Categoriearchief: Uncategorized

Bruggenfeest

Bruggenbarbecue Stompwijk 2019:

Zaterdag 28 september werd op veel plaatsen “Burendag” gevierd. Ook in Stompwijk was men dit jaar weer van de partij en er was zelfs gekozen voor een heuse variant: de Bruggenbarbecue. Onder aanvoering van Petra en Leo Oliehoek, werd er voor de derde keer een “Bruggenfeest” georganiseerd, dat dit jaar ook nog eens op bijzondere wijze werd geopend door burgemeester Klaas Tigelaar op het kerkorgel. Petra en Leo memoreerden tevens fijntjes, de aankomende 2500 ste editie van “De Dorpsketting”, het plaatselijke krantje, dat wekelijks wordt uitgebracht onder de bezielende leiding van het echtpaar Oliehoek. Nu te zien op Midvliet Ziggo kanaal 41, midvliet.nl, online en op YouTubekanaal Midvliet.
Productie: Petra van Es & Jacques van Herten

Toerclub Stompwijk

Een nagekomen verslag van een eigenwijze A3 van vorige week

Na een winderige zaterdag volgde een redelijk windstille zondag met een heerlijk fietstemperatuurtje. Vol goede moed naar de startplaats vertrokken om vandaaruit te gaan koersen richting ’s Gravenzande. Aldaar aangekomen werd ik met een schuine blik aangekeken, zoals een hond je aankijkt als je thuiskomt en hij heeft in een onverlaten moment heel je hoekbank kapot gevreten, herken je dat?? Er moest dus wel iets aan de hand zijn, maar wat? Al snel kwam uit het niets de vraag of ik vandaag niet liever met de B mee zou willen rijden. Een aparte vraagstelling die je beslist niet verwacht. Wat zou daar de bedoeling van zijn? Er werd zo links en rechts al iets geprutteld van: ja…, de voorzitter rijdt mee, kunnen we dat nou wel doen? En ik had nog steeds niet in de smiezen wat er aan de hand was. Even later kwam de aap uit de mouw: voor de A3 werd vandaag de toerkalender aan de laars gelapt, bestemming ’s Gravenzande werd geskipped en de rit heeft een andere eindbestemming. Ah, dat verklaarde natuurlijk alle geheimzinnigheid. Fraude plegen omtrent de toerkalender terwijl het opperhoofd in de buurt is.., dat vraagt natuurlijk om roering. Bij het vaststellen van de toerkalender waren er destijds natuurlijk al wat meningsverschillen over diverse locaties, waar onder andere deze bestemming er één van was. Het blijkt ook dat de A3 vorige week (tijdens mijn afwezigheid) heeft bekokstoofd om af te wijken van de kalender en richting Baambrugge wilde fietsen. Zo gezegd zo gedaan: de koers werd ingezet richting noordoost, iedereen was het ermee eens in ik stond schaakmat! Dan laat ik mij natuurlijk niet kennen en fiets natuurlijk gewoon braaf mee, tegelijkertijd voel ik dat ik op de volgende vergadering iets heb uit te leggen. Eén van de hoofddoelen van de toerclub wordt met deze actie diep getart. Een andere doelstelling is dat iedereen het naar zijn zin heeft bij de toerclub, dus vooruit dan maar weer! Overigens hebben we ondanks deze consternatie 110 prachtige kilometers weggetrapt inclusief 3 lekke banden overwonnen. En de koffietent in Baambrugge is uitstekend!
Verder is er nog wel iets het vernoemen waard, en dat is: de Fluit van Fried… Voor de tweede maal dit seizoen was hij hoorbaar! Voor de rit in het Summerland-weekend was hij in de lucht, en nu (met een klein duwtje in de rug) was hij weer te horen. Wat doet Fried’s Fluit nou precies: Heel simpel, het is het startsignaal! Normaal gesproken vertrekt de A1 stipt op tijd en de overige groepen volgen dan als makke schapen. Bij tijd en wijlen wil de A1 op het aangegeven starttijdstip nog wel eens captain-loos zijn en dat zorgt voor ongewenst oponthoud. Enkele weken geleden bespeelde Fried onaangekondigd op zo een startmoment zijn Fluit en iedereen maakte aanstalten voor het vertrek. Een geweldige actie! Sindsdien hangt zijn fluitje standby aan zijn stuur en afgelopen zondag was het om 9.32 uur de hoogste tijd om bespeeld te worden. Fried had niet gerekend op het commando tot fluiten, dus het ontbrak hem waarschijnlijk aan tijd een flinke teug lucht te nemen en een oorverdovende startfluit te laten horen. Maar, de aandacht was gevestigd en de start was daar. Het werkt dus goed! Wat mij betreft houden we de Fluit van Fried erin. Hans Nieuwland

Gemeente houdt vast aan snippergroen Stompwijk

De gemeente is niet bereid inwoners van Stompwijk tegemoet te komen inzake ‘snipper-groen’: stukjes gemeentegrond die zij zich toegeëigend hebben. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Jan Willem Rouwendal op vragen van GBLV-Gemeenteraads-lid Maurice Hartsinck.

