Categoriearchief: Uncategorized

Compliment

Op het einde van het jaar wil ik heel graag de ‘Stompwijk helpt kinderkankeronderzoek’ staf nogmaals bedanken voor hun enorme inzet. Wat hebben ze toch hard gewerkt en wat was het toch een geweldige benefiet!

Mariska , Wendy, Ciska en Sandra; dank jullie wel!

Ook het hele dorp Stompwijk wil ik bij deze nogmaals danken voor alle giften, hulp en aanwezigheid op de benefiet en betrokkenheid bij het ziek-zijn van Hanne! Het gaat heel goed met Hanne en we gaan positief het nieuwe jaar in!

Ilse

Cees Overdevest bedankt Stompwijk

Afgelopen donderdag 13 december heb ik afscheid genomen van Stompwijk en ben ik verhuisd naar Verzorgingshuis Westhoff in Rijswijk. De afgelopen jaren is mijn geheugen steeds verder achteruit gegaan en nu is het moment aangebroken dat ik niet meer zelfstandig kan wonen. Mede door de inwoners van Stompwijk heb ik het zolang kunnen volhouden. Ik heb persoonlijk geen afscheid kunnen nemen, maar toch wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken:

-De buurtjes Melissa en Léon Janson, Paul en Lia van der Zon, Paul en Anja Rotteveel. Zij stonden altijd voor mij klaar, ook al wist ik het soms niet meer. Ik ben hen zeer dankbaar voor alles wat zij voor mij gedaan hebben.

-Alle overige buren, zonder iemand een woord tekort te doen, die mij hebben geholpen op welke wijze dan ook.

-De medewerkers van Florence voor driemaal zorg per dag, wat hebben zij mij goed geholpen.

-Cors Oudshoorn (Oostvlietweg), hij heeft mij vele zondagen opgehaald om naar de wedstrijden van het 1e elftal van Stompwijk ’92 te gaan kijken.

-Ton Zuidgeest, voor het ophalen voor de kaartavonden op vrijdagavond van de Blesruiters.

-De Coöp, Robert fijn dat ik vanaf het moment dat ik niet meer kon pinnen toch mijn boodschappen mocht blijven doen. Mijn zoon betaalde dan eenmaal per maand de rekening.

-De badmintonners van Stompwijk ’92, ik ging er iedere woensdagochtend graag naar toe.

-De KBO, voor het gezellige kaarten.

Ik hoop zeker nog in Stompwijk op bezoek te komen, dit zal dan zijn met één van mijn kinderen.

Ik heb ruim 65 jaar in Stompwijk mogen wonen, ik heb veel voor de inwoners mogen bouwen en doen, maar ben trots dat mensen zoveel voor mij hebben terug gedaan. Daar is het dorp heel groot in.

Mijn vader kan op dit moment niet meer schrijven, als zoon zijnde heb ik het op deze wijze voor hem geschreven.

Namens de kinderen, Fred Overdevest

Reünie Asafoetida 1969 – 1974

Historie

Het was de tijd waarin jongeren hun plek gingen opeisen, de tijd ook van de opkomst van de jongerencultuur. Lange haren, jongerenmode, volop popmuziek, dansavonden en favoriete jongerenbrommers, zoals de Puch. Jongeren gingen elkaar opzoeken op hangplekken. In Stompwijk had je bijvoorbeeld de plek voor het winkeltje van Henk van Santen.

In die context startten een aantal jongeren in Stompwijk in 1969 een eigen soos. Dat was in de aula van de lagere school aan de Zustersdijk. Het was een sfeerloze ruimte, maar met matrassen, kaarslicht en wierook werd het toch nog leuk. Maar er was een groot nadeel: alles moest na de soos steeds weer in de oorspronkelijke staat worden terug gebracht. De jongeren gingen dan ook op zoek naar een nieuwe ruimte, die echt van hen was. Die kwam er (met toestemming van de wethouder) eind 1970 op het terrein naast de toenmalige sportvelden. Het was een bouwkeet, door de jongeren zelf verworven, opgezet en gerenoveerd. De soos ging Asafoetida heten en de ruimte werd ‘De Keet’. Hier hadden de jongeren uit Stompwijk en omgeving een echt fantastische tijd. Het was de perfecte hangplek. Zonder dat er op hun vingers werd gekeken konden zij hun eigen soos en hun vrije tijd vormgeven. Er gebeurde veel, van alles en voortdurend, al konden sommige oudere Stompwijkers het wat minder waarderen. Twee jaar duurde het feest in de Keet, toen Asafoetida opnieuw verhuisde.

