Categoriearchief: vlietnieuws

Provincie stoot Stompwijkse molens af

De provincie stoot de Drie Stompwijkse Molens af. Dat gebeurt inclusief 1,5 hectare grond rond de molens bestaande uit een groenstrook en een toegangsweg. Dat heeft gedeputeerde Rik Janssen Provinciale Staten laten weten. De molens – bekend als de Molendriegang – staan tussen de Stompwijkseweg en Wilsveen.

De molens zijn in 1958 buiten werking gesteld. Omdat ze verloren dreigden te gaan nam de provincie ze over. In de beleidsvisie 2013-2016 stond echter al dat de provincie van de molens af wilde en ze wilde overdragen aan Leidschendam-Voorburg. Daar kwam het niet van omdat de fundering van de molens zo slecht bleek dat die eerst aangepakt moest worden. Dat is inmiddels gebeurd.

De overdracht van de molens aan een nieuwe eigenaar wordt nu opnieuw voorbereid. De overdracht zou nog voor 2020 moeten plaatsvinden. Het is niet de bedoeling dat de gemeente eigenaar wordt van de molens. Er wordt gezocht naar een betrouwbare en financieel draagkrachtige koper. Huurovereenkomsten met huidige bewoners zullen gerespecteerd moeten worden.

Bron: Vlietnieuws

Conflict rond extra werk Stompwijkseweg

De gemeente is in beraad met BAM Infra, de onderneming die de reconstructie van de Stompwijkseweg (kademuren en wegdek) voor zijn rekening nam, over noodzakelijke extra werken. De gemeente is daar erg ‘teleurgesteld’ over. Inzet van het beraad zijn de consequenties van het extra werk, inclusief de juridische gevolgen en de vraag wie de extra kosten moet dragen. De reconstructie werd in april afgerond. Later bleek dat er op bepaalde plekken opnieuw gewerkt moest gaan worden vanwege kabels en leidingen. Naar verluidt moet de weg daarvoor weer een maand dicht. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Voor de werken aan de Stompwijkseweg was € 11,25 miljoen uitgetrokken. Daarvan is € 6,15 miljoen uitgegeven. Er liggen nog financiële verplichtingen voor € 1,2 miljoen. De rest van het geld is ‘over’ en kan terugvloeien in de gemeentekas.

Bron: Vlietnieuws

D66 wil actie voor Stompwijks fietspad

Het fietspad langs de N206 tussen Zoeterwoude en Zoetermeer is ter hoogte van Stompwijk onveilig. Het is veel smaller dan de rest van het fietspad. De provincie moet maatregelen nemen om de toestand te verbeteren.

Dat stelt Paul Breitbarth, lid van Provinciale Staten voor D66. Hij heeft vragen aan Gedeputeerde Staten over het fietspad gesteld. Volgens het Statenlid wordt het fietspad veel gebruikt voor woon-school- en woon- werkverkeer.

Breitbarth vraagt Gedeputeerde Staten of men bekend is met de toestand en of met get met D66 eens is dat de verkeersveiligheid op het genoemde stuk fietspad, mede gelet op de hoeveelheid autoverkeer op de N206, onvoldoende is.

Het Statenlid wil van het provinciaal bestuur horen welke mogelijkheden er zijn om, in samenwerking met de betrokken gemeenten en de Adviesraad Stompwijk, de verkeersveiligheid van het genoemde fietspad te verbeteren. Hij wijst erop dat in de provinciale plannen groot onderhoud aan het fietspad pas voor na 2020 is voorzien.

Bron: Vlietnieuws

Van Velsen Rallysport vroeg zelf om steun

Van Velsen Rallysport heeft de gemeente zelf om een sponsorbijdrage gevraagd. Er is door de gemeente € 1000,— aan de onderneming gegeven. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Dat heeft een woordvoerster van B&W laten weten in antwoord op vragen van Vlietnieuws.

De steun werd gegeven omdat de deelname van de truck van Van Velsen aan de Dakar-rally in 2016 en 2017 leefde in Stompwijk – waar Van Velsen Rallysport is gevestigd – en publiciteit genereerde.

Volgens de woordvoerster ging het om incidentele bijdragen. Dit soort sponsoring is volgens B&W ‘niet ongebruikelijk’. Zo kregen ook de Stichting Talentenloods, de Pop-Up Bazaar, de Sportprijs en de promotie van de ‘Stap uit je Stad’-dag een bijdrage.

Dat het gemeentelijke logo nu – na vragen over de sponsoring van de media – van de truck van Van Velsen is verwijderd, verklaart de woordvoerster aldus: ‘De Dakar-rally is voorbij. Daarmee eindigt ook de sponsoring van de gemeente en is het logo verwijderd aangezien de truck voor meerdere evenementen wordt ingezet’.

De Dakar Rally 2016 werd tussen 2 en 16 januari in Zuid-Amerika verreden. De rally van 2017 vond tussen 2 en 14 januari 2017 plaats. In beide gevallen was GBLV-wethouder Frank Rozenberg verantwoordelijk voor dit soort sponsoring.

GBLV gebruikte de truck van Van Velsen (hij staat op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart, red.) afgelopen zaterdag voor de start van hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezing. Frank Rozenberg is campagnemanager en staat zelf op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing.

De verklaring van de woordvoerster van B&W inzake het weghalen van het beeldmerk van de gemeente op de truck van Van Velsen klopt overigens niet. Dat gebeurde zeer recent nadat de media vragen waren gaan stellen over de sponsoring.

