Categoriearchief: blesruiters

Uitslag kaartavond Blesruiters

1 Fried de Jong              5877 punten

2 Sjaak v. Bohemen     5713

3 Theo Ammerlaan      5510

4 Marja v.d. Bosch       5310

5 Ton Zuidgeest           5309

6 Frans Hendriks        5210

7 Johan v. Gestel        5195

8 Aad Luiten

Poedelprijs ging naar Cock Guldenmondt.

Volgende kaartavond is 14 december.

Tot dan, Ton Zuidgeest

Beste Ruiter- en Men vrienden, sponsoren en bezoekers van SGW Vlietland

Al enige jaren is er van de zijde van Eventing Zuid Holland geen “verslag” meer gedaan van het wel en wee van de SGWM en bleek uit wat opmerkingen her en der dat het bed even opschudden geen luxe zou zijn vandaar even deze algemene beschouwing.

Maar bovenal is dit artikel een dankwoord aan alle vrijwilligers en sponsoren die het ons mogelijk maken dat wij de SGW Vlietland kunnen organiseren.

Stichting Eventing Zuid Holland is ontstaan uit de samenwerking in de organisatie van SGWM (Samen Gestelde Wedstrijd voor ruiters en menners) door De Blesruiters uit Stompwijk en Koningin Emma uit Wassenaar en opgericht in 2002. Al decennia organiseerde Koningin Emma de SGW op landgoed Voorlinden in Wassenaar maar door allerlei omstandigheden heeft de wedstrijd steeds weer moeten verhuizen totdat we neerstreken op Recreatieterrein Vlietland, nu al weer 14 jaar. De beide verenigingen bouwden in de loop der jaren een nauwe samenwerking op Om belangen, verantwoordelijkheden en risico’s te scheiden is besloten de samenwerking in een stichting voort te zetten.

Beide verenigingen investeerden in de oprichting en leverden bestuursleden en beijverden zich in de werving van vrijwilligers. De Stichting bestaat nu dus 16 jaar en er is natuurlijk wel het een en ander in de organisatie veranderd. Bestuursleden zijn gekomen en gegaan en het korps vrijwilligers is van samenstelling veranderd en zijn meer “van buitenaf” gekomen door mond op mond reclame. Echter als een paal staat nog de samenwerking en ligt het hart van de kerngroep in de organisatie nog steeds voor een belangrijk deel bij Bles en Emma leden. Er zitten personen in die groep die al 30 – 40 jaar met elkaar samen werken en dat is heel lang.

Het succes van de SGWM is daarom zeker te danken aan deze hechte groep mensen en de aantrekkingskracht die zij uitoefenen op de werving van het grote korps van vrijwilligers die rondom de organisatie van de SGW noodzakelijk is voor, de crossbouw, de secretariaten, posters, verkeersbegeleiders en parkeerhulpen, etc, etc. en veelal komen uit contacten die leden en ex leden hebben met hun vrienden en relaties.

Zo ontstaat ieder jaar weer een dijk van een wedstrijd en hebben wij landelijk gezien een goede status die al verschillende keren heeft geleid tot de organisatie van KNHS kampioenschappen en jaarlijks het kampioenschap van de Regio Zuid Holland.

In het totale plaatje is het natuurlijk van het allergrootste belang dat je een voldoende groot terrein tot je beschikking hebt om de parcoursen uit te leggen maar ook om deelnemers en bezoekers te ontvangen. De laatste 14 jaar hebben we in Recreatie Vlietland BV een dankbare gastheer mogen treffen. Dankbaar ja…omdat onze sterke organisatie ook een geweldige aantrekkingskracht uitoefent op het recreatiegebied maar ook van onze kant omdat dit terrein een schitterende ambiance vormt voor de samengestelde wedstrijden voor ruiters en menners.

Het zal natuurlijk niemand ontgaan zijn dat er vele ontwikkelingen op en rond Vlietland gaande zijn. De aanleg van de Rijnlandroute zal nog enkele jaren de nodige flexibiliteit van de organisatie vergen maar heftiger zal de invloed zijn die de bouw van het waterrecreatiepark op het terrein zal hebben. In de nabije toekomst raken we dan een groot deel van het terrein kwijt en zal de organisatie van een SGWM alleen nog op een kleinere schaal mogelijk zijn. Met de heer Carpentier Alting (directeur Vlietland BV) zijn wij hierover regelmatig in gesprek.