In Stompwijk gaat het om 140 adressen waarvan 50 in de Dr. van Noortstraat aan het water van de Stompwijksevaart. Betrokkenen daar zijn woedend aangezien het Hoogheemraadschap Rijnland de beschoeiing van de vaart twee keer renoveerde. Daardoor werd hun grondstuk ‘kunstmatig’ groter. Vlietnieuws heeft daar op 24 juli over bericht.

De wethouder zegt niet te weten om hoeveel grond het gaat in Stompwijk. Inwoners hebben Vlietnieuws bericht dat het gaat om 5 tot 40 vierkante meter. Op de vraag van Hartsinck wat de gemeente gaat doen met de grond als men die terugkrijgt antwoordt Rouwendal: ‘De stroken die (ontruimd) vrijkomen, komen terug in beheer van de gemeente. Dit groen wordt opgenomen in het reguliere onderhoudsprogramma. Afhankelijk van de situatie en de locatie wordt bekeken hoe de (her)inrichting van dit groen zal plaatsvinden’.

‘De beschoeiing langs de waterweg is aangebracht door het Hoogheemraadschap van Rijnland en blijft intact. Wanneer bewoners gebruik maken van de grond tot en met deze beschoeiing, bijvoorbeeld als voortuin, ontvangen zij een aanbod tot koop, huur of een verzoek tot ontruiming. Wanneer de bewoners de grond niet wensen te kopen of te huren, dan volgt een verzoek tot ontruiming van de voortuin tot aan de beschoeiing en wordt voor de beschoeiing dezelfde route gevolgd als hiervoor aangegeven’.

Op de vraag welke verplichtingen eigenaren van grond dat aan de waterweg grenst hebben, blijft de wethouder het antwoord schuldig. ‘Daarvoor dienen de eigenaren de keur en legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland te raadplegen. Dit is geen onderdeel van het project snippergroen’.

Inmiddels hebben drie inwoners van Stompwijk medebewoners opgeroepen de krachten te bundelen daar waar het gaat om snippergroen. Dat is gebeurd via het huis-aan-huisblad van Stompwijk, De Dorpsketting.

Bron: Vlietnieuws d.d. 30 juli 2019

Wildplukken, bereiden en proeven bij Buitenplaats Molenwei

Wildplukken zit in ons DNA. Jagen, vissen en verzamelen waren door de eeuwen heen de middelen voor ons bestaan. Tegenwoordig is wildplukken hip, leuk en vooral heel leerzaam. Het is momenteel populair onder jongeren en ouderen. In de duinen, bossen, parken en zelfs in de stad wordt gretig geplukt.
Kitty Hinkenkemper is wildplukster in hart en nieren en leert anderen mensen de don’t en do’s van het plukken. Ze neemt natuur- en kookliefhebbers, ervaren en onervaren wildplukkers mee en leert hen hoe je van verschillende planten heerlijke wildplukgerechten maakt. Zelfs ervaren moestuinders en siertuinliefhebbes laten zich graag verrassen door mogelijkheden van het wildplukken. De toepassingen van in het wild groeiend en bloeiend groen gaan verder dan koude en warme gerechten, want ook verzorgingsproducten, pickels, gedroogde thee, kruiden en zelfs alcoholische dranken kun je zelf maken.
Kitty, van origine Leidschendamse, heeft haar eigen wildpluk donderdag dinner bij Appeltje Eitje in Den Haag, waar zij haar gasten verrast met wilde gerechten. Beginnende wildplukkers zullen er bewust van dienen te zijn dat het plukken onder de stroperij valt en strafbaar is. De voornaamste reden dat wildplukken verboden is, is om de natuur te beschermen en dieren te voorzien van voedsel. Maar het plukken wordt wel gedoogd als je enkel een klein champignonbakje vult voor eigen consumptie.
In het buitengebied van Leidschendam-Voorburg liggen boerenerven met een ruime keus aan plukgroen waar bijna jaarrond geplukt kan worden. Volgens Kitty kunnen boerenerven een walhalla zijn voor plukkers door de diversiteit aan groen, verwilderde bosschages en verstopte plekjes. Kitty kijkt er naar uit om op het platteland te gaan plukken want dan kan ze met nieuwe gerechten aan de slag.

