Categoriearchief: Kerk

De Fietskring gaat weer beginnen!

Het mooie weer lokt om de fiets weer uit de schuur te halen, alles even na te kijken en dan kunnen we er weer een heel seizoen tegenaan! Iedereen kan mee, met of zonder ondersteuning! Het gaat rustig aan, ongeveer 16-17 km. per uur. In het begin is de afstand zo`n 25 km en later rond de 30 km. Halverwege wordt er gestopt voor een kopje koffie/thee.

De eerste keer dat we gaan fietsen is woensdag 24 april. We starten om 9.30 bij de Laurentiuskerk in Stompwijk.

De andere data krijgt u volgende week.

Annie van Rijn

Geslaagde vastenmaaltijd

Afgelopen donderdagavond was er een heel geslaagde vastenmaaltijd in het Dorpshuis. Met 19 mensen (zowel jong als oud) hebben we de heerlijke tomatensoep en groentesoep soldaat gemaakt. Ook het fruit vond gretig aftrek. Het was heel gezellig. Grote dank voor degene die dit hebben mogelijk gemaakt.

Tijdens het meditatieve momentje werd stilgestaan bij onderwijs voor kinderen (wat op veel plaatsen in de wereld ontbreekt). Er is een collecte gehouden voor

Stichting Amigos die de opgehaalde € 79,60 kunnen gebruiken voor onderwijsprojecten. Onnodig te zeggen dat Stichting Amigos blij verrast was met de opbrengst. Hopelijk tot de volgende keer.

Marianne Turk

Marianne had nog mooie teksten gevonden waarvan er een voor mij uitsprong.

 De prachtigste dingen zijn ooit klein begonnen

En grote dromen vragen om het geduld van een klein begin.

Een zandkasteel begint met één korrel zand

Een zonnebloem als een piepklein zaadje

Een rivier begint slecht met één druppel

Een spinnenweb begint als draadje

Een vreugdevuur begint als één vonkje

Een sneeuwpop met één vlok

Een schilderij met één klein streepje

Een bouwwerk met één blok

Dus als je denkt:

“Dat is te groot! Bekijk het! Ik verdwijn1”

Bedenk dan maar; een grote droom begint nu eenmaal klein.

Petra

Bron Thomas: Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking

Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

Tijdens laatste vergadering van de restauratiecommissie heeft de uitloting 2018 plaatsgevonden. Het cijfer 6 (zes) is uitgeloot. In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de

pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. Vanaf 2012 tot en met 2018 zijn er 7 cijfers uitgeloot te weten de cijfers 1(een), 2 (twee), 5 (vijf), 6 (zes), 7(zeven), 8 (acht) en 9 (negen).

Heeft u één of meerdere obligaties met een uitgeloot cijfer dan kan u deze obligaties omwisselen in geld. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op het secretariaat van de kerk in Stompwijk. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op uw bankrekening. Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.

Restauratiecommissie Laurentiuskerk

Kerststukjes maken

Op donderdag 13 december mogen we in het Dorpshuis weer de jaarlijkse kerststukjes maken. Wilt u de potjes en kerstmateriaal wat u niet meer gebruikt voor ons bewaren? Als u een paar uurtjes wilt helpen dan bent u van harte welkom vanaf 9 uur.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

P.S.: U kunt het ook dinsdags mee nemen/brengen tijdens de openingstijden van de KBO-PCOB soos (van 13.00- 17.00 uur) in het Dorpshuis.

Oktober…. Dus Maria- maand

Het is weer oktober, dus gaan we weer bidden tot Maria. Donderdagavond gaan we om 19.00 weer de Rozenkrans bidden. Iedereen is welkom om in de pastoriezaal mee te komen doen. Het is dit jaar het jaar van het gebed, dus een extra reden om de Rozenkrans te komen bidden. Schrijf verder alvast zondagmiddag 28 oktober in uw agenda. Dan houden we weer een Muzikale Rozenkrans. We hebben wat te vieren, waarover later meer, en dat gaan we inluiden met heel veel Marialiederen. Hou de datum vrij.

Voorlopig hoop ik u te zien op donderdagavond.

Marianne Turk

 

Monumentendag 8 september

Op zaterdag 8 september is onze kerk van 10 uur tot 16 uur open. De kerkschatten worden tentoongesteld. Ook wordt er veel verteld en getoond over deze kerk, maar ook over zijn voorgangers.

Nieuwsgierig? Kom kijken op 8 september.

Het secretariaat

 

AED in de kerk

Binnenkort komt er in de kerk een AED. Voor mensen met hartproblemen is het apparaat dan in de buurt. Maar natuurlijk moeten er wel mensen zijn die het apparaat kunnen bedienen.

Daarom komt er in september een instructieavond voor personen die regelmatig in de kerk komen en die dit willen leren. Denkt u “dit is iets voor mij”, dan kunt u bij het secretariaat of bij ondergetekende meer informatie krijgen en/of u aanmelden. Wij hopen op een flinke groep zodat er nooit meer situaties zijn waarbij mensen een probleem hebben en niemand weet hoe te helpen.

Marianne Turk, 06-30627336

Ons 50 jarig feest E.M.S.

Hoera de zon schijnt. Dus de dag begint goed. Nadat we de kerk zaterdagmiddag mooi hebben versierd kunnen we aan deze mooie dag beginnen!

Wat begonnen we de dag van zondag met een mooie viering in de H. Laurentiuskerk. Het beloofde een Happy Day te worden en met dat lied openden we de viering. Met mooie teksten van lezingen vervaardigd door onze tekstgroep en bijpassende liedjes gekozen door de liedjescommissie en de koorleden is het een feestelijke Woord en Gebedsdienst geworden.

Marianne Turk, onze voorganger, begon met een schriftelijke felicitatie van Pastoor Broeders. Fijn dat zoveel genodigden gehoor hebben gegeven om dit 50-jarig bestaan met ons mee te vieren.

Ook waren we blij met alle familie van koorleden en parochianen die hierbij aanwezig waren!

Speciale aandacht en felicitaties waren er voor onze jubilaris Len van Santen. Dubbel feest, want zij is 40 jaar bij ons koor en ook voor haar een speciale dag. Betty overhandigde haar een oorkonde, bloemen en een voor haar gemaakte zilveren speld, voorstellende een muzieksleutel, een eigentijds aandenken welke past bij ons koor. Betty bedankte haar voor de inzet in al die jaren.

Muziek kwam in alle lezingen naar voren en het thema was dan ook “Gouden Klanken”. Muziek is emotie en emotie is muziek, bijzonder en uniek!

Na de geslaagde viering volgde een gezellig samenzijn met alle aanwezigen onder het genot van een kopje koffie of thee met een heerlijke petit-four, met 50 erop. Dank aan de maker hiervan!

Het was fijn om zoveel oude bekenden te ontmoeten die in het verleden veel hebben betekend voor dit koor.

Voor het vervolg van deze dag stapten alle koorleden in de auto op weg naar theetuin ’t Woutje in Hazerswoude waar de lunch klaarstond. Daarna gingen we varen met 2 boten door de Rietveldse vaart en omgeving en kregen informatie over het gebied. De sfeer was zeer goed en de zon scheen! Beetje fris maar met een plaid of vestje ging het prima.

Om 17.00 uur waren we weer terug in Stompwijk om bij de Bles te gaan genieten van een drankje en een heerlijk diner. Met het glas in de hand en een leuk lied gezongen door de feestcommissie proostten we met onze aanwezige partners op Len en op ons jubileum. Na afloop van deze bijzondere dag ontvingen de leden het herinneringsboekje en een mooie bos bloemen.

Graag willen we iedereen heel hartelijk bedanken die, op wat voor manier ook, heeft bijgedragen deze zeer speciale dag voor ons zo bijzonder te maken. Wij hopen op deze manier niemand te zijn vergeten.

Het E.M.S. Bestuur

Herinneringen aan 50 jaar EMS 1968-2018

“We zingen hier al 50 jaren samen voor de Heer, en vieren samen liturgie op eigentijdse wijs”. Een zin uit ons feestlied, dat we zingen op ons feest , op 24 juni a.s. Vooral het eigentijdse, wat de kracht is van dit koor, heeft de tijd doorstaan.

