Categoriearchief: kerk

Ons 50 jarig feest E.M.S.

Hoera de zon schijnt. Dus de dag begint goed. Nadat we de kerk zaterdagmiddag mooi hebben versierd kunnen we aan deze mooie dag beginnen!

Wat begonnen we de dag van zondag met een mooie viering in de H. Laurentiuskerk. Het beloofde een Happy Day te worden en met dat lied openden we de viering. Met mooie teksten van lezingen vervaardigd door onze tekstgroep en bijpassende liedjes gekozen door de liedjescommissie en de koorleden is het een feestelijke Woord en Gebedsdienst geworden.

Marianne Turk, onze voorganger, begon met een schriftelijke felicitatie van Pastoor Broeders. Fijn dat zoveel genodigden gehoor hebben gegeven om dit 50-jarig bestaan met ons mee te vieren.

Ook waren we blij met alle familie van koorleden en parochianen die hierbij aanwezig waren!

Speciale aandacht en felicitaties waren er voor onze jubilaris Len van Santen. Dubbel feest, want zij is 40 jaar bij ons koor en ook voor haar een speciale dag. Betty overhandigde haar een oorkonde, bloemen en een voor haar gemaakte zilveren speld, voorstellende een muzieksleutel, een eigentijds aandenken welke past bij ons koor. Betty bedankte haar voor de inzet in al die jaren.

Muziek kwam in alle lezingen naar voren en het thema was dan ook “Gouden Klanken”. Muziek is emotie en emotie is muziek, bijzonder en uniek!

Na de geslaagde viering volgde een gezellig samenzijn met alle aanwezigen onder het genot van een kopje koffie of thee met een heerlijke petit-four, met 50 erop. Dank aan de maker hiervan!

Het was fijn om zoveel oude bekenden te ontmoeten die in het verleden veel hebben betekend voor dit koor.

Voor het vervolg van deze dag stapten alle koorleden in de auto op weg naar theetuin ’t Woutje in Hazerswoude waar de lunch klaarstond. Daarna gingen we varen met 2 boten door de Rietveldse vaart en omgeving en kregen informatie over het gebied. De sfeer was zeer goed en de zon scheen! Beetje fris maar met een plaid of vestje ging het prima.

Om 17.00 uur waren we weer terug in Stompwijk om bij de Bles te gaan genieten van een drankje en een heerlijk diner. Met het glas in de hand en een leuk lied gezongen door de feestcommissie proostten we met onze aanwezige partners op Len en op ons jubileum. Na afloop van deze bijzondere dag ontvingen de leden het herinneringsboekje en een mooie bos bloemen.

Graag willen we iedereen heel hartelijk bedanken die, op wat voor manier ook, heeft bijgedragen deze zeer speciale dag voor ons zo bijzonder te maken. Wij hopen op deze manier niemand te zijn vergeten.

Het E.M.S. Bestuur

Herinneringen aan 50 jaar EMS 1968-2018

“We zingen hier al 50 jaren samen voor de Heer, en vieren samen liturgie op eigentijdse wijs”. Een zin uit ons feestlied, dat we zingen op ons feest , op 24 juni a.s. Vooral het eigentijdse, wat de kracht is van dit koor, heeft de tijd doorstaan.

Maar alles blijft mensenwerk, en zoveel zinnen, zoveel wensen deed het combo beslissen over te stappen naar Zoeterwoude, verschillende koorleden volgden. Het was 1999. Een roerige tijd voor het EMS. We hadden net de grandioze viering verzorgd met de koren uit Zoeterwoude en Stompwijk ter gelegenheid van het jubileum van Pastoor van der Plas. Op het kermisterrein stond een tent waar de feestelijke viering was voor de pastoor. Het donderde en bliksemde en er viel veel regen tijdens die mooie viering. En ineens was na die viering alles anders. Wat nu?? De beslissing werd genomen: Het Eigentijdse koor verdwijnt niet!! Op eigen kracht werd een doorstart gemaakt! Met name Fritz Gehrmann, Nel Klijn en Lenie de Jong namen het voortouw. Elly Janson werd gebeld en zij wilde ons weer helpen. Dus stond het EMS, met 14 koorleden in september van dat jaar weer op het altaar, de eerste keer zelfs a capella, dus zonder begeleiding! De tekstgroep was weer begonnen en het werd een mooie viering, met een kleiner koor en zonder combo. Editha ging ons helpen, zij was al langer de pianiste van het parochiekoor. Toen het voor haar teveel werd, werd er een nieuwe pianist gezocht. Dat was moeilijk! Maar de aanhouder wint en Michel van Eerden kwam ons versterken. Met hem als pianist en later ook als dirigent keerde de rust weer bij ons koor, en hij is gebleven tot op de dag van vandaag. In het verleden zijn alle jubilea goed gevierd, en uitjes en leuke afsluitingen waren er ook elk jaar. Hoogtepunten zijn er geweest: de trouwdag van Michel en Loura in Zoetermeer in 2004. Wij zongen tijdens de kerkelijke huwelijksviering. Het concert ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Michel in de Parousia kerk. We verrasten hem met onze nieuwe kleding, de stof kochten we op de Haagse markt, en het werd knippen en naaien door een paar leden van ons koor. Een jaar hiervoor kochten we onze blauwe corsages, we gingen op stap voor stof voor een shawl, en kwamen terecht bij een kraam met zijden bloemen en hebben uit alle vakken en dozen genoeg bloemen weten te verzamelen. Bij deze kraam was geen blauwe bloem meer te vinden!! Ons 40- jarig bestaan, een mooie viering met na afloop een drankje met lekkere hapjes voor alle aanwezigen.

De kerstviering is altijd een hoogtepunt in het jaar, 2 keer hebben we met het koor Sonore gezongen, wat veel voorbereiding vergde. Het was heerlijk zingen, een groot koor en een volle kerk, voor deze gelegenheid heeft Michel een eigen mis geschreven: de Lourensmis. Voor ons iets nieuws om de aloude liturgische kerkliederen te zingen in een geheel nieuw eigentijds jasje!

Maar ook dieptepunten zijn er geweest. We hebben afscheid moeten nemen van koorleden en partners. Zij blijven in onze herinnering.

De jaarlijkse afsluiting van ons seizoen wordt altijd verzorgd door 2 leden van ons koor en blijft een verrassing voor de rest. Alle avonden zijn bijzonder, we noemen de mondharmonica workshop in de pastorietuin, een fijne plek. Een andere bijzonder mooie avond, sushi maken, ook dit hadden we nooit eerder gedaan. Wat meer terug in de tijd, varen en zingend over de Vliet, jeu de Boule, geleid door Ria en Piet van Steen. Elk jaar is het leuk om in een ongedwongen sfeer iets te doen met elkaar als afsluiting. De boerengolf in zowel Hazerswoude als in ons eigen dorp bij een koorlid op het erf was ook heel goed geslaagd! Met de jambee genoot heel Stompwijk mee en met het dobbelsteenspel vlogen de cadeautjes in het rond. Er wordt wat afgelachen!!

De tekstgroep is een heel belangrijk onderdeel van ons koor, zij maken en zoeken passende teksten bij de vieringen, liederen worden uitgezocht die aansluiten bij het thema. En uit dit alles blijkt nog steeds het eigentijdse karakter van het koor! Een viering, die een frisse wind doet waaien binnen ons geloof, en een sfeer die blij en dankbaar maakt. Waar in het verleden een priester ons voorging in de eucharistieviering is verandering gekomen. Door gebrek aan pastores verzorgen we nu meestal een Woorddienst, voorgegaan door mevr. Marianne Turk. We zijn blij met haar als voorganger. In het verleden deed ze dit samen met Mevr. Riet van der Ham, zij waren, nu dus alleen Marianne, ook een deel van de tekstgroep.

Ons Eigentijdse koor heeft nog steeds een vaste plek in onze parochie, en al baart het afnemende kerkbezoek ons zorg, toch blijven we enthousiast met nieuwe liederen en altijd weer mooie vieringen, die met zorg zijn samengesteld.

Wij zijn trots dat we dit jubileum met elkaar kunnen vieren en kijken uit naar 24 juni, met elkaar is een mooie viering voorbereid!

Zingen maakt je blij en dat is wat iedereen nodig heeft.

Het bestuur E.M.S.

Herinneringen aan 50 jaar EMS 1968 – 2018

Pastoor Paap heeft er samen met de hr. van der Put (hoofd van de school) voor gezorgd dat er in 1968 een zogenaamde ‘beatmis’ kwam in de kerk van Stompwijk. De beide heren vonden het noodzakelijk dat er in onze Stompwijkse gemeenschap een koor en combo kwam, “dat op eigentijdse wijze een goede plaats krijgt in de verscheidenheid van Liturgie-vieringen, zoals deze in onze tijd is geboden. En dat is gelukt dankzij U allen!” Aldus citaten uit een brief van Pastoor Paap. Het koor bestond destijds uit leerlingen van de 6-de klas van de Maerten van de Velde School, toen nog Gerardus Majellaschool, ook kinderen van het kinderkoor vonden het reuze interessant om, als ze de leeftijd bereikten, door te stromen naar het Eigentijdse koor met combo. In de jaren 70 werden ook volwassenen lid van het koor, vaak samen met hun dochters of zonen. Het koor telde in die tijd 50 leden of meer. Nog een citaat van een trotse Pastoor Paap: “We hebben een koor en combo, dat in voortdurende crescendo, dit jaar (1977) door middel van de radio en televisieuitzending, bekendheid kreeg in heel Nederland en zelfs tot over de grenzen heen. De enorm grote stroom van positieve reacties hebben dit getuigd! Daar zijn we allemaal blij mee. Ook in onze kerk bemerk je een toenemend aantal kerkbezoekers tijdens onze eigentijdse vieringen”, tot zover Pastoor Paap.

Wij, als EMS, zijn natuurlijk erg blij dat deze citaten bewaard zijn gebleven!

 

Door de jaren heen hebben vele wisselingen van dirigenten plaatsgevonden. Ik noem de Hr. van der Put, Elly Janson, Peter Develing, Eric Fontein, Willem Bourgogne, Maarten Tulp, Willem Grool, Louise Hillen, Hans van Winsum, Erik van Bruggen en Ria van Rijn. Een fijne redder in de nood was Elly die ons koor verschillende keren met veel energie heeft geleid en op wie we een beroep konden doen, als het koor in nood zat!

Ook de samenstelling van koorleden veranderde nogal eens. In die tijd waren de repetities op donderdagavond van half 8 tot half 9 zonder pauze in de aula van de jongensschool. Het was de gewoonte dat het combo een half uur voor de koorrepetitie de muziekstukken instudeerde. De uitvoering in de kerk vond plaats op de laatste zaterdag van de maand, veelal bij een eucharistieviering, waar pastoor Paap dan ook voorging. Later, bij de Woord en Communieviering werd dat mevr. Riet van der Ham of mevr. Marianne Turk.

We kunnen wel vermelden dat ons koor een hecht koor is gebleven door de jaren heen. Er zijn leden die respectievelijk 46, 40, 30, 20, en meer dan 10 jaar lid zijn van ons koor. Ook de huidige dirigent /pianist geeft al ruim 16 jaar leiding bij ons.

Volgende week deel 2 , herinneringen van het EMS 50 jaar

Het bestuur EMS

E.M.S afsluiting seizoen

De laatste eigentijdse viering voor de vakantie is een speciale viering geworden. We hadden een jubilaris in ons midden!

Mevrouw Marian Vincenten is 25 jaar bij ons koor! Het was voor haar een complete verrassing, temeer omdat er veel familie aanwezig was bij deze gelegenheid. Bij Marian werd een corsage opgespeld door de voorzitster, zij sprak waardering en dank  uit voor haar jarenlange trouwe inzet. Ook werd haar een Erediploma vanuit het bisdom aangeboden, een mooie kaars en natuurlijk een mooi boeket.

Na deze mooie  viering was er koffie voor alle aanwezigen met een heerlijk koekje met de tekst ‘25 jaar EMS’.

Wij willen Rienus en Fietje hartelijk danken voor hun inzet hiervoor.

Zo sluiten wij maandag ons seizoen af en zal hierover nog worden nagepraat. Er zullen die avond nog meer mensen in het zonnetje worden gezet voor hun jarenlange inzet. We zullen ongetwijfeld een gezellige avond hebben!

Het bestuur E.M.S

E.M.S. op weg naar Kerstmis

Bij het E.M.S. wordt druk geoefend om een mooie Kerstviering te verzorgen! Net als het voorgaande jaar zijn we in deze eucharistieviering samen met Sonore, het andere koor van onze dirigent. Er wordt weer samen geoefend met meerstemmige kerstliederen, en natuurlijk de kerstliederen die we met u allen zingen. Wij kijken er naar uit. U ook? Het zal fijn zijn om de mensen in de kerk een goed kerstgevoel mee te geven! Ons thema voor deze viering is: “Zij knielden biddend voor U neer…..” Onze voorganger is pastoor Broeders.

U bent van harte uitgenodigd.

Kerststukjes maken

Op donderdag 8 december mogen we weer in het Dorpshuis de jaarlijkse kerststukjes maken. Wilt u de potjes en kerstmateriaal wat u niet meer gebruikt voor ons bewaren?

Als u een paar uurtjes wilt helpen dan bent u van harte welkom vanaf 9 uur.

Met vriendelijke groet,  Annie van Rijn

Kerststukjes maken

Kerststukjes 

De datum is bekend dat we de kerststukjes gaan maken, namelijk donderdag 10 december om 9.00 uur. We mogen weer gebruik maken van het Dorpshuis om de stukjes te maken. Heeft u een ochtendje tijd over om een stukje te maken voor zieke en oudere parochianen noteer het dan alvast in uw agenda!

Vanwege afwezigheid van een aantal “vaste” mensen hopen we een paar nieuwe gezichten te verwelkomen.

U kunt weer materiaal, potjes en groen uit de tuin bewaren. U mag het ook brengen bij de familie Vollebregt, Dr. van Noortstraat 54 of 54a (Tel. 06-28641166-Marja)

Het kan ook op 10 december bij het Dorpshuis afgegeven worden.

Ik kan het eventueel bij u ophalen, 071-5802059. Onze hartelijke dank,  

Annie van Rijn

Voor de ouders van de kinderen uit Groep 4

Vergeten jullie niet jullie zoon of dochter op te geven voor de Eerste Heilige Communie. Dit kan nog tot 1 december bij een van de leden van de werkgroep of via het email adres wat vermeld staat in de brief.  

Werkgroep ehc 

Stef Verburg, Wendy van Steekelenburg

en Yvonne Klijn 

 

Rozenkransgebed

Oktobermaand Rozenkransmaand 

Donderdag komen wij om 19.00 uur weer in onze kerk bijeen om gezamenlijk het rozenkransgebed te bidden. We willen  dan weer Maria`s hulp en voorspraak vragen. Als u nog nooit geweest bent neemt u dan eens de moeite om naar de kerk te komen. Het is maar een half uurtje en u bent ruim voor koffietijd weer thuis. Probeer eens een half uurtje vrij te maken. Om 19.00 uur bent u, jong of oud, van harte welkom.

Jan van Rijn

 

Fietskring

Als het weer het toelaat wordt er donderdag weer een route gefietst. We vertrekken vanaf het kerkplein om 9.30. 

Tot donderdag, Annie van Rijn