Op zondagmiddag 11 augustus neemt Kitty met Kit’s Kitchen haar gasten mee op natuurtoer bij Buitenplaats Molenwei aan de Stompwijkseweg. Na een inspirerende kennistoer gaan de deelnemers lekkere dingen maken van Vlierbessen en e.a. proeven.

De wildpluk workshop en doe-het-zelf proeverij begint om 2 uur en eindigt rond half 5, deelname kost € 25,- . Als je een leeg jampotje en een half literflesje meeneemt krijg je deze gevuld mee naar huis.
Meer informatie over het evenement op de facebookpagina van Buitenplaats Molenwei of Kit’s Kitchen of bel met 06 3126 9592.
Tickets verkrijgbaar via de fb pagina, maar telefonisch reserveren mag ook.

Oproep bewoners i.v.m. verkoop ‘snippergoen’ door gemeente

Enige tijd geleden heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg (LV) diverse bewoners aan de Doctor van Noortstraat aangeschreven in verband met het te koop aanbieden van snippergroen. De gemeente LV heeft het standpunt ingenomen dat de huizen aan de waterkant van de Dr. van Noortstraat een stuk grond erbij hebben gekregen ten tijde van het vernieuwen van de schoeiing door het waterschap in 1997 en respectievelijk 2013 en dat dit gemeentegrond is. En biedt nu dit stuk grond, zogezegd als snippergroen, te koop aan. 

We weten dat sommige bewoners al een briefwisseling zijn aangegaan met de gemeente. Maar ons lijkt het een goed idee om de krachten te bundelen omdat je als burger samen sterker staat. Het doel is om een gezamenlijk plan te maken hoe verder te gaan in de communicatie richting de gemeente als groep en welke stappen daarin het beste zijn te nemen.

We doen hierbij dan ook een oproep aan bewoners die hierin ook gezamenlijk willen optrekken om aan te melden via snippergroen@hotmail.com. Bij de aanmelding willen we u vragen om in het kort uw situatie te beschrijven; hoe deze was voor de nieuwe beschoeiing gemaakt in 1997 en/of in 2013, hoe deze nu is en bijv. welke actie u tot nu toe heeft genomen richting de gemeente en reactie van de gemeente daarop aan u terug. En misschien kunt u ook aangeven waarom u denkt dat de gemeente er ten onrechte vanuit gaat dat het gemeentegrond is.
Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden als u niet langs de Dr. van Noortstraat woont, maar wel een brief heeft ontvangen en ook van mening bent dat de gemeente ten onrechte een stuk grond te koop aanbiedt wat niet van de gemeente is.

Onderling zal ieders persoonlijke situatie verschillend zijn. Het zal dan ook zoeken zijn op welke manier we het beste gezamenlijk kunnen optrekken.
Als u zich aanmeldt zullen wij vanuit dit mailadres u op de hoogte brengen van de, tot nu toe genomen, acties en de plannen voor de toekomstige acties voorleggen. Waarop u uiteraard kunt reageren en aangeven of u het eens bent met de voorgenomen plannen en dat er namens u wordt gecommuniceerd met gemeente of andere partijen.

Maarten van der Meer
Marcel Disseldorp
Yvonne Groenewegen

Toerclub Stompwijk

In het kermisweekend vertrokken de 12 mannen van de A1 stilletje, om de kermisexploitanten niet te wekken, vanaf het parkeerterrein met als koffiestopbestemming Boshut ’t Panneland in Vogelenzang. Dat de A1 gezegend is met een hele goede vaste wegcaptain weet iedereen inmiddels wel, maar onze reserve-captain Ronald weet ons ook vaak te verrassen met een onbekend weggetje.
We reden langs de Vliet, richting de Horsten, langs het spoor richting Voorschoten en over de Ventweg van de Papeweg verder richting Wassenaar.

