Categoriearchief: Kerk

Eerste Heilige Communieviering H. Laurentiuskerk Stompwijk

Vanaf januari hebben Noud, Ize, Sarah en Fiep gewerkt aan de voorbereidingen voor het deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Op een aantal woensdag middagen en zondag ochtenden is er rondom het thema “Op ’t goede spoor” gewerkt aan wat de communie betekend voor de kinderen en voor de kerk. Het verhaal van Jezus is hierbij uitgebreid aan de orde gekomen. Het is een hele gezellige tijd geweest en we hebben veel mooie verhalen met elkaar gedeeld.
Op 2e paasdag, maandag 22 april 2019 om 11.30 uur heeft de viering plaatsgevonden met als voorganger
pastoor Broeders.

Wij bedanken iedereen die ons geholpen heeft met deze mooie viering.

De werkgroep Eerste H. Communie

Data Fietskring 2019

Zoals beloofd de nieuwe kalender van de fietskring. Iedereen kan mee, met of zonder e-bike. De afstanden zijn ongeveer 25-30 km en het gemiddelde is 17 km/uur. Halverwege drinken we gezellig ergens een kop koffie of thee. De start is om 9.30 bij de kerk in Stompwijk. De eerste keer is woensdag 24 april.

Woensdag     24 april                        Donderdag   9 mei

Woensdag     22 mei                         Donderdag 6 juni – KBO fietstocht

Woensdag 19 juni                            Donderdag 4 juli – Uitgaansdag KBO

Woensdag 17 juli                             Donderdag 1 augustus

Woensdag 14 augustus               Donderdag 29 augustus

Woensdag 11 september          Donderdag 26 september

Woensdag   9 oktober                 Donderdag 24 oktober

Annie van Rijn

Kom Palmpasenstokken maken bij de hobbyclub

Zondag 14 april is het Palmpasen. Het is al een heel oud gebruik om Palmpasen stokken te maken. Heel vroeger vierde men het begin van de lente. Daarmee heeft de versiering van de Palmpasen stok waarschijnlijk eerst te maken gehad. Tegenwoordig worden de Palmpasen stokken uitgedeeld na de Palmpasen viering, aan oudere en zieke mensen in het dorp of in de familie om wat extra aandacht te geven.

Daarom gaan we donderdag 11 april, tussen 18.30 uur en 19.45 uur weer Palmpasen stokken maken. Dit gebeurt bij de Hobbyclub (boven in het Dorpshuis). Alle kinderen uit Stompwijk en omgeving zijn welkom om een Palmpasenstok te maken. Wij hebben stokken en papier om de Palmpasenstok te versieren. Als dit klaar is mag je hem meenemen en thuis afmaken door er nog wat snoepgoed en fruit aan te hangen. De kosten van dit alles zijn € 1,50. Hiervoor wordt ook een broodhaantje voor op de Palmpasenstok besteld. Het broodhaantje kun je ophalen op het kerkplein op zondagochtend 14 april tussen 10.45 uur en 10.55 uur zodat ze lekker vers zijn. Om 11.00 uur is de viering van Palmpasen. Het zou leuk zijn als alle kinderen meelopen in de processie in de kerk. Na deze viering mag je de Palmpasenstok zelf wegbrengen naar iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken.

Groetjes en hopelijk tot ziens,

De werkgroep Eerste Heilige Communie en de Hobbyclubleiding

De Fietskring gaat weer beginnen!

Het mooie weer lokt om de fiets weer uit de schuur te halen, alles even na te kijken en dan kunnen we er weer een heel seizoen tegenaan! Iedereen kan mee, met of zonder ondersteuning! Het gaat rustig aan, ongeveer 16-17 km. per uur. In het begin is de afstand zo`n 25 km en later rond de 30 km. Halverwege wordt er gestopt voor een kopje koffie/thee.

De eerste keer dat we gaan fietsen is woensdag 24 april. We starten om 9.30 bij de Laurentiuskerk in Stompwijk.

