Categoriearchief: Kulturhus in wording

Kulturhus in realisatie fase

Ontmoetingsplaats voor Stompwijk bijna klaar

De bouw van het Kulturhus gaat nu snel. Vanaf december staat er een gloednieuw gebouw waarin heel veel partijen gaan samenwerken. Daarom vinden wij het als Stichting Dorpshuis prettig om u de komende weken meer te vertellen over de activiteiten en het nieuwe gebouw. Zoals u waarschijnlijk weet, nemen veel verschillende partijen intrek in het gebouw. Het gebouw bestaat eigenlijk uit twee delen. Aan de ene kant komt de Maerten van den Veldeschool en aan de andere kant diverse andere organisaties, verenigingen en initiatieven. Hierbij kunt u denken aan Bibliotheek aan de Vliet, het consultatiebureau van JGZ Zuid-Holland West, SKZ kinderopvang, bardancing Base, KBO, Fanfare, Hobbyclub, Bingo, Naaicursus, Schildercursus, Zanggroep, de bridgeclub, inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en hopelijk nog veel meer activiteiten.

Start uw eigen activiteit

Ook u kunt een activiteit starten in het Dorpshuis. Graag zelfs! Dat kan een eenmalige activiteit zijn, maar misschien vindt u het wel leuk om uw kennis met andere Stompwijkers te delen. Van een cursus bloemschikken tot massage. Van een techniekcursus tot DJ-workshop. Het is allemaal mogelijk. Als u dat wilt, neemt u dan gerust contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Ontmoetingsplaats voor Stompwijk

We hebben straks een prachtige grote zaal om te verhuren, maar ook een huiskamer, een atelier, een danszaal en natuurlijk de jongerensoos. Kortom, alle ruimte voor nóg meer mooie activiteiten. Ons doel is dat dit nieuwe gebouw dé ontmoetingsplaats voor Stompwijk wordt. En waar iedereen gewoon kan binnenlopen om bij te kletsen, een boek te lezen of iets nieuws te leren.

Heeft u een ander goed idee, laat het ons dan ook gerust weten. We zien ernaar uit!

Bestuur Stichting Dorpshuis: Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl, Telefoon: 06 21 85 36 61

Activiteiten

Leuke activiteiten máken het nieuwe gebouw. En natuurlijk behouden we ook graag het goede van wat we nu al hebben.

-10-

Zo gaan de inloopochtend én het klaverjassen voor beginners gewoon door in het nieuwe pand. Anneke van Bemmelen is vrijwillig beheerder van het Dorpshuis en vertelt meer.

Wat is precies de inloopochtend?

Ook in het nieuwe gebouw staan op vrijdagochtend de deuren vanaf 9.30 uur wagenwijd open voor een inloop. Iedereen is van harte welkom. Ons motto daarbij is: alles kan en niets moet. Je kunt een bakkie doen, de krant van die dag lezen, een tijdschrift pakken, de bibliotheek bezoeken of een spelletje doen met andere bezoekers. Zie het maar als de huiskamer van het dorp, waar je lekker even kunt gaan zitten. We zijn er echt voor iedere leeftijd. Ik hoop dat mensen die behoefte hebben aan een praatje – jong, oud of iets er tussenin – zich op hun gemak voelen en graag langs willen komen.


En je kunt er ook blijven eten?

Ja hoor, eens in de maand eten we met elkaar. Voor een bedrag van € 4,- kun je deelnemen. Onze kok Wea Manders stelt dan een heerlijke maaltijd samen en ik help haar in de keuken. Karin van Es is die dagen medewerker van de bibliotheek en helpt daar waar nodig is. De maaltijden zijn een groot succes. We zien dat de huidige deelnemers ook weer nieuwe mensen meenemen, zo wordt het steeds groter en gezelliger. Heel mooi om te zien.

Je helpt ook mensen met klaverjassen?

Jazeker, aanstaande vrijdag 5 oktober beginnen we weer met Klaverjassen voor beginners. Dit doen we nu al voor het achtste jaar. Het leuke is dat je het niet hoeft te kunnen. Je leert het bij ons en als het wat beter gaat, kun je dan allerlei leuke klaverjasavonden bezoeken. We hebben daarvoor al vele leuke plekken in het dorp. Door het bij ons te leren, gun je jezelf een heleboel gezellige avonden voor de toekomst.

Zou je dingen nog anders willen doen?

Wat ik heel leuk zou vinden, is als we vaker per week zo’n inloopochtend zouden kunnen houden. Zodat we nog meer de huiskamer kunnen zijn dan we nu al zijn. Natuurlijk is het dan belangrijk dat we eerst gaan kijken of mensen hier behoefte aan hebben. En we zijn daarvoor ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om een paar uur gastheer of gastvrouw te zijn. Mensen die het prettig vinden om een ander oprechte aandacht te geven en contact met elkaar te maken. Meld je gerust bij mij aan als je dat leuk vindt om te doen.

Welke kansen zie je met het nieuwe gebouw?

Ik heb al binnen mogen kijken in het Kulturhus en denk dat we qua ruimte goed onze activiteiten kunnen blijven doen, daar ben ik blij mee. De ruimtes worden iedere dag goed benut en ik denk dat het heel leuk is om bijvoorbeeld de kinderen van de kinderopvang te zien spelen. Zo krijg je echt het samenbrengen van jong en oud.

Ook hoop ik dat het een nieuwe impuls is, dat mensen weer nieuwsgierig zijn. Door de jaren heen hebben veel mensen een beetje stoffig beeld gekregen van het Dorpshuis. Ik hoop dat mensen nu weer nieuwsgierig worden en het als een nieuwe start zien om anderen te ontmoeten.

Agenda Dorpshuis

Inloopochtend         –     Iedere vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Samen eten              –     Eén keer per maand op vrijdag, van 11.30 tot 13.30 uur

Klaverjassen voor beginners – Iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur (vanaf 5 oktober)

Aanzicht tekeningen kulturhus

Ondanks de minder positieve berichten rondom het kulturhus gaat het proces rondom de ontwerpen en realisatie door.

In bijgaande presentatie kunt u zien hoe het kulturhus eruit gaat zien. Dit mede in verhouding tot de omliggende bebouwing en de naastgelegen kerk gebouwen.

Mochten u vragen hebben omtrent de ontwerpen, stuur een berichtje aan adviesraad-stompwijk@outlook.com of de betrokkenen bij de gemeente.

Stef Verburg
Adviesraad Stompwijk.

Kulturhus Stompwijk zo snel mogelijk realiseren

De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil dat het Kulturhus in Stompwijk zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. De financiële tegenvaller bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk moet daarvoor in de gemeentelijke begroting worden opgevangen. Een nieuwe aanbesteding of minder functies in het Kulturhus onderbrengen leidt volgens de fractie alleen maar tot meer vertraging. Dat is voor de leefbaarheid van Stompwijk en voor goede huisvesting van de leerlingen van de Maerten van den Veldeschool ongewenst.

Met dit heldere standpunt zal GBLV-raadslid Freek Steutel vanavond in de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het woord voeren bij het agendapunt over het Kulturhus Stompwijk. Steutel: ”We zijn als fractie natuurlijk niet blij dat het Kulturhus-project met alweer een vertraging wordt geconfronteerd. Alle seinen stonden op groen en nu is er door de aantrekkende bouw helaas een probleem ontstaan. Daar kunnen we als gemeenteraad van vinden wat we willen, maar Stompwijk is daar niet mee geholpen. De kinderen van de Maerten van den Veldeschool verdienen na al die jaren ook eindelijk goede huisvesting. Vandaar dat wat GBLV betreft het Kulturhus zo snel mogelijk moeten worden gerealiseerd met het huidige bouwconsortium en met het huidige ontwerp.”

Steutel geeft aan dat een nieuwe aanbesteding de bouw van het Kulturhus verder zal vertragen en zeker niet tot minder kosten zal leiden. Ook de gedachte om het ontwerp van het Kulturhus te versoberen of functies in het Dorpshuis te laten, ondersteunt hij niet: ”Het ontwerp is in een goed samenwerkingsproces met alle betrokken toekomstige gebruikers tot stand gekomen. Het zou toch zonde zijn om die gezamenlijke inspanning teniet te doen? Het Kulturhus moet 30 jaar mee. De stijging van de jaarlasten van de gemeenten is daarbij wat ons betreft alleszins aanvaardbaar. En wat voor GBLV zeker zo belangrijk is: hoe sneller het Kulturhus klaar is, hoe eerder ook op de plek van het huidige Dorpshuis in een deel van de woningbehoefte van Stompwijk kan worden voorzien. Ook daar is de leefbaarheid van Stompwijk mee gediend.”

Voortgang Kulturhus

Donderdag 23 november 2017 vond de vergadering van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeente Leidschendam-Voorburg plaats. Tijdens deze vergadering is het raadsvoorstel betreffende het Kulturhus besproken en hebben wij gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers.

Namens de ouders van de kinderen van de Maerten van den Velde school heeft Mandy von Eckardstein de gemeente dringend verzocht om het benodigde bedrag aan extra investeringskrediet van € 560.000 beschikbaar te stellen. Dit om verdere vertraging van de bouw van het Kulturhus en daarmee de nieuwe school te voorkomen. De huidige huisvestingssituatie, waarbij de kleuters zijn ingetrokken in het hoofdgebouw, mag gezien de omstandigheden niet anders dan tijdelijk van aard zijn. Ook omtrent deze huisvestingsituatie hebben wij onze zorgen geuit. Is onze school nog wel goed bereikbaar voor nooddiensten? En is sprake van een gezonde en veilige leeromgeving? Tot slot hebben wij onze zorgen geuit omtrent de beheersing van het verdere bouwproces.

De gemeente heeft direct toegezegd onderzoek te laten verrichten naar de huidige huisvesting. Wij zijn erg blij met deze toezegging. Over het extra investeringskrediet wordt in de gemeenteraad d.d. 12 december 2017 beslist. Wij vertrouwen erop dat tijdens deze vergadering in belang van onze kinderen positief beslist gaat worden. Wij maken dan wederom gebruik van het spreekrecht.

Ter ondersteuning van onze actie waren een groot aantal mensen bij de commissievergadering aanwezig. Tevens hebben wij aan de Wethouder ruim 150 handtekeningen kunnen overhandigen. Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie steun. Wij vragen ook jullie steun tijdens de raadvergadering d.d. 12 december 2017 om 19:30u te Swaensteijn in Voorburg.

Oudergeleding MR (Elly van Rijn, Lennert Luiten, Nathalie van Santen, Laura Huijsman) en Mandy von Eckardstein, Astrid van Halteren en Willemijn de Haas.

 

Kosten Kulturhus stijgen wellicht nog verder

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog meer geld moet naar de bouw van het Kulturhus in Stompwijk. Dit na een recente tegenvaller van € 717.433 op het project waardoor dit nu € 3,75 miljoen gaat vergen. In de gemeenteraad bestaat grote wrevel over de tegenvaller. Dat bleek tijdens een debat van een commissie uit de gemeenteraad. Daar werd het voorstel van wethouder Bianca Bremer behandeld om € 560.000 extra aan het Kulturhus te besteden. De rest van de tegenvaller hoesten de aannemer, Slim Scholen Bouwen b.v. en het schoolbestuur (Panta Rhei) op. Door alle woordvoerders werden er vraagtekens geplaatst bij de hoogte van de tegenvaller, de reden daarvoor (snel stijgende kosten van materialen en personeel), de houding van de aannemer zelf en het management van de gemeente bij het project.

Bremer stelde dat de gemeente na de € 560.000 nu, geen extra geld meer in de bouw steekt. ,”Dat heb ik Slim Scholen Bouwen laten weten. Dit is het. Het houdt een keer op”. Jan Willem Rouwendal (ChristenUnie/SGP) plaatste vraagtekens bij die houding. “De aannemer beroept zich nu op onvoorziene kostenstijgingen. Dat kan hij straks weer doen. We zitten als gemeente klem”. De wethouder sprak dat niet tegen. “Onvoorzien blijft onvoorzien. Dat kan straks ook’’, erkende ze. Alhoewel alle fracties zich uitspraken voor een snelle komst van het Kulturhus gaf alleen D66 bij monde van raadslid Peter van Dolen aan met de extra uitgave van € 560.000 te kunnen leven. De andere woordvoerders spraken zich daar niet over uit, of kondigden nader beraad in hun fracties aan voordat zij een standpunt bepalen.

Bron: Vlietnieuws

Extra investering Kulturhus

Aantrekkende bouwmarkt vraagt extra investering in Kulturhus!

Eerder dit jaar heeft Slim Scholen Bouwen BV de opdracht gekregen voor de bouw van het nieuwe Kulturhus in Stompwijk. Binnen de opdracht zijn afspraken gemaakt over het ontwerp, de bouw, de financiën en het onderhoud. Doordat de bouwmarkt aantrekt, zijn ook de prijzen en personeelskosten in de bouw gestegen. Hierdoor is het gereserveerde bedrag niet meer voldoende. Om die reden draagt Slim Scholen Bouwen BV € 157.000 bij en verzoekt het college de gemeenteraad een extra investering  te doen van € 560.000 om door te kunnen gaan met de bouw van het Kulturhus.

Naar verwachting vindt de bespreking plaats in de commissie Maatschappelijke Activiteiten op 23 november 2017 en vindt besluitvorming plaats tijdens de raadsvergadering op 12 december 2017. Op www.lv.nl/gemeenteraad vindt u de definitieve planning en agendering van de onderwerpen voor de vergaderingen.

Kulturhus versterkt dorpsgemeenschap

In het Kulturhus werken het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk. Het initiatief van het Kulturhus komt uit de dorpsgemeenschap van Stompwijk die voorziet dat de voorzieningen alleen levenskrachtig blijven als organisaties elkaar versterken, ruimtes multifunctioneel gebruikt worden en dus onder één dak gehuisvest zijn. Het Kulturhus vormt daarmee een belangrijke voorziening voor de vitaliteit en leefbaarheid van Stompwijk.

Aantrekkende bouwmarkt vraagt extra investering in Kulturhus

Eerder dit jaar heeft Slim Scholen Bouwen BV de opdracht gekregen voor de bouw van het nieuwe Kulturhus in Stompwijk. Binnen de opdracht zijn afspraken gemaakt over het ontwerp, de bouw, de financiën en het onderhoud. Doordat de bouwmarkt aantrekt, zijn ook de prijzen en personeelskosten in de bouw gestegen. Hierdoor is het gereserveerde bedrag niet meer voldoende. Om die reden draagt Slim Scholen Bouwen BV € 157.000 bij en verzoekt het college de gemeenteraad een extra investering te doen van € 560.000 om door te kunnen gaan met de bouw van het Kulturhus.

Naar verwachting vindt de bespreking plaats in de commissie Maatschappelijke Activiteiten op 23 november 2017 en vindt besluitvorming plaats tijdens de raadsvergadering op 12 december 2017. Op www.lv.nl/gemeenteraad vindt u de definitieve planning en agendering van de onderwerpen voor de vergaderingen.
Via bijgaande link vindt u het raadsvoorstel.

Kulturhus versterkt dorpsgemeenschap
In het Kulturhus werken het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk. Het initiatief van het Kulturhus komt uit de dorpsgemeenschap van Stompwijk die voorziet dat de voorzieningen alleen levenskrachtig blijven als organisaties elkaar versterken, ruimtes multifunctioneel gebruikt worden en dus onder één dak gehuisvest zijn. Het Kulturhus vormt daarmee een belangrijke voorziening voor de vitaliteit en leefbaarheid van Stompwijk.

Aantrekkende bouwmarkt vraagt extra investering Kulturhus

De bouw van een Kulturhus in Stompwijk kost

€ 700.000,— meer dan eerder becijferd. Dat komt door een gebrek aan normale heipalen waardoor er voor duurdere draaipalen gekozen moest worden, stijgende kosten in de bouwsector en hogere uitgaven voor het inhuren van werknemers. Dat heeft wethouder Bianca Bremer bekend gemaakt. Er was € 3,3,— miljoen voor het Kulturhus uitgetrokken. Overleg met de bouwers, Slim Scholen Bouwen b.v., heeft ertoe geleid dat dat bedrijf € 140.000,— van de tegenvaller opvangt. De rest komt voor rekening van de gemeente. Eerder gesloten contracten blokkeren een andere oplossing. Inmiddels is de oplevering van het nieuwe Kulturhus al met drie maanden, naar medio 2018, verschoven.

Bron: Vlietnieuws

 

Tekeningen kulturhus

Ondanks de nodige hobbels die genomen moeten worden in het proces tot het realiseren van het kulturhus, worden er wel vorderingen gemaakt.
De ontwerpen voor het gebouw zijn gereed. Er wordt nog wat aan details geschaafd, maar de indelingen en plattegronden zijn nagenoeg definitief.
Via deze link kunt u de plattegronden bekijken.

In de volgende fase van het proces wordt er door de architect, in samenwerking met het kernteam kulturhus, gewerkt aan de inrichting en kleurzetting van de ruimtes.

Binnenkort volgen er ook aanzicht tekeningen van het gebouw.

Nieuwsbrief Kulturhus nr. 2, 30 augustus 2017

Beste omwonenden van het nieuwe Kulturhus,

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de funderingsmethodiek van het Kulturhus en de sloop van het bestaande kleutergebouw. Plan was om tijdens de zomervakantie van de school de sloop van het kleutergebouw uit te voeren. De aantrekkende bouw zorgt voor schaarste. Het contracteren van een sloopaannemer en astbestsaneerder bleek daardoor lastiger dan vooraf voorzien. Hierdoor kon ook de sloop niet starten.  Maar misschien heeft u al gezien dat er wel alvast bouwhekken zijn geplaatst. Ook is aan de achterkant van de school de tijdelijke speelplaats aangelegd, zijn speeltoestellen verplaatst en is een tijdelijke fietsenstalling gemaakt.

Schouw panden die grenzen aan de bouwplaats:
Voor de panden die grenzen aan de bouwplaats  wordt deze week of begin komende week een zogenaamde schouw uitgevoerd. De bewoners die het betreft hebben hierover intussen een brief ontvangen. De schouw is bedoeld om de huidige staat van de huizen in kaart te brengen, zodat eventuele bij de sloop of tijdens de bouw veroorzaakte schade correct kan worden afgewikkeld.

Asbestsanering en sloop kleutergebouw:
In de eerste week van september wordt de bouwplaats ingericht en vindt de asbestsanering van het kleutergebouw door een gespecialiseerd bedrijf plaats. Dit heeft geen consequenties voor de omgeving. Aansluitend wordt gestart met de sloop, dit zal enkele dagen duren.

Slopersbedrijf Jan van der Krogt uit Leidschendam voert de werkzaamheden uit en zal er alles aan doen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Fundering:
Zoals in de eerste nieuwsbrief al werd aangegeven is definitief gekozen voor het trillingvrij boren van de funderingspalen. Deze methode levert geen gevaar op voor schade aan aangrenzende bebouwing. Na de sloop van het kleutergebouw wordt zo snel mogelijk begonnen met de funderingswerkzaamheden.

Parkeren en stremming Dr. Van Noortstraat:
Zoals afgesproken doen we ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Transporten moeten wel bij het bouwterrein kunnen komen en de Dr. Van Noortstraat is smal. Er zal dus soms even met zwaar transport “gestoken” moeten worden, waardoor passerend verkeer heel even moet wachten.

Daarnaast is afgesproken dat er zomin mogelijk wordt geparkeerd op het Kerkplein. Er mag uiteraard wél gebruik gemaakt worden van de ca. 4 parkeerplaatsen die direct tegen het Hazepad aanliggen, deze zijn openbaar parkeerterrein en eigendom van de gemeente.

Planning:
Hoewel we dus iets later dan gepland kunnen starten met de asbestsanering en sloop hopen we toch snel daarna te kunnen starten met de werkelijke bouw van het Kulturhus en doen we ons uiterste best om toch einde eerste kwartaal 2018 op te leveren. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouw kan dit echter mogelijk uitlopen tot in het tweede kwartaal.

Vragen en klachten:
Voor vragen en klachten kunt u voorlopig terecht bij Kees Meijnen.
Zodra de feitelijke bouw start is er regelmatig een uitvoerder/terreinconciërge beschikbaar die vragen kan beantwoorden.

Hierover informeren wij u graag in een volgende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Slimscholenbouwen B.V.
Kees Meijnen
T: 06-49402001
E: kees@slimscholenbouwen.nl