIJK 92 klaverjassen

A.s. vrijdag 22 november is er weer koppelkaarten. Dit is de vierde keer dit seizoen en wat het aantal deelnemers/sters betreft gaan we de goede kant op, 25 tafels en een vlot verlopen avond. Dus wat let u, om de gang naar de kantine te maken. De start is zoals altijd om 20.15 uur.

Uitslag laatste kaartavond:
1. Henk Luiten en Theo v.d.Bosch 5620 pt
2. Mariannne Ammerlaan en Lenie v.d. Bosch 5571 pt
3. Ron v.d. Salm en Jan Goeman 5511 pt
4. Geert en Rini Steekelenburg 5468 pt
5. Kees v.d. Poll en John Knebel 5359 pt
6. El Knebel en Ank v.d. Bosch 5336 pt
7. Leo v. Santen en Frans Hendriks 5316 pt
8. Fried de Jong en Gert Olsthoorn 5299 pt
9. Gerard en Coby Wensveen 5234 pt
10. Toby v. Marwijk en Mike Nouweland 5183 pt
Troostprijs: Jaap de Jong en Jan Onderwater 4479 pt
Tot vrijdag, Jeugdcie. Stompwijk’92

ZZ ZAALVOETBALKAMPIOENSCHAP 2003

Januari en februari zijn traditiegetrouw de maanden dat het ZZ zaalvoetbalkam-pioenschap gespeeld wordt. Dit keer weer vroeg in het jaar en dat is meestal gun-stig, doordat de winter vaak zorgt voor vele afgelastingen en er in de zaal toch nog gespeeld kan worden. De speeldagen van het ZZ-zaalvoetbalkampioenschap 2003 zijn vastgesteld op zaterdag 4 januari, 11 januari, 18 januari, 1 februari en op zaterdag 8 februari is de finale-avond gepland. Het gehele toernooi is daarmee afgewerkt voor de voor-jaarsvakantie, zodat de spelers daar geen last van zullen ondervinden. Donderdagavond 28 november 2002 vanaf 20.00 uur is de in-schrijving. Net zoals voorgaande jaren is het streven om de inschrijving te sluiten bij 32 deelnemende teams. Echter indien u op tijd aanwezig bent en we komen boven het gewenste aantal teams uit dan zal de organisatie er alles aan doen om deelname te garanderen. Wel willen we iedereen wijzen op de doelstelling van het toernooi, gezelligheid gaat boven alles, deelnemers dienen enige band te heb-ben met Stompwijk ’92 of de Stompwijkse gemeenschap. Met nadruk willen wij
erop wijzen dat alleen opgegeven spelers speelgerechtigd zijn voor het toernooi,
alle teams zijn daarom verplicht een deelnemerslijst in te leveren met minimaal 8

spelers. Wij adviseren echter een lijst met 10 deelnemers. Daarnaast is er een leeftijdsgrens voor de deelnemers, zij moeten namelijk geboren zijn voor 1 jan-uari 1986. Ter beoordeling of aan de gewenste regels is voldaan, dient inschrij-ving gepaard te gaan met een deelnemerslijst, voorzien van geboortedatum en de woonplaats en de naam van het team. Verder kan bij de inschrijving worden aan-gegeven op welke avond men bij voorkeur niet wil spelen. Tot slot dient het in-schrijfformulier te zijn voorzien van het inschrijfgeld ad. € 50,-. Indien er ploe-gen zijn die een voorkeur hebben om in een veteranenpoule te spelen, dan kan dat worden aangegeven, alle deelnemers dienen dan wel de magische grens van 40 jaar te hebben gepasseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een dames-poule, het verzoek aan de dames om dit ook kenbaar te maken.

Banketletteraktie

Volgende maand is het Sinterklaasfeest daar. In het kader daarvan wordt ook dit jaar deze actie weer gehouden door “Stompwijk 92”. Een aantal bedrijven in Stompwijk en Zoe-terwoude is inmiddels aangeschreven en opgewekt weer mee te doen. De procedure is simpel. De prijs is € 7,- per letter. U doet uw opgave, wij kopen voor U in en bezorgen bij U thuis. Een gedeelte van de opbrengst vloeit naar de vereniging, U steunt op deze manier onze club. Het is voor ons mede een instrument om de vereniging financieel gezond te houden en het sporten voor Uw kinderen betaalbaar. Bij voorbaat dank voor Uw deelname. Verdere inlichtingen te bekomen bij ondergetekende.
Hans Vreeswijk Tel.071-5803259

