Kindje Wiegen op 2e kerstdag

Op tweede kerstdag om 15.00 uur is er kindje wiegen met zang en koekdelen.Nachtegaaltjes en de ander kinderen die meedoen, verwachten we om 14.30 uur in de pastorie. Dan kunnen we nog even verkleden en inzingen.
Groetjes van de Werkgroep Kindje Wiegen

Nog even kerkschoonmaak

Hier nog een berichtje over het koperpoetsen. We begonnen met 3 man (en vrouw). Dat liep alras op tot 7 personen. We hebben ook dit jaar weer veel gelachen. Daardoor hadden we niet goed gekeken of alles klaar was. Hè lekker joh, veel eerder klaar dan andere jaren. Hup, alle lappen in de zak en wachten op de erwtensoep. Daar aten 25 mensen van. Hulde aan Truus. Na het eten zie ik de paaskandelaar nog vuil in een hoekje staan, evenals 3 andere grote stukken. Gelukkig waren er nog poetsers achter gebleven. En ik (de lappenprinses) kan goed delegeren, dus zette ik ze even aan het werk. Zelf hielp ik ondertussen met de afwas. Hé,hé, je maakt je er lekker van af hé, was het commentaar. Maar jullie hebben het toch maar gedaan hoor. Heel erg bedankt en tot volgend jaar maar weer.
Groetjes, Ria van Dijk

40 jaar koorlid

Zondag 8 december was het feest van vele huldigingen, waarvan ondergetekende er één was. ’s Morgens om elf uur was de hoogmis, waarbij het koor compleet aanwezig was. Het werd een pracht uitvoering, waarvan de kerkgangers hebben genoten. Na de plechtige
H. Mis werden wij in het zonnetje gezet met een fraaie oorkonde onder een daverend applaus. Om half één werden we in het Dorpshuis ontvangen voor een heuse receptie. Er waren er velen die daar gebruik van maakten. Na de receptie koffie, tussen deze koffie door werden wij toegezongen door het Dorpshuiskoor. Hierna nog een gezellig samenzijn onder het genot van een borreltje, waarbij vele verhalen te voorschijn werden gehaald van vroeger en nu. Tot slot een kopje koffie en een broodje tot besluit. Een dag om nooit meer te vergeten. Hiermede wil ik een ieder bedanken voor zijn of haar inzet.
Omaatje Knijnenburg

Mededeling van het Secretariaat

Op de 1e pagina staat vermeld: 31 december 19.00 uur: woord en communieviering met samenzang. Dit moet echter zijn: woord en communieviering m.m.v. het Parochiekoor.
Misintenties, opgegeven na 20 december 12.00 uur, staan niet vermeld in de Dorpsketting, maar worden wel gelezen in de opgegeven viering.

Met ingang van 1 januari 2003 stop ik met al mijn werkzaamheden aan de pastorie. Ik wil hierbij iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de bijna 2 jaar die ik werkzaam ben geweest op het secretariaat.
Tevens wens ik u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2003
Bea Olyhoek

Wie de Kerstschoen past..?

Het stuk over kaarsjesmiddag in de Dorpsketting van vorige week was ondertekend door alle medewerkers, maar natuurlijk keurig geschreven door Kees Jansen. Dus ik pak de handschoen maar meteen op. Het was hartstikke mooi allemaal. Goed georganiseerd. Iedereen deed enthousiast mee. Er zaten ook veel kinderen in de kerk. Alleen hoorde je van verschillende kanten: voor hen was er niet zo veel. Ook de samenzang kwam op deze manier niet erg uit de verf. Alles is nog vers en ik geef mijn mening voor wat ie is. Een paar voorstellen afgaande op de reacties. Voor de volgende keer: Samenzang met orgel en/of piano. (en een enkele toeter in het voorspel?) En dan gerust voor mijn part ook Midden in de winternacht, Sjok, sjok, liep het ezeltje en Kling klokje kling. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En daar moeten we zuinig op zijn, ook met kaarsjesmiddag. Misschien kunnen we ook een poosje tevoren verzoeknummers in laten dienen? Het kinderkoor heeft voor een volgende keer al contact met een band als ik het zo noemen mag. Blijven vernieuwen want ook de term oubollig viel al. En misschien kan er in de toekomst nog wel een bakkie en/of een kerstkransje af voor de nablijvers? (U heeft 2 weken om te reageren; dan hebben we weer een nieuwe Dorpsketting) Stemmige feestdagen toegewenst. Agnes van Boheemen

