Categoriearchief: Kerk

Eerste Heilige Communie

Een bijzondere Eerste Heilige Communie viering op zondag 11 oktober 2020 in de Heilige Laurentiuskerk te Stompwijk. Het was voor iedereen een bijzondere situatie. De reguliere bezoekers konden door de corona-regels niet aanwezig zijn, de communicanten hadden velen uitgenodigd en ook daar kon niet iedereen van aanwezig zijn. Het werd een kleine, gezellige en intieme viering. Een hele nieuwe ervaring voor iedereen. Maar door middel van een live-stream hebben we de thuisblijvers de mogelijkheid geboden de viering toch zo goed mogelijk mee te kunnen maken.

De communicanten, Jayden Muusers, Liz Wennekers, Mijs Franken, Yaro Osinga en Vajèn den Hollander zagen er op hun mooist uit en hadden er ontzettend veel zin in. Ook omdat het spannend was geweest of het allemaal wel door kon gaan en dat wilden ze heel graag. We hadden er al een lange voorbereidingstijd op zitten en ze wilden het allemaal heel graag mooi afsluiten en hun eerste communie doen. Alles was van tevoren al goed gerepeteerd, de stukjes die ze voor gingen lezen en de manier waarop ze Heilige Communie voor de eerste zouden ontvangen. Op een beamer werden alle liedjes met een leuk filmpje afgespeeld en zelfs het tafeldekken was op film te zien. 

De kerk was opperbest versierd met mooie bogen in het thema ‘Bouwen aan de Kerk’ en met bloemen en planten. De voorzang werd verzorgd door Noa, die op prachtige wijze met de liedjes op de beamer meezong. De communicanten kwamen met hun doopkaars naar binnen en heetten iedereen welkom in de kerk. Nadat ze de kaarsen hadden neergezet kon de viering beginnen. Ze waren allemaal erg onder de indruk en vonden het heel speciaal. Ze hebben erg mooi voorgelezen en Pastoor Broeders had een mooi verhaal hoe ze God kunnen voelen en hoe ze kunnen geloven in God. Het tafeldekken hadden de communicanten van tevoren op film gezet zodat er zo min mogelijk gelopen werd tijdens de viering. Nu konden ze zichzelf in actie zien en dat is toch eigenlijk ook wel heel leuk. En toen was het moment daar om de Heilige Communie voor de eerste keer te mogen ontvangen met hun vader, moeder, broertjes en zusjes om hen heen. Ze vonden het prachtig en ze hebben er enorm van genoten. Na de viering werden er nog een paar foto’s gemaakt en kadootjes uitgedeeld. Blij, opgelucht en een hele ervaring rijker zijn de kinderen naar huis gegaan waar ze in kleine kring nog heerlijk hebben na kunnen genieten.

Wij feliciteren Jayden, Liz, Mijs, Yaro en Vajèn hierbij nogmaals van harte met hun Eerste Heilige Communie en wij danken natuurlijk Pastoor Broeders voor de mooie viering die hij gegeven heeft en ieder die het mogelijk heeft gemaakt om deze veilig maar ook vooral ook gezellig te laten plaatsvinden. Ook nog een speciale dank aan Margreet en Bianca van de werkgroep EHC Zoeterwoude waar wij de voorbereidingen mee samen doen. 

Werkgroep EHC Stompwijk
Stef en Wendy

foto Carmen

vlnr: Yaro, Jayden, Liz, Vajèn en Mijs

Caritasfonds Stompwijk!

Het Caritasfonds Stompwijk; een nieuwe naam voor een organisatie met een lange geschiedenis! Wat ooit begon als het ‘Armenbestuur’, een zelfstandig onderdeel van de RK-parochie, is vervolgens overgegaan in de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI). Inmiddels is besloten om de krachten te bundelen van de 3 PCI’s van Leiden, Zoeterwoude en Stompwijk. Hierdoor is een nieuwe PCI gevormd, met als naam: PCI-Petrus en Paulus. Onder de vlag van het overkoepelend bestuur van de nieuwe PCI is per locatie een Caritasfonds werkzaam (voor Stompwijk is dit dus het ‘Caritasfonds Stompwijk’). Ondanks de wijziging van de naam blijft het doel hetzelfde: het bieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben. Door de jaren heen heeft onze organisatie giften ontvangen van inwoners uit Stompwijk ten behoeve van mensen uit Stompwijk die het financieel nodig hebben. Deze gelden werden en zullen ook in de toekomst worden beheerd door het bestuur van het Caritasfonds Stompwijk. Daarvoor probeert het Caritasfonds zo goed mogelijk (lokale) armoede op te sporen. Het bestuur onderhoudt hiervoor contacten met verschillende maatschappelijke en sociale organisaties. Het Caritasfonds (als onderdeel van de PCI) beschikt dus over eigen middelen om hulp te verlenen. De doelstelling van het Caritasfonds is om de problemen op een structurele manier op te lossen.

