Uitslagen SOS klaverjassen

tweede Kerstdag 2002
1e met 6555 punten Irma en Lenie van den Bosch
2e met 6017 punten Jan Onderwater en Gerrit Olsthoorn
3e met 5636 punten Jan van Nierop (trap)
4e met 5593 punten Jos Luiten en Cees Overdevest
5e met 5532 punten Gerda en Ank van den Bosch
6e met 5492 punten Dennis en Frances
7e met 5492 punten Theo van den Bosch en Lenie Overdevest
8e met 5476 punten Kees van der Poll en John Knebel
9e met 5593 punten Fred Overdevest en Guus van den Bosch
10e met 5532 punten Joke en Wybo
11e met 5357 punten Bret en Frida Bruijne
12e met 5349 punten Yvonne van Rijn en Gerard van den Bosch
13e met 5344 punten Bep en Coby
14e met 5300 punten Rob en Debbie
15e met 5285 punten Kees en Riny Schrader
Troostprijs met 2999 punten Caroline en Jolanda
Met dank aan:
Het Blesse Paard voor de gastvrijheid en prijzen,
van de Voort voor de planten,
WO supermarkt voor de prijzen,
en alle medewerkers van deze gezellige middag

Roemenië Kerstpakketten Actie

Het is al even geleden en U zult wel denken, wie begint er nu weer over kerstpakketten? Aan de actie van Theo van der Meer hebben wij ook spontaan aan meegedaan. Een heerlijk gevoel geeft het dat je daar zelf ook aan mee kan doen. Je hebt de kelder vol staan met boodschappen, terwijl je weet dat die mensen daar niks hebben. Dus het pakket was zo gevuld. Maar nu komt het:
Oudejaarsdag, post uit Roemenië. Ik denk, ken daar niemand (had wel een kaart in de doos gedaan) en wat zag ik tot mijn grote verbazing, een kerstkaart en een bedankbrief voor het kerstpakket. Het is toch geweldig dat die mensen misschien hun laatste centjes voor de kaart en postzegels hebben uitgegeven. Ik laat het iedereen lezen die bij me komt en heb al wat mensen zo gek gekregen om dit jaar ook een pakket te maken. Dus Stompwijkers, u ziet maar hoe dankbaar die mensen daar zijn met de voorraad uit onze kelder. Theo, het was klasse dat je dit in Stompwijk op poten hebt gezet. Riet Soonius

