Haagse Bedevaarten

Op dinsdag 29 april 2003 organiseert de Haagse Bedevaarten een ééndaagse bedevaart naar het Limburgse Jozefheiligdom Smakt en het Mariaheiligdom Handel. De bedevaart wordt begeleid door onze moderator mgr. Drs. A.M.E.Th. Verburg. Er zijn diverse opstapplaatsen, w.o. Leiden en Leidschendam. Om 11.00 uur wordt te Smakt een gezongen H. Mis opgedragen. Na de koffietafel is er een gebedsdienst in de Jozefkapel. Tijdens deze gebedsdienst zal een bedevaartskaars worden gewijd en ontstoken. Aansluitend wordt er vertrokken naar de Mariabedevaartplaats Tienray voor Marialof. Op de terugreis is een slotdiner.
Op maandag 9 juni t/m woensdag 11 juni organiseert de Haagse Bedevaart een bedevaart naar het graf van de H. Willibrord in het Luxemburgse Echternach. De Nederlandse pelgrims, waaronder kardinaal A. Simons, worden gastvrij ontvangen. Meer informatie over deze bedevaart vindt u in de folders achter in de kerk of bij de Haagse Bedevaarten, tel. 0104149577 of op www.bedevaart.nl

ETEN VOOR EEN GOED DOEL

Woensdag 9 april om 18.00 uur is de laatste keer dat u soep kunt eten voor de vastenactie. U kunt zich opgeven d.m.v. een briefje in de brievenbus van de pastorie, of telefonisch 0715801519, het liefst vóór maandag 7 april. Zet u op de buitenkant van de enveloppe “vastenmaaltijd”, dit i.v.m. de enveloppen voor de actie kerkbalans. Na afloop van de maaltijd gaan we met een lege pan rond. De opbrengst is bestemd voor de Mayabevolking in Guatemala. Tijdens de maaltijd vertelt Lia de Jong ons iets over een project in Columbia, waaraan haar dochter Linda deelneemt. Wij nodigen u van harte uit! Brengt u zelf een soepkom, lepel en mes mee? Tot ziens!

Riet van der Ham

Nachtegaaltjes

Hallo Nachtegaaltjes,

A.s. maandag 7 april hebben we alweer de laatste repetitie voor Palmzondag, 13 april. Dus verwachten we jullie allemaal uit school in de pastorie.

Truus den Hollander en Agnes van Boheemen

Pesach of Pasen

De Christenen vieren hun Pesach of Pasen.

De eerste Christenen hebben vastgehouden aan de Viering van Pesach. Zij herkenden er het Lentefeest en het Joodse bevrijdingsfeest in, maar zij gaven tegelijkertijd aan Jezus een eigen en belangrijke rol. Daarnaast vierden zij elke zondag de verrijzenis van Jezus In 165 na Chr. stelt Paus Soter het jaarlijkse, christelijke Paasfeest in en dan worden de verschillen snel duidelijk tussen het Joodse Pesach feest en het Christelijke Pasen. De Joden eindigen hun Pesach feest voor middernacht en de Christenen beginnen hun paaswake in de nachtelijke uren tot het licht van de morgen doorbreekt.
De Joden vieren dankbaarheid en vreugde om de bevrijding uit slavernij en de 40jarige woestijntocht. De Christenen beginnen met vasten en rouwen om het lijden en de dood van hun Jezus,als het morgenlicht doorbreekt vieren zij zijn opstanding uit donkerte en dood in de verrijzenis. De Joden vieren hun Pesach op de 14e van de maand Nisan en de Christenen vieren hun Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het verhaal van de bevrijding uit Egypte wordt bij de Christenen het verhaal van de bevrijding uit de dood in de verrijzenis en het brood wordt gebroken en de beker gaat rond als teken van het bloed van het lam, waardoor de dood aan de deur voorbijgaat.
Pasen is het feest van Jezus’ leven, sterven en verrijzen en Pasen groeit al gauw uit tot de grote nacht van het dopen. De doop in de paasnacht was voor volwassenen,die opstonden uit het water tot een nieuwe en verrezen Paasmens.

Pastoor v.d. Plas

Bedevaart

K.B.O. Bedevaart naar Den Bosch.

Op dinsdag 20 mei 2003 is de jaarlijkse K.B.O. Bedevaart naar O.L.Vrouwe van Den Bosch. Hoe laat we vertrekken hoort u nog van ons. Bij de centrale opstapplaatsen worden alleen groepen van 10 personen of meer opgehaald. De kosten van deze dag zijn € 35, per persoon. Dit is inclusief koffie met gebak op de heenreis en een 3gangen diner met een drankje op de terugreis. Wij hopen dat veel K.B.O. leden aan deze Bedevaart zullen deelnemen. Gaat u met ons mee, vul dan onderstaand strookje in. Wilt u bij inlevering contant betalen? U kunt het strookje inleveren tot uiterlijk 14 april bij mevrouw Waayer, dr.v. Noortstraat 94 of bij mevrouw A. Olyhoek, van Santhorststraat 115 of dinsdag 8 april op de soos.

