Categoriearchief: Kerk

Woordje van de pastoor

Beste mensen, het zal jullie allemaal niet ontgaan zijn dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Net toen ik mocht voorgaan in een televisieviering. Je kunt het niet verzinnen van tevoren! Een zware hardnekkige griep, die invloed heeft op mijn hart. Gelukkig geen corona!  Dank aan u allen voor alle kaarten, gebeden en berichtjes. Het deed me goed!

Het woord van God in de liturgie — In het kader van
de opening van het bedevaartseizoen in Brielle zou broeder Johan ten Velde een voordracht houden over het Woord van God in de liturgie. De techniek staat voor niets. De voordracht is inmiddels opgenomen in de Sint Willibrordusabdij te Doetinchem. De video is te vinden op de website van het bisdom Rotterdam. Gun uzelf wat catechese!!

Gluren bij de buren — Kijk over de grenzen van je eigen bisdom! Mgr. Hendriks van het bisdom Haarlem, (maar voormalig priester van ons bisdom) heeft voor de meimaand een Conferentieserie Mariologie voorbereid met daarin een presentaties over: Maria in de Heilige Schrift, Paus Johannes Paulus II en Maria van Fatima en Mariaverering. Ik wens u mooie catechese-momenten toe. Vruchtbare tijd!

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Woordje van de pastoor

Hoe heeft u Pasen gevierd? En jij, wat heb jij gedaan? Alleen of toch met mensen verbonden op afstand? Ik heb naast de liturgie ook mooie programma’s op de televisie gezien, maar wat miste ik de gemeenschap. Wat mis ik het samen vieren, samen zingen, samen bidden en de parochianen recht in de ogen aankijken! Hoe rijk zijn wij eigenlijk om mooie gemeenschappen te hebben waar wij samen ons geloof in de verrezen Heer mogen beleven. Op Paaszaterdag heb ik onze paaskaarsen gewijd en straks bij de eerste viering in de kerk zullen wij deze kaars brandend binnen brengen: de verrezen Heer in ons midden. Wat snak ik naar die datum!

Van Pasen naar Pinksteren — Nu wij Pasen hebben gevierd gaan wij op weg naar Pinksteren: 50 dagen lang. Zo komen we uit op de vijftigste dag Pentacoste: Pinksteren. We lezen in de wekelijkse vieringen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, door de evangelist Lucas geschreven. Het gaat over de eerste jaren van onze kerkgemeenschappen. Wil je meelezen: www.dagelijksevangelie.org. Bewust lezend op weg naar Pinksteren.

Rozenkrans — Inderdaad, de Rozenkrans heeft ook vijftig kralen. Wil je aftellen, (of optellen) naar het Pinksterfeest, dan kun je heel goed de kralen van de rozenkrans gebruiken. Teken een rozenkrans met vijftig open kralen en je kunt iedere dag opnieuw een kraal kleuren en zo ook biddend op weg gaan naar Pinksteren. Zo zijn wij bewust biddend op weg naar Pinksteren.

Huisliturgie — Voor de Goede Week konden wij naar de televisie kijken, of via internet naar de liturgie van de dag! Als aanvulling heb ik nog de huisliturgie gemaakt. Ik hoor daar leuke reacties op. Eigenlijk betekent dit dat ik ermee door wil gaan. Dus naast de officiële liturgie, ook de huisliturgie. Nu voor de zondagen! Ik hoop daar ook passende schilderijen bij te vinden.
Dus al met al: wij gaan gelovig op weg naar Pinksteren. Ga je mee?

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Woordje van de pastoor

Zalig Pasen! De Heer is verrezen, alleluja!
We zijn met Pasen van de duisternis naar licht gegaan. Temidden van alle beperkingen en tegenslagen, temidden van ziekte en dood is het de Heer die ons zegent met een nieuwe dag. We mogen de verrezen Heer ontmoeten. Waar is hij? Hoe kunnen we Hem herkennen? Hij is het antwoord op het lijden in deze wereld.

Groeten en zegen van pastoor Walter Broeders

Woordje van de pastoor

Wij gaan de Goede Week in, we gedenken het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, en volgen Hem tot in de Paastuin. Normaal komen wij samen in de kerk. Helaas, nu kan dat niet! Toch wordt ons veel aangeboden om Hem te kunnen volgen. U kunt de liturgie volgen via de TV, NPO 2 op zondagochtend om 10:00 uur. Het misboekje kunt u downloaden, ophalen in de kerk of vragen of hij wordt thuisbezorgd.