Dit jaar hebben we nog een prachtige wedstrijd kunnen organiseren en ook volgend jaar zal dat nog kunnen maar de toekomst is verder afhankelijk van de snelheid van de ontwikkelingen rond de bouw van de recreatiebungalows en aanleg van haventjes.

Voor nu willen wij jullie, leden van de Paardrijverenigingen Blesruiters en Koningin Emma hartelijk danken voor de samenwerking. We hebben goed gedraaid en stellen we een jaarlijks te bepalen financiële afdracht beschikbaar aan de verenigingen.

Volgend jaar staat de wedstrijd – ijs, weder en ander zaken dienende – gepland voor 15 en 16 juni.

Zet deze datum alvast in uw agenda’s.

Hartelijke sportgroet,

namens het bestuur van de Stichting Eventing Zuid Holland,

Ton Spaan

Uitslag kaartavond Blesruiters

Ron van der Salm               5258 punten

Kees de Jong                        5279

Gre Luk                                   5164

Ria Luiten                             5098

Charel v. Bohemen         5085

Ton Zuidgeest                   5058

Poedelprijs Peet Zandbergen (3908 pt).

Volgende kaartavond 23 november.

Ton Zuidgeest

Uitslag kaartavond Blesruiters

John Oudsen                 5597 punten

Stef Verburg                  5448

Adriana                            5172

Sjaak van Bohemen    5107

Jan v.d. Bosch               5062

Roelie v.d. Vegt            5039

Koos v. Hilten                4996

De volgende kaartavond is op vrijdag 12 oktober, tot dan.

Ton Zuidgeest

Het Wilhelmus voor Lindsay en Henry Landman op de Hippiade te Ermelo

Als het Wilhelmus, bij een sportevenement, voor je wordt gespeeld betekent dit dat je op de hoogste trede van het erepodium staat.

En dat was, afgelopen zaterdag, het geval voor Blesruitermenster Lindsay Landman, met vader Henry als vaste groom. Zij werd Nederlands kampioen dressuur klasse B met haar tweespan Dartmoors pony’s Filia en Joppe. De Hippiade zijn de Nationale kampioenschappen van de K.N.H.S (Kon. Ned. Hippische Sportbond). Lindsay had zich via het district kampioenschap verzekerd van deelname in de dressuur en met een derde plek ook voor de vaardigheid. Henry was speciaal voor deze wedstrijd terug gevlogen vanuit Spanje, waar Lindsay’s moeder om gezondheidsredenen tijdelijk verblijft. Hij wilde uiteraard deze speciale kampioenschappen, als vaste groom van Lindsay, niet missen. De vaardigheid reed zij foutloos en binnen de toegestane tijd. Aansluitend moest ze de barrage rijden en dan is de tijd belangrijk. Op driekwart van de omloop ging het door een stuurfout mis en weg was een goede klassering. Bij de dressuur reed ze 2 keurige proeven die door vier aparte (twee per proef) jury’s werden beoordeeld. De uitslagen worden kort nadat de proeven zijn verreden op grote schermen op het terrein bekend gemaakt en dat was voor de vele Blesruitermenners en vrienden die waren komen kijken dus spannend. Maar alras bleek dat Lindsay een hoge score kreeg van de jury’s, zodanig zelfs dat zij met een score van 68.750 procent met ‘kop en schouder’ boven haar rivalen uit stak en haar het kampioenschap niet meer kon ontgaan.

Lindsay kocht Joppe (nu 4 jaar) ruim één jaar geleden van Dartmoor fokker Bart Zantinge uit Hengelo waar overigens Filia ook vandaan komt. Joppe en Filia zijn volle broer en zus uit een bekende Dartmoorlijn. Omdat Joppe nog maar een paar keer voor de kar had gestaan toen zij hem kocht is zij een aantal keren gaan trainen met haar tweespan bij Bart en heeft hij zodoende ook een bijdrage geleverd aan het succes. Dat Bart vanuit Hengelo was overgekomen om de verrichtingen van ‘zijn Dartmoors’ en Lindsay te bekijken werd zeer gewaardeerd. (Bart staat samen met Henry op de bijgevoegde foto)

Niet onvermeld mag blijven, dat naast Lindsay ook Blesruitermenner Aat Borst met zijn Fell pony Lot voor de vaardigheid alsnog was ingeloot en dus van de partij was. Aat liet alle ballen op de kegels liggen, dus reed een foutloze rit. Helaas had hij meer tijd nodig dan toegestaan en dus tijdstrafpunten.