De hulp bestaat niet alleen uit financiële ondersteuning, maar kan ook een verwijzing naar deskundige hulpverleners zijn. Het Caritasfonds heeft hiervoor een netwerk van verschillende instanties en helpt bij het benaderen ervan om hulp te krijgen. In acute gevallen, of wanneer bestaande sociale voorzieningen tekort schieten, kan het Caritasfonds zelf tijdelijk financiële hulp verlenen.

Juist in deze onzekere Coronatijd waarin een baan/inkomen geen vanzelfsprekendheid is voor vele mensen, is soms een steuntje in de rug noodzakelijk om de eindjes weer aan elkaar te knopen. Het Caritasfonds kan u hierbij wellicht helpen. Dus kunt u zelf wat steun gebruiken? Of kent u iemand anders die dringend behoefte heeft aan (financiële) steun? Neem dan contact op en richt uw hulpvraag aan:


Caritasfonds Stompwijk
t.a.v. Secretaris Caritasfonds Stompwijk
Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
Email: 
PCIStompwijk@gmail.com

Natuurlijk wordt elke aanvraag vertrouwelijk behandeld!

Namens het Caritasfonds Stompwijk,

Koos van Wissen 

Gezocht Voorzangers!

Tijdens de vieringen in de kerk mag tot nader order niet door een koor of door alle aanwezigen gezongen worden. Er mag echter wel door een of twee personen worden voorgezongen. Afgelopen zondag heeft Bert van Es deze taak op zich genomen. Maar met alle zangers en zangeressen in het dorp zijn er vast meer mensen die dit wel een keer willen doen. U hoeft geen conservatoriumopleiding te hebben. Gewoon een lied kunnen zingen is voldoende. Wij horen graag wie het aandurft. U kunt zich melden bij het secretariaat of bij ondergetekende.

Marianne Turk

Pastoor Broeders 25 jaar priester

Vandaag is het precies vijfentwintig jaar geleden dat onze pastoor Walter Broeders tot priester van het bisdom Rotterdam werd gewijd. Zijn eerste ‘standplaats’ was in ‘s-Gravenzande, Monster en Hoek van Holland. Daarna volgde een benoeming in Roelofarendsveen, waar hij betrokken was bij de clustervorming van kerken in het Groene Hart tot de federatie van HH. Clara en Franciscus. Sinds 2015 is hij rector van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn en pastoor in de HH. Petrus en Paulusparochie (Leiden en omstreken).

Binnen het pastoraal team is Walter Broeders eerst aanspreekbare voor de Regio Oost. Nu in verband met de coronacrisis de geplande activiteiten rond zijn priesterjubileum moeten worden uitgesteld, ontstond binnen de parochiekernen van De Goede Herder, Sint Jan en H. Laurentius het idee om een digitaal jubileumboek samen te stellen. Parochianen werden uitgenodigd om een bijdrage te verzorgen, en aan die uitnodiging is breed gehoor gegeven.

Binnen twee weken werden ruim honderdtwintig bijdragen ontvangen. De ene helft verstuurd via email, de andere helft in papieren vorm afgegeven bij de secretariaten en daarna ingescand. Het betrof korte briefjes, uitgebreide epistels, felicitatiekaarten, borduur- en knutselwerkjes, gedichten en tekeningen, zelfs twee audio-bijdragen (via een link naar YouTube).

Het digitale album kreeg als titel mee Beste pastoor … en is woensdag 10 juni aangeboden aan de jubilaris.

Tijdens de vieringen in de kerken van Oost is er natuurlijk ook aandacht besteed aan het jubileum van de pastoor. Bij De Goede Herder is een map overhandigd met de fysieke brieven en kaarten en bij de Laurentius waren er bloemen, een fles wijn en een boekenbon voor de jubilaris. En bij gebrek aan het geven van handen of het zingen van Lang zal hij leven werd er enthousiast geapplaudisseerd.

Woordje van de pastoor

Ik heb er lang naar uitgekeken, naar mijn priesterjubileum. Het zou gevierd worden! Ik wilde heel graag mijn parochianen Rome laten zien en daarbij een parochiesymposium organiseren met als thema: het gelaat van Christus in deze tijd. De inleiders waren al uitgezocht. De viering in de Petruskerk zou een verbinding geven aan alle gemeenschappen: Samen God danken bij 25 jaar priesterschap. Een diaconaal project zou dat alles onderstrepen. Maar ja, het virus gooide alles in de war!

Maar toch een mooi en zinvol feest vandaag (10 juni) in de huiskapel van Vronesteyn met de huisgenoten en een goede vriend!! En weet, gedurende de dag kwamen er zeer vele (!) bloemstukken uit alle delen van de parochie, vele mooie kaarten met persoonlijke teksten, een echt jubileumboek van vele goede wensen, vele appjes, e-mails en ga zo maar door. Mijn huis is een ware bloemenwinkel!!

Dank, lieve mensen. Ik beschouw het als een blijk van waardering.
Blijf gezond en met vriendelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Communie uitdelen tijdens de viering

Afgelopen zondag was het Sacramentsdag en in een aantal kerken werd weer communie uitgedeeld. Pastoor Broeders onderstreepte in zijn preek ook nog eens hoe waardevol de communie is. Toch heeft de beheercommissie en pastoraatgroep van de Laurentius dit nog even afgehouden. Heel eerlijk gezegd krijgen wij er een beetje buikpijn van. De reden is niet een vrees dat de pastoor besmet zou zijn en het coronavirus door kan geven (bij het uitdelen van de communie wordt een hoestscherm en een pincet gebruikt). De onzekerheid heeft twee redenen:
1. voordat de communie ontvangen wordt dient u uw handen te ontsmetten. De desinfecterende gel die wij nu tot onze beschikking hebben vraagt echter enige tijd om te vervliegen. Bij het heel snel ontvangen van de communie loopt u het risico ontsmettingsmiddelen naar binnen te krijgen. Als dat gebeurd is het middel erger dan de kwaal. Wij zullen dus op zoek moeten naar andere ontsmettingsmiddelen.

2. de paden in onze kerk zijn eigenlijk te smal en de banken zijn niet te verplaatsen. Daardoor ontstaat er een gebrek aan de vereiste afstand als mensen vanuit de kerk naar voren moeten komen.

Natuurlijk willen we degene die dit erg graag willen de communie niet onthouden, maar het vraagt wat extra aanpassingen. Daarom gaan we vanaf de viering van 28 juni een deel van de kerk reserveren voor mensen die wel communie willen ontvangen en de rest van de kerk voor degene die dit niet hoeven. Degene die zich opgeven voor de viering van 28 juni wordt daarom gevraagd aan te geven of zijn wel of niet ter communie willen gaan.
Door de deling in de kerk kan het dan dus voorkomen dat u niet meer op uw vertrouwde plaatsje kunt zitten, maar dat u een andere plaats krijgt.

 
Marianne Turk

Woordje van de pastoor

Beste mensen, het zal jullie allemaal niet ontgaan zijn dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Net toen ik mocht voorgaan in een televisieviering. Je kunt het niet verzinnen van tevoren! Een zware hardnekkige griep, die invloed heeft op mijn hart. Gelukkig geen corona!  Dank aan u allen voor alle kaarten, gebeden en berichtjes. Het deed me goed!

Het woord van God in de liturgie — In het kader van
de opening van het bedevaartseizoen in Brielle zou broeder Johan ten Velde een voordracht houden over het Woord van God in de liturgie. De techniek staat voor niets. De voordracht is inmiddels opgenomen in de Sint Willibrordusabdij te Doetinchem. De video is te vinden op de website van het bisdom Rotterdam. Gun uzelf wat catechese!!

Gluren bij de buren — Kijk over de grenzen van je eigen bisdom! Mgr. Hendriks van het bisdom Haarlem, (maar voormalig priester van ons bisdom) heeft voor de meimaand een Conferentieserie Mariologie voorbereid met daarin een presentaties over: Maria in de Heilige Schrift, Paus Johannes Paulus II en Maria van Fatima en Mariaverering. Ik wens u mooie catechese-momenten toe. Vruchtbare tijd!

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Woordje van de pastoor

Hoe heeft u Pasen gevierd? En jij, wat heb jij gedaan? Alleen of toch met mensen verbonden op afstand? Ik heb naast de liturgie ook mooie programma’s op de televisie gezien, maar wat miste ik de gemeenschap. Wat mis ik het samen vieren, samen zingen, samen bidden en de parochianen recht in de ogen aankijken! Hoe rijk zijn wij eigenlijk om mooie gemeenschappen te hebben waar wij samen ons geloof in de verrezen Heer mogen beleven. Op Paaszaterdag heb ik onze paaskaarsen gewijd en straks bij de eerste viering in de kerk zullen wij deze kaars brandend binnen brengen: de verrezen Heer in ons midden. Wat snak ik naar die datum!

Van Pasen naar Pinksteren — Nu wij Pasen hebben gevierd gaan wij op weg naar Pinksteren: 50 dagen lang. Zo komen we uit op de vijftigste dag Pentacoste: Pinksteren. We lezen in de wekelijkse vieringen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, door de evangelist Lucas geschreven. Het gaat over de eerste jaren van onze kerkgemeenschappen. Wil je meelezen: www.dagelijksevangelie.org. Bewust lezend op weg naar Pinksteren.

Rozenkrans — Inderdaad, de Rozenkrans heeft ook vijftig kralen. Wil je aftellen, (of optellen) naar het Pinksterfeest, dan kun je heel goed de kralen van de rozenkrans gebruiken. Teken een rozenkrans met vijftig open kralen en je kunt iedere dag opnieuw een kraal kleuren en zo ook biddend op weg gaan naar Pinksteren. Zo zijn wij bewust biddend op weg naar Pinksteren.

Huisliturgie — Voor de Goede Week konden wij naar de televisie kijken, of via internet naar de liturgie van de dag! Als aanvulling heb ik nog de huisliturgie gemaakt. Ik hoor daar leuke reacties op. Eigenlijk betekent dit dat ik ermee door wil gaan. Dus naast de officiële liturgie, ook de huisliturgie. Nu voor de zondagen! Ik hoop daar ook passende schilderijen bij te vinden.
Dus al met al: wij gaan gelovig op weg naar Pinksteren. Ga je mee?

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Woordje van de pastoor

Zalig Pasen! De Heer is verrezen, alleluja!
We zijn met Pasen van de duisternis naar licht gegaan. Temidden van alle beperkingen en tegenslagen, temidden van ziekte en dood is het de Heer die ons zegent met een nieuwe dag. We mogen de verrezen Heer ontmoeten. Waar is hij? Hoe kunnen we Hem herkennen? Hij is het antwoord op het lijden in deze wereld.

Groeten en zegen van pastoor Walter Broeders

Woordje van de pastoor

Wij gaan de Goede Week in, we gedenken het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, en volgen Hem tot in de Paastuin. Normaal komen wij samen in de kerk. Helaas, nu kan dat niet! Toch wordt ons veel aangeboden om Hem te kunnen volgen. U kunt de liturgie volgen via de TV, NPO 2 op zondagochtend om 10:00 uur. Het misboekje kunt u downloaden, ophalen in de kerk of vragen of hij wordt thuisbezorgd.

Pars pro toto — In de drie gemeenschappen van Oost heb ik de palmtakken gezegend. Daar waren enkele mensen bij aanwezig: pars pro toto! Een deel
voor het grote geheel. Zij vertegenwoordigden u allen! In de zegen heb ik u
mogen zegenen, zij die de palmtakken mogen ontvangen: de zieken, de eenzamen en al de andere mensen, de bezorgers en bezorgsters, ja de vele vrijwilligers. U allen!

Huisliturgie — In aansluiting op de officiële liturgie bied ik u ook een eigen huisliturgie aan voor de palmzondag en het Paastriduüm. Niet als vervanging, maar als aanvulling om samen met uw kinderen of alleen, bijvoorbeeld voor de maaltijd, te vieren. Ik geef u ook een meditatie mee aan de hand van een bekend schilderij. Ik doe dat voor u, maar ook eigenlijk een beetje voor mezelf om met de teksten en de bijzondere dagen in de Goede Week nauw verbonden te zijn, ze te beleven en te doordenken. Viert u mee? Laat maar horen wat u ervan vindt.

Mooie initiatieven — In tijden van grote zorgen en beperkingen kan ik toch van veel dingen blij worden. Ik word blij van zovele mensen die letterlijk opstaan en het goede willen doen. Mensen staan op om ouderen en eenzamen te voorzien van een palmtak en een paaswens. Zij zorgen ervoor dat mensen niet vergeten worden. Dat doet zeer warm aan. Mensen staan op om voor anderen boodschappen te doen. Mooi om te zien hoe mensen samen kerk willen zijn. Vrijwilligers zorgen ervoor dat op gezette
tijden onze kerken open zijn en mensen kunnen bidden en hun bijdrage kunnen leveren aan de voedselbank. Maar weet bij dit alles: altijd met de hygiënische voorzorgsmaatregelen en de 1,5 meter afstand.

Wens en zegen — Ik hoop en bid met u dat wij samen en ieder voor zich deze bijzondere Goede Week intens mogen beleven. In de vastentijd hadden wij een thema bedacht: van woestijn tot Paastuin. Ik wist toen nog niet dat de woestijn zulk een werkelijkheid ging worden. Ik hoop en bid om de paastuin, dat wij die opnieuw mogen ervaren en een zegen mag zijn voor de wereld!

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Woordje van de pastoor

Beste parochianen.

‘Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan’, dat zijn de woorden van de Israëlieten die in ballingschap zijn. Het zijn misschien wel ook onze woorden, in deze tijd van het Corona-virus. Ook wij zitten in ballingschap. Is onze hoop vervlogen? Steunt ons geloof op al onze tegenslagen, op alles wat wij mee moeten maken?

Urbi en Orbi — De paus smeekte vrijdag jl. God om zijn zegen over de stad en de wereld. Urbi en Orbi! Heel indrukwekkend over een leeg Sint Pietersplein, symboliserend de leegte die wij mee maken. De leegte van de
sociale onthouding, van het letterlijk afstand
nemen van elkaar, de leegte van tegenslagen, van ziekte en overlijden. Maar juist in die leegte mogen wij de stem van God horen.

Lazarus — Genas Jezus eerder de blindgeborene en gaf hem licht, afgelopen zondag riep Jezus zijn vriend Lazarus op uit de dood. Hij zei: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven!’
Zijn wij dood, gevangen in onze ellende, of ervaren wij hoop en leven op onze levensweg en zijn wij op deze manier met elkaar verbonden?

Hoop — Onze hoop zit ook in het luisteren naar elkaar en samen met elkaar ervoor zorgen dat wij op de eerste plaats een rustig klimaat scheppen met elkaar. Juist nu in onze gezinnen, met de kinderen en hun ouders die allemaal thuis zijn, terwijl het toch geen vakantie is! Door het luisteren naar elkaar, kun je gaandeweg de ander beter begrijpen met zijn noden en verlangens, behoeften wensen. Bidden is  ook luisteren, dan kan Hij spreken en geven
wat jij nodig hebt!

Zegen — Ik eindig met onze Paus, vrijdag bij die indrukwekkende zegen Urbi et Orbi, tranen schoten in mijn ogen, zo zuiver, zo puur, zo echt, zo … Hij sprak over hoop en zette vraagtekens bij onze manier van leven en hij bad: ‘Heer, zegen de wereld, geef gezondheid aan onze lichamen en troost aan onze harten. U vraagt ons niet bang te zijn. Maar ons geloof is zwak en we zijn angstig. Maar U, Heer, zult ons niet overlaten aan de storm’.

Dag en mijn zegen. — Pastoor Walter Broeders

Laatste kans aanmelden H. Vormsel

De kerstvakantie is achter de rug en de voorbereiding voor het sacrament van het vormsel gaat bijna van start. Komende week is de eerste bijeenkomst.
Nu is dus de laatste kans om je aan te melden voor het leuke project. Het project bestaat uit een aantal bijeenkomsten met een groepje leeftijdsgenoten, een weekend met activiteiten met alle vormelingen uit de hele parochie en het meemaken van de Vuurdoop met alle vormelingen uit het bisdom Rotterdam. Heel veel leuke en leerzame activiteiten dus.
Ben je tussen de 11 en 15 jaar oud en nog niet gevormd? Dan kun je meedoen. Stuur een mailtje naar ondergetekende en je krijgt alle informatie.

Marianne Turk
marianneturk2016@gmail.com