Bardancing Orion

KERST ALWÉÉR EEN SUCCES!
Ja, we hebben weer een mooi tijd afgesloten. Al die feesten in Orion kunnen, we dat allemaal wel aan? Het begon met de kerst, een daverend succes. Deze avond hadden we de band Bruce Key naar Orion gehaald. Deze band bestaat uit een aantal studenten die covers speelden uit de top 40. De meningen waren verdeeld maar over het algemeen vond iedereen het een goede band. Alleen de oude garde verwacht van elke band dat ze nog volop jaren 80 muziek spelen. Maar helaas… Het was lekker druk zowel boven als beneden. Om 02.00 uur sloten we boven af om beneden nog even flink door te gaan. Erg gezellig dus. Toen zondag, de twee na laatste dag van het jaar. Zoals vanouds lekker druk en koud bier. Oud en Nieuw er tussen en als afsluiter was ‘t het afgelopen weekend weer feest want we gooiden nog maar eens de deuren twee keer open!
GELUKKIG NIEUWJAAR EN DE BESTE WENSEN!
Om half 1 knalden we de deuren van het dorpshuis open zodat iedereen elkaar een fijn 2003 en de beste wensen kon zoenen. Het was boven al snel vol en konden de deuren van Orion beneden rond half 2 open. Zo hoopten we dat de mensen verdeeld werden en het in beide zalen lekker vol stond. Maar het kleine keldertje bleek toch nog het meest in trek te zijn. Het was erg gezellig en dus daarom geslaagd. De deuren gingen even dicht zodat iedereen zijn of haar schoonheidsslaapje kon doen en dezelfde dag, die zich nieuwjaarsdag noemt, deden we alsof het zondag was en kon iedereen dus als op een gewone zondag om 17.00 uur naar binnen. Het was de eerste keer dat we op een nieuwjaarsdag open gingen. Dat het niet zo druk zou worden hadden we verwacht. Wij van het bestuur denken dat iedereen moe was en het wel even gehad met al onze feesten. Geeft niks, de harde kern (die overigens elke zondag weer groeit) was er wel en gezellig was het zeker! Zo zijn we dus het nieuwe jaar weer goed begonnen en we hebben er als bestuur weer HEEL VEEL zin in. Benieuwd wat de toekomst brengt?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PURNO PARTY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dit wordt echt gaaf. Op zaterdag 15 februari 2003 organiseren wij in Orion een ware PURNO PARTY. Op dit feest is echt alles aanwezig wat er voor nodig is om er een super avond van te maken! Er komt een danseres, er zijn lekkere drankjes en er zal een heuse lightshow gegeven worden. Maar het hoogtepunt is natuurlijk dat DJ Purno komt draaien. DJ Purno (Arno Hogevoorst) is dè DJ van Amphion hij heeft ook een tijdje in het Huis van Oranje gedraaid. Ook is hij sinds kort op de radio te horen. Maar wij kennen zijn draai kwaliteiten vooral van vorige jaren waarin hij Orion (toen nog de Toko) wel eens op zijn kop wist te zetten.
Natuurlijk heb je zin in deze PURNO PARTY de vijftiende van februari en speciaal voor jou kan je voor dit feest aanstaande zondag vanaf 17.00 uur bij ons
een kaartje bemachtigen. De kaarten voor dit te gekke feest zullen € 3,50 kosten. We houden het feest alleen beneden en daarom zijn er maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Dus wees er maar weer snel bij want zoals altijd: OP = OP.
28 Februari carnaval in Orion
Het dak zal er weer af gaan op 28 februari wanneer de Gaanders hun polonaisse in Orion komen lopen. Gezien het jonge publiek dat in onze Bardancing komt kunnen we het tempo van deze polonesse erg hoog houden en de Gaanders laten zweten. Ook zullen de Blaasbalgen waarschijnlijk weer van de partij zijn. Dit zorgt altijd weer voor een flink portie gezelligheid. Iedereen is dan vanaf 21.00 uur welkom. Meer informatie over de carnaval volgt nog.
Aanstaande zondag kan iedereen dus zijn kaartje voor de PURNO PARTY in Orion komen halen en dan gezellig nog even uit zijn dak gaan zo net voor dat het weekend sluit.
Aanstaande vrijdag houden we de deuren weer een keertje gesloten want aan alles komt een eind enne…het blijft geen feest hoor!
Tot zondag en een fijne week nog. Orion

Amor omnia vincit

(liefde overwint alles)
We zijn heel erg blij met de geboorte van onze zoon
Maximiliaan Gerardus Wilhelmus
Max is geboren op 25 december 2002, om 8:13 uur
en weegt 3565 gram.
Frank van der Kroon en Nicole Verwer
Waterviolier 25
2266 MD Stompwijk
Als je ons wilt bezoeken, ben je van harte welkom, maar
kondig je bezoek even aan: 0715809709 of 0653215441