De prijsuitreiking is altijd een spectaculair slot van de Hippiade, helaas zorgde regen en kou dat het aantal toeschouwers wat tegen viel, maar alle gouden, zilveren en bronzen winnaars deerden dat niet en maakten er een waar spektakel van. Tot slot presenteerden de 24 kampioenen zich nog één keer voor de eretribune en klonk voor hen het Wilhelmus.

Petje af dus.

Op de site van de KNHS staat een kort verslag van het interview met Lindsay die de vraag werd gesteld, wie al die mensen om haar heen toch wel waren, antwoord: Blesruiters uit Stompwijk.

Goed dat jullie er waren, het deed Lindsay goed, bedankt.

Ab Spaan

Kaartavond Blesruiters

Nu de vakanties weer een beetje voorbij zijn, gaan de kaartavonden weer beginnen. Onze eerste kaartavond is op vrijdag 21 septemner, aanvang 20.00 uur. De kantine is geopend vanaf 19.30 uur. Dus kunt u klaverjassen en heeft u zin in een gezellige avond, kom gerust langs.( Huysitterweg)

Er wordt elk potje weer geloot, zodat u 3 keer een verschillende maat heeft.

De kosten zijn € 3,00.

Ton Zuidgeest

Blesruitermenners sluiten jaarprogramma af met geslaagde 3e onderlinge wedstrijd

Afgelopen zondag streden de Blesruitermenners, tijdens de 3e en tevens laatste onderlinge wedstrijd, om een zo hoog mogelijke plaats bij de uitslag. Belangrijk om eveneens zo hoog mogelijk te eindigen bij het Clubkampioenschap dat wordt bepaald uit de twee best behaalde resultaten uit de drie wedstrijden. Er werden twee onderdelen verreden n.l. Dressuur en Vaardigheid.

De dressuur werd dit keer door de ervaren jury Clemens Ammerlaan uit Voorhout beoordeeld. Clements staat bekend als “streng maar rechtvaardig” en te hechten aan correcte kleding en optuiging dat betekende bijvoorbeeld voor ondergetekende een opmerking op het juryprotocol over het niet dragen van handschoenen.

Gelukkig konden we weer gebruik maken van het terrein aan de Huyssitterweg wat, na wat maai- en opruimingswerk, goed te berijden was. Bij de dressuur was het spannend na twee wedstrijden kon het clubkampioenschap nog “alle kanten op” en was het halen van een hoge klassering voor de “kans hebbers” dus belangrijk.

Uit eindelijk zijn de winnaars:

Dressuur:

Paarden Klasse L+M Iris Flaton met Wilcko

Pony enkelspan Klasse B+L Henry Landman met Filia

Vaardigheid

Pony enkelspan Klasse L+M Martine v/d Helm met Lexi

Pony Sulky Stephanie met Scamp

Pony tweespan Klasse L+M Ger Kappetijn met Prince en Marley

Paarden enkelspan

Klasse L+M Manon Straathof met Isabelle

Buiten de prijswinnaars waren er veel vrolijke gezichten want een 2e of 3e plek of gewoon voor je gevoel goed gereden te hebben is toch ook uitstekend.

De Club-en outdoorkampioenen moeten nog even geduld hebben die worden pas bekend gemaakt op de evaluatieavond begin oktober.

De gehele uitslag staat op de site van de Blesruiters www.blesruiters.nl

Mede dankzij het mooie weer was het een prima afsluiting van het wedstrijdprogramma van de menners, voor eind sept./begin okt. staat nog een Gezellige Bosrit (ergens in den Lande) op het programma en “ruiters mogen ook mee”

 Vrijwilligers allemaal bedankt.

Ab