We vervolgden onze weg langs het Valkenburgse Meer en staken de Katwijkseweg over om na 500 m plotseling rechts af te slaan. Hier werden we verrast met een kort maar pittig klimmetje dat velen deed denken aan het Kopje van Bloemendaal. Het is weliswaar veel korter, er staat geen brievenbus(bord) om het einde van de klim aan te geven en het is er veel rustiger met wielrenners, maar velen van ons moesten toch even aan het beroemde Kopje denken. Het werd meteen al gekscherend “Het Kopje van Wassenaar” genoemd. Vrijwel iedereen reageerde ook verbaasd op dit grappige weggetje en ik hoorde vanaf verschillende kanten uit de groep “Hé, hier ben ik nog nooit geweest”. Het resterende deel van de route ging via een voor ons vertrouwde route door de duinen en via De Zilk tot in Vogelenzang. Bij de Boshut konden we heerlijk buiten zitten. Uiteraard ging het gesprek ook over de spannende Ronde van Frankrijk en dat het zo leuk is dat er nog vele kanshebbers op de eindzege zijn. De terugweg verliep langs de Ringvaart, Oud-Ade en Leiderdorp en met net geen 100 km waren we weer in Stompwijk.
Patrick Delanghe

De C1 kermis-tocht.
Het was wel te merken dat het en vakantie, en kermisweekend was. Ik telde zo’n 50 fietsers op de parkeerplaats. Onze groep was met 6 personen, waarvan voor het eerst, denk ik, de mannen de overhand hadden (4-2). Katwijk staat voor ons op de kalender en de route liep via de Kniplaan naar Wassenaar. De captain had er goed de vaart in en hebben sommige moeite hem bij te houden. Bij Meyendel de duinen in en bij de waterplaats wordt een drinkmoment gehouden. Het was toen nog een beetje bewolkt en we hadden meest tegenwind. Na 25 km bereikte we de koffietent waar we toen in de zon op het terras konden zitten, wel achter het glas. Deze tent is favoriet bij ons vanwege het lekkere borreltje die er bij zit. Voor de terugweg naar de Wassenaarseweg en langs het Valkenburgse meer naar de Korte Vliet. Lekker bijtijds arriveren we bij huis om 11.45 uur met bijna 55 km.
Annie van Rijn

De C1 groep.
De belangstelling voor het fietsen was middelmatig. Ik dacht er zo’n 50 geteld te hebben. Wij waren ook maar met zijn 4en, 2 mannen en 2 vrouwen. Voor ons was de koffie gepland bij Theetuin ‘de Sfeerstal’ in Nieuwveen. Via Zoeterwoude naar Alphen langs het spoor, dat rijdt lekker zo voor de wind! Bij de Rijnbrug een slingertje om op de Westkanaalweg te komen. Deze volgend tot aan de brug van Papenveer en kunnen we de koffie al bijna ruiken. Op het terras was het nog niet druk wij waren een van de eerste gasten. Onder de koffie is het genieten van de mooie bloemenpracht. Toen weer op huis aan, via Vriezekoop, Weteringbrug, Oud Ade naar Leiderdorp, de Stierenbrug is nog gesloten vanwege werkzaamheden, dus naar de Rhijnvreugdbrug. Thuis gekomen heb ik er 70 km opzitten, ik kwam er onderweg pas achter dat op de kalender 55 km staat, maar dat moet eigenlijk 65 km zijn. Ondanks de kleine groep was het toch gezellig en iedereen vond het een mooie rit. Moe maar voldaan kon ik tijdens de race van Max en de laatste etappe van de tour lekker bijkomen. Aad Bennis

Aanstaande zondag gaan de A (100 km) en B (80 km) groepen naar ‘s-Gravenzande.  De C1 naar Oud Verlaat en de C2 naar de Roerdomp (55 km.)

C2
Op de kermiszondag van 21 juli vertrok de C2 met 6 fietsers. Twee van hen zijn nog in revalidatie, waarvan een gastrijder van de A3 groep. Op onze agenda stond Paviljoen De Klip in Wassenaar. Via de Kniplaan, Noortheylaan en het snelfietspad naar Het Haagse Bos. Vandaar richting Scheveningen en bij de watertoren fietsten we door de duinen van Mijendel naar onze koffiepauze. Het was best druk in de duinen, dus we gingen lekker achter elkaar fietsen. Met 27 km waren we al vroeg bij de koffietent voor een bakkie voor maar € 1,60! Nog geen prijsverhoging ten opzichte van vorig jaar en dat in Wassenaar! De terug route ging door Wassenaar richting de Horsten naar Leidschendam. We waren om 11.30 uur thuis met 45 km op de teller. Heerlijk op tijd voor de kermis. Dit is het verslag namens Fried.