Verslag dorpsraadvergadering

d.d. 28 november 2002
Later dan gepland, maar toch willen wij u nog informeren over hetgeen er tijdens de afgelopen vergadering van de Dorpsraad op 28 november is besproken. Dit keer een bijzondere bijeenkomst daar ook burgemeester Van HaersmaBuma aan de vergadering deel nam. Verder waren er naast vele aanwezige dorpsgenoten ook enkele gemeenteambtenaren aanwezig om een toelichting te geven op de verschil
lende agendapunten.
1. Het verkeer en vervoersplan
Vanuit de gemeente werd medegedeeld dat men bezig is de twee bestaande plannen van Voorburg en Leidschendam in elkaar te schuiven tot één Verkeer en vervoersplan voor de gehele nieuwe gemeente. Suggesties voor de inhoud konden nog worden doorgegeven. Door de Dorpsraad is verzocht onderstaande punten in het plan mee te nemen.:
Het verzoek van de oudervereniging van de basisschool voor verkeersremmende
maatregelen bij de (oostelijke) in/uitgang van de school (naast Waayer/Fontein)
die vooral door de jeugdige fietsers wordt gebruikt.
Een parkeervoorziening voor vrachtauto’s dichtbij de Provinciale weg.
Een 30km zone voor een groot deel van de Dr. Van Noortstraat, Meerlaan en
Klaverblad.
Zodra het conceptplan in het college is besproken, zal het ook aan de Dorpsraad voor advies worden voorgelegd. Naar verwachting zal dit in de vergadering van 20 februari worden besproken.
2. Stand van zaken Bestemmingsplannen
Zoals bekend is het Bestemmingsplan Landelijk gebied door de Provincie afgekeurd. Een belangrijk punt betrof de ontwikkeling van het tuinbouwcentrum. De Provincie kan niet instemmen met de voorgestelde beperkte uitbreiding van dit gebied en zou het op termijn het liefst geheel zien verdwijnen. De beperkte uitbreiding heeft o.a. tot doel om de nu nog verspreid liggende glastuinbouwbedrijven te concentreren en voor een deel te saneren. Op dit moment vindt overleg plaats tussen betrokken partijen om een acceptabele oplossing te vinden voor dit knelpunt. De gemeente heeft een beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de afkeuring van het bestemmingsplan door de Provincie. Onduidelijk is nog hoe lang e.e.a. gaat duren. De burgemeester gaf aan dat door het afkeuren van het bestemmingsplan er veel stagneert, waaronder de aanvraag van verschillende bouwvergunningen. De burgemeester gaf aan dat de gemeente het initiatief zal nemen om na te gaan of er een oplossing gevonden kan worden voor bouwplannen waar ook de Provincie geen bezwaar tegen heeft.
Het ‘Bestemmingsplan Kern Stompwijk’ lag tot 12 december ter inzage. Hierop hebben alle betrokkenen kunnen reageren. Ook de Dorpsraad heeft hierop gerea

geerd (bebouwing Jan Koenendijk, bebouwing achter industriegebiedje Huyssitterweg). De reactie van de Dorpsraad ligt ter inzage in de Bibliotheek en zal ook op de Website van de Dorpsketting worden geplaatst (www.dorpsketting.nl, onder rubriek archief en dan gemeente).
3. Opknappen Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat
Door de gemeente werd een uitvoerige presentatie gegeven over de voorbereiding waar men mee bezig is voor het opknappen van (vooral) de Stompwijkseweg en de Dr. Van Noortstraat. Als de technische voorbereidingen gereed zijn en er een keuze gemaakt is voor de wijze waarop e.e.a. zal worden aangepakt, zal worden overgegaan tot een inschrijving voor aannemers. Voordat de eerste spade de grond in gaat is het naar verwachting 2005. Saillant detail is dat na enig doorvragen vanuit de Dorpsraad door de gemeente werd aangegeven dat er tot nog toe nog geen geld is gereserveerd voor het opknappen van de weg!! Een belangrijk punt uit de discussie was de belasting van de weg door het zware verkeer. Ook het parkeren van vrachtauto’s heeft een zeer negatief effect op de weg door de zwakke ondergrond. Wellicht dat er in de toekomst een parkeerverbod voor vrachtauto’s komt. Een parkeervoorziening aan de rand van het dorp zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

4. Jongerenontmoetingsplek (JOP)
De gemeente wil op enkele locaties in de gemeente JOP’s maken. Voor de JOP in Stompwijk (in de vorm van een aangepaste container) is subsidie aangevraagd bij de provincie. Voordat de JOP wordt gerealiseerd, zal er nog overleg met belanghebbenden plaatsvinden.

5. Rondvraag (zowel voor de Dorpsraadleden als de aanwezige bezoekers)
Tijdens de rondvraag werd nog aandacht besteed aan de lichtoverlast vanuit het tuinbouwgebied, de brugleuningen van de tuinbouwbruggen en aan de verkeersdrukte op de Provinciale weg. Door enkele aanwezigen werd nog eens aandacht gevraagd voor de trillingsoverlast als gevolg van het zware verkeer.
Namens de Dorpsraad, Yvonne van Boheemen/ Koos van Wissen