De Zolder van het Zustershuis werd het nieuwe onderkomen. Een mooie ruimte met niveauverschillen; hygiënischer en minstens 3 keer zo groot als de Keet. Hier kon het jongerenwerk van Asafoetida tot volle bloei komen en dat gebeurde ook. Het programma werd veelzijdiger: naast de gewone soos meer muzikale optredens en films, thema- en voorlichtingsavonden en er ontstond zelfs een eigen cabaretgroep uit de jongeren. Het duurde allemaal tot de zomer van 1974. Toen trad een nieuwe generatie aan en een nieuw bestuur. Niet lang daarna zou het Zustershuis verdwijnen en plaats maken voor een nieuw Dorpshuis.

De reünie

In de maand november jongstleden zijn oud-bestuursleden van Asafoetida uit de periode de Aula, de Keet en de Zolder bijeengekomen. Besloten is om een reünie te organiseren, 50 jaar na de start. Voor deze reünie wordt iedereen uitgenodigd die in die tijd (1969 – 1974) jong was en bezoeker van jongerensoos Asafoetida. De reünie gaat plaatsvinden op:

Zaterdag 25 mei aanstaande (middag/avond) in het Kulturhus

Het programma voor de reünie zal bestaan uit:

een historisch overzicht met beeldmateriaal van de jongeren en Asafoetida in de periode 1969 tot 1974 (Aula, Keet en Zolder)

-muziek uit die jaren, waaronder ook livemuziek;

-eten en drinken.

Voorts wordt tijdens de reünie een boekje gepresenteerd. Dit gaat eveneens over de periode Aula, Keet en Zolder van Asafoetida, maar zal deels andere accenten hebben dan het historisch overzicht. Dit boekje is te koop. De opbrengst gaat naar de jongste generatie van Asafoetida die opnieuw weer een eigen ruimte moet inrichten in het Kulturhus.

Voor het boekje, maar ook voor het historisch overzicht komen we graag in het bezit van foto’s, knipsels of ander materiaal uit de eerste 6 jaar van Asafoetida. Maar ook willen we graag foto’s hebben over het toenmalige tijdsbeeld in Stompwijk: lange haren, jongerenmode, brommers en hangplekken. Mocht je dergelijke foto’s in je bezit hebben, zend ze dan digitaal aan Leo Oliehoek: of laat het hem anders via deze email even weten: oliehoekies@gmail.com

Aanmelding: Bezoekers van de reünie moeten zich tevoren op geven. Het aanmeldsysteem gaat in de loop van februari a.s. lopen. Wij laten je via de media weten hoe je je te zijner tijd kunt aanmelden. Zet in ieder geval de datum alvast in je agenda!

Organisatiecomité Reünie Asafoetida

Uitslag kaartavond Blesruiters

Ron van der Salm               5258 punten

Kees de Jong                        5279

Gre Luk                                   5164

Ria Luiten                             5098

Charel v. Bohemen         5085

Ton Zuidgeest                   5058

Poedelprijs Peet Zandbergen (3908 pt).

Volgende kaartavond 23 november.

Ton Zuidgeest

Onderzoek sluipverkeer door ons dorp

logo-ar

 

 

Bericht vanuit de Adviesraad:

Met het project bereikbaarheid Stompwijk, is er verschillende keren aandacht gevraagd om een onderzoek te doen naar het sluipverkeer door ons dorp. Dit onderzoek heeft in juni 2016 plaatsgevonden. De conclusie was het onderzoeksbureau Bureau Goudappel Coffeng Adviseurs Mobiliteit  was dat de toename van 10% extra weggebruikers (gemiddeld 271 voertuigen per dag) van het totale verkeersaanbod geen aanleiding geeft om extra maatregelen te nemen tegen het sluipverkeer. Dit verkeersonderzoek is te lezen via deze link.