C.P. Hoogeveen, secretaris

Orion-nieuws

Het Paasfeest! Ei, ei, ei en we zijn zo blij!
We vertellen je vandaag zeker géén 1 april grap, maar wij hebben dit jaar op eerste paasdag echte Linke Soep! Dit is een band die op een hele goede muzikale manier covers uit de top 100 speelt. Linke Soep heeft ons beloofd er een groot feest van te maken. Om klokslag 21.00 uur zal deze MEGA PAASPARTY beginnen. De kaartverkoop voor dit gezellige feest begon afgelopen zondag al. Velen hebben toen hun kaartje al bemachtigd. We zijn nog in het bezit van megapaaspartykaarten en deze zijn aanstaande zondag in Orion verkrijgbaar voor het schappelijke prijsje van € 5,. Kan je niet eerder? Dan zijn ze met Pasen aan de deur nog te koop voor € 7,. Een spannende actie, want grote kans dat je dan mis pakt!

Een uur later of een dag vroeger?
Oké iedereen weet het wel: vrijdag om de week is Orion open en ook afgelopen vrijdag was het weer feest!. Maar hoe kwam het dan dat deze avond begon met een trage start? Wij vroegen het ons af en konden niks anders bedenken dan dat stappend Stompwijk zijn klok een dag te vroeg op zomertijd had gezet! Maar zoals altijd (al was het dan wat later) kwam het toch nog goed en was het weer lekker druk en gezellig!

Trage vrijdag betekent dus super volle zondag!
Afgelopen zondag kon je weer eens genieten van een vol Orion met goede muziek en gezellige tot zeer gezellige dansende mensen. De kaarten voor het paasfeest vlogen de deur uit en nog één zo’n zondag en ze zijn op! Nu weten we het zeker, het wordt weer zomer! We merkten het zondag omdat de koelkasten overuren draaiden! We gaan dus investeren mensen! We krijgen er een nieuwe werknemer (uhh koelkast) bij!

De derde race alweer
A.s. zondag kan je niet alleen feesten, drinken en niet te vergeten dat Paaskaartje nog even halen, maar ook zullen we de derde Formule 1 race van het seizoen live op groot scherm uitzenden. Het is een ongekend spannend seizoen, dit komt mede omdat Michael Schumacher zijn vorm nog maar niet weet te vinden. Het beloofd dus weer een zeer spannende race te worden.
Race fans opgelet: De voorbeschouwing begint om 17.30 uur en de race om 19.00 uur! We geven het scherm en de projector een gooi naar boven! Dus even de trap op en het Dorpshuis in!
Niet Race fans opgelet: A.s. zondag vanaf 17.00 uur is Orion weer gewoon zoals altijd open! Vergeet niet dat het dan 6 april is en weer heel gezellig wordt!
Vrijdag blijven echter de deuren wel weer op slot en moet je ergens anders aan je trekken zien te komen. Succes hiermee… We zijn erg blij jullie allemaal weer een fijne eerste april week te wensen en zeggen: “Geluk en tot zondag!”

Namens het bestuur van Orion, Jorrian

Paasfeest

Orion presenteert: HET PAASFEEST

Dit spetterende feest wordt mede mogelijk gemaakt door het optreden van: Linke Soep!
Nieuwsgierig geworden en dus kaartje kopen?
In de voorverkoop € 5, en aan de deur € 7,.

Excursies Vrouwenvereniging

U kunt zich dan opgeven voor de fietstocht op 3 juni en voor een dagje naar PANORAMA TULIPLAND in Voorhout op 8 mei. De kosten hiervoor zijn € 18, als we met eigen auto’s gaan of € 22, als we een bus huren en dan minimaal 40 personen nodig hebben die mee gaan. Misschien heeft U al iets gelezen of gehoord over Tulipland in Voorhout, maandag 24 maart Panorama Tuliplandseizoen 2003 geopend worden door Zijne Excellentie de Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika de heer Clifford M. Sobel. Schilder Leo van den Ende begon in 1997 te werken aan het panorama van de Bollenstreek en is inmiddels tot bijna halverwege zijn levenswerk gevorderd. Van de ruim 250 m2 doek is zon 120 m2 voltooid en dus zal hij in het seizoen 2003 een begin maken met de tweede helft van het panorama. Zijn streven is om in het jaar 2010 gereed te zijn, waarna hij zijn handtekening kan zetten onder s werelds grootste tulpenpanorama. We zullen hier dan ook de lunch gebruiken.

Hilda Klerks

JAARVERGADERING

UITNODIGING

Onze laatste bijeenkomst van dit seizoen is de jaarvergadering met de Bingo op 8 april a.s. We beginnen met het officiële gedeelte.
De agenda ziet er als volgt uit:
Opening door de voorzitster
Verslag van de secretaresse
Financieel verslag door de penningmeester
Verslag kascommissie
Verkiezing nieuwe kascommissie
Bestuursverkiezing
Rondvraag en sluiting
Dit jaar zijn er geen bestuursleden aftredend, maar volgend jaar wel drie. Na dit officiële gedeelte spelen we weer bingo.

Bezoek HSL

Met 21 dames vertrokken we donderdag 27 maart naar het informatie centrum van de HSL in Leiderdorp. We werden daar ontvangen door Gerard van der Hoeven die deze ochtend onze gastheer was. Hij vertelde aan de hand van een paar filmpjes en dia’s het een en ander over de verbreding van de rijksweg A4 en de aanleg van de HSL lijn. Een boeiende verteller die ook al onze vragen beantwoordde, zeker een interessante ochtend. We vertrokken dan ook pas om 12.15 uur vanaf het informatiecentrum terug naar Stompwijk.

Dorp van het dorstige hert