Kappen

Allereerst een pluim en een (verlaat) lichtje voor Piet Oliehoek. Ik heb namelijk ook gebeld over de bomenkap langs de middelweg en het Oosteinde. Na enig heen en weer gebel kwam ik uiteindelijk terecht bij ene meneer Hugo Verdoorn. Ik heb hem over deze kwestie om uitleg gevraagd. Hij heeft ondermeer gezegd dat er bomen herplant zouden worden. Dat is dus iets waar we hem aan moeten houden. Ze wilden ook een kerngezonde wilgenboom bij ons huis aan het Oosteinde kappen. Toen ik vroeg waarom (er is namelijk zelfs tijdens de zware storm geen tak van afgewaaid) zei hij dat hij dat uit zou zoeken. Een bedrijf (ik weet niet meer welk bedrijf of welke instantie) had uitgezocht welke bomen er gekapt zouden moeten worden. Ik heb hem erop gewezen hoe moeilijk het wel niet is als je een boom in je eigen tuin wilt kappen (dat wist hij ook wel zei hij) en hoe duur nieuw aan te planten bomen zijn. Hij zou contact opnemen. Ik zei nog, maak daar snel werk van want het is zo kerst en oud en nieuw.
Nou mooi niets meer van gehoord. Ook heb ik hem erop gewezen dat bomen langs deze weg (onderhand een rijksweg) van levensbelang zijn (voor de zuurstof en luchtverontreiniging). Mijn moeder zou ook nog contact opnemen met Leo Hendriks, de wijkcontactpersoon. Ik heb hiervoor niet altijd tijd. Dit is de stand van zaken net voor de kerstdagen. Zijn er nog meer mensen het niet eens met deze werkwijze? Bellen dus naar 071 579279 en laat wat van u horen. Het gaat om uw leefomgeving. Te hard rijden en dus een gevaar voor het verkeer? Laat ze dan maar eens snelheid gaan controleren (op een onopvallende plaats) en rotondes maken. Maar geen bomen kappen.
Marjolein de dierenvriendin

Goede voornemens voor 2003

Ik kom maar direct met de deur in huis vallen; heeft u ook zo lekker gegeten de afgelopen feestdagen. Zeker, velen doen het rustig aan om de pondjes er niet aan te zien vliegen, maar ook velen vinden deze dagen het summum om culinair te doen. ‘Wild’ hoort tijdens het kerstdiner op tafel te liggen?? Neen dus, omdat wij van mening zijn dat in het wild levende dieren voor deze dagen in grote getale ‘het loodje moeten leggen’, om vervolgens te concluderen dat teveel ingekochte konijnenbouten en hazenruggen na deze feestdagen in diepvrieskisten volop in de aanbieding liggen bij de supermarkten. Ik ben een voorstander van, dit soort vlees zó hoog te prijzen dat alleen de ‘echte liefhebber’ er _ 40, per kilogram voor over heeft. Wij mensen denken onvoldoende aan het dierenleed wat berokkend wordt bij het afschieten van dit ‘wild’.
De ellende is dat ook de politiek in deze kwestie hier een flinke duit in het zakje doet. De afgelopen jaren zijn kabinetten bezig geweest een ordentelijke wet op te stellen die ‘respect voor het leven heeft’*. Daarmee is niet een totaal verbod van kracht, waarbij dieren in open veld niet meer bejaagd mogen worden. Hoe is het mogelijk dat de mens denkt in te moeten grijpen om de natuur te regelen. Dit gegeven is allang achterhaald en dieren regelen zelf hun eigen cyclus. Wanneer er een grote populatie van een bepaald dier is, zal er ziekte uitbreken of zullen dieren naar elders toe trekken. Zie onze eigen populatie, waar het voorbeeld van aids en overbevolking hun sporen achterlaten. Bij de natuur is het niks anders en wij hoeven als mens hier geen stempel op te drukken.
Maar onze eigen jachtinstinct, het idee onoverkomelijke schade te krijgen van hetgeen er in het veld zit, zet ons aan om ook dit te moeten regelen. In mijn jeugd had ik een oom die jager was. Ook zo een die het beeld had dat door zijn toedoen de natuur er beter van zou worden. Hij fokte op grote schaal zelf fazanten, die hij na een jaar in het wild uitzette, dit om de populatie beter te kunnen regelen. Ik zou een leugenaar zijn om hier te verklaren dat ik niet van die jachtpartijen genoten heb. Het spel tussen jager en honden – waarbij de honden in een omtrekkende beweging het wild naar de jager toedreven – vond ik op dat moment fascinerend. Maar de gebeten hond is al dat wild dat naar de
jager toegedreven wordt. Zelfs nu heb ik nog stevige discussies met een zakenrelatie van mij die het nodig vindt om in Hongarije op everzwijnenjacht te moeten. Dit is niet om de natuur te regelen, dit is om je eigen behoefte te bevredigen.
Wat kan ik mij opwinden over jagers, die de weilanden voor de Zustersdijk afstropen en alles neerknallen wat zij op hun weg tegenkomen, ook al is de eend gevlogen het maakt niets uit, het beest wordt zo uit de lucht geknald. Daarnaast zijn boeren hard bezig de weidevogels te beschermen en betere bestanden op te zetten. Dit is toch volledig tegendraads. Het meest frustrerende vind ik dat politieke partijen als CDA en LPF, niet opkomen voor deze fauna en het moeizame akkoord van de afgelopen jaren én het verbod op het fokken van nertsen, weer volledig van tafel vegen.