AFD HANDBAL 23 november programma

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 23 november
HCJ 1 uit Hercules 1 10.05 uur de Schilp/Rijsw.
Zondag 24 november
DS 1 uit Hercules 1 13.10 uur Marimbahal
HS 1 uit Rijnstreek 2 11.00 uur Alphen a/d Rijn
HS 2 uit Northa 3 15.30 uur Noordwijkerh.
DCJ 1 uit Verburch 1 14.00 uur Poeldijk

Verslag DCJ1

Afgelopen zondag stond een oefenwedstrijd op het programma tegen Velo voor de C jeugd. Het beloofde een zware wedstrijd te worden nu Jeanette en Naomie uitgeleend waren aan de B2 en Laura niet fit genoeg was om te spelen en anders toch ook met de B2 had meegedaan. Gelukkig had ik assistentie van Els Ben-schop die de twee wedstrijden daarvoor had gescheidsrechterd en nu mij hielp met de wissels. Niet alle speelsters van de C2, die nu met de C1 meedoen, zijn mij bekend. Deze keer deden op speciaal verzoek Simone, Rosanne en Leanne de Boer mee om het eens te proberen tegen de wat meer gevorderde handballers. De gehele familie weerde zich uitstekend en kon al lekker meekomen en het was een vriendschappelijke wedstrijd, zodat eventueel verlies niet echt een probleem zou zijn. Het leuke was te zien dat anderen nu het voortouw moesten nemen. Kitty manifesteerde zich aardig en de anders afwachtend Nicole ging de strijd aan met schijnbewegingen en krachtige schoten op het doel. Fantastisch meiden. Voor Sa-mantha Turk heb ik een cursus in gedachten van ‘zoek de hoeken’, zij heeft nogal eens de neiging, nu ze genoeg lef en kracht heeft, om in de handen van de keeper te schieten. Dan maken we het ze wel erg makkelijk, dat is niet de bedoeling. De keep moet duiken, springen en moeilijke hoeken zien te verdedigen. Gewoon zo moeilijk mogelijk maken dus.
Wat aandachtspunten zijn: er zal wat meer afstand genomen moeten worden van de cirkel anders ben je te moeilijk aanspeelbaar, een metertje meer er vanaf mag best en dan instarten (richting doel lopen). Heb je de bal niet gekregen weer een

stapje terug zodat je weer aanspeelbaar bent. Net als bij het verdedigen, stapje naar de aanvaller die de bal heeft, is de bal weer weg, gauw terug naar de cirkel voordat ze achter je gaan staan. Het oogde hierdoor ietwat rommelig, maar ieder moest nu weer zijn plekje zien te vinden en een beetje aan elkaar wennen. En el-
ke week wordt er weer wat geleerd en verbeterd aan de kwaliteiten. Mede door het juiste verdedigingswerk konden er maar 14 doelpunten tegen gemaakt wor-den, want ze waren echt goed die meiden uit Wateringen. Compliment voor Sam die in het doel toch de moed er in bleef houden, totdat ze venijnig door haar en-kel ging en Sabine mét een geblesseerde arm gelukkig haar taken vrolijk over-nam. Tijger Cynthia kwam ook nog ongelukkig ten val, maar het is haar eer te na om aan de kant te gaan zitten en ging dus weer keihard aan de slag. De wedstrijd werd uiteindelijk verloren met 5-14.Volgende week spelen we weer officieel tegen Verburch in Poeldijk.
Vanaf deze week trainen we op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur, dan gaan we lootjes trekken voor de surprises. De verrassing mag niet meer dan 5 euro kosten. Maak alvast een verlanglijstje en neem die mee naar de training.

Vijf december valt op donderdag, dat is een te heerlijk avondje om met hand-ballen bezig te zijn, dus dan gaat de training niet door. Wel komen we dan op vrijdagavond 6 december vanaf 19.00 tot een uur of 21.00 met surprise en gedicht bij elkaar bij mij thuis. (Dotterbloem 1, eerste huis links na de sporthal).
Ik heb een boodschappenlijstje opgesteld en vraag aan Laura, Naomie en Leonie om voor frisdrank te zorgen. Rhiannon, Samantha en Cynthia voor chocolademelk, Simone, Rosanne, Nicole, Sabine en Lilian iets om te knabbelen, Samantha en Kitty voor speculaasjes, Jeanette wil ik vragen kruidnootjes mee te nemen en Leanne en Claire pepernoten. Meiden maak er wat moois van. Ik zie jullie aanstaande zondag.
Petra

