Bibliotheeknieuws

De vitrine is deze maand heel creatief ingericht door Winnie Janson met haar schelpenverzameling. De collectie is opgebouwd uit eigen vondsten in Spanje en verder door zoeken op rommelmarkten en aan het strand. Te bewon-deren zijn: schelpdieren, doosjes, kunstvoorstellingen en losse schelpen in allerlei vormen en maten. Natuurlijk is dit alles weer te bewonderen tijdens de openingsuren. Tot ziens,
Jeannette Develing

Een geschenk voor Sinterklaas of Kerstmis

Ik heb nog 26 exemplaren van onderstaand boek:
“St. Laurentiusparochie van Stompwijk 1639-1989”
Die horen eigenlijk in Stompwijk thuis en niet in Berlicum. In het boek treft u 132 pagina’s met tekst en foto’s over de geschiedenis van de Laurentiusparochie in Stompwijk. Van de 141 foto’s staan er 75 in geen enkel ander boek van mij. Verder zijn er in het boek 12 bidprentjes en 10 tekeningen opgenomen. De foto’s gaan over het altaar, het ashuis, het busongeluk, bedevaart, bruidjes, congregatie-koor, dameskoor, EMS-koor, Eerste Heilige Communie, gebouwen, gidsen, huis-houdsters van de pastoor, kapelaans, kerkkoor, kerkklokken, kerkramen, kerkbe-stuur, kerkbouwers, kerkwerksters, kindsheid, koekdelen, kosters, misdienaars, de moord op Neeltje Hoogduin, Mgr. v.Noort, Mariabeeld, neomist, pastoors, pries-terfeesten, plechtig aannemen, toneel in de kerktuin, welpen en 22 andere foto’s. Verder wordt er o.a. besproken: “Wie zijn de schenkers van de GLAS IN LOODRAMEN boven het altaar?” en “Wie of wat stellen die ramen eigenlijk voor?” en “Waar gaan de ALTAARPANELEN over?”.
Eén exemplaar kost € 12,25 incl. verzendkosten, twee exemplaren € 23,50 en drie exemplaren € 33,75. Meerdere exemplaren kosten telkens € 10,= meer.
Stort een bedrag op giro 1.387653 of Rabobank 17.2034.752 op naam van C.J. Schalken, De Wever 32, 5258 MD Berlichum (N.B.), tel. 073-5034974. Ik krijg slechts één keer per week, op donderdag, een giro-/bankafschrift. Vermeld bij het betalingskenmerk uw postcode en huisnummer, want de bank mag uw naam niet doorgeven i.v.m.de privacy.
C.J. Schalken

Kaartavond Blesruiters.

Vrijdag 18 okt.was het weer kaarten bij ons.We hadden een tafel meer als de
vorige keer. Het was erg gezellig en de prijzen werden als volgt verdeeld.
1 Ina Hoogendoorn 5852 pt.
2 Wim v.d.Helm 5794 pt.
3 Cock 5542 pt.
4 Peter Roeling 5489 pt.
5 Rob Bos 5345 pt.
6 Lenie Overdevest 5198 pt.
7 Jan Goeman 5181 pt.
8 Sjaak v.Rijn 5025 pt.
8 Alex Overdevest 5025 pt.
10 Arno Turkenburg 5010 pt.

Poedelprijs ging dit keer naar Wout Brugman. De volgende kaartavond is in november.Kijk voor de juiste datum even op de activiteitenkalen-der van de Dorpsketting .De datum van 2003 zijn n.l. ook veranderd. Let dus goed op.
Ton Zuidgeest.