Pars pro toto — In de drie gemeenschappen van Oost heb ik de palmtakken gezegend. Daar waren enkele mensen bij aanwezig: pars pro toto! Een deel
voor het grote geheel. Zij vertegenwoordigden u allen! In de zegen heb ik u
mogen zegenen, zij die de palmtakken mogen ontvangen: de zieken, de eenzamen en al de andere mensen, de bezorgers en bezorgsters, ja de vele vrijwilligers. U allen!

Huisliturgie — In aansluiting op de officiële liturgie bied ik u ook een eigen huisliturgie aan voor de palmzondag en het Paastriduüm. Niet als vervanging, maar als aanvulling om samen met uw kinderen of alleen, bijvoorbeeld voor de maaltijd, te vieren. Ik geef u ook een meditatie mee aan de hand van een bekend schilderij. Ik doe dat voor u, maar ook eigenlijk een beetje voor mezelf om met de teksten en de bijzondere dagen in de Goede Week nauw verbonden te zijn, ze te beleven en te doordenken. Viert u mee? Laat maar horen wat u ervan vindt.

Mooie initiatieven — In tijden van grote zorgen en beperkingen kan ik toch van veel dingen blij worden. Ik word blij van zovele mensen die letterlijk opstaan en het goede willen doen. Mensen staan op om ouderen en eenzamen te voorzien van een palmtak en een paaswens. Zij zorgen ervoor dat mensen niet vergeten worden. Dat doet zeer warm aan. Mensen staan op om voor anderen boodschappen te doen. Mooi om te zien hoe mensen samen kerk willen zijn. Vrijwilligers zorgen ervoor dat op gezette
tijden onze kerken open zijn en mensen kunnen bidden en hun bijdrage kunnen leveren aan de voedselbank. Maar weet bij dit alles: altijd met de hygiënische voorzorgsmaatregelen en de 1,5 meter afstand.

Wens en zegen — Ik hoop en bid met u dat wij samen en ieder voor zich deze bijzondere Goede Week intens mogen beleven. In de vastentijd hadden wij een thema bedacht: van woestijn tot Paastuin. Ik wist toen nog niet dat de woestijn zulk een werkelijkheid ging worden. Ik hoop en bid om de paastuin, dat wij die opnieuw mogen ervaren en een zegen mag zijn voor de wereld!

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Woordje van de pastoor

Beste parochianen.

‘Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan’, dat zijn de woorden van de Israëlieten die in ballingschap zijn. Het zijn misschien wel ook onze woorden, in deze tijd van het Corona-virus. Ook wij zitten in ballingschap. Is onze hoop vervlogen? Steunt ons geloof op al onze tegenslagen, op alles wat wij mee moeten maken?

Urbi en Orbi — De paus smeekte vrijdag jl. God om zijn zegen over de stad en de wereld. Urbi en Orbi! Heel indrukwekkend over een leeg Sint Pietersplein, symboliserend de leegte die wij mee maken. De leegte van de
sociale onthouding, van het letterlijk afstand
nemen van elkaar, de leegte van tegenslagen, van ziekte en overlijden. Maar juist in die leegte mogen wij de stem van God horen.

Lazarus — Genas Jezus eerder de blindgeborene en gaf hem licht, afgelopen zondag riep Jezus zijn vriend Lazarus op uit de dood. Hij zei: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven!’
Zijn wij dood, gevangen in onze ellende, of ervaren wij hoop en leven op onze levensweg en zijn wij op deze manier met elkaar verbonden?

Hoop — Onze hoop zit ook in het luisteren naar elkaar en samen met elkaar ervoor zorgen dat wij op de eerste plaats een rustig klimaat scheppen met elkaar. Juist nu in onze gezinnen, met de kinderen en hun ouders die allemaal thuis zijn, terwijl het toch geen vakantie is! Door het luisteren naar elkaar, kun je gaandeweg de ander beter begrijpen met zijn noden en verlangens, behoeften wensen. Bidden is  ook luisteren, dan kan Hij spreken en geven
wat jij nodig hebt!

Zegen — Ik eindig met onze Paus, vrijdag bij die indrukwekkende zegen Urbi et Orbi, tranen schoten in mijn ogen, zo zuiver, zo puur, zo echt, zo … Hij sprak over hoop en zette vraagtekens bij onze manier van leven en hij bad: ‘Heer, zegen de wereld, geef gezondheid aan onze lichamen en troost aan onze harten. U vraagt ons niet bang te zijn. Maar ons geloof is zwak en we zijn angstig. Maar U, Heer, zult ons niet overlaten aan de storm’.

Dag en mijn zegen. — Pastoor Walter Broeders

Laatste kans aanmelden H. Vormsel

De kerstvakantie is achter de rug en de voorbereiding voor het sacrament van het vormsel gaat bijna van start. Komende week is de eerste bijeenkomst.
Nu is dus de laatste kans om je aan te melden voor het leuke project. Het project bestaat uit een aantal bijeenkomsten met een groepje leeftijdsgenoten, een weekend met activiteiten met alle vormelingen uit de hele parochie en het meemaken van de Vuurdoop met alle vormelingen uit het bisdom Rotterdam. Heel veel leuke en leerzame activiteiten dus.
Ben je tussen de 11 en 15 jaar oud en nog niet gevormd? Dan kun je meedoen. Stuur een mailtje naar ondergetekende en je krijgt alle informatie.

Marianne Turk
marianneturk2016@gmail.com

Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

Tijdens de vergadering van 28 november jl. heeft de uitloting 2019 plaatsgevonden. Het cijfer 0 (nul) is uitgeloot. In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschied bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. Vanaf 2012 tot en met 2019 zijn er 8 cijfers uitgeloot te weten de cijfers 0 (nul), 1(een), 2 (twee), 5 (vijf), 6 (zes), 7(zeven), 8 (acht) en 9 (negen). Heeft u één of meerdere obligaties met een uitgeloot cijfer dan kan u deze omwisselen in geld. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op de pastorie van de kerk in Stompwijk. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening. Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.

Beheercommissie Laurentiuskerk

200 jaar kerkhof tijdens Open Monumentendag

11 Augustus jl. was het precies 200 jaar geleden dat ons kerkhof is gewijd en in gebruik genomen. Voor die tijd moesten mensen die in Stompwijk woonden na hun overlijden elders begraven worden.
Sinds die tijd is er veel veranderd. Het kerkhof is verschillende malen uitgebreid. Het is verbeterd en verfraaid. En sinds een aantal jaren is er ook een ruimte en een plek voor de as van mensen die gecremeerd zijn. Al met al zijn wij trots op ons jubilerende kerkhof.

Tijdens Open Monumentendag, zaterdag 14 september van 10 uur tot 4 uur, is er heel veel aandacht voor het kerkhof en alles wat met uitvaarten te maken heeft.
Kasten en kluizen zijn geopend om allerlei bijzondere
artikelen tevoorschijn te halen. U bent van harte welkom om het allemaal te komen bekijken.
Ook het boekje over het kerkhof is klaar. Tijdens Open Monumentendag kunt u het aanschaffen voor € 2,-. Kunt u er op Open Monumentendag niet bij zijn, dan kunt u bij mij om het boekje vragen.

Marianne Turk
marianneturk2016@gmail.com
06-30627336

Boekje bij gelegenheid 200 jaar kerkhof

Afgelopen 11 augustus was het precies 200 jaar geleden dat ons kerkhof is ingewijd. Zo’n jubileum laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.
Tijdens Open Monumentendag, zaterdag 14 september, besteden we in de kerk volop aandacht aan alle attributen die nu of vroeger gebruikt werden bij een begrafenis. Daarnaast kunt u de jubilaris natuurlijk ook even in alle rust bekijken. En kijk dan niet alleen naar het oude gedeelte, maar kijk ook eens naar de nieuwste aanwinst. Op 11 augustus gezegend en nu dus in gebruik: een echte uitstrooiplek op het kerkhof.

Om u wat meer te vertellen over de laatste rustplaats van Stompwijkers uit voorbije eeuwen, over gebruiken bij een uitvaart door de eeuwen heen, en over het ontstaan van ons kerkhof is een boekje gemaakt. Naast veel informatie bevat het ook heel veel illustraties. Op Open Mon.dag is dit boekje te koop voor € 2,-.

Tijdens de geschiedenis van ons kerkhof zijn er veel mensen geweest die op de een of andere manier iets hebben geschonken of bijgedragen. Van veel mensen is de inbreng niet meer na te gaan, maar in het boekje staan een aantal namen genoemd. Van een paar van hen heb ik de gezinssituatie uitgezocht. Mensen die kunnen aangeven dat zij een (achter-) kleinkind zijn van Arnoldus de Jong (1825-1898) of van Johannes Belt (1816 – 1873) krijgen 50% korting op het boekje of een klein stukje van hun eigen stamboom.

Bent u niet in staat om de kerk tijdens Open Monumentendag te bezoeken, dan kunt u het boekje ook krijgen door mij een mailtje te sturen of te bellen (aanspreken als u mij tegenkomt mag natuurlijk ook).

Marianne Turk
Marianneturk2016@gmail.com
Tel 06 30627336

We gaan weer beginnen!

Komende maandag, 26 augustus, gaat EMS weer beginnen. Zowel tekstgroep als koor gaan weer hard aan de slag om prachtige vieringen voor te bereiden. Om 8 uur is er koffie en om half 9 begint de repetitie. Het belooft nu al een spannend seizoen te worden, dus zorg dat je er bij bent. Mensen die zin hebben om mee te komen zingen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Het bestuur