najaarsconcert van Fanfare Juliana

Sinterklaas afwezig tijdens najaarsconcert van Fanfare Juliana
Zondag j.l. heeft fanfare Juliana haar jaarlijkse najaarsconcert gegeven in de kerk.
Ondanks faxen en e-mails heeft de Sint geen gehoor gegeven aan de oproep om tijdens dit concert aanwezig te zijn. Wij hadden hem het programma doorgegeven en daar heeft hij zeer attent op gereageerd. Alle werken die wij afgelopen zondag hebben gespeeld kende Sinterklaas. Hij heeft dan ook in een persoonlijke brief aan de fanfare van alle werken in rijmvorm het een en ander verteld. Sinterklaas is al zo oud dat hij zelfs de meeste componisten van de werken die zondagmiddag op het programma stonden persoonlijk heeft ontmoet.
Sinterklaas is ook een reislustig man want zelfs Amerikaanse componisten kende hij bij voornaam. Ondanks dat Sinterklaas er niet was ontstond in de keer een gezellige sfeer. De koster had de verwarming aangezet en in de pauze stond warme koffie of thee voor iedereen klaar. Veel bezoekers luisterden naar een afwisselend programma. In het orkest een drietal nieuwe muzikanten, alle drie uit de “eigen school”. Kortom een stuk cultuur in het dorp met een grote C.
Graag zien wij u weer op zondagmiddag 15 decem-ber wanneer wij met alle Stompwijkse koren de kaarsjesmiddag verzorgen. Tijdens deze middag kunt u weer meezingen met de bekende klassieke kerst-liedjes. Graag tot dan.
Fanfare Juliana.

BARDANCING ORION

Afgelopen weekend was Orion alleen op de zondag geopend. De Stompwijkse jeugd wist weer massaal de hitkelder te vin-den. Het was weer zeer gezellig met de jongeren die er wa-ren. Wij van Orion zijn allemaal weer volop bezig met het voorbereiden van het Kerst- en Oud&Nieuwfeest. De kaart-verkoop van het Kerstfeest zal volgende week zondag 1 december van start gaan. Meer informatie over het Kerstfeest en Oud&Nieuwfeest volgt spoedig. Aanko-mend weekend zijn we geopend op vrijdag 29 november vanaf 21.00 uur geopend en zondag 1 december zijn we natuurlijk voor iedereen van af 17.00 uur geopend.

We gaan weer karten!!
Zaterdag 30 november gaan we weer met Toko Travel karten in Poeldijk. In Poeldijk is de grootste mooiste en meest spectaculaire kartbaan van Europa. Deze kartbaan is in maart 2002 geopend. Eerst zal iedereen een kwalificatie rijden, daarna volgt er een race en daarna is de finalerace waarna de prijzen worden uit-gereikt. De kosten van het karten zullen rond de € 45,= bedragen. Opgeven voor het karten doe je bij de bar in Bardancing Orion.

Mededeling Blesruiters

Hierbij een overzicht van de lestijden op woensdag en zaterdag van Yolanthe v.d. Wilk voor de komende weken, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer de voorste bak bezet zal zijn. Zaterdag 23 november beginnen de lessen om 12.30 uur tot 17.00 uur (dit is eenmalig, normaal gesproken duren de lessen van 13.00 tot 17.00 uur). Zaterdag 30 november worden alle lessen verschoven in verband met de surprisemiddag. De eerste les begint dan om 11.00 uur, de tweede om 12.00 uur, en de derde les om 13.00 uur. Op woensdagmiddag is de bak in gebruik voor de les van 13.30 tot 16.30 uur.
Het bestuur

Uitslag kaartavond Blesruiters.

We hadden weer 11 tafeltjes en dat was toch wel gezellig druk.
De uitslag was weer als volgt.

1 Gert J. 5581 pt.
2 Hr.v.d.Wiel 5553 pt.
3 H.v.d Zijden 5473 pt.
4 T.de Bruin 5274 pt.
5 L.v.Santen 5180 pt.
6 T.v.d.Bosch 5148 pt.
7 L.v.d.Poel 5129 pt.
8 Woud. 5127 pt.
9 Jac.Disseldorp 5050 pt.
10 G.Olsthoorn 4964 pt.
Poedelprijs ging dit keer naar Mieke Brugman. Volgende kaartavond is al weer
over 14 dagen, n.l. 29 november. Tot dan,
Ton Zuidgeest

Dorp van het dorstige hert