KERKDIENSTEN ROND KERSTMIS en JAARWISSELING

Parochie H. Laurentius, Stompwijk
Kerstavond, 24 december
19.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor de Nachtegaaltjes, voorganger pastor H. Peters
21.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger pater v.d. Salm
23.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Eigentijdse Koor, voorganger pater v.d. Salm
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag
10.30 uur: hoogmis m.m.v. het Parochiekoor, voorganger pastoor v.d. Plas
Donderdag 26 december, 2e Kerstdag
11.00 uur: eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor v.d. Plas
15.00 uur: kindje wiegen / koek delen
Zaterdag 28 december
19.00 uur: eucharistieviering met samenzang, voorganger pater Sep
Zondag 29 december
11.00 uur: eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor v.d. Plas
Oudejaarsavond, 31 december
19.00 uur: woord en communieviering met samenzang, voorganger mevr.M. Turk

Nieuwjaarsdag, 1 januari
11.00 uur: eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor v.d. Plas,
Na afloop van deze viering Nieuwjaar wensen onder het genot van een kopje koffie

CDA: plannen Damlaan en Damcentrum snel aanpakken

“De op 17 december door de gemeenteraad behandelde plannen voor het revitaliseren van het Damplein en Damlaangebied in Leidschendam moeten nu zo snel mogelijk worden uitgewerkt. Verder uitstel is niet verantwoord. Het oude centrum van Leidschendam is dringend toe aan een opknapbeurt. De winkeliers, de bewoners en het winkelend publiek vragen hier ook om. Het CDA wil zich hier maximaal voor inzetten”, dat zegt CDA woordvoerder Kees Geertsema.
Wel onderstreept Geertsema namens het CDA een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Als de middenstand in het Damcentrum wil overleven moet de verkoop tijdens de verbouwing door kunnen gaan. Met andere woorden het centrum moet bereikbaar blijven en er moet geparkeerd kunnen worden. Het Damcentrum zal ook na de revitalisering goed bereikbaar moeten zijn vanaf de noord en de zuidkant van Leidschendam. Het CDA dringt er daarom op aan de Middenweg open te houden om de bereikbaarheid uit Leidschenveen te waarborgen.
Het CDA vindt ook dat het aantal parkeerplaatsen verhoogd moet worden. Daardoor wordt de parkeerdruk in de openbare ruimte verlaagd. Het CDA is van mening dat de afmetingen van het Damplein bepaald moeten worden aan de hand van de omliggende bebouwing. Hoe massaler en hoger de bebouwing wordt, des te meer vierkante meters zijn er nodig om het gevoel te hebben op een plein te zijn of te lopen. Het is van belang dat er duidelijkheid wordt verschaft over de functie van het plein.
De woningbouwcorporatie Wooninvest heeft aangegeven mogelijkheden te zien om het percentage sociale woningen van de terug te bouwen woningen op te trekken tot 50%. Het CDA gaat er van uit dat dit percentage zo hoog mogelijk wordt. Ook vindt het CDA dat aan de behoefte aan woonruimte voor jongeren, starters en senioren maximaal moet worden voldaan. Natuurlijk allemaal binnen de grenzen van wat financieel haalbaar is.
Ook, zo stelt Kees Geertsema, is het voor het welslagen van het grote project absoluut noodzakelijk dat er tijdig en helder gecommuniceerd wordt naar de bewoners. Om het draagvlak van de bewoners en ondernemers te vergroten is het gewenst dat de dialoog gezocht wordt om hun wensen en ideeën te horen en hier wat mee te doen. Zo krijgt communicatie meer inhoud en is het zinvoller dan uitsluitend informatie. Het gaat er om goed te luisteren naar de burger.
De CDA fractie heeft moties ingediend om al deze punten en wensen nog eens te onderstrepen. Die moties zijn aangenomen.
Peter van Ostaijen Fractievoorzitter CDA
LeidschendamVoorburg
Tel: 0703273777 (privé)
Email: p.van.ostayen@hccnet.nl