De andere data krijgt u volgende week.

Annie van Rijn

Geslaagde vastenmaaltijd

Afgelopen donderdagavond was er een heel geslaagde vastenmaaltijd in het Dorpshuis. Met 19 mensen (zowel jong als oud) hebben we de heerlijke tomatensoep en groentesoep soldaat gemaakt. Ook het fruit vond gretig aftrek. Het was heel gezellig. Grote dank voor degene die dit hebben mogelijk gemaakt.

Tijdens het meditatieve momentje werd stilgestaan bij onderwijs voor kinderen (wat op veel plaatsen in de wereld ontbreekt). Er is een collecte gehouden voor

Stichting Amigos die de opgehaalde € 79,60 kunnen gebruiken voor onderwijsprojecten. Onnodig te zeggen dat Stichting Amigos blij verrast was met de opbrengst. Hopelijk tot de volgende keer.

Marianne Turk

Marianne had nog mooie teksten gevonden waarvan er een voor mij uitsprong.

 De prachtigste dingen zijn ooit klein begonnen

En grote dromen vragen om het geduld van een klein begin.

Een zandkasteel begint met één korrel zand

Een zonnebloem als een piepklein zaadje

Een rivier begint slecht met één druppel

Een spinnenweb begint als draadje

Een vreugdevuur begint als één vonkje

Een sneeuwpop met één vlok

Een schilderij met één klein streepje

Een bouwwerk met één blok

Dus als je denkt:

“Dat is te groot! Bekijk het! Ik verdwijn1”

Bedenk dan maar; een grote droom begint nu eenmaal klein.

Petra

Bron Thomas: Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking

Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

Tijdens laatste vergadering van de restauratiecommissie heeft de uitloting 2018 plaatsgevonden. Het cijfer 6 (zes) is uitgeloot. In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de

pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. Vanaf 2012 tot en met 2018 zijn er 7 cijfers uitgeloot te weten de cijfers 1(een), 2 (twee), 5 (vijf), 6 (zes), 7(zeven), 8 (acht) en 9 (negen).

Heeft u één of meerdere obligaties met een uitgeloot cijfer dan kan u deze obligaties omwisselen in geld. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op het secretariaat van de kerk in Stompwijk. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op uw bankrekening. Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.

Restauratiecommissie Laurentiuskerk

Kerststukjes maken

Op donderdag 13 december mogen we in het Dorpshuis weer de jaarlijkse kerststukjes maken. Wilt u de potjes en kerstmateriaal wat u niet meer gebruikt voor ons bewaren? Als u een paar uurtjes wilt helpen dan bent u van harte welkom vanaf 9 uur.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

P.S.: U kunt het ook dinsdags mee nemen/brengen tijdens de openingstijden van de KBO-PCOB soos (van 13.00- 17.00 uur) in het Dorpshuis.

Oktober…. Dus Maria- maand

Het is weer oktober, dus gaan we weer bidden tot Maria. Donderdagavond gaan we om 19.00 weer de Rozenkrans bidden. Iedereen is welkom om in de pastoriezaal mee te komen doen. Het is dit jaar het jaar van het gebed, dus een extra reden om de Rozenkrans te komen bidden. Schrijf verder alvast zondagmiddag 28 oktober in uw agenda. Dan houden we weer een Muzikale Rozenkrans. We hebben wat te vieren, waarover later meer, en dat gaan we inluiden met heel veel Marialiederen. Hou de datum vrij.

Voorlopig hoop ik u te zien op donderdagavond.

Marianne Turk

 

Monumentendag 8 september

Op zaterdag 8 september is onze kerk van 10 uur tot 16 uur open. De kerkschatten worden tentoongesteld. Ook wordt er veel verteld en getoond over deze kerk, maar ook over zijn voorgangers.

Nieuwsgierig? Kom kijken op 8 september.

Het secretariaat