Fancy Fair

Woensdagmiddag 12 maart 2003.
Grandioze Fancy Fair!
Aula Maerten van den Veldeschool.
’s Middags van 13.30 15.30 uur.
Georganiseerd door de leerlingen van groep 8.
Rommelmarkt!!!
Spelletjes!!!
Lekkere hapjes!!!
Mooie spullen voor kleine prijsjes!!!
Komt allen!!!

GEVONDEN

Enkele maanden geleden is in de wachtkamer van de praktijk een lila jack, merk Etirel, blijven hangen.

Met vriendelijke groet, Albert Jan Barendse

Eerste H. Communie 2003

BERICHT VOOR DE OUDERS VAN DE EERSTE COMMUNICANTJES VAN 2003!!!
Woensdagavond 12 maart om 8 uur is de eerste bijeenkomst van de ouders van de Eerste Communicanten van dit jaar. Hopelijk kunt u allemaal komen! Het is in de speelzaal van de school. Kom op tijd zodat u niets mist. Zondag 16 maart is de eerste zondag dat we met de kinderen samen komen in de pastorie, dit is vanaf 11 uur tot half 1 dus houd daar alvast rekening mee.

Tot dan, De werkgroep EHC

Duiven enten

Duiven tegen paramix enten.
Dinsdag 11 maart a.s. komt dierenarts Groenwegen de verplichte enting voor wedstrijdduiven verrichten. Postduivenhouders kunnen zich hiervoor opgeven, inclusief de betreffende formulieren afhalen bij Piet Oliehoek, v. Santhorststraat 27.
Plaats van handeling in de loods van de familie v. Benten aan de Huyssitterweg om 17.00 uur.

LPF Zuid-Holland

De Lijst Pim Fortuyn ZuidHolland gaat o.a. voor:
Ø Minder beleidsnotas en plannenmakerij en meer uitvoering.
Ø Geen verhoging van belastingen en overheidstarieven boven het inflatieniveau.
Ø Meer betaalbare koopwoningen.
Ø Geen stedelijke ontwikkeling in het landelijke gebied.
Ø Versterking van het provinciale wegennet en het openbaar vervoer buiten de steden.
Ø Minder administratieve lastendruk voor het Midden en Kleinbedrijf.
Ø Goede voorzieningen voor senioren, gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

De lijst Pim Fortuyn ZuidHolland waakt over uw lokale belangen:
Ø Behoud van postkantoor, bank en politiebureau in kleine dorpskernen en behoud van streekziekenhuizen (menselijke maat).
Ø Versnelde aanleg extra rijbaan A4 bij Leiderdorp.
Ø Plattelandskernen moeten kunnen bouwen voor de eigen bevolkingsgroei.
Ø Minimaal handhaving van het huidige areaal bollenteelt en glastuinbouw.
Ø Behouden van waardevolle natuurgebieden.

Ga dinsdag 11 maart ieder geval stemmen! Stem LPF www.heblefstemlpf.nl

Hans van der Meer, LPF kandidaat nr. 24. Provinciale Staten verkiezingen
email: hjwvdm@hetnet.nl Telefoon 071 580 15 79 (avond)
Fax: 071 580 26 46, Mobiel: 06 47 07 42 23 (met voicemail)

De Blaasbalgen vieren carnaval

Afgelopen weekend werd er in het hele land carnaval gevierd en zo ook in Stompwijk. De Gaanders die deze dagen heersen over het Gaandriaanse rijk hebben dan de beschikking over feestkapel De Blaasbalgen uit Leidschendam die bijna elke dag met de raad van elf op pad gingen om feest te vieren. Vanaf woensdagavond tot en met afgelopen dinsdag werden er de nodige bezoeken gebracht bij bejaardentehuizen, gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk gehandicapten en jongerensooszen. Natuurlijk was er ook nog de grote optocht van de carnavals zaterdag met ’s avonds het gekostumeerd bal. Wat een feest in Gaandrië! Het Blesse Paard zat tot de nok toe vol en het motto van dit jaar werd zeker waargemaakt; Het dak ging eraf! De ruim 400 verkleedde gasten op het gingen helemaal uit hun dak op de klanken van de muziek. De Blaasbalgen hebben deze dagen dus vele malen opgetreden en samen met De Gaanders het publiek vermaakt met veel plezier. De bejaarden en gehandicapten genoten met volle teugen en hebben op deze manier ook een leuke avond gehad.
Op zaterdagmorgen werd naast de sleutel/hameroverhandiging ook het eerste exemplaar van het nieuwe digitale jaarverslag aangeboden aan de burgemeester van LeidschendamVoorburg, mr. Van Haersma Buma. De burgemeester prees De Blaasbalgen om hun enthousiasme en de behaalde resultaten op het muzikale en organisatorische vlak.
Na deze drukke periode zullen De Blaasbalgen even iets rustigere weken ingaan om op 26 april een donateursconcert te geven en op 30 april weer te feesten tijdens de viering van koninginnedag in ’s Gravenzande en Leidschendam. Kortom u komt ze steeds weer tegen deze vrolijke muzikanten. Wilt u precies weten waar en wanneer? Kijk dan snel op www.deblaasbalgen.nl voor alle informatie en verslagen van de optredens of bel met de manager, Kees Put 0703877938. Tevens kunnen ze nog enkele leden gebruiken voor De Blaasknarren, welke wat minder optredens hebben, maar dezelfde soort optredens zullen gaan verzorgen. Voor informatie hierover kunt u bellen met Michel Guldenmundt, 0704445410.
Foto’s en videobeelden van de carnaval zijn te vinden op onze website.

Collecteweek Reumafonds

In de week van 9 t/m 15 maart komen de collectanten van het Reumafonds bij u aan de deur. U kent vast wel iemand bij u in de buurt of familie, die aan deze ziekte lijdt. Dan weet u wat voor beperkingen de ziekte aan deze mensen geeft. Wij hopen op uw steun

Linda Overdevest

Greetje Willemsma

Een nadere kennismaking met CDA’er Greetje Willemsma.
Voor veel mensen uit LeidschendamVoorburg is Greetje Willemsma, no. 4 op de CDA kandidatenlijst voor Provinciale Staten geen onbekende meer. Haar portret prijkt op alle aanplakborden voor verkiezingsposters in LeidschendamVoorburg. Maar wie is deze vrouw die middels een voorkeursstem ook op uw steun hoopt te kunnen rekenen? Een interview…

Zou je iets over je privéleven kunnen vertellen?
Ik woon met mijn man en drie kinderen (van 19, 17 en 15 jaar)in Voorburg. De kinderen hebben in Voorburg op school gezeten en het gezin is op diverse fronten actief in het kerkelijke en maatschappelijke leven in Voorburg. Onze wortels zijn dus diep verankerd in Voorburg.

Doe je nog ander werk naast het Statenlid zijn?
Ik ben afgestudeerd in de politicologie met als specialisatie bestuurskunde. Ik werk nu als zelfstandig organisatie en beleidsadviseur. Ouderenzorg en welzijnsbeleid zijn mijn specialisaties, maar ook op andere terreinen ben ik inzetbaar. Om mijn kennis op peil te houden (en dat is voor een kleine zelfstandige ook nodig) volg ik sinds september jl. een opleiding Verandermanagement aan de VU. Ik ben hier gemiddeld drie dagen per maand mee bezig. Verder bekleed ik nog een aantal bestuursfuncties in andere organisaties, waaronder de Robert Fleurystichting in Leidschendam.

En hoe ziet het Statenwerk eruit?
In de eerste periode (van 1995 – 1999) was ik actief in de statencommissies Zorg en Sociale Zaken en Bestuurlijke aangelegenheden. Ouderenzorg, vooral de verzorgingstehuizen en jeugdzorg waren daar belangrijke aandachtsgebieden. De gemeentelijke herindeling rond Den Haag, hier beter bekend als de annexatie van Voorburg en Leidschendam door Den Haag, heb ik hierdoor van dichtbij meegemaakt.
In de tweede periode, die in 1999 begon, heb ik de switch gemaakt naar het in de provincie belangrijke beleidsterrein van Groen Water en Milieu. Onderwerpen die daarbij veel aandacht vragen zijn de toekomst van het landelijk gebied, met name de positie van het agrarisch bedrijf daarin, de natuurontwikkeling en de organisatie van de waterschappen. Omdat de provincie in deze periode meer gebiedsgericht ging werken kwamen er ook gebiedscommissies. Ik zit in de gebiedscommissie West en Zuid. In de commissie West ben ik onder meer de woordvoerder geweest voor de gemeentelijke herindeling in het Westland. Een actueel onderwerp is het Streekplan ZuidHolland West, waarin de ruimtelijke indeling van ZuidHolland van het Westland tot en met de Bollenstreek voor de komende jaren wordt vastgelegd.

Waarom heb je gekozen voor de provincie?
Dit heeft alles te maken met het karakter van de provincie als midden bestuur. Veel beslissingen van de provincie houden rechtstreeks verband met landelijke beleidslijnen die vertaald moeten worden naar het gemeentelijk niveau. Daarvoor is veel overleg en luisteren nodig. Ook het leggen van verbindingen tussen gemeentelijke en landelijke bestuurders hoort daarbij en dit is mij vanwege mijn vele contacten op zowel landelijk als lokaal niveau zeer wel toevertrouwd. Door overleg en samenwerking kun je zorgen voor maatwerk en dit is de eerste uitdaging van een provinciebestuurder.