Algemeen Jaaroverzicht 2002

Januari 2002, nr. 1615 1618
· Reisverslagen vanuit Afrika, Zweden en India houden ons op de hoogte van het wel en wee van Stompwijkers elders in de wereld.
· Rock en Rollbal van de Gaanders was zeer geslaagd en uitermate gezellig.
· Op 28 januari verschijnt er een Oranje Dorpsketting i.v.m. het Koninklijk Huwelijk.
· Lijntaxi 647 Leidschendam Stompwijk is opgeheven.

Februari 2002, nr. 1619 1622
· SOS zoekt versterking voor het organiserend comité.
· Gerard en Annie Suyten en Aad en Tiny Luk zijn 40 jaar getrouwd.
· Het Carnavalsweekend “Wind in de zeilen” met een druk programma is uitstekend verlopen.
· Blaasbalgen presenteren een digitaal jaarverslag.
· CDA brengt een werkbezoek aan Stompwijk.

Maart 2002, nr. 1623 1626
· Fa. van der Haar bestaat 100 jaar.
· Gordon treedt op in het Blesse Paard.
· Vera Hendriks houdt haar 1e fotoexpositie.
· De Dorpsraad bespreekt het Bestemmingsplan kern Stompwijk en het Beeldkwaliteitsplan .
· Fanfare Juliana verkoopt 780 zakken bij potgrondactie.

April 2002, nr. 1627 1631
· Van Haersma Buma wordt burgemeester van LeidschendamVoorburg.
· Toneelvereniging Stompwijk de komedie “Wat doen wij met Jenny?” op de planken.
· Op 14 maart overlijdt Pater Ted Bandsma in Manilla in de Filippijnen.
· Dertien Stompwijkers stellen zich in deze maand kandidaat voor de Dorpsraad.
· Rode Kruis bedankt donoren op de laatste grootschalige afnameavond.
· Burgemeester en wethouders bezoeken Stompwijk.
· Willy Caron Muziektheater geeft concert in de kerk.
· Ondanks wat regen is het toch een gezellige Koninginnedag.

Mei 2002, nr. 1632 1635
· Op 11 mei gaat Stompwijk back in time.
· Jasper v.d. Brink wint Prix de Rome in de categorie film en video.
· De Blaasbalgen behalen de 1e plaats op het festival in IJsselstein en een 4e plaats op het Nationaal Kampioenschap.
· De nieuwe Dorpsraad is gekozen. Een hoog opkomstpercentage (77%) en 5 nieuwe leden in de Dorpsraad.
· Pastoor v.d. Plas wordt 70 jaar.

Juni 2002, nr. 1636 1639
· Kees Luiten opent zijn Rock en Rollpaleis.
· De redactie van de Dorpsketting verhuist van de Dotterbloem naar de pastorie.
· In Stompwijk is een uniek broedgeval van de kerkuil.

Juli 2002, nr. 1640 1643
· Het Peuterparadijs sluit het jaar af met een zeeroversfeest.
· Coby en Peter van Boheemen (van de Zuivelboerderij) stoppen met de verkoop van zuivelproducten.
· Stomppop 2002 heeft Leon van Boheemen als presentator. Er waren optredens van Polder, Kirsten en Eric Dikeb.
· Groep 8 sluit de basisschool af met de musical www.weetwatjewilt.

Augustus 2002, nr. 1644 1647
· In augustus is er weer een heel Heisaprogramma.
· Parkeerbord van arts gestolen.
· Isabelle, eindexamenfilm van Tim Oliehoek verschijnt op televisie.
· Piet Rotteveel, onze bezorger in Huize Emmaus, overlijdt op 28 augustus.

