Categoriearchief: Kerk

Herinneringen aan 50 jaar EMS 1968-2018

“We zingen hier al 50 jaren samen voor de Heer, en vieren samen liturgie op eigentijdse wijs”. Een zin uit ons feestlied, dat we zingen op ons feest , op 24 juni a.s. Vooral het eigentijdse, wat de kracht is van dit koor, heeft de tijd doorstaan.

Maar alles blijft mensenwerk, en zoveel zinnen, zoveel wensen deed het combo beslissen over te stappen naar Zoeterwoude, verschillende koorleden volgden. Het was 1999. Een roerige tijd voor het EMS. We hadden net de grandioze viering verzorgd met de koren uit Zoeterwoude en Stompwijk ter gelegenheid van het jubileum van Pastoor van der Plas. Op het kermisterrein stond een tent waar de feestelijke viering was voor de pastoor. Het donderde en bliksemde en er viel veel regen tijdens die mooie viering. En ineens was na die viering alles anders. Wat nu?? De beslissing werd genomen: Het Eigentijdse koor verdwijnt niet!! Op eigen kracht werd een doorstart gemaakt! Met name Fritz Gehrmann, Nel Klijn en Lenie de Jong namen het voortouw. Elly Janson werd gebeld en zij wilde ons weer helpen. Dus stond het EMS, met 14 koorleden in september van dat jaar weer op het altaar, de eerste keer zelfs a capella, dus zonder begeleiding! De tekstgroep was weer begonnen en het werd een mooie viering, met een kleiner koor en zonder combo. Editha ging ons helpen, zij was al langer de pianiste van het parochiekoor. Toen het voor haar teveel werd, werd er een nieuwe pianist gezocht. Dat was moeilijk! Maar de aanhouder wint en Michel van Eerden kwam ons versterken. Met hem als pianist en later ook als dirigent keerde de rust weer bij ons koor, en hij is gebleven tot op de dag van vandaag. In het verleden zijn alle jubilea goed gevierd, en uitjes en leuke afsluitingen waren er ook elk jaar. Hoogtepunten zijn er geweest: de trouwdag van Michel en Loura in Zoetermeer in 2004. Wij zongen tijdens de kerkelijke huwelijksviering. Het concert ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Michel in de Parousia kerk. We verrasten hem met onze nieuwe kleding, de stof kochten we op de Haagse markt, en het werd knippen en naaien door een paar leden van ons koor. Een jaar hiervoor kochten we onze blauwe corsages, we gingen op stap voor stof voor een shawl, en kwamen terecht bij een kraam met zijden bloemen en hebben uit alle vakken en dozen genoeg bloemen weten te verzamelen. Bij deze kraam was geen blauwe bloem meer te vinden!! Ons 40- jarig bestaan, een mooie viering met na afloop een drankje met lekkere hapjes voor alle aanwezigen.

De kerstviering is altijd een hoogtepunt in het jaar, 2 keer hebben we met het koor Sonore gezongen, wat veel voorbereiding vergde. Het was heerlijk zingen, een groot koor en een volle kerk, voor deze gelegenheid heeft Michel een eigen mis geschreven: de Lourensmis. Voor ons iets nieuws om de aloude liturgische kerkliederen te zingen in een geheel nieuw eigentijds jasje!

Maar ook dieptepunten zijn er geweest. We hebben afscheid moeten nemen van koorleden en partners. Zij blijven in onze herinnering.

De jaarlijkse afsluiting van ons seizoen wordt altijd verzorgd door 2 leden van ons koor en blijft een verrassing voor de rest. Alle avonden zijn bijzonder, we noemen de mondharmonica workshop in de pastorietuin, een fijne plek. Een andere bijzonder mooie avond, sushi maken, ook dit hadden we nooit eerder gedaan. Wat meer terug in de tijd, varen en zingend over de Vliet, jeu de Boule, geleid door Ria en Piet van Steen. Elk jaar is het leuk om in een ongedwongen sfeer iets te doen met elkaar als afsluiting. De boerengolf in zowel Hazerswoude als in ons eigen dorp bij een koorlid op het erf was ook heel goed geslaagd! Met de jambee genoot heel Stompwijk mee en met het dobbelsteenspel vlogen de cadeautjes in het rond. Er wordt wat afgelachen!!

De tekstgroep is een heel belangrijk onderdeel van ons koor, zij maken en zoeken passende teksten bij de vieringen, liederen worden uitgezocht die aansluiten bij het thema. En uit dit alles blijkt nog steeds het eigentijdse karakter van het koor! Een viering, die een frisse wind doet waaien binnen ons geloof, en een sfeer die blij en dankbaar maakt. Waar in het verleden een priester ons voorging in de eucharistieviering is verandering gekomen. Door gebrek aan pastores verzorgen we nu meestal een Woorddienst, voorgegaan door mevr. Marianne Turk. We zijn blij met haar als voorganger. In het verleden deed ze dit samen met Mevr. Riet van der Ham, zij waren, nu dus alleen Marianne, ook een deel van de tekstgroep.

Ons Eigentijdse koor heeft nog steeds een vaste plek in onze parochie, en al baart het afnemende kerkbezoek ons zorg, toch blijven we enthousiast met nieuwe liederen en altijd weer mooie vieringen, die met zorg zijn samengesteld.

Wij zijn trots dat we dit jubileum met elkaar kunnen vieren en kijken uit naar 24 juni, met elkaar is een mooie viering voorbereid!

Zingen maakt je blij en dat is wat iedereen nodig heeft.

Het bestuur E.M.S.

Herinneringen aan 50 jaar EMS 1968 – 2018

Pastoor Paap heeft er samen met de hr. van der Put (hoofd van de school) voor gezorgd dat er in 1968 een zogenaamde ‘beatmis’ kwam in de kerk van Stompwijk. De beide heren vonden het noodzakelijk dat er in onze Stompwijkse gemeenschap een koor en combo kwam, “dat op eigentijdse wijze een goede plaats krijgt in de verscheidenheid van Liturgie-vieringen, zoals deze in onze tijd is geboden. En dat is gelukt dankzij U allen!” Aldus citaten uit een brief van Pastoor Paap. Het koor bestond destijds uit leerlingen van de 6-de klas van de Maerten van de Velde School, toen nog Gerardus Majellaschool, ook kinderen van het kinderkoor vonden het reuze interessant om, als ze de leeftijd bereikten, door te stromen naar het Eigentijdse koor met combo. In de jaren 70 werden ook volwassenen lid van het koor, vaak samen met hun dochters of zonen. Het koor telde in die tijd 50 leden of meer. Nog een citaat van een trotse Pastoor Paap: “We hebben een koor en combo, dat in voortdurende crescendo, dit jaar (1977) door middel van de radio en televisieuitzending, bekendheid kreeg in heel Nederland en zelfs tot over de grenzen heen. De enorm grote stroom van positieve reacties hebben dit getuigd! Daar zijn we allemaal blij mee. Ook in onze kerk bemerk je een toenemend aantal kerkbezoekers tijdens onze eigentijdse vieringen”, tot zover Pastoor Paap.

Wij, als EMS, zijn natuurlijk erg blij dat deze citaten bewaard zijn gebleven!

 

Door de jaren heen hebben vele wisselingen van dirigenten plaatsgevonden. Ik noem de Hr. van der Put, Elly Janson, Peter Develing, Eric Fontein, Willem Bourgogne, Maarten Tulp, Willem Grool, Louise Hillen, Hans van Winsum, Erik van Bruggen en Ria van Rijn. Een fijne redder in de nood was Elly die ons koor verschillende keren met veel energie heeft geleid en op wie we een beroep konden doen, als het koor in nood zat!

Ook de samenstelling van koorleden veranderde nogal eens. In die tijd waren de repetities op donderdagavond van half 8 tot half 9 zonder pauze in de aula van de jongensschool. Het was de gewoonte dat het combo een half uur voor de koorrepetitie de muziekstukken instudeerde. De uitvoering in de kerk vond plaats op de laatste zaterdag van de maand, veelal bij een eucharistieviering, waar pastoor Paap dan ook voorging. Later, bij de Woord en Communieviering werd dat mevr. Riet van der Ham of mevr. Marianne Turk.

We kunnen wel vermelden dat ons koor een hecht koor is gebleven door de jaren heen. Er zijn leden die respectievelijk 46, 40, 30, 20, en meer dan 10 jaar lid zijn van ons koor. Ook de huidige dirigent /pianist geeft al ruim 16 jaar leiding bij ons.

Volgende week deel 2 , herinneringen van het EMS 50 jaar

Het bestuur EMS

Open haardhoutactie

Een beetje stormschade in het pastoorsbos, een omgewaaide boom voor openhaardhout. Wie wil er zelf openhaardhout hakken? Voor zaterdag 13 januari kunt u zich aanmelden om te helpen met de werkploeg voor het bos om deze boom op te ruimen. Hiervoor kunt u zelf met de kruiwagen het gehakte hout meenemen voor uw open haard.

U kunt zich aanmelden op bch.laurentius@outlook.com zodat we een inschatting kunnen maken hoeveel mensen er komen. Om 8.30 uur staat de koffie klaar om de klus te klaren.

Tot zaterdag, Beheercommissie H. Laurentius

Oproep voor aanmelding voorbereiding op het H. Vormsel

Medio januari gaan we weer beginnen met de voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel. Het beloofd weer een leuk programma te worden, met zelfs een spannend weekend. Kinderen/jongeren (t/m 14 jaar) die mee willen doen aan deze voorbereiding kunnen zich tot 31 december aanmelden. De definitieve keuze om het sacrament te ontvangen hoef je pas aan het eind van de voorbereiding te maken. De voorbereiding is dus ook heel goed voor iedereen die het nog niet weet, of voor degene die gewoon iets meer van het geloof willen weten. Aanmelden kan door het sturen van een email met naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum naar marianneturk2016@gmail.com of door een briefje met de gegevens in de brievenbus van de pastorie te doen.

De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar met nog meer aanmeldingen wordt het nog leuker. Dus kom op!

Marianne Turk

Kerkproeverij op 10 september

In het weekend van 9 en 10 september bent u in heel Nederland welkom om in een kerk te komen proeven. Hoe smaakt een kerkdienst eigenlijk?

Kerkgangers kunnen met een uitnodigingskaartje iemand uitnodigen om eens mee te komen. Maar eigenlijk is natuurlijk iedereen welkom. Ook zonder uitnodiging.

In de H. Laurentiuskerk is er op zondag 10 september om 11 uur een woord– en gebedsviering. Na de viering kunt u, behalve van de koffie met wat lekkers, ook nog genieten van de tentoonstelling over de Zouaven. Deze blijft na Open Monumentendag op zaterdag 9 september, nog even een paar uur staan. Dus grijp u kans en kom kijken en proeven. Het belooft nu al gezellig te worden.

Marianne Turk

E.M.S afsluiting seizoen

De laatste eigentijdse viering voor de vakantie is een speciale viering geworden. We hadden een jubilaris in ons midden!

Mevrouw Marian Vincenten is 25 jaar bij ons koor! Het was voor haar een complete verrassing, temeer omdat er veel familie aanwezig was bij deze gelegenheid. Bij Marian werd een corsage opgespeld door de voorzitster, zij sprak waardering en dank  uit voor haar jarenlange trouwe inzet. Ook werd haar een Erediploma vanuit het bisdom aangeboden, een mooie kaars en natuurlijk een mooi boeket.

Na deze mooie  viering was er koffie voor alle aanwezigen met een heerlijk koekje met de tekst ‘25 jaar EMS’.

Wij willen Rienus en Fietje hartelijk danken voor hun inzet hiervoor.

Zo sluiten wij maandag ons seizoen af en zal hierover nog worden nagepraat. Er zullen die avond nog meer mensen in het zonnetje worden gezet voor hun jarenlange inzet. We zullen ongetwijfeld een gezellige avond hebben!

Het bestuur E.M.S

Het is niet gelukt, De Stal gaat dicht!!!

Het is helaas niet gelukt een nieuwe geschikte locatie te vinden voor De Stal. We hebben een aantal mogelijkheden bekeken maar ze waren of niet geschikt of het was financieel niet haalbaar. Veel mensen hebben met ons meegedacht, dat voelde heel goed, nog dank daarvoor. Zaterdag 15 juli is onze laatste openingsdag. Wij hopen natuurlijk tot die tijd nog zoveel mogelijk te verkopen.

Het bestuur van De Stal,

Mieke Hogervorst, Aad van Boheemen, Jaap de Jong, Astrid Hilgersom

Kom Palmpasenstokken maken bij de hobbyclub

Zondag 9 april is het Palmpasen.

Daarom gaan we volgende week donderdagavond, 6 april, tussen 18.30 uur en 19.45 uur weer Palmpasen stokken maken. Dit gebeurt bij de Hobbyclub (boven in het Dorpshuis). Alle kinderen uit Stompwijk en omgeving zijn welkom om een palmpasenstok te maken.

Wij hebben stokken en papier om de palmpasenstok te versieren. Als dit klaar is mag je hem meenemen en thuis afmaken door er nog wat snoepgoed en fruit aan te hangen. De kosten van dit alles bedragen € 1,50. Hiervoor wordt ook een broodhaantje voor op de Palmpasenstok besteld.

Het broodhaantje kun je ophalen op het kerkplein op zondagochtend 9 april tussen 10.35 uur en 10.55 uur zodat ze lekker vers zijn. Om 11.00 uur is de viering van Palmpasen. Het zou leuk zijn als alle kinderen meelopen in de processie in de kerk. Na deze viering mag je de Palmpasenstok zelf wegbrengen naar iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken. Je kunt iemand uitkiezen van de lijst van parochianen (bij de Hobbyclub op donderdagavond) of iemand uit je eigen kennissen kring. Wil je dan wel graag even nakijken of diegene op de lijst staat om te voorkomen dat er mensen zijn die 2 of meer stokken krijgen en een ander niets.

Groetjes en hopelijk tot ziens,

De werkgroep Eerste Heilige Communie en de Hobbyclubleiding

OPROEP!!!

Het ziet er naar uit dat De Stal definitief haar deuren moet sluiten. Na de aankondiging over sluiting in de Dorpsketting zijn er wel een aantal suggesties gedaan voor een nieuwe locatie, maar deze bleken niet geschikt. We willen het echter niet gelijk opgeven. Vandaar nogmaals deze oproep voor een nieuwe plek. Wie weet/heeft er nog een schuur, hal, kas, garage of wat dan ook van minimaal 225 m2 die wij kunnen huren? De opbrengst van De Stal wordt gebruikt om goede initiatieven en projecten in en vanuit Stompwijk te steunen (de Laurentiuskerk, stichting Oud Stompwijk, de slachtoffers van de aardbeving in Nepal enz.) Dat doen we met een grote groep vrijwilligers. Het zou toch wel het heel jammer zijn als hier een eind aan komt. Wie helpt ons?