Categoriearchief: kerk

Eigentijds koor

Beste parochianen/dorpsgenoten,

Zaterdag 25 september om 19.00 uur, zingt het E.M.S.-koor tijdens een woord en communieviering. De voorganger is mevr. M. Turk. Het thema voor deze viering is: Vrede is een werkwoord. Komt u allen weer luisteren, bidden en meezingen, dat zou fijn zijn.

Met vriendelijke groet, E.M.S.-koor

Kerk clustervorming

Informatie over clustervorming tbv alle parochianen van de H.Laurentius

Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat parochies binnen een cluster samen één pastoraal team delen. In onze regio zullen 9 parochies uit Leiden e.o. gaan samenwerken in cluster 6: Leiden e.o. dit zijn: St. Petrus O.L.V. Hemelvaart – H. Joseph H. Lodewijk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Merenwijk Lam Gods De Goede Herder (Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk) St. Jans Onthoofding (Zoeterwoude-Dorp) H. Laurentius (Stompwijk) Het initiatief om een cluster te gaan vormen ligt bij het bisdom Rotterdam. Een belangrijke reden voor het bisdom om te gaan clusteren is het gebrek aan pastorale beroepskrachten. Rond 2015 zullen er in het hele bisdom ongeveer 50 priesters zijn die voor de parochies kunnen werken. Er zijn momenteel ca. 140 parochies in ons bisdom. Daarmee is direct duidelijk dat niet iedere parochie nog over een eigen priester zal kunnen beschikken. Gelukkig zijn nog wel pastoraal werkers die ingezet kunnen worden, maar ook dit zijn er rond 2015 niet meer dan ongeveer 50.

Daarnaast worden ook onze parochies kleiner: het aantal parochianen en vrijwilligers neemt af en mede daardoor onze inkomsten. Hierdoor wordt het steeds moeilijker alle werkzaamheden, die zo essentieel zijn voor onze gemeenschappen, ten uitvoer te brengen. Clustervorming van de parochies heeft daarom als doel er voor te zorgen dat, nu en in de toekomst, al onze gemeenschappen aan hun belangrijke taken: dienen, leren, vieren en gemeenschapsopbouw, toe kunnen blijven komen.

Is het clusterproces alleen maar een “noodzakelijk kwaad”?

Niet als het aan de begeleidingsgroep ligt die zich intensief inzet voor de clustervorming van Leiden e.o. De eerder genoemde parochies vormen elk voor zich hechte gemeenschappen, die allemaal veel te bieden hebben. Ook hebben de parochies ieder hun eigen zaken waarin ze zich op een positieve manier van andere parochies onderscheiden. Als het clusterproces er toe leidt dat onze parochies in staat zijn elkaar op die sterke punten te inspireren, dan heeft de clustervorming de parochies veel te bieden. De samenwerking heeft daarom als belangrijk doel dat de plaatselijke gemeenschappen er sterker door zullen worden. Uitgangspunten van het bisdom Door het bisdom is een aantal zaken rondom de clustervorming voor de parochies in Leiden e.o. vastgelegd: Er komt één cluster, dat gevormd wordt uit de 9 bestaande parochies. Uiterlijk per 1 september 2011 zullen ze fuseren tot één parochie met één kerkbestuur Voor dit gehele cluster komt uiteindelijk één pastoraal team te werken

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming? De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in onze eigen gemeenschap. U wordt niet verplicht om opeens naar een andere kerk te gaan of, als u vrijwilliger bent, uw werk binnen een andere parochie uit te gaan voeren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die van belang zijn voor de katholieke gemeenschap in het algemeen en onze eigen gemeenschap in het bijzonder. We doen er alles aan om de gemeenschap die we nu hebben eerder te versterken dan op te laten gaan in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis voelt.

Wat gaat er WEL veranderen? Geen van de parochies binnen dit cluster heeft straks nog een ‘eigen’ pastoor. We gaan op zoek naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen, daar waar dat zin heeft. Op welke gebieden dat zal zijn weten we nu nog niet precies. We zijn nu gestart met een aantal projecten om te kijken op welke wijze we elkaar het beste aan kunnen vullen en zo veel mogelijk kracht kunnen halen uit ons cluster.

“Hoor”avond op dinsdagavond 21 september 2010 We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de clustervorming. Eén van de vaste onderdelen van een clustervorming is een avond waarin de parochianen “gehoord” worden. U krijgt dan meer informatie over de weg die we het komende jaar zullen gaan en over alle werkzaamheden die daarbij horen. Uiteraard is er dan ook gelegenheid om uw ideeën en visies rond het cluster te geven en zo een steentje bij te dragen aan de clustervorming. Bernadet Albers, onze cluster begeleidster vanuit het bisdom Rotterdam, zal deze avond ook aanwezig zijn. Deze eerste informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 21 september 2010 in Het Dorpshuis, aanvang: 20.00 uur. Het kerkbestuur nodigt u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Er moet nog erg veel gebeuren voor 1 september 2011. Zoals wij hierboven al vermeld hebben willen we zoveel mogelijk de eigenheid van de diverse parochies intact houden. Dat kan en mag niet zonder uw inbreng. We hopen u daarom op de informatieavond te ontmoeten!

Met vriendelijke groet, Parochiebestuur H.Laurentius

Parochiekoor

Na een lange vakantie gaan we dinsdag 21 september weer beginnen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als er nieuwe leden zich zouden aanmelden. Zowel dames als heren zijn van harte welkom. Kom gerust eens vrijblijvend langs om te kijken en te luisteren. Wij repeteren op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de pastorie Ook is er tussendoor nog tijd om een kopje koffie of thee te drinken. Schroom niet en loop even op een dinsdagavond binnen.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Lenie van Ruijven (071) 580 18 30

Het bestuur van het parochiekoor

Open monumentendag

Open monument Restauratiedag Stompwijk.

Zaterdag j. l. was onze in restauratie zijnde Laurentiuskerk open voor een ieder, dat was niet tegen dovemansoren gezegd! Vele Stompwijkers maar ook velen van elders kwamen een kijkje nemen. Zo ook de wethouder die monumenten onder haar beheer heeft, ging hoog in onze kerk kijken! Wij, van het informatieteam, hebben een ieder de nodige uitleg gegeven. Het was een vermoeiende maar een plezierige taak om zoveel informatie te gegeven aan de belangstellenden. Een ieder die deze dag tot een succes maakte, bedankt voor je inzet!

En nu, tot a.s. zondag dan fietsen wij met de RABOSPONSOR FIETS DAG mee en starten vanaf de sporthal onder nummer 12.

Rienus Odijk

Fietskring

Fietskring  
Woensdag 15 september wordt er weer een route gefietst met de kring.
Als het goed weer is vertrekken we om 9.30 vanaf het kerkplein, tot dan!

 

Annie van Rijn
 
WIJKCONTACT VERGADERING
Donderdag 16 september is er een vergadering van de wijkcontacten.
We beginnen om 20.00 uur in de pastorie.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

Restaurantie Kerkgebouw-Stompwijk

Algemeen.

De uitgebreide activiteiten rondom onze kerk zijn, nu de steigers er staan, goed zichtbaar. Eindelijk krijgen we met z’n allen een idee, van wat er allemaal moet gaan gebeuren. We gaan u de komende tijd op de hoogte houden, maar vandaag eerst nog het een en ander over de financiën.

Obligatie’s.

Het blijkt, dat nogal wat Stompwijkers, om wat voor een reden dan ook, nog niet hebben deelgenomen aan de obligatieactie om dit karakteristieke gebouw in stand te houden. Nu zichtbaar is, wat er moet gebeuren, wilt u uw mening misschien heroverwegen en alsnog deelnemen. Uiteraard kunnen de mensen, die vorig jaar al wel “gekocht” hebben, ook dit jaar gewoon obligaties bijkopen. U krijgt allen uw geld later terug, immers u leent aan ons. Kortom, stort € 50,=, of een veelvoud daarvan, op rekening 143326430 en wij bezorgen de obligaties bij u thuis. Bij voorbaat dank.

Schenkingen.

Nogal wat mensen tonen hun betrokkenheid via een schenking. Spontaan ontvangen wij, via bovenstaand banknummer, zo af en toe bedragen op onze rekening. Anderen verbinden daar een gelegenheid aan vast en geven de (geldelijke) opbrengst van een verjaardag, jubileum enz. aan de restauratie van de kerk. Kortom mogelijkheden genoeg. Zeer warm aanbevolen.

Legaten.

Tegenwoordig ontvangen we allen vele wervingsbrieven van goede doelen in onze brievenbus. Steeds meer vraagt met daarin om, bij een eventuele nalatenschap, aan hun goede doel te denken. Omdat het kerkgebouw er over lengte van jaren nog moet staan is het misschien voor u een mooie gedachte om aan ons doel te denken. Vele argumenten rechtvaardigen deze gedachte.

Graag zijn wij bereid daarover van gedachte te wisselen, indien u dat wenst. Natuurlijk hebt u daar ook u familie of notaris voor.

Ons rest slechts bescheidenheid en afwachten.
Restauratie commissie kerk.