Daarom stel ik u voor drie goede voornemens te nemen dit jaar:
· agrariërs¼, laat jagers niet meer op uw weilanden toe. Geef leven uw bescherming!!
· wanneer u wild koopt, koop dan bewust en denk er even bij na hoe het leven van dat beest geweest is, voordat u het kocht. Koop vooral met gevoel.
· Stem bewust deze maand, stem op partijen die respect hebben voor ‘het leven’ en de verplichting voor de politiek hier op een respectvolle manier mee om te gaan.

*) bron: www.dierenbescherming.nl

Leo Wijnhoven ¼¼..,U weet wel die van de Zustersdijk

Muizenissen

Sil loopt weer voor de zoveelste keer op blote voeten….Nadat mijn lieve echtgenote het hele huis al heeft doorzocht, en steeds bozer aan het worden is, besluit ik om haar maar te helpen zoeken. In eerste instantie begin ik de kerstboom te onderzoeken, want daar heeft meneer al vaker dingen in gehangen, dingen die vóóral niets met kerst te maken hebben. Kennelijk heeft hij van de trendsetters op teevee gehoord dat de kerstboom dit jaar rijkelijk gevuld behoort te worden, zowel er in als er onder, want van de week kiepte hij nog een volle emmer playmobil onder de kerstboom…… En, geloof me, daar hoef je als ouder niet blij mee te wezen! Helaas, geen sokken. Daarna onderwerp ik de prullenbak aan een grondig onderzoek, zoek tussen de appels en bananen in de fruitmand en pak uiteindelijk op twee hoog de wasmachine. Geen sokken. Dit gaat al weken zo, er ligt bijna geen sok meer in zijn kast, en we vragen ons af of hij misschien iets mankeert, misschien heeft hij in een vorig leven wel heel veel sokken moeten stoppen of zo. Net toen we besloten hadden om hem op te laten nemen in een praatgroep van de dwangmatige sokkenuittrekkers, kwamen we er achter hóe hij zijn sokken uittrok en waar hij ze verstopte omdat we daar getuige van waren: hij stopte ze onder in de kamerkast, tussen de waxinelichtjes en de schoenendoos met foto’s in. Daar lag zijn hele sokkenvoorraad. Maar voordat hij ze daar in stopte, ‘vouwde’ hij ze nog wel even netjes op, net zoals zijn mama dat altijd deed. Tenminste, die intentie had hij…Gelukkig konden we er om lachen. Wat moet je anders? Naast deze eigenaardigheid is hij ook een liefhebber van streaken, zijn kleren uittrekken dus. Wij kleden hem gemiddeld zes keer per dag aan! Zijn luier laat hij gelukkig wél aan…. Eén reden ligt voor de hand, dat we te warm stoken. Maar dat is beslist níet het geval, integendeel. Ik denk dus dat hij later stripper gaat worden of zo. Dan komt hij thuis bij een groepje dames die een vrijgezellenavond vieren of zien we hem terug bij zo’n V8 programma over drinkende jeugd op vakantie, met zijn broek naar beneden richting de draaiende en op sensatie beluste camera. Humor!
Arjen Veldhuizen

Dorp van het dorstige hert