Verslag bezoek voetreflexoloog

Dinsag 11 februari jl. kwam mevrouw Trees Verduijn,
voetreflexoloog dan de Groene Bever, geassisteerd door Ton en Anja, ons uitleg geven over voetreflexzonetherapie. Deze therapie is een drukpunt massagetechniek, het welk tot doel
heeft via de voeten het lichaam in evenwicht te brengen. Op de zenuw en energiebanen, die vanaf je kruin naar je voetzolen lopen, kunnen zich zogenaamde blokkades lopen, die de doorstroming van energie afremmen en/of blokkeren. Door het drukpuntgewijs masseren van de voeten worden de blokkades los gemaakt en kunnen via de natuurlijke weg het lichaam verlaten.
Bij de Groene Bever kan men een basis van deze techniek in 5 lessen eigen maken. Ondanks mijn herhaald verzoek om harder te spreken zeiden enkele leden na afloop, dat ze het jammer vonden dat ze soms zo zacht sprak en ze zo wat informatie hadden gemist.
Jammer dat er in het Dorpshuis geen goede geluidsinstallatie aanwezig is.

Thea Gehrmann

VITRINE IN DE BIBLIOTHEEK

Deze maand is de vitrine gevuld met prachtige stenen verzameld en
gekocht door Jayme Bocxe. Er is een steen bij die zij zelf heeft geslepen in IdarOberstein. Jayme is erg trots op haar mooie verzameling. U kunt er de hele maand februari nog naar komen kijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Heeft u zelf ook een mooie, gekke, leuke verzameling en wilt u die in de bibliotheek laten zien dan kunt u zich bij de balie opgeven.

Tot ziens in de Bibliotheek

CDA organiseert forumdiscussie Zorg om de Zorg

De zorg leeft als nooit tevoren. Ondanks de vele aandacht zijn er ook nog vele vragen. De CDAafdeling LeidschendamVoorburg gaat op zoek naar antwoorden. Op donderdagavond 20 februari organiseert het CDA een forumdiscussie ‘Zorg om de Zorg’ in Ziekenhuis Antoniushove te Leidschendam. De heer Siem Buijs, lid Tweede Kamer CDA, de heer Ton van Emmerik, directeur Verpleging en Verzorging LeidschendamVoorburg, de heer Tijmen Meijer, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Haaglanden (waarin opgenomen zorggroep Horst en Vlietstreek, Katholieke Verpleging en Verzorging Den Haag en Zorginstellingen Rijswijk) en Mevrouw Greetje Willemsma, lid Provinciale Staten ZuidHolland voor het CDA zullen tussen 20.00 en 22.00 uur antwoorden zoeken op vragen als:
Wanneer komt er een einde aan de wachtlijsten? Blijft de huisarts bereikbaar?
Wat kun je met een persoonsgebonden budget?
Hoe zit het met de bereikbaarheid van de ziekenhuizen?
Waarom moet men naar een indicatieorgaan?
En, wat doet de provincie voor de zorg?
De avond is in het bijzonder bedoeld voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger betrokken zijn bij de zorg. Interactie tussen forumleden en de zaal wordt zeer op prijs gesteld. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom in de personeelszaal op de 3e etage van Medisch Centrum Haaglanden Antoniushove aan de Burg. Banninglaan 1 in Leidschendam.

