Categoriearchief: kerk

Viering E.M.S. koor

Zaterdag 17 oktober is er weer een viering met ondersteuning van het E.M.S. koor. 

Het thema is: Wereld Missiedag- Wat is uw missie? 

De aanvang is 19.00 uur en onze voorganger is Marianne Turk.

Iedereen is van harte welkom.

 

Oktobermaand Rozenkransmaand


Donderdag a.s. komen we weer  in de kerk bijeen om het
rozenkransgebed te bidden. Komt u donderdagavond ook weer? En als u nog nooit geweest bent, kom ook eens met ons mee bidden. We hebben allemaal Maria`s hulp en bijstand nodig. Een half uurtje van uw tijd kan toch niet teveel gevraagd zijn.

Om 19.00 uur bent u van harte welkom. 

Jan van Rijn

 

Koster worden, een mooie uitdaging!

Onlangs heeft onze koster John Oliehoek aangegeven te willen stoppen met zijn vrijwilligerswerk als koster. We hebben zo eens zitten nadenken, hij heeft dit zeker 25 jaar gedaan, een lange tijd waarin er veel is gebeurd en veranderd. Wat niet veranderd is dat wij altijd een beroep konden doen op John, hij wist veel van de nieuwe snufjes voor de geluidsinstallatie en daarbij behorende zaken.

Ook was hij altijd bereid om in de vakanties en op onverwachte momenten even extra bij te springen in de kosterstaken. Zoals bijvoorbeeld de klok opwinden of de klokken luiden bij een speciale gelegenheid. Wij zijn erg dankbaar dat John dit vele jaren voor ons heeft willen doen. 

De groep kosters die wij hebben is onlangs ook uitgebreid met een nieuwe koster maar zeker nu willen wij deze ook graag uitbreiden met één persoon extra. Zodat deze zich langzamerhand in kan werken in de taken van de kosters in en om de kerk. Ook zal deze extra ingezet worden tijdens ziekte of vakantie van de huidige kosters. Een nieuwe aangetrokken koster zal een cursus kunnen volgen voor het kosterschap, want er komt best veel bij kijken. Maar is desalniettemin ook erg interessant en goed om te doen.

De taken die horen bij het kosterschap bestaan onder andere uit:

· Het helpen en begeleiden van de weekenddienst, dit wordt om beurten gedaan.

· Het helpen en begeleiden bij speciale diensten zoals doopvieringen, avondwake, begrafenis of trouwerij.

· Het opwinden van de klok, zodat iedereen in Stompwijk weet hoe laat het is.

· Het luiden van de klokken voor bijzondere gelegenheden.

· Helpen bij het klein onderhoud van het gebouw en omringende ruimtes zoals de begraafplaats en het bos. 

Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons Parochie secretariaat of via de mail sintlaurentius@hotmail.com 

Beheercommissie H. Laurentius

 

Weer een jaar voorbij!

Aan het einde van het schooljaar gaan ook de misdienaars genieten van de vakantie. Normaliter hebben dan het misdienaars uitje waar u in de viering in de kerk altijd van hoorde. Dit jaar is er gekozen dat de kinderen met elkaar de bioscoop kunnen bezoeken. Na de schoolvakantie zijn we weer gestart met het misdienen bij de Eucharistievieringen.  

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Dries van Bemmelen, bedankt voor de jaartjes die je hebt geholpen. In onze parochie hebben we een groep misdienaars die bij een Eucharistieviering meehelpen in de viering. De misdienaargroep bestaat nu uit twee dames Kim Ammerlaan en Kimberley van Arkelen. Graag willen we deze groep uitbreiden naar 4 of 6 kinderen. Dan kan er wat vaker geholpen worden tijdens de eucharistievieringen.  

Het komt hier op neer dat de misdienaars in groepjes van twee werken. In de praktijk bij ongeveer 4 à 5 teams zijn ze eens in de 4 à 6 weken aan de beurt in de periode van september tot en met juni. De viering begint om 11.00 u en deze is rond 12.00 u afgelopen, dan kunnen de misdienaars weer naar huis.  

Graag willen wij vragen aan de ouders om hierover na te denken. Het wordt door de parochie zeer gewaardeerd, dit blijkt elk jaar weer wanneer de misdienaars bij de deurcollecte geld ophalen voor het jaarlijks uitje.  

Nu gaat het tot op heden vaak over de kinderen van groep 4 tot en met groep 8, maar wat we nu toch ook vaker zien is dat oudere jongere meegaan in de Eucharistie. Ook deze groep jongeren zouden wij graag willen benaderen om ons team te komen versterken.  

Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons Parochie secretariaat of via de mail sintlaurentius@hotmail.com

 

Fietskring

Fietskring 

Woensdag gaan we met elkaar weer een mooie route fietsen.

De weersvooruitzichten zien er goed uit, dus misschien wordt het wat later, zodat we iets verder kunnen gaan.

We vertrekken vanaf het kerkplein om 9.30 u en zijn ± 12.30 u weer terug. 

Tot woensdag, Annie van Rijn

 

Nieuwe ontwikkelingen in “Pastoorsbos”

Kees Bergen bij het compostgedeelte

Achter de kerk van de H. Laurentius te Stompwijk ligt een privétuin welke er uit ziet als een klein park. De leeftijd dateert van de bouw van de kerk rond 1873. Het heeft net als het kerkgebouw en de pastorie een rijksmonumenten status. Dit bos/park was altijd het privé domein van de pastoor en de kapelaan en werd onderhouden door de koster van de kerk. Door de jaren heen is de situatie nogal gewijzigd. Dit maakt dat er geen vaste pastoor meer is welke woonachtig is in de pastorie en gebruik maakt van de tuin/park. De koster komt op een leeftijd dat het werk te veel voor hem wordt. Kortom een reden voor een nieuwe aanpak. 

Op verzoek van de beheercommissie is er een werkgroepje gestart met het onderhoud van het park en het maken van een plannetje voor de toekomst. De werkgroep bestaat uit Jos van Santen, Kees Bos, Arnold van Marwijk, Carlo van Bemmelen, Gerard Olsthoorn, Lau van Santen en Kees Bergen. 

De afgelopen tijd is er veel werk verzet door de paden vrij te maken van takken en begroeiing. Er zijn takkenrillen gelegd langs de paden. De begroeiing over de sloten is verwijderd, Bomen zijn gesnoeid, er zijn vele oude materialen opgeruimd welke opgeslagen waren her en der in het bos. Er zijn een tweetal plekken gecreëerd om het groenafval op te slaan en te laten composteren. Dit kan dan ter plekke worden hergebruikt. Het ziet er weer beter uit. 

Toch is dit nog niet alles. In overleg met de pastoraatgroep en de beheercommissie willen we naar een inrichting van het bos, waarbij mensen worden uitgenodigd het bos te bezoeken. Om dit mogelijk te maken wordt er een stilteplek gecreëerd, een plaats van ontmoeting. Er wordt een Mariakapelletje gemaakt en er wordt via bordjes iets verteld over de gebruiken van en in het bos in de recente geschiedenis, welke achter ons ligt. Weliswaar wordt er niet actief gestimuleerd om het bos te bezoeken maar is er de gelegenheid om bij interesse het te ervaren. Om de beleving van het bos/park optimaal te laten zijn willen we het er verzorgd en schoon uit laten zien. Daar zetten we ons voor in en hopen dat samen te doen met iedereen die met ons iets moois wil maken van het bos van de “pastoor”. 

Kees Bergen

Overgenomen uit het blad Rondom de Kerk

 

Oktobermaand Rozenkransmaand

Nog ruim een week en dan is het oktober. In deze maand staat de rozenkrans in het middelpunt van de belangstelling. Wij gaan op de donderdagavonden in de kerk weer het rozenkransgebed bidden. We rekenen weer op de aanwezigheid van velen. Vooral in deze moeilijke en onzekere tijd willen we bij alles wat ons bezighoudt, Maria`s hulp en voorspraak vragen.  Hopelijk maakt u op donderdagavond een half uurtje vrij om het rozenkransgebed mee te bidden. Om 19.00 uur bent u van harte welkom. 

Jan van Rijn

 

Fietskring

Woensdag gaan we met elkaar weer een mooie route fietsen.

We vertrekken vanaf het kerkplein om 9.30 en zijn ± 12.15 weer terug. 

Tot woensdag, Annie van Rijn

 

Kerkschoonmaak

Woensdag 9 september wordt de kerk weer schoon gemaakt.

We beginnen om 9.00 uur. Er is koffie met wat lekkers.

Iedereen  is van harte welkom. 

Corry v. Santen– Wortman

 

Fietskring

FIETSKRING

Als het weer het toelaat wordt er donderdag weer een route gefietst.

We vertrekken vanaf het kerkplein om 9.30u.

Tot donderdag, Annie van Rijn