Maar alles blijft mensenwerk, en zoveel zinnen, zoveel wensen deed het combo beslissen over te stappen naar Zoeterwoude, verschillende koorleden volgden. Het was 1999. Een roerige tijd voor het EMS. We hadden net de grandioze viering verzorgd met de koren uit Zoeterwoude en Stompwijk ter gelegenheid van het jubileum van Pastoor van der Plas. Op het kermisterrein stond een tent waar de feestelijke viering was voor de pastoor. Het donderde en bliksemde en er viel veel regen tijdens die mooie viering. En ineens was na die viering alles anders. Wat nu?? De beslissing werd genomen: Het Eigentijdse koor verdwijnt niet!! Op eigen kracht werd een doorstart gemaakt! Met name Fritz Gehrmann, Nel Klijn en Lenie de Jong namen het voortouw. Elly Janson werd gebeld en zij wilde ons weer helpen. Dus stond het EMS, met 14 koorleden in september van dat jaar weer op het altaar, de eerste keer zelfs a capella, dus zonder begeleiding! De tekstgroep was weer begonnen en het werd een mooie viering, met een kleiner koor en zonder combo. Editha ging ons helpen, zij was al langer de pianiste van het parochiekoor. Toen het voor haar teveel werd, werd er een nieuwe pianist gezocht. Dat was moeilijk! Maar de aanhouder wint en Michel van Eerden kwam ons versterken. Met hem als pianist en later ook als dirigent keerde de rust weer bij ons koor, en hij is gebleven tot op de dag van vandaag. In het verleden zijn alle jubilea goed gevierd, en uitjes en leuke afsluitingen waren er ook elk jaar. Hoogtepunten zijn er geweest: de trouwdag van Michel en Loura in Zoetermeer in 2004. Wij zongen tijdens de kerkelijke huwelijksviering. Het concert ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Michel in de Parousia kerk. We verrasten hem met onze nieuwe kleding, de stof kochten we op de Haagse markt, en het werd knippen en naaien door een paar leden van ons koor. Een jaar hiervoor kochten we onze blauwe corsages, we gingen op stap voor stof voor een shawl, en kwamen terecht bij een kraam met zijden bloemen en hebben uit alle vakken en dozen genoeg bloemen weten te verzamelen. Bij deze kraam was geen blauwe bloem meer te vinden!! Ons 40- jarig bestaan, een mooie viering met na afloop een drankje met lekkere hapjes voor alle aanwezigen.

De kerstviering is altijd een hoogtepunt in het jaar, 2 keer hebben we met het koor Sonore gezongen, wat veel voorbereiding vergde. Het was heerlijk zingen, een groot koor en een volle kerk, voor deze gelegenheid heeft Michel een eigen mis geschreven: de Lourensmis. Voor ons iets nieuws om de aloude liturgische kerkliederen te zingen in een geheel nieuw eigentijds jasje!

Maar ook dieptepunten zijn er geweest. We hebben afscheid moeten nemen van koorleden en partners. Zij blijven in onze herinnering.

De jaarlijkse afsluiting van ons seizoen wordt altijd verzorgd door 2 leden van ons koor en blijft een verrassing voor de rest. Alle avonden zijn bijzonder, we noemen de mondharmonica workshop in de pastorietuin, een fijne plek. Een andere bijzonder mooie avond, sushi maken, ook dit hadden we nooit eerder gedaan. Wat meer terug in de tijd, varen en zingend over de Vliet, jeu de Boule, geleid door Ria en Piet van Steen. Elk jaar is het leuk om in een ongedwongen sfeer iets te doen met elkaar als afsluiting. De boerengolf in zowel Hazerswoude als in ons eigen dorp bij een koorlid op het erf was ook heel goed geslaagd! Met de jambee genoot heel Stompwijk mee en met het dobbelsteenspel vlogen de cadeautjes in het rond. Er wordt wat afgelachen!!

De tekstgroep is een heel belangrijk onderdeel van ons koor, zij maken en zoeken passende teksten bij de vieringen, liederen worden uitgezocht die aansluiten bij het thema. En uit dit alles blijkt nog steeds het eigentijdse karakter van het koor! Een viering, die een frisse wind doet waaien binnen ons geloof, en een sfeer die blij en dankbaar maakt. Waar in het verleden een priester ons voorging in de eucharistieviering is verandering gekomen. Door gebrek aan pastores verzorgen we nu meestal een Woorddienst, voorgegaan door mevr. Marianne Turk. We zijn blij met haar als voorganger. In het verleden deed ze dit samen met Mevr. Riet van der Ham, zij waren, nu dus alleen Marianne, ook een deel van de tekstgroep.

Ons Eigentijdse koor heeft nog steeds een vaste plek in onze parochie, en al baart het afnemende kerkbezoek ons zorg, toch blijven we enthousiast met nieuwe liederen en altijd weer mooie vieringen, die met zorg zijn samengesteld.

Wij zijn trots dat we dit jubileum met elkaar kunnen vieren en kijken uit naar 24 juni, met elkaar is een mooie viering voorbereid!

Zingen maakt je blij en dat is wat iedereen nodig heeft.

Het bestuur E.M.S.