GEVEN VOOR EEN GOED DOEL.

Het goede doel is dit jaar de opbouw van 15 Mayagemeenschappen in Guatemala. Het zelfde doel als eten voor een goed doel dus,een gezamelijk gekozen project door 4 parochies in deze omgeving met als doel deze mensen weer een toekomst te geven. De Maya”s zetten alles op alles om hun gemeenschap weer op te bouwen. De bewoners van de gemeenschap Nuevo San Marcos moesten op zoek naar een nieuwe woonplek nadat hun oude dorp was weggespoeld door de oorkaan Mitch,niet alleen hun huizen waren vernield er was ook onherstelbare schade aangericht aan hun land,grote stukken grond waren weg gespoeld. Ook de gemeenschap San Pablo is een nieuwe gemeenschap. Angelina Iqui vertelt de geschiedenis van dit dorp:Jarenlang werkten als arbeider op een plantage van een grootgrond bezitter,we verdiende nog geen 15 eurocent per dag,we werden gewoon uitgebuit. Samen met 17 andere familliesbesloten we ,dat we een beter leven op wilde bouwen voor ons zelf en onze kinderen. Na lang onderhandellen met de plantage eigennaar konden we een stukje grond kopen,daar zijn we gaan wonen. We hebben nu ons eigen land maar geen overheid of subsidies die ons opweg helpen voor de eerste levens behoefte zoals drinkwater of het bouwen van een huisje.
Dus dorpsgenoten wat staat ons te doen,help de vastenaktie te
doen slagen zodat we de Mayas weer een dak boven hun hoofd kunnen laten bouwen en een bron laten aanleggen zodat er gezond drinkwater naar hun gemeenschap stroomt.
Hoe kunt uw dit goede doel steunen. Door deel te nemen aan de vastenmaaltijd. Door de vaste zakjes te vullen die in de laatste week van maart worden toegevoegd aan de dorpsketting,en daarna persoonlijk bij u worden opgehaald.
Wordt vervolgd.

MOV Groep

ETEN VOOR EEN GOED DOEL

Heeft u geen zin in koken of de afwas doen?
Wilt u ook wel eens de soep van een dorpsgenote proeven?
Kom dan naar onze soepmaaltijden voor een goed doel!
Het goede doel is dit jaar de Mayabevolking in Guatemala..
We komen bijeen in de pastorie op de woensdagen 12 maart, 26 maart en 9 april van 18.00 uur tot ± 19.00 uur. De maaltijden kosten ongeveer 1,25 euro. Alles wat u méér geeft is voor de vastenactie. En de PCI, (parochiële charitasinstelling) verdubbelt het bedrag. Wilt u zelf een bord of soepkom, lepel en mes meenemen. Tijdens elke bijeenkomst wordt er iets verteld over een derde wereld project waaraan Stompwijkse of Zoeterwoudse mensen hebben meegewerkt. Laat de Maya’s niet in de kou staan en de soepkooksters niet met hun soep zitten!

U kunt zich opgeven door onderstaand strookje in te vullen en in de brievenbus van de pastorie te doen, liefst vóór maandag 10 maart of telefonisch 0715801519.

Ondergetekende geeft zich op voor de solidariteitsmaaltijd(en):
Naam
Telefoon
Aantal personen

0 Woensdag 12 maart
0 Woensdag 26 maart
0 Woensdag 9 april

0 Ik wil graag een vegetarische soep.

PAROCHIEBERICHTEN

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, tel. 0715801604
Pastoor B. van der Plas, tel. 0715801215
Koster A. Hilgersom, tel. 0715801563
Openingstijden parochiesecretariaat: Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Verzorging begrafenissen en crematies: De heer C.G.J. Onderwater, tel. 0793422906 of mobiel 0655976947.

Woensdag 5 maart 9.00 uur: eucharistieviering met uitdeling van het askruisje
Vrijdag 7 maart 14.30 uur huwelijk van Dennis Soonius en Francis Spierings
Zaterdag 8 maart 19.00 uur: woord en communieviering met medewerking van het parochiekoor, voorganger mevr. van der Ham.
Zondag 9 maart 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 12 maart 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 5 maart 9.00 uur: Jan Hagen (KBO Stompwijk), Cor Janson,
Aad Waayer
Zaterdag 8 maart 19.00 uur: Willem van der Kroft, Reinier Wensveen, Maria Wilhelmina van Boheemen – van der Krogt
Zondag 9 maart 11.00 uur: Toos van BohemenWarmenhoven, Magda van Santenvan Paassen, Anneke Schimmelvan Geijlswijk, overleden ouders SuytenVlasveld, Cor Janson, Gré van der Hulstvan Santen, Niek van Santen, Kees Verhagen, Ben Spaans, Piet Reichholdt, Piet Rotteveel, Overleden ouders Vreeswijkvan Leeuwen, Aad Koeleman, Cees van der Geest, Jan Hagen, Trudy RuigrokOverdevest, Maria Wilhelmina van Boheemenvan der Krogt

Zaterdag 8 maart J.van Rijn (lector) geen uitdeelhulp
Zondag 9 maart C. Bergen (lector) L. Turkenburg (hulp)

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Woensdag 5 maart
19.00 uur: Christus Dienaar, viering t.g.v. Aswoensdag
9.30 uur: Emmaus, viering t.g.v. Aswoensdag
Zaterdag 8 maart
19.00 uur: Christus Dienaar: Eigentijdse viering
Zondag 9 maart
9.30 uur: St. Jan: Hoogmis
9.30 uur: Emmaus: Hoogmis

Jubileumconcert Martini Ensemble

Vooraankondiging
Het MartiniEnsemble onder leiding van Jeroen Bosman bestaat 10 jaar. Op zaterdag 22 maart zal ter gelegenheid hiervan een feestelijk jubileumconcert plaatsvinden in de Oude of Martinikerk aan de Herenstraat te Voorburg. Op het programma staan de favorieten van de 13 leden van het vocaal gezelschap uit de afgelopen 10 jaren: dit levert een kleurrijk muzikaal boeket op, met liederen van Sweelinck en Orlando di lasso, Sibelius, maar ook felle spirituals, musicalliederen en Russische muziek. Muzikale mederwerking wordt verder verleend door Bert Walvoort, hobo en Jan Droogers, die het Marianneorgel van de Oude Kerk zal bespelen.
Het Martini Ensemble is een vocaal ensemble, dat voornamelijk a capella muziek ten gehore brengt. De 13 vocalisten hebben elkaar gevonden onder de noemer van het plezier maken met muziek. Iedere twee weken repeteren zij in de Oude of Martinikerk, aan welke kerk de zangers ook de naam van hun ensemble hebben ontleend. De kerk met zijn prachtige akoestiek en interieur inspireren niet alleen de zangers, maar maken het beleven van de muziek ook tot een lust voor oog en oor.
Een bijzonderheid bij de activiteiten van het muzikale gezelschap is, dat zij ieder jaar in de gelegenheid zijn geweest om met het ten gehore brengen van muziek ook een bijdrage te leveren aan een goed doel. Uit de opbrengst van de collecte aan het einde van de jaarlijkse concerten konden de kosten steeds worden betaald, maar bleef ook steeds een bedrag over voor een goed doel. Zo is verschillende malen een bijdrage geleverd voor een project van de restauratie van de Oude Kerk, maar konden ook andere goede doelen een bijdrage van het ensemble krijgen.
Voor het concert van 22 maart is het oog gevallen op een project van Jaap Akkerhuis, een oudvoorburger die in Afrika werkt. Door een bijdrage van het Martini Ensemble zullen muziekinstrumenten worden gekocht en opgeknapt, die gebruikt worden in een ontmoetingsproject voor Hutus en Tutsis, die elkaar enkele jaren geleden in een burgeroorlog nog naar het leven stonden, maar nu met elkaar proberen weer een samenleving op te bouwen.

C.D Martini Ensemble
In februari zijn de opnamen gemaakt van meer dan 20 liederen, die met elkaar een goede indruk geven van het veelzijdige repertoire van het Martini Ensemble. Deze cd zal op het concert worden gepresenteerd en is vanaf dan ook te koop.

Thank you for the Music
Jeroen Bosman, de dirigent van het Martini Ensemble viert dit jaar nog een tweede jubileum: hij is 25 jaar werkzaam als toonkunstenaar. In dit kader vindt op vrijdag 28 maart een concert plaats van alle koren, waaraan Jeroen Bosman leiding geeft, meewerken. Dit zijn: het Jeugdkoor ‘Cantarella’ uit Delft, het Kamerkoor ‘Martini Ensemble’ uit Voorburg, het Haaglands Politiemannenkoor ‘Entre Nous’ uit Den Haag en het Regiomannenkoor ‘Die Gouwe Sanghers’ uit Boskoop. Voor dit concert Thank you for the Music is een aantrekkelijk programma samengesteld dat wordt begeleidt door Aart de Kort op orgel en piano.
Het concert vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde te Waddinxveen en begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt € 7,50. Kaarten zijn telefonisch op 070 – 386 72 22 en bij de deelnemende koren te bestellen, en zolang de voorraad strekt ’s avonds aan de kerk.

Het jubileumconcert van het Martini Ensemble vindt plaats op zaterdag 22 maart a.s. in de Oude Kerk in de Herenstraat te Voorburg.
Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Aan de deur vindt een collecte plaats.
Nadere informatie over dit concert is te verkrijgen bij Wim Keijzer, telefoon 070 – 3191938.

Jimmy 3e bij Warschau-cup

In de afgelopen week heeft een team van IJsclub ‘Nut en Vermaak’ uit Stompwijk aan een Internationaal schaatstoernooi voor junioren in Warschau deelgenomen. Daarin heeft Jimmy de Winter een derde plaats weten te veroveren. Een knap staaltje wetende dat hij het moest opnemen tegen categoriegenoten die waren geselecteerd door landen als Wit Rusland, Tsjechië en Polen. De wedstrijden werden op een 400 meter buitenbaan gehouden en weersinvloeden kunnen dan een rol van betekenis spelen, maar deze keer waren de weergoden hun goedgezind en konden alle deelnemer onder gelijke omstandigheden hun ritten rijden. Jimmy reed twee maal tijdens de 500 meter naar een eerste plaats in resp. 46,70 en 46,15 sec(pr) en zijn 1000 meters in resp. 1,44,12 en 1,40,60. waren goed voor een 4 en 5e plaats. Dit resulteerde uiteindelijk in een verdiende derde plaats in de eindrangschikking. In deze D junioren Categorie (pupillen in Nederland) kwamen nog 4 deelnemers van ‘Nut en Vermaak’ aan de start. Eerstejaars pupil Donny van Marwijk reed zich heel knap naar een 5e plaats. Stylist Hidde Hilgersom behaalde een 9e plaats en Remco van den Bosch prees zich rijk met twee pr,s en een 10e plaats in rankschikking. De rij werd gesloten met Max van den Bosch (14e ), die met 4 pr,s op zak een succesvol weekend afsloot. Bij de Categorie C behaalde Bruno van Rijn een 11e plaats en ook hij ging met drie persoonlijke records huiswaards. De groep kinderen waren in KonstancinJeziorna onder gebracht en namen deel aan een uitwisselingsprogramma wat in die week werd afgedraaid. Gesteund door de Commissie stedenband van Gemeente VoorburgLeidschendam kon IJsclub Stompwijk zowel sportieve als culturele zaken laten plaatsvinden. De heer Tomasz Kucza voorzitter van de Commissie stedenband in KonstancinJeziorna, was zeer tevreden over deze nuttige uitwisseling en zal plannen maken om volgend jaar weer naar Nederland te komen.

TIJDZETTEN

Let op Let op TIJDZETTEN TIJDZETTEN Let op Let op
Aanstaande zaterdagochtend (8 maart) wordt voor de laatste maal dit seizoen in samenwerking met ijsclub Voorschoten het tijdzetten voor de jeugd georganiseerd. We verwachten zoveel mogelijk deelnemers aan de start. Voor de mini’s telt deze wedstrijd mee voor het clubkampioenschap. De aanvang is 6.45 uur.
Als je echt niet mee kunt doen laat dit dan zo spoedig mogelijk aan mij of aan Annelies van Beek weten. Met het maken van de startlijst kan hier rekening mee worden gehouden.

Tom de Haas

Gewestelijk kampioenschap

Marleen de Haas maakt indruk bij gewestelijk kampioenschap

Nadat er vorige week op de Uithof gestreden werd om de gewestelijke titels op de kortste afstanden, stonden dit weekeinde de langere afstanden op het programma. Zes Stompwijkse schaatsers kwamen in actie met het doel zich tot ZuidHollands kampioen te laten kronen.
Marleen de Haas zorgde voor de meest in het oog springende prestatie. Gezien haar presteren gedurende het gehele seizoen, was de tweede plaats die ze behaalde niet het meest verrassend. Het waren de eindtijden die ze neerzette, waar ze veel bewondering mee oogstte. Nadat ze op de 500 meter haar snelste tijd had aangescherpt tot 45.49, legde ze de 1000 meter af in 1.30.39. Met deze tijd haalde ze bijna 1 seconde van haar beste tijd af. Daar ze deze tijd scoorde met start en finish in de buitenbaan, moet er zelfs nog meer in zitten.
In dezelfde categorie als Marleen verscheen ook Ilse Hilgersom aan de start. Door ziekte had Ilse de laatste tijd weinig kunnen trainen. Dit was aan prestaties dan ook af te zien. Haar scores van 47.65 en 1.38.10 waren goed voor een 8ste plaats in de eindrangschikking. Meer zat er voor Ilse helaas niet in.
Femke Hilgersom had nog wat lome benen naar haar strijd om de nationale kortebaantitel bij de junioren B. Ondanks dat wist ze toch een keurige 4de plek te behalen in het eindklassement. Femke kwam tot 44.02 op de 500 meter en tot 1.29.00 op de 1000 meter.
Nathalie van Rijn wist in deze categorie beslag te leggen op de 13de plaats. Op beide afstanden miste ze haar beste tijd op een fractie: 47.15 en 1.35.90.
Bij de jongens junioren C veroverde Tim Gareman de zilveren medaille. Daar de 1500 meter niet zijn meest favoriete afstand is, was dit het hoogst haalbare. Tim liet op de 500 meter 41.76 noteren en op de 1500 meter 2.16.56.
Robert de Groot had bij de jongens junioren B te maken met de meeste concurrentie. Deze categorie is in ZuidHolland zeer sterk bezet. Robert voelde op de 500 meter de naweeën van een lange carnavalsdag: 41.56. Hiermee liet hij eigenlijk wat tijd liggen. Op de 1500 meter was de carnavalsmoeheid gelukkig verdwenen. Zijn eindtijd van 2.06.68 was zijn snelste tijd dit seizoen op de Uithof. Alleen in Thialf was hij dit seizoen sneller geweest. Het leverde Robert uiteindelijk de 9de plaats op de in een veld van 24 deelnemers.

Cees NK Shorttrack

Cees Juffermans met overmacht Nederlands kampioen shorttrack

Tijdens het NK Shorttrack, dat afgelopen weekeinde in Heerenveen werd verreden heeft Cees Juffermans de nationale titel veroverd. Cees was het hele toernooi oppermachtig en won alle 4 afstanden. Met deze titel gaf Cees wat kleur aan een seizoen dat tot nu toe zonder al te veel hoogtepunten is verlopen. Hopelijk leidt deze titel tot een succesvol WK, later deze maand in Warschau.

Glastuinbouw in Stompwijk

VVD neemt het op voor de glastuinbouw aan de Huysitterweg.

De glastuinbouw in Stompwijk en omgeving is een omstreden zaak. Het beleid van Provincie en de gemeente is dat het verspreid liggend glas in het Groene Hart moet worden gesaneerd. Alle partijen zijn het daar over eens. In februari is de toekomst van de streek tot 2015 in de Staten van de provincie aan de orde geweest. Dit Streekplan is de basis voor het gemeentelijk bestemmingsplan welke een wettelijke status heeft. In het Streekplan staat dat het verspreid glas weg moet en dat de glastuinbouwlocatie aan de Huysitterweg van ca. 47 hectare wat mag uitbreiden. Wel zou dan ook daar het glas op termijn weg moeten. De VVD was het daar niet mee eens. Julie Volmuller heeft dan ook een voorstel ingediend tijdens de Staten vergadering om de glastuinbouwlocatie duurzaam te laten zijn, dus in de toekomst
mag aan de Huysitterweg het glastuinbouwconcentratie gebied niet worden gesaneerd. Dit omdat sommige bedrijven die gesaneerd moeten worden in het groene gebied zich daar kunnen vestigen en tevens het verkrijgen van subsidies, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, groter is. Het voorstel van de VVD heeft de meerderheid gehaald in de Staten. Het glastuinbouwconcentratie gebied in Stompwijk is nu de enige definitieve locatie buiten de “glasas” (bv. Westland, de Bdriehoek, Zuidplaspolder). Voor de glastuinbouwers in ons groene gebied een stevige impuls om het verspreid glas op te ruimen en de locatie aan de Huysitterweg zo in te richten dat milieu maatregelen optimaal worden toegepast, inclusief waterberging. Dit is de eerste duidelijke stap voor een groen Groene Hart en een moderne glastuinbouwlokatie aan de Huysitterweg. De gemeente is druk bezig om het verder uit te werken en de financiële middelen daarvoor bij elkaar te brengen.

Julie Volmuller Volmulj@pzh.nl www.vvdzuidholland.nl

Gevonden (2)

Op deTuinbouwweg, een boek met oefenvragen voor verkeersexamen rijbewijs B. Het boek is af te halen op Tuinbouwweg 2 (graag even van te voren bellen).
Telefoonnummer: 0715802508

Dorp van het dorstige hert