Categoriearchief: Kerk

E.M.S. op weg naar Kerstmis

Bij het E.M.S. wordt druk geoefend om een mooie Kerstviering te verzorgen! Net als het voorgaande jaar zijn we in deze eucharistieviering samen met Sonore, het andere koor van onze dirigent. Er wordt weer samen geoefend met meerstemmige kerstliederen, en natuurlijk de kerstliederen die we met u allen zingen. Wij kijken er naar uit. U ook? Het zal fijn zijn om de mensen in de kerk een goed kerstgevoel mee te geven! Ons thema voor deze viering is: “Zij knielden biddend voor U neer…..” Onze voorganger is pastoor Broeders.

U bent van harte uitgenodigd.

Kerststukjes maken

Op donderdag 8 december mogen we weer in het Dorpshuis de jaarlijkse kerststukjes maken. Wilt u de potjes en kerstmateriaal wat u niet meer gebruikt voor ons bewaren?

Als u een paar uurtjes wilt helpen dan bent u van harte welkom vanaf 9 uur.

Met vriendelijke groet,  Annie van Rijn

Kerkhof opgeknapt

Kerkhof opgeknaptHet kerkhof van de H. Laurentiuskerk in Stompwijk ligt naast de kerk. Bezoekers van vieringen kunnen na afloop makkelijk een bezoek brengen. Ook om planten water te geven uit de antieke pomp die de kerkhoftuin siert. Bij uitvaarten waar veel mensen aanwezig zijn werd het de laatste jaren wel wat ongemakkelijk. Het padenstelsel liep tegen de heggetjes aan. Ook de tegels in de paden begonnen flink slijtage te vertonen.

Vorig jaar werd al een begin gemaakt met wat ook wel de restauratie van het kerkhof genoemd mag worden. Het padenstelsel werd vernieuwd en ontsloten zodat er makkelijk kan worden rondgelopen. Bij begrafenissen geen overbodige luxe. Voorganger en familie kunnen, als zij dat willen, nu het kerkhof verlaten zonder langs de overige bezoekers te hoeven schuifelen. Onlangs zijn de laatste werkzaamheden afgerond en ligt het kerkhof er weer voor lange tijd netjes bij. Een aantal oude tegels kon nog worden gebruikt op andere plaatsen in de Monumentale Pastoorstuin bij een terrasje. Alles nodigt weer uit tot een bezoek.

Agnes van Boheemen – Vollebregt

Overgenomen uit het blad Rondom de kerk.

Dit blad ligt achter in onze kerk. En u kunt het ophalen tijdens de opening van het secretariaat. Het laatste alweer van dit seizoen. Als u iets wilt laten plaatsen in dit blad in september graag inleveren voor 8 augustus.

Kerstviering E.M.S.

Kerstviering 24 december
Deze Kerstavond zingt het E.M.S. koor samen met het koor
Sonore uit Zoetermeer de Eucharistieviering. met als thema: 

Een vluchteling ons geboren
               
Voorganger is: Pastoor W. Broeders
Aanvang:  21.00 uur, maar wij beginnen al een kwartier eerder met het zingen van kerstliedjes.
u bent van harte uitgenodigd om met ons mee te zingen.
 
Het E.M.S. koor wenst u fijne Kerstdagen

Parochieberichten

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Pastoor: W. Broeders, tel. 06 27 14 01 17.

Emailadres: w.p.l.broeders@gmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168  

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Woensdag  16 dec. 09.00 uur  Kerkschoonmaak.

Donderdag 17 dec. 10.00 uur  K.B.O. Kerstviering  met Parochiekoor

                                              Voorganger: Pastoor Broeders

Donderdag 17 dec. 18.00 uur  Maerten van den Veldeschool Kerstviering

Zaterdag    19 dec. 19.00 uur  Geen viering

Zondag       20 dec. 11.00 uur  Eucharistie viering met samenzang

4e zondag van de advent       Voorganger: Pastoor Broeders  

Misintenties: Zondag 20 dec. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, overleden Ouders Vreeswijk- v. Leeuwen, Thijs Klijn, Niek van Schie, Nel Janson- v. Cassel, Arnold Janson, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg-Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v.d. Salm-Bierhuis, Jan v.d. Bos,  Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer, Jan v. Wijk, Cornelia v.d. Salm –Luk, Max v. Dijk.  

Kerkhulpen                    Kosters                  Lectoren              Misdienaars

Zondag 20 dec. 11.00 u  Henk Granneman     Paula v. Haaster    geen  

Mededelingen vanuit het secretariaat 

Misintenties voor kerst

Tot vrijdag 18 december uiterlijk 10 uur, kunt u de misintenties voor kerst bij het secretariaat opgeven of in de brievenbus doen.  Dit i.v.m. drukken Kerstketting. U dient voor 2 weken op te geven want de Dorpsketting komt de week erna niet uit.  

Kerkschoonmaak:

Woensdag 16 dec. gaan wij weer de kerk schoonmaken, Kerst klaar!,

De koffie en soep staan weer klaar, als U wilt/kunt bent u van harte welkom!  

Website:  de kerk heeft  een website, bekijk het op: www.hlaurentius.nl  

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat. 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.  

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.

 

 

 

 

 

Herinnering Kerststukjes maken

Donderdag 10 december beginnen we om 9.00 uur met kerststukjes maken. We zijn blij met alle hulp en als u klein groen heeft, zoals takjes hulst, skimmia, conifeer en/of ander groen uit de tuin, dan vinden we dat fijn als u dat meeneemt of brengt donderdag. Ook kleine potjes zijn van harte welkom.

In het Dorpshuis staat alles klaar, ook de koffie en thee! Tot dan.  

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

 

Stille armoede

Zoals u weet is er in Nederland veel stille armoede!

Vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering hebben het moeilijk. Het gaat hierbij om mensen die, door welke omstandigheden dan ook, zich financieel niets extra’s kunnen veroorloven. Vaak gaan andere (on)kosten voor en blijft er geen geld over voor een goede maaltijd en kunnen deze mensen daardoor vaak geen kerst vieren. 

Deze situatie kan iedereen overkomen, denk bijvoorbeeld aan een scheiding, verlies van inkomen, ziekte, een partner die plotseling wegvalt enz. 

Een deel van deze mensen vindt aansluiting bij de voedselbank en is bekend bij hulpverlening.  Echter, bij velen overheerst een gevoel van schaamte, of men verdient net enkele euro’s teveel, om aanspraak op deze faciliteiten te maken. In zo’n geval kunnen wij wellicht een helpende hand bieden! Wij bieden iedereen materiële en/of eventueel een geldelijke ondersteuning in noodsituaties. 

Weet u iemand, of zit u zelf in deze situatie en kunt u wat steun gebruiken, richt uw hulpvraag dan aan:  

Parochiële Charitatieve Instelling Stompwijk

PCI H. Laurentius,

Dr. v. Noortstraat 88

Stompwijk