Meer informatie:
Greetje Willemsma Lid CDAfractie Provinciale Staten van ZuidHolland Tel: 0703865945 Emailadres: gtwillemsma@planet.nl

Peter van Ostaijen Fractievoorzitter CDA LeidschendamVoorburg
Tel: 0703273777 (privé) Email: p.van.ostayen@hccnet.nl

CDA houdt telefonisch spreekuur

Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg woont een prominent lid van de Provinciale Staten van ZuidHolland. Het is Greetje Willemsma. Zij staat met een vierde plaats hoog op de kieslijst van het CDA voor de komende Provinciale Statenverkiezingen op 11 maart.
Op vrijdag 21 februari krijgen inwoners van Leidschendam-Voorburg de kans persoonlijk in contact te komen met Greetje Willemsma. Zij houdt van 19.00–20.00 uur een telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070–3865945. U kunt aan haar al uw vragen kwijt over het verkiezingsprogramma van het CDA, de belangrijke taken van de provincie en de persoonlijke beweegredenen van Greetje Willemsma om actief te zijn in de politiek.
“Met dit telefonisch spreekuur wil ik ook de kloof tussen de politiek en de kiezer verder dichten,” zegt Willemsma. “Daarnaast hoop ik dat veel mensen hun hart bij mij luchten. Het CDA is er voor de burgers. Hoe meer contact wij met die burgers hebben, hoe beter we aan de wensen van de inwoners van Leidschendam en Voorburg tegemoet kunnen komen. Ik hoop dat mijn telefoon roodgloeiend staat,” aldus Willemsma. Mensen die een ingesprektoon krijgen, kunnen hun vragen en opmerkingen ook naar Greetje Willemsma mailen. Het emailadres is: willemg@pzh.nl

Meer informatie:
Peter van Ostaijen
Fractievoorzitter CDA Leidschendam-Voorburg
Tel: 0703273777 (privé)
Email: p.van.ostayen@hccnet.nl

Greetje Willemsma
Lid CDAfractie Provinciale Staten van ZuidHolland
Tel: 0703865945
Emailadres: gtwillemsma@planet.nl

Jaarvergadering Fanfare

Uitnodiging

Het bestuur van Fanfare Juliana nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 5 maart 2003 om 20:00 uur in het Dorpshuis te Stompwijk.

Agenda
01. Opening;
02. Mededelingen / Ingekomen stukken;
03. Agenda;
04. Verslag vorige vergadering;
05. Activiteitenoverzicht 2002;
06. Financieel overzicht;
07. Contributies;
08. Kascommissie;
09. Bestuurssamenstelling;
10. Voorlopig programma 2003;
11. Risico en Aansprakelijkheid;
12. Rapportage Commissie Meerjarenbeleid;
13. Rondvraag en ingezonden vragen;
14. Sluiting.

Met muzikale groeten, Fanfare Juliana

Dankbetuiging

Vele herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.

Voor het medeleven en de grote belangstelling, betoond bij het heengaan van mijn dierbare man, onze lieve pa en opa Jan Hagen zijn wij u zeer dankbaar.

Corrie HagenLuk, kinderen en kleinkinderen
Stompwijk, februari 2003

DUBBELE ADRESSTICKER

Heeft u ook een brief gekregen van de actie kerkbalans?
Heeft u ook een dubbele adressticker op die brief?
Ja? Nou, dan bent u niet de enige. Door een misverstand is er een verkeerd adressenbestand uit de computer gerold, dus waren er meer dan 1600 brieven verkeerd geadresseerd. Om niet opnieuw alles uit te hoeven zoeken wat heel wat tijd zou kosten, hebben we een sticker uit het juiste bestand over de foutieve sticker heen geplakt.Zo konden de enveloppen hergebruikt worden.
U vindt dit toch niet erg? We hopen van niet en wij hopen dat u ondanks de dubbele sticker royaal geeft aan onze kerk. Want de kerk heeft het geld heel hard nodig!

Enige vrijwilligers van de parochie.

Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88,2266 HA Stompwijk, tel. 0715801604
Pastoor B. van der Plas tel. 0715801215
Koster A. Hilgersom tel. 0715801563
Openingstijden parochiesecretariaat: Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Verzorging begrafenissen en crematies:
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 0793422906
Email: info@cuozm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 19 februari 9.00 uur: eucharistieviering
Zaterdag 22 februari
19.00 uur: eucharistieviering met medewerking van het eigentijdse koor, Voorganger pastoor van der Plas. Tijdens deze viering stellen de aanstaande vormelingen zich voor.
Zondag 23 februari
11.00 uur: eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor v.d. Plas
12.30 uur: Doop van Fien van der Arend
Woensdag 26 februari 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Zaterdag 22 februari 19.00 uur:
Willem van der Kroft, Theodorus Oudshoorn, Cors en Jeanne van de Bosch, Carla en Ton van de Bosch, Cor van Haaster, Koos van der Poel, Jan Hagen, Maria Wilhelmina van Boheemenvan de Krogt
Zondag 23 februari 11.00 uur:
Cees van der Geest, Aad Koeleman, jaargetijde Paulus van Bohemen, Mary van Eijkvan Bohemen, Kees van Dijk, Kees Verhagen, Piet Reichholdt, Adrianus Knijnenburg, Johanna Maria Knijnenburgvan der Lubbe, overleden familie van der GeestDobbe, Leonardus van der Geest, jaargetijde Elisabeth Maria Lelieveldvan Veen, Leo van de Bosch, Alice BoonWillems, Johannus Olsthoorn, Magda van Santenvan Paassen, Ben Spaans, Piet Rotteveel, Toos van BoheemenWarmenhoven, Trudy RuigrokOverdevest, Jan Hagen, Maria Wilhelmina van Boheemenvan der Krogt

LECTOR/COMMUNIEUITDEELHULP:
Zaterdag 22 februari: geen lector; uitdeelhulp Marianne Turk
Zondag 23 februari: lector T.v. Werkhoven; uitdeelhulp J. van Rijn

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 22 februari 19.00 uur: Christus Dienaar gezongen viering
Zondag 16 februari 9.30 uur: St. Jan Hoogmis; 9.30 uur: Emmaus, Hoogmis

Kerkbalans 2003

Geachte Parochianen

Deze week heeft u een enveloppe in de brievenbus gekregen voor de jaarlijkse actie kerkbalans. In voorafgaande jaren kreeg U een enveloppe met de acceptgiro en de begeleidende brief in de brievenbus. Dit jaar heeft het Stompwijkse kerkbestuur besloten om de werkwijze van het kerkbestuur van Zoeterwoude te volgen, vanwege kosten besparing. Mogelijkheden voor het inleveren van de intekenkaart zijn:
1. In de brievenbus van de pastorie te Stompwijk.
2. Of in een gesloten enveloppe met als adres Parochie H. Laurentius, antwoordnummer 19076 2300 VD Zoeterwoude, in de bus van de PTT.
Leest U het begeleidende schrijven in de enveloppe alstublieft goed. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u zich in verbinding stellen met ons parochiesecretariaat. De openingsuren zijn bij U bekend en staan in de dorpsketting vermeld. Wij rekenen uiteraard weer op uw bijdrage om de actie kerkbalans net zoals voorgaande jaren weer tot een succes te maken.

Het kerkbestuur

Theologie studeren, iets voor jou?

Heb je er wel eens over nagedacht om je meer in je geloof te verdiepen?
Heb je wel eens de behoefte gevoeld om meer met je geloof te gaan doen?
Wil je graag meer weten over het ontstaan van de bijbelverhalen en mogelijke uitleggen daarvan?
Wil je je eigen spiritualiteit meer vorm geven?
Wil je weten hoe je zin kunt geven aan het leven van alle dag, of hoe je moet omgaan met de levensvragen, die op je af komen?
Als een of meerdere vragen je aanspreken is het misschien het overwegen waars om een studie theologie te gaan doen. Dit kun je doen om er een beroep van te maken, maar je kunt het ook doen om jezelf innerlijk te verrijken! Achter in de kerk liggen folders, waarin de verschillende studiemogelijkheden staan vermeld. Twijfel je of je het misschien niet aankunt of denk je er te oud voor te zijn, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie, tel. 5801604.

Dorp van het dorstige hert