Categoriearchief: Kerk

Gezinsviering

Zondag a.s. is er weer een gezinsviering met als thema “Er vast in geloven.” De voorganger is em. Pastoor v.d. Plas.

We gaan luisteren naar een mooi verhaal en de pastoor maakt vast en zeker weer mooie tekeningen. Het gaat over bidden en daar in geloven. Komen jullie weer allemaal luisteren, meevieren en meezingen?!

Werkgroep Gezinsviering

Gevraagd voor de restauratie onze Laurentius kerk

De Restauratie is in volle gang!

Wij zoeken nog medewerkers om de binnenmuren schoon te maken! Er is haast bij ,de binnensteiger blijft niet zo lang meer in de kerk. Zowel vrouwen als mannen zijn zeer welkom!! Het is geen moeilijk werk maar moet wel gebeuren!

Meldt je aan bij Rienus Odijk 5809844 of gewoon in de kerk. Woensdag ?donderdag ?vrijdag ?zaterdag, diverse dagdelen.

Vele handen maken licht werk

De rozenkrans

De oktobermaand wordt ook wel de rozenkransmaand genoemd.

We komen in de parochie elke week bij elkaar om de rozenkrans te bidden. Wat vieren we en waar komt dat vandaan?

Op 7 oktober is het feest van Maria van de Rozenkrans. Dit feest is ingesteld door paus Pius V in 1571 ter gedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto. Het wordt vooral door de Dominicanen gevierd. Dat oktobermaand de rozenkransmaand is, stamt uit twee eeuwen na de instelling van bovengenoemd feest. De rozenkrans en het rozenkransgebed is terug van weggeweest. Maar velen weten niet meer hoe met de rozenkrans moet worden gebeden. Het begint met het kruisje van de rozenkrans in de hand te nemen en daarmee een kruisteken te maken. Vervolgens bidt men de geloofsbelijdenis. Daarna vangt het eigenlijke gebed aan. Een grote kraal geeft het eerste Onze Vader aan gevolgd door drie Weesgegroeten die ons herinneren aan de Goddelijke Drie-eenheid. Dan wordt er aan de hand van de geheimen van de rozenkrans het leven van Jezus overwogen terwijl er in een rustig ritme de Weesgegroeten worden gebeden. De werkwijze is: één Onze Vader gevolgd door het  1e geheim (blijde – droeve of glorievolle geheimen) en dan tien Weesgegroeten. En zo door tot er vijf geheimen zijn genoemd. Eén keer het kralensnoer rond wordt een Rozenhoedje genoemd. Drie maal rond met alle geheimen is een compleet Rozenkransgebed. Het wordt afgesloten met de litanie van Maria. Vele jongeren hebben een tientjesring. Een ring met tien knobbeltjes waarmee ze een tientje van de rozenkrans kunnen bidden. Deze ringen worden veel verkocht in bedevaartplaatsen zoals Lourdes, Banneux, Kevelaer. Ze ondersteunen het verlangen naar het rustige ritme van het Rozenkransgebed. In oktober zal er in vele kerken het gebed gebeden worden. Ook in onze parochie. zie mededelingen.

pastor M. Hoogervorst, pastoraal werkster 

Oktobermaand rozenkransmaand

Op donderdag a.s  om 19.00 uur komen we voor de eerste keer bijeen om een half uurtje alles wat ons bezig houdt en bezwaart aan God onze Vader voor te leggen. En we roepen daarbij de voorspraak in van moeder Maria door het bidden van het aloude rozenkransgebed. Hopelijk bent u bereid  een half uurtje vrij te maken om  met ons mee te bidden Wij komen bijeen in de pastorie en u bent van harte welkom.

Jan van Rijn 

Parochieberichten

Woensdag 6 okt. 19.30 uur vergadering van het kerkbestuur

Donderdag  7 okt. 19.00 uur rozenkransgebed in de pastorie, voorganger Dhr. Jan v. Rijn

Zaterdag 9 okt. 19.00 uur geen viering

Zondag 10 okt. 11.00 uur Woord- en communieviering met parochiekoor Voorganger Mw. Riet v.d. Ham

Dinsdag 12 okt. 10.00 uur gebedsviering met parochiekoor, KBO ontmoetingsdag in het dorpshuis. Voorganger Pastor Adri Verweij

Misintenties

Zondag 10  oktober 11.00 uur voor de overleden  armen en weldoeners van de Parochie, Nico v. Boheemen Jaargetijde, overleden ouders Vreeswijk -v. Leeuwen, Kees v. Dijk, Elisabeth Maria Lelieveld- v. Veen, Nico v. Boheemen,  Kees Luk, Riet Vurens- de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen.

                       zaterdag  9 oktober     zondag 10 oktober

Lector             geen                                  Jan Havik

Misdienaars    geen                                  Marinka van Es en Inge Rotteveel

Koster             John Olijhoek                     John Olijhoek

Zoeterwoude

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur Christus dienaar eigentijdse viering met eigentijds koor.  Voorganger. Pater v.d. Eijnden. 

Parochieberichten

Donderdag 30 sept. 20.00 uur vergadering van de pastoraatgroep

Zaterdag 2 okt. 19.00 uur geen viering

Zondag 3 okt. 11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor Voorganger pastoor J.v.d. Bie Misintenties

11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Piet Roeling, Kees v. Dijk, Nico v.Boheemen, Kees Luk, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Ge Hoogervorst, Arie en v. Santen – Verhagen, Jan v. der. Krogt, Thea v. Leeuwen –Kuipers, Jan Koevoet, Fam. Oudijk, Riet Knijnenburg -v. Vliet, Fam. Knijnenburg -v.d. Lubbe, Kees v. Veen en overleden vader en Familie, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart en Annie van der Burg -v. Veen.

”Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”

RABOSPONSORFIETSDAG, zondag 19 september 2010. Er waren 98 goede doelen om voor te fietsen. De lucht was grijs, de wind was hard. ‘WERK AAN DE KERK’, deed ook mee. De RABObank heeft ons € 336,00 doen toe komen! Alle deelnemers hartelijk dank voor het mee fietsen.

De restauratiecommissie

Oktobermaand rozenkransmaand Vrijdag a.s. begint de oktobermaand In deze maand staat het rozenkransgebed in het middelpunt van de belangstelling. Wij gaan op de donderdagavonden weer het rozenkransgebed bidden. Dit jaar kan dat vanwege de restauratiewerkzaamheden niet in de kerk. Wij bidden dat deze maand in de grote zaal van de pastorie. U kunt door de hoofdingang naar binnen. De deur is los, dus u hoeft niet te bellen. Maar de deur klemt iets, hou daar dus rekening mee. De aanvangstijd is net als altijd, 19.00 uur We rekenen weer op de aanwezigheid van velen. Vooral in deze onzekere tijd willen we bij alles wat ons bezighoudt, Maria`s hulp en voorspraak vragen. Hopelijk maakt u op de donderdagavonden een half uurtje vrij om het rozenkransgebed mee te bidden. Om 19.00 uur bent u van harte welkom. Jan van Rijn

Fietskring  

Donderdag 30 september  wordt er weer een route gefietst met de kring. Als het goed weer is vertrekken we om 9.30 vanaf het kerkplein, tot dan! Annie van Rijn

Eigentijds koor

Beste parochianen/dorpsgenoten,

Zaterdag 25 september om 19.00 uur, zingt het E.M.S.-koor tijdens een woord en communieviering. De voorganger is mevr. M. Turk. Het thema voor deze viering is: Vrede is een werkwoord. Komt u allen weer luisteren, bidden en meezingen, dat zou fijn zijn.

Met vriendelijke groet, E.M.S.-koor

Kerk clustervorming

Informatie over clustervorming tbv alle parochianen van de H.Laurentius

Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat parochies binnen een cluster samen één pastoraal team delen. In onze regio zullen 9 parochies uit Leiden e.o. gaan samenwerken in cluster 6: Leiden e.o. dit zijn: St. Petrus O.L.V. Hemelvaart – H. Joseph H. Lodewijk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Merenwijk Lam Gods De Goede Herder (Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk) St. Jans Onthoofding (Zoeterwoude-Dorp) H. Laurentius (Stompwijk) Het initiatief om een cluster te gaan vormen ligt bij het bisdom Rotterdam. Een belangrijke reden voor het bisdom om te gaan clusteren is het gebrek aan pastorale beroepskrachten. Rond 2015 zullen er in het hele bisdom ongeveer 50 priesters zijn die voor de parochies kunnen werken. Er zijn momenteel ca. 140 parochies in ons bisdom. Daarmee is direct duidelijk dat niet iedere parochie nog over een eigen priester zal kunnen beschikken. Gelukkig zijn nog wel pastoraal werkers die ingezet kunnen worden, maar ook dit zijn er rond 2015 niet meer dan ongeveer 50.

Daarnaast worden ook onze parochies kleiner: het aantal parochianen en vrijwilligers neemt af en mede daardoor onze inkomsten. Hierdoor wordt het steeds moeilijker alle werkzaamheden, die zo essentieel zijn voor onze gemeenschappen, ten uitvoer te brengen. Clustervorming van de parochies heeft daarom als doel er voor te zorgen dat, nu en in de toekomst, al onze gemeenschappen aan hun belangrijke taken: dienen, leren, vieren en gemeenschapsopbouw, toe kunnen blijven komen.

Is het clusterproces alleen maar een “noodzakelijk kwaad”?

Niet als het aan de begeleidingsgroep ligt die zich intensief inzet voor de clustervorming van Leiden e.o. De eerder genoemde parochies vormen elk voor zich hechte gemeenschappen, die allemaal veel te bieden hebben. Ook hebben de parochies ieder hun eigen zaken waarin ze zich op een positieve manier van andere parochies onderscheiden. Als het clusterproces er toe leidt dat onze parochies in staat zijn elkaar op die sterke punten te inspireren, dan heeft de clustervorming de parochies veel te bieden. De samenwerking heeft daarom als belangrijk doel dat de plaatselijke gemeenschappen er sterker door zullen worden. Uitgangspunten van het bisdom Door het bisdom is een aantal zaken rondom de clustervorming voor de parochies in Leiden e.o. vastgelegd: Er komt één cluster, dat gevormd wordt uit de 9 bestaande parochies. Uiterlijk per 1 september 2011 zullen ze fuseren tot één parochie met één kerkbestuur Voor dit gehele cluster komt uiteindelijk één pastoraal team te werken

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming? De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in onze eigen gemeenschap. U wordt niet verplicht om opeens naar een andere kerk te gaan of, als u vrijwilliger bent, uw werk binnen een andere parochie uit te gaan voeren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die van belang zijn voor de katholieke gemeenschap in het algemeen en onze eigen gemeenschap in het bijzonder. We doen er alles aan om de gemeenschap die we nu hebben eerder te versterken dan op te laten gaan in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis voelt.

Wat gaat er WEL veranderen? Geen van de parochies binnen dit cluster heeft straks nog een ‘eigen’ pastoor. We gaan op zoek naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen, daar waar dat zin heeft. Op welke gebieden dat zal zijn weten we nu nog niet precies. We zijn nu gestart met een aantal projecten om te kijken op welke wijze we elkaar het beste aan kunnen vullen en zo veel mogelijk kracht kunnen halen uit ons cluster.

“Hoor”avond op dinsdagavond 21 september 2010 We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de clustervorming. Eén van de vaste onderdelen van een clustervorming is een avond waarin de parochianen “gehoord” worden. U krijgt dan meer informatie over de weg die we het komende jaar zullen gaan en over alle werkzaamheden die daarbij horen. Uiteraard is er dan ook gelegenheid om uw ideeën en visies rond het cluster te geven en zo een steentje bij te dragen aan de clustervorming. Bernadet Albers, onze cluster begeleidster vanuit het bisdom Rotterdam, zal deze avond ook aanwezig zijn. Deze eerste informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 21 september 2010 in Het Dorpshuis, aanvang: 20.00 uur. Het kerkbestuur nodigt u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Er moet nog erg veel gebeuren voor 1 september 2011. Zoals wij hierboven al vermeld hebben willen we zoveel mogelijk de eigenheid van de diverse parochies intact houden. Dat kan en mag niet zonder uw inbreng. We hopen u daarom op de informatieavond te ontmoeten!

Met vriendelijke groet, Parochiebestuur H.Laurentius

Parochieberichten

In Ondertrouw: Arjan Berg en Yvonne Buitelaar, huwelijksinzegening vrijdag 24 september 15.00 uur in de H. Laurentius te Voorschoten.

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. i.v.m. de restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Dinsdag 21 sept. 20.00 uur informatie avond over de clustervorming in het Dorpshuis.

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur woord/ en communieviering met EMS koor Voorganger Mw. M Turk.

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur Musical Daniël in de Christus Dienaar door 80 kinderen.

Zondag 26 sept. 11.00 uur woord/ en communieviering met samen zang. Voorganger Mw. M. Turk. Misintenties

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico.v.Boheemen, Kees Luk, Riet Vurens –de Kruiff, Jaap Vogelaar, Annie van der Burg – v. Veen, Peter Develing, overleden familieleden Develing – Roest.

Zondag 19 september 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie,To v.d. Bos –.de Vrede, Martien v.d. Bos, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, voor alle overleden familieleden Wijnhoven – Kleihorst, voor spoedig herstel van een zieke, voor zegen over een bruidspaar in het huwelijk, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen – Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten.- v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg/ v. Veen.

Lectoren en Kosters       Zaterdag 25 september    zondag 26 september

Lector                    geen                     Cees Bergen

Misdienaars               geen                     Dennis Luk en Luca v. Santen

Koster                    Adriaan Hilgersom        Adriaan Hilgersom

Zoeterwoude geen Viering

Parochieberichten

Geboren: Romie Frederieke, dochter van René en Jolanda Oudshoorn Stompwijkseweg 80b Stompwijk, namens de parochie gemeenschap van harte gefeliciteerd.

In Ondertrouw: Arjan Berg en Yvonne Buitelaar

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Donderdag 16 sept. 20.00 uur vergadering van de wijkcontactpersonen.

Zaterdag 18 sept. 19.00 uur geen viering.

Zondag 19 sept. 11.00 uur woord en communieviering met samenzang. Voorganger pastor M. Hoogervorst.

Misintenties Zondag 19 september11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Kees Droog, Ge Hoogervorst, Magda v. Santen – v. Paassen, Piet Arend, Nico.v.Boheemen, Kees Luk, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Thea v. Leeuwen – Kuipers, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg – v. Veen.

Lectoren en Kosters

                           zaterdag 18 september      zondag 19 september

Lector                     geen                       geen

Misdienaars                geen                       Simon v. Es en Inge Rotteveel

Koster                     John Olijhoek              John Olijhoek

Kerkdiensten Zoeterwoude

Zaterdag 19 september 09.30 uur Chris. Dienaar, gezinsviering met kinderkoor. Voorganger : Pastor M. Hoogervorst.

Parochiekoor

Na een lange vakantie gaan we dinsdag 21 september weer beginnen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als er nieuwe leden zich zouden aanmelden. Zowel dames als heren zijn van harte welkom. Kom gerust eens vrijblijvend langs om te kijken en te luisteren. Wij repeteren op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de pastorie Ook is er tussendoor nog tijd om een kopje koffie of thee te drinken. Schroom niet en loop even op een dinsdagavond binnen.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Lenie van Ruijven (071) 580 18 30

Het bestuur van het parochiekoor