Met de bespreking van dit onderzoek in de Klankbordgroep is door verschillende leden nadrukkelijk gereageerd dat men zich niet kon vinden in deze conclusie. Het gaat hier namelijk ook om de beleving van deze overlast en de gevolgen hiervan op de verkeerveiligheid in ons dorp.

Vorige week stond al een artikel over de zorgwekkende situatie in het dorp van een verontruste bewoonster van de Dr van Noortstraat. Met de vallende blaadjes, het slechter wordende weer en het steeds erger wordende  file leed op de A4, wordt deze situatie in het dorp alleen maar erger.  Handhaving van de 30 km zone in het dorp en verkeerveiligheid is een zaak van de Politie.

 

Yvonne van Boheemen

fietspad aan het Oosteinde

Als Adviesraad hebben we aandacht gevraagd om het onderhoud aan het overwoekerende groen op fietspad aan het Oosteinde snel ter hand te nemen. door de Provincie is dit toegezegd en wij hopen dat het resultaat snel zichtbaar zal zijn.

als Adviesraad blijven wij streven naar renovatie en verbreding van dit stuk fietspad, zodat de verkeersveiligheid van fietsers structureel wordt verbeterd.

Namens Adviesraad Stompwijk

Yvonne van Boheemen

Oosteinde fietspad: hoe nu verder?

Bedankt voor alle ontvangen reacties over het ‘ vergeten’ stuk fietspad aan het Oosteinde. Het geeft ons als Adviesraad een signaal dat de urgentie om er iets mee te doen, hoog is. Tijdens het werkbezoek namen diverse inwoners van het Oosteinde deel. Er zijn diverse mogelijkheden geopperd, waarvoor de Provincie het benodigde geld moet zien te vinden. De mensen van de Provincie zien duidelijk het belang van de verkeersveiligheid op dit smalle stuk fietspad en gaan met het Hoogheemraadschap Rijnland in overleg voor een structurele oplossing. Voor de korte termijn wordt in ieder geval het onderhoud opgepakt.

….dus wordt vervolgd.

 

Yvonne van Boheemen ( vz Adviesraad)

 

Hoorzitting over de verlenging derde skibaan Snowworld op di 25 aug

De Adviesraad Stompwijk en meerdere individuele Stompwijkers hebben zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan “Verlenging derde baan SnowWorld”. Om een geluid uit Stompwijk te laten horen, maakt de Adviesraad ook gebruik van de hoorzitting die door de Zoetermeerse gemeenteraad gehouden wordt op dinsdag 25 augustus (a.s.), aanvang 20:45 uur in het gemeentehuis van Zoetermeer. Wij zullen onze zienswijze dan mondeling toelichten aan de raad. Aangezien deze skibaan erg beeldbepalend zal worden, richten wij ons met name op de inpassing ervan in het landschap. Voor meer informatie over de impressie van verlenging  van de derde skibaan, kunt U terecht op de website van de gemeente Zoetermeer.  

Yvonne van Boheemen (voorzitter Adviesraad)

 

Zienswijze infrastructuur

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,


Postbus 1005


2260 BA Leidschendam


 

Stompwijk, 23 mei 2015


 

Betreft: zienswijze Infrastructuur Stompwijk “naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk”


 

Geacht College,


 

De Adviesraad Stompwijk (1)  heeft met waardering kennisgenomen van de belangrijkste uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor de verschillende plandelen in het project “naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk”. Het komt tegemoet aan de noodzaak voor een verkeersluw dorp en een goede ontsluiting van de Meeslouwerpolder.


Uit de verschillende bijeenkomsten die de afgelopen tijd zijn belegd, constateren wij een nauwe betrokkenheid bij de inwoners van Stompwijk. Het projectteam heeft ons inziens zorgvuldig gewerkt door de open manier van communiceren en het terugkoppelen van de inbreng van vele Stompwijkers op de verschillende plandelen. Als Adviesraad zijn wij tevreden met dit proces tot nu toe.


De Adviesraad ondersteunt de op maandag 18 mei gepresenteerde ontwerpen tijdens de terugkom bijeenkomst. Echter, wel met onderstaande aandachtpunten:

 


Wegbreedte: de verbindingsweg is bedoeld voor zwaar transport en landbouwverkeer. Diverse lokale loonbedrijven hebben vergunning voor een voertuigbreedte van 3m. Hierdoor is het hanteren van de nu opgenomen wegbreedte van 6 m, met aan weerszijden een strook van 0.5 m grasbeton keien (zgn. rammelstoken), vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen niet toereikend (om het voorzichtig uit te drukken). Wij maken ons daarbij onder andere zorgen over de geluidhinder als noodzakelijkerwijs regelmatig gebruik gemaakt moet worden van deze ‘rammelstroken’. Bovendien maken wij ons zorgen over de hoge beheerskosten hiervan.

 


Inpassing verbindingsweg: gezien het feit dat deze weg aan de achterzijde van bebouwd gebied loopt, verzoeken wij u om goed in contact te blijven met de bewoners om een optimale inpassing van deze weg te realiseren met voldoende draagvlak. Wij onderkennen de zorg van de bewoners die nu ook aan de achterkant van hun woning worden geconfronteerd met een weg. Het gebruik van artist impressions en beeldmateriaal is hierbij belangrijk. Verder is gekozen voor de ‘basisvariant’ bij het bedrijventerrein van de Huijssitterweg. De inrichting van deze variant vereist echter nog wel de nodige aandacht om er voor te zorgen dat leveranciers/afnemers van de bedrijven aldaar veilig kunnen laden en lossen, zonder de doorgaande weg af te sluiten. Tevens vereist de parkeerdruk aldaar de nodige aandacht.Verkeersveiligheid fietsers: wij maken ons zorgen over de veiligheid van fietsers die Verbindingsweg moeten oversteken. Dit betreft met name de situatie bij het ‘Laantje van Van Kampen’, waarbij de verkeerssituatie voor de fietsers niet erg overzichtelijk is. Graag hiervoor aandacht bij de verdere uitwerking.Parkeren: om het parkeren aan de Dr van Noortstraat goed te accommoderen, is een actuele parkeerdrukmeting nodig. Wij constateren dat het huidige aantal ingepaste parkeerplaatsen van 50 stuks ontoereikend is. Wij verzoeken u om de mogelijkheden te onderzoeken om gebruik te maken van restkavels langs de Verbindingsweg (m.n. bij de Huijssitterweg) voor parkeergebruik door de bewoners van de Dr van Noortstraat.Damwand: aan de Dr. van Noortstraat wordt de damwand niet vervangen, maar op diverse plekken versterkt en gerepareerd. Op zich een aanvaardbare keuze. Wel verzoeken wij om voldoende aandacht te besteden aan de vochtproblemen van diverse woningen doordat de bestaande beschoeiing blijkbaar enkele knelpunten bevat waarvoor een oplossing gewenst is.

 


Bestrating Stompwijkseweg: wij respecteren de keuze om gebruik te maken van de bestaande klinkers. Wel opteren wij voor nauwsluitende zware gebakken klinkers voor de fietsstroken in afwijkende kleur om een vlak en comfortabel wegdek te realiseren voor deze recreatieve route.


 

Aanbestedingsproces: bereikbaarheid van Stompwijk is belangrijk voor de economie van het dorp en overlast door werkzaamheden dient beperkt te worden. Ons verzoek is om in de aanbesteding hiervoor specifieke eisen op te nemen. Daarnaast verzoeken wij u om in dit aanbestedingsproces voldoende ruimte te bieden aan lokale bedrijven voor het uitvoeren van de diverse werkzaamheden.


Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de voortvarende aanpak en aandacht voor de infrastructuur van Stompwijk in de afgelopen periode. Zoals hierboven aangegeven waarderen wij de huidige manier van communiceren met ons, de Klankbordgroep en de inwoners van Stompwijk. Ons verzoek is om deze werkwijze ook in het komende traject voort te zetten. Wij wensen het College van Burgemeester en Wethouders veel wijsheid toe op dit voor Stompwijk cruciale dossier.


Indien U over deze zienswijze vragen heeft, kunt U ons bereiken op ons emailadres adviesraad-stompwijk@ziggo.nl.


Namens de Adviesraad Stompwijk,A.M. van Boheemen, voorzitter                                             A. van der Poel, secretaris( 1)  De Adviesraad Stompwijk is een gekozen adviesorgaan dat opkomt voor de belangen van Stompwijk en het buitengebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg