Categoriearchief: Kerk

Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. De negende loting heeft inmiddels plaatsgevonden.  Het cijfer drie (3) is uitgeloot. Vanaf 2012 tot en met 2020 zijn er negen cijfers uitgeloot te weten de cijfers nul (0), een (1), twee (2), drie (3), vijf (5), zes (6), zeven (7), acht (8) en negen (9). De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op de pastorie van de kerk in Stompwijk. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening.

Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.

Beheercommissie Laurentiuskerk

Beste ouders van de kinderen uit groep 4,

Je eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de katholieke kerk (groep 4 basisschool). Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen. Namelijk de doop, de communie en het vormsel.

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen wij hen laten weten dat zij ook bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Zoals u zult begrijpen is het vanwege de huidige corona maatregelen nog niet mogelijk om een echte planning op te stellen. Maar we willen, zodra het mogelijk is, de voorbereidingen wel gaan opstarten.

Via dit schrijven willen wij u, als ouders van de kinderen, hierop  attent maken. Door het invullen van de onderstaande strook kunt u aangeven of u uw zoon of dochter wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie. 

De kinderen zullen op dit sacrament voorbereid worden door een aantal bijeenkomsten op de zondagochtend/woensdagmiddag. Daarnaast zult u als ouders aan de hand van een werkboek ook thuis met uw kind hieraan werken.

Graag gegevens e-mailen voor 1 februari naar de werkgroep ofnaar het secretariaat van de kerk. U kunt het natuurlijk ook aan ons doorgeven.

Namens de werkgroep alvast bedankt.

Stef Verburg
Wendy van Steekelenburg
Of email keeswendy@hetnet.nl

Geestelijke communie tijdens lockdown

Het hele land bevindt zich op dit moment in een lockdown. Veel beweging van persoon naar persoon wordt afgeraden. Ook in de kerk willen we ons steentje bijdragen om bewegingen zoveel mogelijk te beperken. Daarom hanteren we gedurende de lockdown de zogenaamde geestelijke communie. Als u naar de kerk komt draagt u bij binnenkomst en bij het weggaan een mondkapje. En tijdens de viering kunt u, zonder mondkapje, op uw plaats blijven zitten.

Weer ’normaal’ aanmelden op vrijdag

De feestdagen, met al zijn extra vieringen, zijn  achter de rug. In de komende periode hebben we weer alleen een viering op zondagochtend. Deze is met maximaal 30 bezoekers. Op vrijdag kunt u zich telefonisch voor deze viering aanmelden of u kunt een email sturen. Doe het wel op tijd want
dertig personen is niet zo heel veel en vol = vol!

Dank voor alle vrijwilligers tijdens alle ‘feest’-vieringen

De afgelopen periode hebben we flink wat extra vieringen gehad vanwege de feestdagen. Het waren vieringen met een klein aantal mensen, maar ze waren er niet minder mooi en inspirerend door.

Maar minder mensen betekent niet minder werk. Daarom heel veel dank voor al de vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt.  En natuurlijk ook dank aan alle aanwezigen die zich keurig aan alle RIVM richtlijnen hebben gehouden. We zijn heel blij dat dit mogelijk is geweest.

Marianne Turk

De kerk en een jaar met corona

Stille nacht, heilige nacht

In de kerk hebben we natuurlijk, net als iedereen, met de gevolgen van het coronavirus te maken gekregen. In het voorjaar moest de kerk een tijdlang helemaal dicht. Gedurende een paar uur in de week konden mensen binnenlopen om een kaarsje te branden of even te bidden. Het leverde heel bijzondere momenten op. Zo heel stil in een kerk zitten en je gedachten de vrije loop laten gaan is heel bijzonder.

Met Palmpasen kwam pastoor Broeders de palmtakjes zegenen met slechts een handjevol mensen erbij. De dag erna konden mensen een palmtakje, een kerkboekjes voor Pasen en voor de Kruisweg en een kaars op komen halen. Met het boekje voor de Kruisweg kon deze persoonlijk gelopen worden. En met het boekje voor Pasen kon een viering op TV gevolgd worden. Op Paaszaterdag kwam de pastoor weer naar Stompwijk om de Paaskaars in te wijden. In voorgaande jaren gebeurde dat in Zoeterwoude omdat we in Stompwijk geen paaswake hebben. Nu gebeurde het weer in onze eigen kerk. En chauvinistisch als we zijn voelde dat toch wel goed.

In het begin dachten we allemaal dat het een kwestie van een paar weken of maanden zou zijn. Inmiddels weten we beter. Er is al heel wat afgebeden en je vraagt je wel eens af of het wel helpt. Bidden blijkt geen enkele garantie te geven dat je er wel goed doorheen komt. Het geeft wel kracht om te blijven hopen dat het ooit weer beter wordt en dat we er samen wel doorheen komen.

Ondanks, of misschien wel door, corona is er een boel saamhorigheid. Er wordt veel creativiteit van iedereen gevraagd. Waar in andere jaren je een standaard draaiboek van de plank kon pakken voor een bepaalde gebeurtenis of feest, moet je nu bij alles wat je doet nadenken of het wel kan en hoe je dingen moet regelen.

We zijn heel blij dat we toch best veel hebben kunnen doen. Er zijn speciale boekjes gemaakt, missaaltjes en kaarsen rondgebracht. Bij de vieringen met weinig mensen is het een hele organisatie om mensen aan te laten melden en presentielijsten te maken. In de kerk is ervoor gezorgd dat de plaatsen waar mensen kunnen zitten, met voldoende afstand, zijn gemerkt. Er zijn desinfecterende middelen, er wordt grondiger schoongemaakt en er wordt voldoende tijd tussen vieringen aangehouden zodat er geventileerd kan worden. Een heel gedoe, maar we zijn heel blij dat we dat kunnen doen zodat er toch nog iets mogelijk is in de kerk.

Het is heel jammer dat er niet meer mensen in een viering mogen zijn. Daar voel je je soms schuldig over, maar het is wat het is en we moeten er mee dealen. De heilige Corona stierf de marteldood en zo erg hebben wij het dus nog lang niet.

De lezing van zondag 20 december vertelt van Maria, die als ongetrouwde jonge vrouw zomaar te horen kreeg dat ze een zoon zou krijgen. Waarschijnlijk zat zij daar op dat moment ook niet echt op te wachten, maar zij accepteerde wat kwam en maakte er het beste van. Wij kunnen weinig anders doen dan haar voorbeeld volgen en het beste maken van de situatie waar wij mee geconfronteerd worden.

Dit jaar geen gevulde kerk op kerstavond en maar een klein aantal mensen bij de andere vieringen. Maar we gaan er wel mooie vieringen van maken. En verder hopen we dat het volgend jaar weer beter wordt en we weer met veel meer mensen bij elkaar mogen zijn.

Iedereen een heel zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar gewenst  

Marianne

Geen….Kerststukjes maken!

Al heel veel jaren vraag ik uw hulp bij het maken van de kerststukjes voor de oudere en zieke parochianen. Maar u zult het begrijpen, met een grote groep in het Dorpspunt alles klaarmaken daarvoor, is dit jaar vanwege corona niet zo handig. U krijgt dus dit jaar geen Kerststukje van ons……. maar, we vergeten u niet! De wijkcontacten komen wel bij u langs als u ziek bent, de 80 gepasseerd, of uw partner overleden is het afgelopen jaar. Een gezellig bezoekje in huis zal niet gaan, we houden gepaste afstand.

En de overige parochianen krijgen weer een mooie kerstkaart in de bus.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

Eerste Heilige Communie

Een bijzondere Eerste Heilige Communie viering op zondag 11 oktober 2020 in de Heilige Laurentiuskerk te Stompwijk. Het was voor iedereen een bijzondere situatie. De reguliere bezoekers konden door de corona-regels niet aanwezig zijn, de communicanten hadden velen uitgenodigd en ook daar kon niet iedereen van aanwezig zijn. Het werd een kleine, gezellige en intieme viering. Een hele nieuwe ervaring voor iedereen. Maar door middel van een live-stream hebben we de thuisblijvers de mogelijkheid geboden de viering toch zo goed mogelijk mee te kunnen maken.

De communicanten, Jayden Muusers, Liz Wennekers, Mijs Franken, Yaro Osinga en Vajèn den Hollander zagen er op hun mooist uit en hadden er ontzettend veel zin in. Ook omdat het spannend was geweest of het allemaal wel door kon gaan en dat wilden ze heel graag. We hadden er al een lange voorbereidingstijd op zitten en ze wilden het allemaal heel graag mooi afsluiten en hun eerste communie doen. Alles was van tevoren al goed gerepeteerd, de stukjes die ze voor gingen lezen en de manier waarop ze Heilige Communie voor de eerste zouden ontvangen. Op een beamer werden alle liedjes met een leuk filmpje afgespeeld en zelfs het tafeldekken was op film te zien. 

De kerk was opperbest versierd met mooie bogen in het thema ‘Bouwen aan de Kerk’ en met bloemen en planten. De voorzang werd verzorgd door Noa, die op prachtige wijze met de liedjes op de beamer meezong. De communicanten kwamen met hun doopkaars naar binnen en heetten iedereen welkom in de kerk. Nadat ze de kaarsen hadden neergezet kon de viering beginnen. Ze waren allemaal erg onder de indruk en vonden het heel speciaal. Ze hebben erg mooi voorgelezen en Pastoor Broeders had een mooi verhaal hoe ze God kunnen voelen en hoe ze kunnen geloven in God. Het tafeldekken hadden de communicanten van tevoren op film gezet zodat er zo min mogelijk gelopen werd tijdens de viering. Nu konden ze zichzelf in actie zien en dat is toch eigenlijk ook wel heel leuk. En toen was het moment daar om de Heilige Communie voor de eerste keer te mogen ontvangen met hun vader, moeder, broertjes en zusjes om hen heen. Ze vonden het prachtig en ze hebben er enorm van genoten. Na de viering werden er nog een paar foto’s gemaakt en kadootjes uitgedeeld. Blij, opgelucht en een hele ervaring rijker zijn de kinderen naar huis gegaan waar ze in kleine kring nog heerlijk hebben na kunnen genieten.

Wij feliciteren Jayden, Liz, Mijs, Yaro en Vajèn hierbij nogmaals van harte met hun Eerste Heilige Communie en wij danken natuurlijk Pastoor Broeders voor de mooie viering die hij gegeven heeft en ieder die het mogelijk heeft gemaakt om deze veilig maar ook vooral ook gezellig te laten plaatsvinden. Ook nog een speciale dank aan Margreet en Bianca van de werkgroep EHC Zoeterwoude waar wij de voorbereidingen mee samen doen. 

Werkgroep EHC Stompwijk
Stef en Wendy

foto Carmen

vlnr: Yaro, Jayden, Liz, Vajèn en Mijs

Caritasfonds Stompwijk!

Het Caritasfonds Stompwijk; een nieuwe naam voor een organisatie met een lange geschiedenis! Wat ooit begon als het ‘Armenbestuur’, een zelfstandig onderdeel van de RK-parochie, is vervolgens overgegaan in de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI). Inmiddels is besloten om de krachten te bundelen van de 3 PCI’s van Leiden, Zoeterwoude en Stompwijk. Hierdoor is een nieuwe PCI gevormd, met als naam: PCI-Petrus en Paulus. Onder de vlag van het overkoepelend bestuur van de nieuwe PCI is per locatie een Caritasfonds werkzaam (voor Stompwijk is dit dus het ‘Caritasfonds Stompwijk’). Ondanks de wijziging van de naam blijft het doel hetzelfde: het bieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben. Door de jaren heen heeft onze organisatie giften ontvangen van inwoners uit Stompwijk ten behoeve van mensen uit Stompwijk die het financieel nodig hebben. Deze gelden werden en zullen ook in de toekomst worden beheerd door het bestuur van het Caritasfonds Stompwijk. Daarvoor probeert het Caritasfonds zo goed mogelijk (lokale) armoede op te sporen. Het bestuur onderhoudt hiervoor contacten met verschillende maatschappelijke en sociale organisaties. Het Caritasfonds (als onderdeel van de PCI) beschikt dus over eigen middelen om hulp te verlenen. De doelstelling van het Caritasfonds is om de problemen op een structurele manier op te lossen.

De hulp bestaat niet alleen uit financiële ondersteuning, maar kan ook een verwijzing naar deskundige hulpverleners zijn. Het Caritasfonds heeft hiervoor een netwerk van verschillende instanties en helpt bij het benaderen ervan om hulp te krijgen. In acute gevallen, of wanneer bestaande sociale voorzieningen tekort schieten, kan het Caritasfonds zelf tijdelijk financiële hulp verlenen.

Juist in deze onzekere Coronatijd waarin een baan/inkomen geen vanzelfsprekendheid is voor vele mensen, is soms een steuntje in de rug noodzakelijk om de eindjes weer aan elkaar te knopen. Het Caritasfonds kan u hierbij wellicht helpen. Dus kunt u zelf wat steun gebruiken? Of kent u iemand anders die dringend behoefte heeft aan (financiële) steun? Neem dan contact op en richt uw hulpvraag aan:


Caritasfonds Stompwijk
t.a.v. Secretaris Caritasfonds Stompwijk
Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
Email: 
PCIStompwijk@gmail.com

Natuurlijk wordt elke aanvraag vertrouwelijk behandeld!

Namens het Caritasfonds Stompwijk,

Koos van Wissen 

Gezocht Voorzangers!

Tijdens de vieringen in de kerk mag tot nader order niet door een koor of door alle aanwezigen gezongen worden. Er mag echter wel door een of twee personen worden voorgezongen. Afgelopen zondag heeft Bert van Es deze taak op zich genomen. Maar met alle zangers en zangeressen in het dorp zijn er vast meer mensen die dit wel een keer willen doen. U hoeft geen conservatoriumopleiding te hebben. Gewoon een lied kunnen zingen is voldoende. Wij horen graag wie het aandurft. U kunt zich melden bij het secretariaat of bij ondergetekende.

Marianne Turk

Pastoor Broeders 25 jaar priester

Vandaag is het precies vijfentwintig jaar geleden dat onze pastoor Walter Broeders tot priester van het bisdom Rotterdam werd gewijd. Zijn eerste ‘standplaats’ was in ‘s-Gravenzande, Monster en Hoek van Holland. Daarna volgde een benoeming in Roelofarendsveen, waar hij betrokken was bij de clustervorming van kerken in het Groene Hart tot de federatie van HH. Clara en Franciscus. Sinds 2015 is hij rector van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn en pastoor in de HH. Petrus en Paulusparochie (Leiden en omstreken).

Binnen het pastoraal team is Walter Broeders eerst aanspreekbare voor de Regio Oost. Nu in verband met de coronacrisis de geplande activiteiten rond zijn priesterjubileum moeten worden uitgesteld, ontstond binnen de parochiekernen van De Goede Herder, Sint Jan en H. Laurentius het idee om een digitaal jubileumboek samen te stellen. Parochianen werden uitgenodigd om een bijdrage te verzorgen, en aan die uitnodiging is breed gehoor gegeven.

Binnen twee weken werden ruim honderdtwintig bijdragen ontvangen. De ene helft verstuurd via email, de andere helft in papieren vorm afgegeven bij de secretariaten en daarna ingescand. Het betrof korte briefjes, uitgebreide epistels, felicitatiekaarten, borduur- en knutselwerkjes, gedichten en tekeningen, zelfs twee audio-bijdragen (via een link naar YouTube).

Het digitale album kreeg als titel mee Beste pastoor … en is woensdag 10 juni aangeboden aan de jubilaris.

Tijdens de vieringen in de kerken van Oost is er natuurlijk ook aandacht besteed aan het jubileum van de pastoor. Bij De Goede Herder is een map overhandigd met de fysieke brieven en kaarten en bij de Laurentius waren er bloemen, een fles wijn en een boekenbon voor de jubilaris. En bij gebrek aan het geven van handen of het zingen van Lang zal hij leven werd er enthousiast geapplaudisseerd.

Woordje van de pastoor

Ik heb er lang naar uitgekeken, naar mijn priesterjubileum. Het zou gevierd worden! Ik wilde heel graag mijn parochianen Rome laten zien en daarbij een parochiesymposium organiseren met als thema: het gelaat van Christus in deze tijd. De inleiders waren al uitgezocht. De viering in de Petruskerk zou een verbinding geven aan alle gemeenschappen: Samen God danken bij 25 jaar priesterschap. Een diaconaal project zou dat alles onderstrepen. Maar ja, het virus gooide alles in de war!

Maar toch een mooi en zinvol feest vandaag (10 juni) in de huiskapel van Vronesteyn met de huisgenoten en een goede vriend!! En weet, gedurende de dag kwamen er zeer vele (!) bloemstukken uit alle delen van de parochie, vele mooie kaarten met persoonlijke teksten, een echt jubileumboek van vele goede wensen, vele appjes, e-mails en ga zo maar door. Mijn huis is een ware bloemenwinkel!!

Dank, lieve mensen. Ik beschouw het als een blijk van waardering.
Blijf gezond en met vriendelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Communie uitdelen tijdens de viering

Afgelopen zondag was het Sacramentsdag en in een aantal kerken werd weer communie uitgedeeld. Pastoor Broeders onderstreepte in zijn preek ook nog eens hoe waardevol de communie is. Toch heeft de beheercommissie en pastoraatgroep van de Laurentius dit nog even afgehouden. Heel eerlijk gezegd krijgen wij er een beetje buikpijn van. De reden is niet een vrees dat de pastoor besmet zou zijn en het coronavirus door kan geven (bij het uitdelen van de communie wordt een hoestscherm en een pincet gebruikt). De onzekerheid heeft twee redenen:
1. voordat de communie ontvangen wordt dient u uw handen te ontsmetten. De desinfecterende gel die wij nu tot onze beschikking hebben vraagt echter enige tijd om te vervliegen. Bij het heel snel ontvangen van de communie loopt u het risico ontsmettingsmiddelen naar binnen te krijgen. Als dat gebeurd is het middel erger dan de kwaal. Wij zullen dus op zoek moeten naar andere ontsmettingsmiddelen.

2. de paden in onze kerk zijn eigenlijk te smal en de banken zijn niet te verplaatsen. Daardoor ontstaat er een gebrek aan de vereiste afstand als mensen vanuit de kerk naar voren moeten komen.

Natuurlijk willen we degene die dit erg graag willen de communie niet onthouden, maar het vraagt wat extra aanpassingen. Daarom gaan we vanaf de viering van 28 juni een deel van de kerk reserveren voor mensen die wel communie willen ontvangen en de rest van de kerk voor degene die dit niet hoeven. Degene die zich opgeven voor de viering van 28 juni wordt daarom gevraagd aan te geven of zijn wel of niet ter communie willen gaan.
Door de deling in de kerk kan het dan dus voorkomen dat u niet meer op uw vertrouwde plaatsje kunt zitten, maar dat u een andere plaats krijgt.

 
Marianne Turk

Woordje van de pastoor

Beste mensen, het zal jullie allemaal niet ontgaan zijn dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Net toen ik mocht voorgaan in een televisieviering. Je kunt het niet verzinnen van tevoren! Een zware hardnekkige griep, die invloed heeft op mijn hart. Gelukkig geen corona!  Dank aan u allen voor alle kaarten, gebeden en berichtjes. Het deed me goed!

Het woord van God in de liturgie — In het kader van
de opening van het bedevaartseizoen in Brielle zou broeder Johan ten Velde een voordracht houden over het Woord van God in de liturgie. De techniek staat voor niets. De voordracht is inmiddels opgenomen in de Sint Willibrordusabdij te Doetinchem. De video is te vinden op de website van het bisdom Rotterdam. Gun uzelf wat catechese!!

Gluren bij de buren — Kijk over de grenzen van je eigen bisdom! Mgr. Hendriks van het bisdom Haarlem, (maar voormalig priester van ons bisdom) heeft voor de meimaand een Conferentieserie Mariologie voorbereid met daarin een presentaties over: Maria in de Heilige Schrift, Paus Johannes Paulus II en Maria van Fatima en Mariaverering. Ik wens u mooie catechese-momenten toe. Vruchtbare tijd!

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders