Categoriearchief: Kerk

Gezinsviering

Afgelopen zondag was er weer een gezinsviering. Deze keer in het Dorpshuis, omdat de restauratie van de kerk nog in volle gang is. Helaas waren er veel kinderen op vakantie of op schaatskamp, maar die er wel waren hebben zeker genoten van de viering en de tekeningen daarbij van Pastoor v.d. Plas.

De volgende gezinsviering is op zondag 21 november a.s. en dan verzamelen we ook de schoenendozen voor Actie-4Kids.

We hopen dan iedereen weer te zien.

Groetjes, Werkgroep Gezinsviering.

Kringloopwinkel “DE STAL” en het “Zwerversbal”.

Kringloopwinkel “DE STAL“ wil graag mee denken met de Carnaval op 13 november a.s. De Gaanders vieren dan de 11de van de 11de “Het Zwerversbal“.

Voor kleding, schoenen, mutsen, petten, rollen stof, bollen wol, sieraden en nog veel meer hebben wij in onze Stal heel veel voorradig, voor een zeer klein prijsje. Kom gerust even kijken of je ’n geschikte outfit kan vinden. Wij hebben een paskamer!

Onze openingstijden zijn:

  • Donderdagavond van 19.00 uur tot en met 21.00 uur
  • Zaterdag van 11.00 uur tot en met 14.00 uur

Oproep:

Wie heeft er nog spullen over die betrekking hebben op het zwerversbal bv. pruiken, smink enz. breng deze spullen zo snel mogelijk naar De Stal, evt. neerzetten op Huyssitterweg 12, onder het afdak bij de voordeur, dan kunnen deze spullen nog gebruikt worden.

Bij voorbaat hartelijke dank.

Oktobermaand rozenkransmaand

Donderdag a.s. 21 oktober, wordt in de pastorie weer gezamenlijk het rozenkransgebed gebeden. Ik zal er die avond niet zijn, maar mijn taak wordt overgenomen door mw. Marianne Turk.Hopelijk komt u wel.

Ik hoorde pas iemand zeggen: ‘Als het in de kerk is dan kom ik wel, maar in de pastorie vind ik het toch niet echt’. Maar vroeger werd thuis ook de rozenkrans gebeden en dat vond iedereen heel normaal. Kom dus donderdagavond gerust naar de pastorie. Om 19.00 uur bent u van harte welkom

Herdenkingsviering met Allerzielen.

Op dinsdag 2 november is op 19:00 uur in het Dorpshuis de herdenkingsviering voor onze overledenen. De families van overledenen van het afgelopen jaar worden hiervoor apart uitgenodigd. Maar ook al u iemand wil herdenken die al langer geleden overleden is, bent u natuurlijk van harte welkom. Als u de naam van uw dierbare(n) genoemd wilt hebben, dan kunt u de naam op een lijst noteren. Deze lijst ligt na de vieringen vanaf het komend weekend in het Dorpshuis. Ook kunt u de naam op een briefje schrijven en deze in de brievenbus van de pastorie deponeren.

Na de Herdenkingsviering op 2 november brengen wij gezamenlijk een bezoek aan ons kerkhof om de graven te zegenen. Als u wilt kunt u bij dit bezoek een 24-uurs kaars bij de graven plaatsen. Deze 24-uurs kaarsen zijn deze avond verkrijgbaar en kosten € 2,00.

Namens de werkgroep ‘Avondwake’, Marianne Turk

Bericht week 11-17 okt

Geboren: 2 oktober, Noud Petrus de Haas, klaverblad 14, Stompwijk van harte gefeliciteerd namens de parochiegemeenschap.

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. I.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden.

De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Woensdag 13 okt. 19.00 uur: Rozenkransgebed in de pastorie, voorganger Dhr. Jan v. Rijn

Donderdag 14 okt. 18.30 uur: voorbereiding voor het H. Vormsel.

Zaterdag 16 okt. 19.00 uur geen viering

Zondag 17 okt. 11.00 uur Gezinsviering met samenzang, voorganger Em. Pastoor H. v.d. Plas

Misintenties
Zondag 17 oktober11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Lia van Seggelen Jaargetijde, Piet Roeling, Overleden ouders Zuidgeest v. Uffelen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Thea .v. Leeuwen – Kuipers, Piet v. der Arend, Kees Luk, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen .v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten .v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg v. Veen.

Lectoren en Kosters

             Zaterdag 16 oktober Zondag 17 oktober

Lector       geen                geen

Misdienaars  geen misdienaars    Yvet Zandbergen / Josine v. Es.

Koster       Adriaan Hilgersom   Adriaan Hilgersom

Zoeterwoude
Zondag 17 oktober 09.30 uur Christus dienaar gezinsviering met kinderkoor.
Voorganger. Werkgroep volp.

Gezinsviering

Zondag a.s. is er weer een gezinsviering met als thema “Er vast in geloven.” De voorganger is em. Pastoor v.d. Plas.

We gaan luisteren naar een mooi verhaal en de pastoor maakt vast en zeker weer mooie tekeningen. Het gaat over bidden en daar in geloven. Komen jullie weer allemaal luisteren, meevieren en meezingen?!

Werkgroep Gezinsviering

Gevraagd voor de restauratie onze Laurentius kerk

De Restauratie is in volle gang!

Wij zoeken nog medewerkers om de binnenmuren schoon te maken! Er is haast bij ,de binnensteiger blijft niet zo lang meer in de kerk. Zowel vrouwen als mannen zijn zeer welkom!! Het is geen moeilijk werk maar moet wel gebeuren!

Meldt je aan bij Rienus Odijk 5809844 of gewoon in de kerk. Woensdag ?donderdag ?vrijdag ?zaterdag, diverse dagdelen.

Vele handen maken licht werk

De rozenkrans

De oktobermaand wordt ook wel de rozenkransmaand genoemd.

We komen in de parochie elke week bij elkaar om de rozenkrans te bidden. Wat vieren we en waar komt dat vandaan?

Op 7 oktober is het feest van Maria van de Rozenkrans. Dit feest is ingesteld door paus Pius V in 1571 ter gedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto. Het wordt vooral door de Dominicanen gevierd. Dat oktobermaand de rozenkransmaand is, stamt uit twee eeuwen na de instelling van bovengenoemd feest. De rozenkrans en het rozenkransgebed is terug van weggeweest. Maar velen weten niet meer hoe met de rozenkrans moet worden gebeden. Het begint met het kruisje van de rozenkrans in de hand te nemen en daarmee een kruisteken te maken. Vervolgens bidt men de geloofsbelijdenis. Daarna vangt het eigenlijke gebed aan. Een grote kraal geeft het eerste Onze Vader aan gevolgd door drie Weesgegroeten die ons herinneren aan de Goddelijke Drie-eenheid. Dan wordt er aan de hand van de geheimen van de rozenkrans het leven van Jezus overwogen terwijl er in een rustig ritme de Weesgegroeten worden gebeden. De werkwijze is: één Onze Vader gevolgd door het  1e geheim (blijde – droeve of glorievolle geheimen) en dan tien Weesgegroeten. En zo door tot er vijf geheimen zijn genoemd. Eén keer het kralensnoer rond wordt een Rozenhoedje genoemd. Drie maal rond met alle geheimen is een compleet Rozenkransgebed. Het wordt afgesloten met de litanie van Maria. Vele jongeren hebben een tientjesring. Een ring met tien knobbeltjes waarmee ze een tientje van de rozenkrans kunnen bidden. Deze ringen worden veel verkocht in bedevaartplaatsen zoals Lourdes, Banneux, Kevelaer. Ze ondersteunen het verlangen naar het rustige ritme van het Rozenkransgebed. In oktober zal er in vele kerken het gebed gebeden worden. Ook in onze parochie. zie mededelingen.

pastor M. Hoogervorst, pastoraal werkster 

Oktobermaand rozenkransmaand

Op donderdag a.s  om 19.00 uur komen we voor de eerste keer bijeen om een half uurtje alles wat ons bezig houdt en bezwaart aan God onze Vader voor te leggen. En we roepen daarbij de voorspraak in van moeder Maria door het bidden van het aloude rozenkransgebed. Hopelijk bent u bereid  een half uurtje vrij te maken om  met ons mee te bidden Wij komen bijeen in de pastorie en u bent van harte welkom.