Muizenissen

Verhuizen is niet leuk, vooral als je er zelf niet om gevraagd hebt. Ten eerste loop je er financieel op leeg en ten tweede moet je weer een hele nieuwe start maken.
Het voordeel van een verhuizing is dat je een borrel in een limonadeglas mag schenken omdat het borrelglas reeds in de verhuisdoos ligt….Dáárom slaap ik zeker zo goed de laatste tijd! Of zou het komen van al het werk wat gedaan moet worden in het nieuwe huis?
Wat mij trouwens opvalt in onze nieuwe buurt is dat er zoveel 55 plussers rondlopen, maar dat er geen één seniorenwoning te vinden is. Maar toen ik onlangs mijn vader vroeg of hij een paar dagen kon helpen, hij is namelijk gepensioneerd, begon ik het te begrijpen. Denk je eindelijk na een jaartje of veertig van je vrije tijd te kunnen genieten, moet je effe een laminaatvloertje leggen of een kamertje behangen bij één van je kinderen! Ik vraag me af of ik, na jaren van luiers verschonen, waarschuwingen geven, vragen of de muziek wat zachter kan en ’s nachts waken tot de heren thuis zijn gekomen van het stappen, nog in staat ben om mijn kinderen te helpen bij verhuisklussen. Maar kennelijk slijt dat want mijn vader (en al die 55 plussers in de straat) werken zich uit de naad om van het huis van hun kroost een prachtig nest te maken. En dat ze daarna nog weken last hebben van kapotte knieën en stijve spieren nemen ze nog op de koop toe óók!
De verhuizing liep als een trein. Maar liefst tien vrijwilligers hadden wij tot onze beschikking waardoor ik het mijzelf kon permitteren niets te hoeven tillen. In een tijdsbestek van vier uur was het ouwe huis zo goed als leeg waardoor we al vroeg in de middag aan een verhuisborrel zaten. Eentje maar? Nee, het werden meerdere borrels, maar daar hadden we alle recht op want er was een hoop werk verzet. Kasten werden in elkaar gezet, elektrische apparaten werden aangesloten en in de voortuin werd zelfs een prachtige buxus haag aangelegd, inclusief een Hortensia die even daarvoor aan ons overhandigd was door een collega ter ere van onze nieuwe woning.
Maar goed, we zijn dus eindelijk over en kunnen, ondanks dat we behoorlijk uitgeblust zijn, beginnen aan een nieuwe periode in ons leven. Uiteraard zullen we verbonden blijven met Stompwijk want daar liggen, ondanks de minder leuke gebeurtenissen, toch nog een hoop goede herinneringen, en dat is ook de reden dat ik voorlopig gewoon door zal blijven gaan met het schrijven van Muizenissen (mits de redactie daar geen moeite mee heeft): maar dan nu vanaf de andere kant van de Stompwijkse weg!
Vooralsnog iedereen bedankt voor de goede wensen, cadeautjes en steunbetuigingen en hopelijk tot ziens bij Stompwijkse evenementen!
Arjen Veldhuizen

VAN DE REDACTIE

Wat houdt ons bezig vanavond. Eerst de toezegging dat ik minimaal 1,5 pagina vol mag schrijven en wat blijkt, een schamele halve pagina rest mij. Vermeld moet worden dat Henk Luiten, door zijn zuinigheid onze centrale computer uitgezet had, waardoor we vanmiddag opstart problemen hadden en de aansluiting met de printer kwijt waren. Gelukkig heeft Leo enig technisch inzicht zodat we behoorlijk vertraagd toch nog van start konden.

Dan nog even nieuws van het filmfront. Heeft u ‘m gezien, die reclame van de KPN waar iemand uit een glas water drinkt waar een gebit in drijft? Nou die is toevallig van Tim Oliehoek.

We willen natuurlijk de ouders van de drieling in Stompwijk feliciteren met de geboorte van hun twee dochters en zoon.

En we spreken onze vreugde uit dat Arjen Veldhuizen ons weer op de hoogte houdt van zijn muizenissen en dat de verwachtingen van Theo van der Meer met betrekking tot zijn kerstpakketten ver worden overtroffen. U heeft nog tot aanstaande donderdag de tijd. Petra

GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op dinsdag 29 oktober 2002 om 19.30 uur in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74 te Voorburg.
Met o.a. op de agenda onder punt 6a Voorstel kennisnemen van het inspraak-rapport Bestemmingsplan Stompwijk

Het eind is zoek!

Geen bakkers Casper-Stijnman-Havik, geen Henk van Santen, geen groenteboer van Rijn, geen aardappelenboer Schrader, geen gerookte worst van Theo v. Veen, geen geldhandelingen bij de bank, geen Luiten Textiel, Suyten-rijschool stopt, geen bus naar Leidschendam en nu ook al geen postagentschap meer. Waar is het eind??? Redactie (Het eind is zoek!!)

Dorp van het dorstige hert