Zondag 28 juli ging de C2 met 7 fietsers van start naar IJs de Jong in Weteringbrug. Het was goed fietsweer en we reden door Zoeterwoude-dorp naar de Singels van Leiden. Vervolgens via de Haarlemmertrekvaart naar Oegstgeest en Warmond. Vandaar langs de A44 tot aan de Ringvaart en tot slot nog 7 km langs de Ringvaart. Om 10.00 uur kwamen we met 30 km aan bij de koffie van dit gezellige bruine café. De terug route ging via Oude Wetering, Hoogmade en Leiderdorp over de Rhijnvreugdbrug naar het industrieterrein bij Heineken. Via de Weipoort en het Kerkepad, waar we de eerste druppels regen voelden, kwamen we om 12.00 uur met 56 km thuis.
De laatste kilometers fietsten we in de regen, maar gelukkig waren we snel thuis. ’s Avonds de laatste etappe van de Tour de France. Wat een mooie editie was het dit jaar. De Hollanders hebben super goed gepresteerd met een podiumplek voor Steven Kruijswijk. Chapeau!!

Groetjes van Lia de Jong-Zwetsloot

Van Velsen rally sport rijdt voor zieke kinderen tijdens de circuitdag van against cancer

Ik sta wasgoed op te vouwen. Aad, Michel en Anouska zijn aan het werk en mijn gedachten dwalen af naar volgende week woensdag… Hoe zal het met Sanne, Melissa, Thijs en alle andere kinderen zijn? Zal hun kanjerketting inmiddels veel langer geworden zijn, of hebben ze hem af kunnen sluiten met een bloem (=einde behandeling)? Hoeveel ouders zullen deze ketting met een vlinder of hartje af moeten sluiten en afscheid hebben moeten nemen van hun kind?   Volgende week woensdag 7 augustus is er weer de 15e Circuitdag van Against Cancer op het TT-circuit in Assen. Er zijn diverse activiteiten op het circuit. Rondscheuren in een Maserati of Ferrari met echte coureurs of achterop de racemotor. De kinderen kunnen zelf een kart besturen, politie en brandweer zijn er ook weer aanwezig met leuke activiteiten. Maar er zijn ook springkussens, draaimolens, trapauto’s, etc. Op het nabij gelegen militaire terrein rijden diverse 4×4’s, Dakartrucks en tankwagens. Aad rijdt hier weer met onze rallytruck en mogen zieke kinderen met hun ouder en/of verzorger een rondje meerijden. Uiteraard laat Aad het kind de snelheid bepalen, dit vooral i.v.m. de pijn die sommige kinderen hebben.   Against Cancer organiseert evenementen en reisjes voor gezinnen waarvan een kind getroffen is door de ziekte kanker. Hun doel is om de kinderen en gezinnen even de ziekte te laten “vergeten” en te laten genieten.   Voor ons wordt het de 3e keer dat wij meerijden. De vorige keren had heel veel impact op ons. Wat is het mooi om deze gezinnen een leuk dagje uit te geven. Sommigen zijn er echt uit en “vergeten” de ziekte even. We zien veel glimlachen en soms een traan van vreugde of verdriet. Woorden schieten te kort en vol in gedachten gaan wij dan weer na zo’n mooie dag  terug naar huis. Wij beseffen ons hoe rijk we zijn met 2 gezonde (inmiddels volwassen) kinderen.   Om de leuke dingen te doen die Against Cancer organiseert,  zijn behalve vrijwilligers en goederen  natuurlijk ook financiële middelen nodig. Against Cancer heeft een donatielink voor ons aangemaakt op hun site. Wil je deze stichting financieel ondersteunen, klik dan op onderstaande link: http://againstcancer.nl/coureur-overzicht/?q=2884 Let op! Er staat ‘doneer aan deze coureur’, maar wij verzekeren u er van dat de donatie naar Against Cancer gaat en niet naar ons team!!!   Nicoline van Velsen

Mijn eerste keer ponyrennen

Mijn eerste keer ponyrennen

Ik ben Fien (11 jaar) en ik heb dit jaar met mijn pony Binky (13 jaar) voor het eerst aan de ponyrennen meegedaan. Ik was nummer 31, dus het was een oneven aantal. De eerste keer mocht ik alleen over de renbaan rijden. Ik was dus automatisch door naar de volgende ronde. Ons andere paardje Reeva kwam ook kijken. En moedigde Binky en mij hard aan. De 2e ronde moest ik tegen een ander paardje, daar had ik helaas niet van gewonnen. Maar het allerleukste aan de ponyrennen vond ik het meedoen. En ik vond het super gaaf om een paar keer over die baan te racen. Aan het einde kreeg iedereen ook nog een trofeetje, een zakje voer voor je paard en ik kreeg een leuke foto van Binky en mij mee naar huis. Het was echt super leuk om hier aan mee te doen. Volgend jaar doe ik zeker weer mee aan de ponyrennen.

Groetjes Fien Kester