Wat beweegt je om in het CDA actief te zijn?
Ik kom uit een nest, waar je met de paplepel is ingegoten, dat je niet alleen voor jezelf op de wereld bent. Je moet ook actief zijn voor ‘kerk, staat en maatschappij’. Mijn moeder was jarenlang lid van de gemeenteraad en dit was een voorbeeld dat goed deed volgen. Politiek is het instrument om een bijdrage te leven in de vormgeving van je land. Voor de huidige generatie, maar zeker ook voor toekomstige generaties. Het CDA levert vanuit een duidelijke visie een bijdrage aan de politiek en die visie deel ik van ganser harte. Rechtvaardigheid en rentmeesterschap zijn belangrijke richtsnoeren voor mijn politiek bezig zijn.

Ben je alleen maar met serieuze zaken bezig?
Nee, er moet ook ruimte blijven voor hobby’s. En ook al is er dan niet veel tijd voor, ik geniet van lezen, tuinieren, zingen en het organiseren van de gezinsvakanties, die veelal met tent en auto dichtbij de natuur in rustige streken van Europa worden doorgebracht. Bergwandelen maakt een vast onderdeel uit van deze vakanties, omdat je je dan zo moet inspannen, dat je weer helemaal ontspannen terug komt.

Wat zijn je ambities voor de toekomst?
Een goed statenlid zijn. Goede contacten onderhouden met burgers in LeidschendamVoorburg en daarbuiten en met maatschappelijke organisaties. Zo hoop ik dat ZuidHolland, met zijn 3,5 miljoen inwoners een goede provincie blijft voor iedereen die daar woont, werkt en wil recreëren. Mijn motto is daarbij? ‘Ieder mens telt’.
Net zoals trouwens elke stem op het CDA en elke voorkeursstem op mij telt. Ik hoop met dit interview uw vertrouwen gewekt te hebben.

CDA-tram

CDAtram rijdt door LeidschendamVoorburg.
In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen rijdt er op zaterdag 8 maart een CDACampagnetram door Haaglanden. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u de tram tegenkomen op de sporen van lijn 1, 2, 3, 11 en 15. De CDAtram haalt CDAstatenleden uit de regio op. Het is de bedoeling dat alle CDAstatenleden aanwezig zijn tijdens het openhuis van de provincie ZuidHolland. Ook het CDAStatenlid Greetje Willemsma uit LeidschendamVoorburg zal hier aanwezig zijn. De CDATram zal tussen 13.30 en 14.30 uur over LeidschendamVoorburgs spoor rijden. Het CDAcampagneteam LeidschendamVoorburg zal van deze gelegenheid gebruik maken om middels een ludieke actie aandacht te vragen voor de rol van het CDA binnen de Provinciale Staten van ZuidHolland. Nieuwsgierigen kunnen zich om 13.30 melden bij de CDAstand op het middenplein van winkelcentrum Leidsenhage.

Greetje Willemsma, lid CDAfractie Provinciale Staten van ZuidHolland, tel: 0703865945, Emailadres: gtwillemsma@planet.nl

CDA-fractie

Openluchtspreekuur op CDAstand
Greetje Willemsma, nr. 4 op de CDAkandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen beantwoordt op zaterdag 8 maart vragen van inwoners uit LeidschendamVoorburg. Tussen 10.00 en 13.00 staat zij op de CDAstands in Leidsenhage en op het Koningin Julianaplein.

Volksvertegenwoordiger
“Als volksvertegenwoordiger vind ik het heel belangrijk om veel in direct contact met de burgers te staan,” zegt de prominente CDA’er uit LeidschendamVoorburg. Alleen tijdens direct contact met mensen, hoor je wat er werkelijk leeft in de samenleving.”
Naast de CDAstands staan er ook CDJAstands. Onder aanvoering van Arthur Krebbers probeert de jongerenafdeling van het CDA een volwaardig CDJAafdeling in LeidschendamVoorburg op poten te zetten. Zowel in de CDJAstand in Leidsenhage als in de stand op het Voorburgse Julianaplein (voor de HEMA) zal de ‘jonge’ CDA’er Martijn de Haas aanwezig zijn. Hij staat op nr. 13 van de CDAlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Jonge politiek geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie bij de CDJAstands melden.

CDA Peter van Ostaijen, fractievoorzitter CDA LeidschendamVoorburg, tel 0703273777 (privé), Email p.van.ostayen@hccnet.nl
CDJA Arthur Krebbers 0641153551

Dorp van het dorstige hert