Categoriearchief: berichten

Open haardhoutactie

Een beetje stormschade in het pastoorsbos, een omgewaaide boom voor openhaardhout. Wie wil er zelf openhaardhout hakken? Voor zaterdag 13 januari kunt u zich aanmelden om te helpen met de werkploeg voor het bos om deze boom op te ruimen. Hiervoor kunt u zelf met de kruiwagen het gehakte hout meenemen voor uw open haard.

U kunt zich aanmelden op bch.laurentius@outlook.com zodat we een inschatting kunnen maken hoeveel mensen er komen. Om 8.30 uur staat de koffie klaar om de klus te klaren.

Tot zaterdag, Beheercommissie H. Laurentius

Oproep voor aanmelding voorbereiding op het H. Vormsel

Medio januari gaan we weer beginnen met de voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel. Het beloofd weer een leuk programma te worden, met zelfs een spannend weekend. Kinderen/jongeren (t/m 14 jaar) die mee willen doen aan deze voorbereiding kunnen zich tot 31 december aanmelden. De definitieve keuze om het sacrament te ontvangen hoef je pas aan het eind van de voorbereiding te maken. De voorbereiding is dus ook heel goed voor iedereen die het nog niet weet, of voor degene die gewoon iets meer van het geloof willen weten. Aanmelden kan door het sturen van een email met naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum naar marianneturk2016@gmail.com of door een briefje met de gegevens in de brievenbus van de pastorie te doen.

De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar met nog meer aanmeldingen wordt het nog leuker. Dus kom op!

Marianne Turk

Kerkproeverij op 10 september

In het weekend van 9 en 10 september bent u in heel Nederland welkom om in een kerk te komen proeven. Hoe smaakt een kerkdienst eigenlijk?

Kerkgangers kunnen met een uitnodigingskaartje iemand uitnodigen om eens mee te komen. Maar eigenlijk is natuurlijk iedereen welkom. Ook zonder uitnodiging.

In de H. Laurentiuskerk is er op zondag 10 september om 11 uur een woord– en gebedsviering. Na de viering kunt u, behalve van de koffie met wat lekkers, ook nog genieten van de tentoonstelling over de Zouaven. Deze blijft na Open Monumentendag op zaterdag 9 september, nog even een paar uur staan. Dus grijp u kans en kom kijken en proeven. Het belooft nu al gezellig te worden.

Marianne Turk

Kom Palmpasenstokken maken bij de hobbyclub

Zondag 9 april is het Palmpasen.

Daarom gaan we volgende week donderdagavond, 6 april, tussen 18.30 uur en 19.45 uur weer Palmpasen stokken maken. Dit gebeurt bij de Hobbyclub (boven in het Dorpshuis). Alle kinderen uit Stompwijk en omgeving zijn welkom om een palmpasenstok te maken.

Wij hebben stokken en papier om de palmpasenstok te versieren. Als dit klaar is mag je hem meenemen en thuis afmaken door er nog wat snoepgoed en fruit aan te hangen. De kosten van dit alles bedragen € 1,50. Hiervoor wordt ook een broodhaantje voor op de Palmpasenstok besteld.

Het broodhaantje kun je ophalen op het kerkplein op zondagochtend 9 april tussen 10.35 uur en 10.55 uur zodat ze lekker vers zijn. Om 11.00 uur is de viering van Palmpasen. Het zou leuk zijn als alle kinderen meelopen in de processie in de kerk. Na deze viering mag je de Palmpasenstok zelf wegbrengen naar iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken. Je kunt iemand uitkiezen van de lijst van parochianen (bij de Hobbyclub op donderdagavond) of iemand uit je eigen kennissen kring. Wil je dan wel graag even nakijken of diegene op de lijst staat om te voorkomen dat er mensen zijn die 2 of meer stokken krijgen en een ander niets.

Groetjes en hopelijk tot ziens,

De werkgroep Eerste Heilige Communie en de Hobbyclubleiding

Kerkhof opgeknapt

Kerkhof opgeknaptHet kerkhof van de H. Laurentiuskerk in Stompwijk ligt naast de kerk. Bezoekers van vieringen kunnen na afloop makkelijk een bezoek brengen. Ook om planten water te geven uit de antieke pomp die de kerkhoftuin siert. Bij uitvaarten waar veel mensen aanwezig zijn werd het de laatste jaren wel wat ongemakkelijk. Het padenstelsel liep tegen de heggetjes aan. Ook de tegels in de paden begonnen flink slijtage te vertonen.

Vorig jaar werd al een begin gemaakt met wat ook wel de restauratie van het kerkhof genoemd mag worden. Het padenstelsel werd vernieuwd en ontsloten zodat er makkelijk kan worden rondgelopen. Bij begrafenissen geen overbodige luxe. Voorganger en familie kunnen, als zij dat willen, nu het kerkhof verlaten zonder langs de overige bezoekers te hoeven schuifelen. Onlangs zijn de laatste werkzaamheden afgerond en ligt het kerkhof er weer voor lange tijd netjes bij. Een aantal oude tegels kon nog worden gebruikt op andere plaatsen in de Monumentale Pastoorstuin bij een terrasje. Alles nodigt weer uit tot een bezoek.

Agnes van Boheemen – Vollebregt

Overgenomen uit het blad Rondom de kerk.

Dit blad ligt achter in onze kerk. En u kunt het ophalen tijdens de opening van het secretariaat. Het laatste alweer van dit seizoen. Als u iets wilt laten plaatsen in dit blad in september graag inleveren voor 8 augustus.

Kerstviering E.M.S.

Kerstviering 24 december
Deze Kerstavond zingt het E.M.S. koor samen met het koor
Sonore uit Zoetermeer de Eucharistieviering. met als thema: 

Een vluchteling ons geboren
               
Voorganger is: Pastoor W. Broeders
Aanvang:  21.00 uur, maar wij beginnen al een kwartier eerder met het zingen van kerstliedjes.
u bent van harte uitgenodigd om met ons mee te zingen.
 
Het E.M.S. koor wenst u fijne Kerstdagen

Parochieberichten

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Pastoor: W. Broeders, tel. 06 27 14 01 17.

Emailadres: w.p.l.broeders@gmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168  

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Woensdag  16 dec. 09.00 uur  Kerkschoonmaak.

Donderdag 17 dec. 10.00 uur  K.B.O. Kerstviering  met Parochiekoor

                                              Voorganger: Pastoor Broeders

Donderdag 17 dec. 18.00 uur  Maerten van den Veldeschool Kerstviering

Zaterdag    19 dec. 19.00 uur  Geen viering

Zondag       20 dec. 11.00 uur  Eucharistie viering met samenzang

4e zondag van de advent       Voorganger: Pastoor Broeders  

Misintenties: Zondag 20 dec. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, overleden Ouders Vreeswijk- v. Leeuwen, Thijs Klijn, Niek van Schie, Nel Janson- v. Cassel, Arnold Janson, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg-Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v.d. Salm-Bierhuis, Jan v.d. Bos,  Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer, Jan v. Wijk, Cornelia v.d. Salm –Luk, Max v. Dijk.  

Kerkhulpen                    Kosters                  Lectoren              Misdienaars

Zondag 20 dec. 11.00 u  Henk Granneman     Paula v. Haaster    geen  

Mededelingen vanuit het secretariaat 

Misintenties voor kerst

Tot vrijdag 18 december uiterlijk 10 uur, kunt u de misintenties voor kerst bij het secretariaat opgeven of in de brievenbus doen.  Dit i.v.m. drukken Kerstketting. U dient voor 2 weken op te geven want de Dorpsketting komt de week erna niet uit.  

Kerkschoonmaak:

Woensdag 16 dec. gaan wij weer de kerk schoonmaken, Kerst klaar!,

De koffie en soep staan weer klaar, als U wilt/kunt bent u van harte welkom!  

Website:  de kerk heeft  een website, bekijk het op: www.hlaurentius.nl  

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat. 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.  

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.