Kaartavond Blesruiters

Vrijdag 29 november was het weer kaarten bij ons.
We hadden 11 tafeltjes.
De uitslag was als volgt:

1. Ton Zuidgeest 6034 pt
2. Cor van Oosten 5901 pt
3. Ria Luiten 5599 pt
4. Peter Roeling 5523 pt
5. Gré Luk 5420 pt
6. Fred v.d. Poel 5382 pt
7. Leo v. Santen 5240 pt
8. Mieke Brugman 5211 pt
9. Nico Bolleboom 5178 pt
10. Mevr. Lelieveld 5121 pt

De Poedelprijs ging naar Aad met 3915 pt, De volgende kaartavond is vrijdag
20 december.
Ton

Bibliotheeknieuws

Wijzigingen in de openingstijden tijdens de komende feestdagen:
Dinsdag 24 december 2002 zijn wij om 16.00 uur gesloten.
Donderdag 26 december 2002 is het 2e Kerstdag en zijn wij
gesloten.
Dinsdag 31 december 2002 zijn wij om 16.00 uur gesloten.
Donderdag 2 januari 2003 zijn wij gesloten.

Belangrijk bericht over het verlengen van geleende materialen:
(telefonisch) verlengen:
Met ingang van 1 januari 2003 is er een tarief voor (telefonisch) verlengen:
€ 0,75 per lenerspas.
De uitleentermijn kan maximaal drie keer met een nieuwe termijn verlengd worden, indien het object niet door een andere lener is gereserveerd. Ook materiaal waar leengeld voor wordt gevraagd, kan verlengd worden. U kunt ook via de website verlengen: www.bibliotheekleidschendam.nl
Alleen indien u het geleende materiaal bij u heeft en aan de balie laat verlengen, worden geen verlengkosten berekend.

VROUWENVERENIGING

Afgelopen donderdag vertrokken we met 22 dames naar de Intratuin in Pijnacker, na een lekker kopje koffie scharrelden we al gezellig tussen de kerstartikelen, planten en andere snuisterijen. Voor iedereen was er wel iets, al was de een wat eerder uitgekeken dan de ander. Om 12.30 uur was iedereen terug in Stompwijk.
Onze volgende avond is de kerstavond op 10 december. We beginnen om 18.30 uur in het Dorpshuis met een kerstoverweging. Daarna zullen we kunnen genieten van een heerlijk buffet. Hilda Klerks

B E K E N D M A K I N G

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken ingevolge artikel 73, tweede lid Waterschapswet bekend, dat in de openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering van 27 november 2003 is besloten tot:
Het vaststellen van een wijziging van de “Omslagverordening”
De wijziging van de Omslagverordening vindt jaarlijks plaats en vloeit voort uit de begroting voor het komende jaar (2003).
De wijziging van de Omslagverordening treedt in werking met ingang van 1 janu-ari 2003. Het besluit ligt voor een ieder ter inzage gedurende de periode van 12 weken na datum van deze bekendmaking op het waterschapskantoor, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen.
Waddinxveen, 4 december 2002

Klaverjaswedstrijd in Zoeterwoude

Donderdagmiddag reisden we in de limousine van mevrouw v.d. Salm richting Zoeterwoude, om voor de 2de maal de klaverjas-wedstrijd te spelen. Oma Knijnenburg moest helaas de beker weer inleveren. In stilte hoop je natuurlijk allemaal dat ding voor een poosje in je bezit te hebben. Dit keer kwamen we weer goed uit de strijd. Bij de 2de ronde hadden we al een grote voorsprong, die niet meer in te halen was. Met een dikke aantal punten meer gingen we huiswaarts. Dit keer ging de beker met het hoogst aantal punten naar mevrouw R. van de Bosch. Namens allen van harte gefeliciteerd.
Otto Havik

W.L.T.O. BEDANKT!!

Met dit berichtje wil ik namens het instituut ‘Ciudad Joven San Juan de Dios’I edereen bedanken voor de financiële steun tijdens de oogstdankviering van de W.L.T.O. van vrijdag 15 november. Echt fantastisch wat jullie bij elkaar hebben weten te brengen. Een superbedrag wat we hier goed zullen gaan besteden. Uiteraard hou ik jullie op de hoogte van de bestedingen.
Saludos desde Sucre, Bolivia, Linda de Jong

Van de redactie

Dankzij hofleverancier Frank, de prins zonder paard (want die heeft de page) hebben wij nu internetaansluiting in de pastorie. Wat een luxe. Leo hoeft niet meer tot in de kleine uurtje thuis, na gedane arbeid in de kou, de boel op het internet te zetten én met onwijs koude voeten in bed te komen. Niet meer heen en weer gejakker met floppy’s, maar rechtstreeks. Minder kans op fouten.
Wat een smakelijke verrassing van de werkgroep gezinsviering die een banket-staaf , via de monteur, op ons adres afleverde. Het smaakte heerlijk bij de koffie. Veel dank. Denkt u alvast mee over ons kerstnummer en mail ons redactie@dorpsketting.nl. Neem ons niet in de maling en mail op tijd!
Andere vraag is wie heeft er een paar weken geleden 5 x 2 euro in de brievenbus gedaan. Is dit voor een advertentie of voor de collectebak? Petra

Dorp van het dorstige hert