Jan van Rijn 

Parochieberichten

Woensdag 6 okt. 19.30 uur vergadering van het kerkbestuur

Donderdag  7 okt. 19.00 uur rozenkransgebed in de pastorie, voorganger Dhr. Jan v. Rijn

Zaterdag 9 okt. 19.00 uur geen viering

Zondag 10 okt. 11.00 uur Woord- en communieviering met parochiekoor Voorganger Mw. Riet v.d. Ham

Dinsdag 12 okt. 10.00 uur gebedsviering met parochiekoor, KBO ontmoetingsdag in het dorpshuis. Voorganger Pastor Adri Verweij

Misintenties

Zondag 10  oktober 11.00 uur voor de overleden  armen en weldoeners van de Parochie, Nico v. Boheemen Jaargetijde, overleden ouders Vreeswijk -v. Leeuwen, Kees v. Dijk, Elisabeth Maria Lelieveld- v. Veen, Nico v. Boheemen,  Kees Luk, Riet Vurens- de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen.

                       zaterdag  9 oktober     zondag 10 oktober

Lector             geen                                  Jan Havik

Misdienaars    geen                                  Marinka van Es en Inge Rotteveel

Koster             John Olijhoek                     John Olijhoek

Zoeterwoude

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur Christus dienaar eigentijdse viering met eigentijds koor.  Voorganger. Pater v.d. Eijnden. 

Parochieberichten

Donderdag 30 sept. 20.00 uur vergadering van de pastoraatgroep

Zaterdag 2 okt. 19.00 uur geen viering

Zondag 3 okt. 11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor Voorganger pastoor J.v.d. Bie Misintenties

11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Piet Roeling, Kees v. Dijk, Nico v.Boheemen, Kees Luk, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Ge Hoogervorst, Arie en v. Santen – Verhagen, Jan v. der. Krogt, Thea v. Leeuwen –Kuipers, Jan Koevoet, Fam. Oudijk, Riet Knijnenburg -v. Vliet, Fam. Knijnenburg -v.d. Lubbe, Kees v. Veen en overleden vader en Familie, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart en Annie van der Burg -v. Veen.

”Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”

RABOSPONSORFIETSDAG, zondag 19 september 2010. Er waren 98 goede doelen om voor te fietsen. De lucht was grijs, de wind was hard. ‘WERK AAN DE KERK’, deed ook mee. De RABObank heeft ons € 336,00 doen toe komen! Alle deelnemers hartelijk dank voor het mee fietsen.

De restauratiecommissie

Oktobermaand rozenkransmaand Vrijdag a.s. begint de oktobermaand In deze maand staat het rozenkransgebed in het middelpunt van de belangstelling. Wij gaan op de donderdagavonden weer het rozenkransgebed bidden. Dit jaar kan dat vanwege de restauratiewerkzaamheden niet in de kerk. Wij bidden dat deze maand in de grote zaal van de pastorie. U kunt door de hoofdingang naar binnen. De deur is los, dus u hoeft niet te bellen. Maar de deur klemt iets, hou daar dus rekening mee. De aanvangstijd is net als altijd, 19.00 uur We rekenen weer op de aanwezigheid van velen. Vooral in deze onzekere tijd willen we bij alles wat ons bezighoudt, Maria`s hulp en voorspraak vragen. Hopelijk maakt u op de donderdagavonden een half uurtje vrij om het rozenkransgebed mee te bidden. Om 19.00 uur bent u van harte welkom. Jan van Rijn

Fietskring  

Donderdag 30 september  wordt er weer een route gefietst met de kring. Als het goed weer is vertrekken we om 9.30 vanaf het kerkplein, tot dan! Annie van Rijn