September 2002, nr. 1648 1652
· Tante Mien ZandbergenWaayer, na 80 jaar in Stompwijk gewoond te hebben, naar Huize Emmaus in Zoeterwoude.
· Bestemmingsplan kern Stompwijk en Beeldkwaliteitsplan blijven onder de aandacht van de Dorpsraad.
· U kunt vanaf 10 september de Dorpsketting ook op het internet lezen (www.dorpsketting.nl).

· Rock en Rollers nemen deel aan het R en R weekend op Terschelling.
· De Blaasbalgen worden 3e op het Open Nederlands kampioenschap Dweilorkesten in Leidschendam.
· “Het dak eraf” wordt het motto voor het nieuwe carnavalsseizoen van de Gaanders.

Oktober 2002, nr. 1653 1656
· Omnivereniging Stompwijk92 bestaat 10 jaar.
· Er wordt een drieling (Jill, Iris en Brian) geboren bij de familie QuikBennis.
· Bas v.d. Helm en Riet v. Vliet zijn 50 jaar getrouwd.
· Theo v.d. Meer start een kerstpakkettenactie voor Roemenië.
· Stompwijks 1e Jammsession is een groot succes.
· Fanfare Juliana houdt de fanfareveiling en heeft een goede opbrengst.
· Autorijschool Suyten stopt na 45 jaar met het lesgeven.

November 2002, nr. 1657 1660
· Postagentschap bij Fa. Janson sluit de deuren.
· De Gaanders reiken de 1e donateurskaart uit aan Max van Dijk.
· Op 17 november geeft Fanfare Juliana haar najaarsconcert in de kerk.
· Jeanette Develing neemt na 28 jaar afscheid bij de bibliotheek in Stompwijk.
· Frank van Rijn en Jacqueline de Groot worden de nieuwe prins en page.
· Aad Koeleman overlijdt op 73 jarige leeftijd.
· Sinterklaas en Zwarte Pieten vinden zoekgeraakte pepernoten op het dak van de supermarkt.
· Theo v.d. Meer reist met kerstpakketten af naar Roemenië en doet uitgebreid verslag van zijn belevenissen in de Dorpsketting.

December 2002, nr. 1661 1664
· Het Parochiekoor huldigt 13 jubilarissen. Op 8 december worden zij in het zonnetje gezet en ontvangen een kerkelijke onderscheiding. Otto Havik ontvangt een pauselijke onderscheiding voor 50 jaar zang in het koor..
· Op 15 december is er voor de 2e maal Kaarsjesmiddag in de kerk met medewerking van fanfare Juliana, het Parochiekoor, het Eigentijds Koor en het kinderkoor De Nachtegaaltjes.
Het laatste nummer van het jaar is het dikke Kerstnummer met het thema Licht, ditmaal in een groene uitvoering

Zorgeloos zwanger zijn

Als je zwanger bent, wil je graag goede begeleiding en voorlichting. Om zorgeloos en ontspannen zwanger te zijn is dit essentieel. Om die reden heeft Gezondheid Service Horst en Vlietstreek haar Servicepakket uitgebreid met twee nieuwe diensten: echo’s tijdens de zwangerschap en een cursus individuele zwangerschapsbegeleiding.
Echo’s tijdens de zwangerschap
BabyVision is een organisatie die gespecialiseerd is in het maken van twee en driedimensionale (2D en 3D) echo’s tijdens de zwangerschap. Het gaat hier om echo’s van nietmedische aard. Met name de 3Decho geeft een duidelijk en realistisch beeld van de ongeboren baby. De mooiste 3Dechos kunnen vaak in de periode tussen de 25 en 30 weken worden gemaakt. Ook kan de echografiste vanaf 20 weken het geslacht bepalen. Contribuanten van Gezondheid Service krijgen korting op de diverse pakketten.
Cursus individuele zwangerschapsbegeleiding
Mensen die graag veel persoonlijke en individuele aandacht willen tijdens de zwangerschap kunnen deelnemen aan de cursus ‘Baby op komst’. Een ervaren cursusleidster begeleidt aanstaande ouders in vier bijeenkomsten. Zij kan goed inspelen op alle persoonlijke vragen en onzekerheden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Op vertoon van de Servicepas krijgen contribuanten een korting van 10% op de cursusprijs.
Meer informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de Gezondheid Servicelijn,
telefoon (070) 307 52 46 (maandag t/m vrijdag van 8.30 12.30 uur).

Een veilig begin van 2003

Opruimactie vuurwerkresten in LeidschendamVoorburg
De gemeente LeidschendamVoorburg wil een veilige start van het nieuwe jaar.
Op 1 januari 2003 begint dan ook een actie om alle straten in de gemeente weer snel schoon en veilig te maken. Het voorkomen van ongelukken met zwerfvuurwerk is het uitgangspunt van deze opruimactie. De gemeente sluit hiermee aan bij een landelijk initiatief.
EOD
In de vroege ochtend van nieuwjaarsdag trekken ruim twintig medewerkers van Wijkbeheer er op uit om de straten van vuurwerkresten te ontdoen. Met veegwagens doen de teams van deze ´Explosieven Opruimingsdienst´ (EOD) hun uiterste best die dag de meeste weigeraars van straat te krijgen. De gemeente vraagt haar inwoners de opruimploegen op 1 januari een handje te helpen door zelf de eigen vuurwerkresten op te ruimen.
De eerste dagen daarna geldt het schoon en veilig maken van de wijken als speerpunt van de wijkploegen van Wijkbeheer.
Kleine moeite
De laatste jaarwisselingen gebeurden de meeste vuurwerkongelukken bij het afsteken van officieel toegestaan consumentenvuurwerk. Niet omdat vuurwerk ineens een stuk gevaarlijker is geworden, maar omdat vooral jongeren het afsteken van vuurwerk niet gevaarlijk vinden. Te weinig afstand houden en het uit de hand afsteken van siervuurwerk zorgden de laatste jaarwisseling voor de meeste van de 960 slachtoffers die bij de Eerste Hulp van een ziekenhuis zijn behandeld. Twee andere hoofdoorzaken zijn het niet stabiel neerzetten van siervuurwerk en het slachtoffer worden van vuurwerk van een ander. Tijdens de laatste jaarwisseling waren omstanders goed voor een kwart van de ongevallen. Deze gegevens zijn ontleend aan het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid.
Weigeraars
Veel jongeren rapen op nieuwjaarsdag zwerfvuurwerk op van straat, de zogenaamde weigeraars, en steken dit opnieuw af, met alle risico´s van dien. Het percentage vuurwerkongevallen op nieuwjaarsdag bedroeg afgelopen jaar 21%. Dit betekent dat ruim 200 kinderen hun nieuwe jaar zijn begonnen in het ziekenhuis. De oplossing ligt voor de hand: als de straten op 1 januari in de ochtend vuurwerkvrij en schoon zijn, vinden jongeren geen zwerfvuurwerk meer om af te steken.
Kleine moeite
Op de eerste vrije dag van het nieuwe jaar gaan de medewerkers van de gemeentelijke Explosieven Opruimingsdienst hard aan het werk om de gemeente weer aan kant te krijgen. Mede dankzij de opruimactie van vorig jaar is het aantal ernstige ongevallen op nieuwjaarsdag gedaald van 38 naar 21 procent. Dat percentage kan met een gezamenlijke schoonmaakactie van gemeente en inwoners nog verder omlaag. De gemeente roept inwoners dan ook op het eigen vuurwerkafval op te ruimen en vuurwerk dat niet is afgegaan onschadelijk te maken: “Als iedereen op 1 januari zijn eigen straatje veegt en de vuurwerkresten in vuilniszak of container doet, zorgen we samen voor een veilig en schoon begin van 2003.” Gemeente Leidschendam.

Dorp van het dorstige hert