De truck had toen al de Afrika Eco Rally gereden: een rally op het originele parcours van de Dakar Rally tussen Monaco en Dakar. De Daker Rally zelf wordt tegenwoordig in Zuid-Amerika verreden. Tegelijk met het verdwijnen van het logo op de truck verdween ook de gemeentelijke reclame op de site van Van Velsen Rallysport. En werd de vermelding van de gemeente op de lijst van sponsoren geschrapt.

Waarom de steun van de gemeente begin 2018 nog steeds op de truck en de site werd vermeld terwijl er geen financiële bijdrage meer tegenover stond, blijft vooralsnog onduidelijk.

Bron: Vlietnieuws

Oppositie eist uitleg gemeentelijke sponsoring rallyrijders

De oppositiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie/SGP eisen uitleg van B&W over de gemeentelijke sponsoring van Van Velsen Rallysport bij de onlangs verreden Africa Eco Rally. Dit naar aanleiding van een bericht afgelopen zaterdag van Vlietnieuws.nl over deze financiële steun.

Het CDA heeft via fractievoorzitter en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen Juliette Bouw en gemeenteraadslid Dré Veelenturf een groot aantal schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Daarbij heeft de partij zelfs een foto van de truck waarmee Van Velsen de Rally reed inclusief reclame van de gemeente daarop, overlegd.

Volgens het CDA bevestigt het logo op de truck dat er subsidie door de gemeente is verstrekt. De partij wil weten waarom dat is gebeurd en waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd. Op de zogenoemde subsidielijst van de gemeente staat de financiële bijdrage niet.

Het CDA wil weten wat het sponsorbedrag was of dat er op andere wijze steun aan Van Velsen is gegeven. Ook vragen Bouw en Veelenturf zich af of Van Velsen zelf om de subsidie heeft gevraagd. Zo niet, dan willen de CDA’ers weten hoe het tot de subsidie is gekomen en wie daarvoor groen licht heeft gegeven.

De vragenstellers wijzen erop dat de gemeente op 23 januari nog met logo als sponsor op de site van Van Velsen Rallysport stond. Nu is die aanduiding weggehaald. Bouw en Veelenturf willen horen op wiens instigatie dat is gebeurd.

Indien de sponsoring buiten de subsidielijst om is gepleegd, dan wil het CDA een volledig overzicht van soortgelijke sponsoring in andere gevallen.

Bij de VVD wijst men erop dat de Van Velsen truck is ingezet voor de verkiezingscampagne van GBLV. Ook de liberalen willen opheldering van B&W, inclusief informatie over soortgelijke sponsordeals waar de gemeenteraad niets van weet en het beleid dat daarbij wordt gehanteerd.

Bij ChristenUnie/SGP wacht men ‘met belangstelling’ nader informatie van B&W af. ,,We zijn benieuwd welke criteria de gemeente hanteert bij besluiten ter zake sponsoring, en hoe deze keus zich daartoe verhoudt. Op voorhand is ons niet duidelijk welk gemeentelijk belang met de sponsoring wordt gediend. We zijn dus benieuwd hoe het college daar tegenaan kijkt”, aldus fractieleider en lijsttrekker Jan Willem Rouwendal.

Bron: Vlietnieuws

Frank Rozenberg: ‘Ik was niet verantwoordelijk’

Frank Rozenberg was in zijn periode als GBLV-wethouder niet verantwoordelijk voor de sponsoring van Van Velsen Rallysport door de gemeente. Dergelijke sponsoring behoorde niet tot de portefeuille die Rozenberg toen had.

Dat heeft Frank Rozenberg Vlietnieuws laten weten. Rozenberg: ‘Voor de feiten verwijs ik naar de collegereactie. Daar staat niet dat ik verantwoordelijk portefeuillehouder was. Dat was ik namelijk ook niet’.

Met collegereactie doelt de politicus naar eigen zeggen op uitspraken van een woordvoerster van het Raadhuis waarin zij aangaf dat het college (bedoeld wordt B&W, red.) tot de sponsoring had besloten. Bij B&W liggen nog steeds een groot aantal vragen van het CDA over de sponsoring ter beantwoording.

Afgelopen weekeinde ontstond er door een publicatie van Vlietnieuws commotie rond de sponsoring van Van Velsen Rallysport door de gemeente. Die sponsoring was de gemeenteraad onbekend. GBLV gebruikte de gesponsorde truck voor de start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart.

Voordien was de sticker van de gemeente op de truck verwijderd. Ook een verwijzing naar de gemeentelijke sponsoring op de site van Van Velsen Rallysport verdween schielijk. Aad van Velsen zelf staat op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing.

Alle oppositiepartijen eisten daarop uitleg van B&W. De coalitiegenoten van GBLV in B&W, D66, PvdA en GroenLinks, reageerden niet (PvdA) of vergoelijkend (GroenLinks). Alleen D66 uitte een kritische noot over het door elkaar lopen van gemeentelijke- en GBLV-steun aan dezelfde organisatie.

Een woordvoerster van de gemeente liet later weten dat Van Velsen Rallysport in 2016 en 2017 telkens duizend euro van de gemeente had gekregen, exclusief btw. In beide gevallen ging het om steun bij het rijden van de Dakar rally in Zuid-Amerika. ‘De deelname aan de Dakar rally is iets wat leeft in de Stompwijkse gemeenschap en genereert publiciteit’, luidde de verklaring voor de geldelijke steun. ‘Daarom is het college ingegaan op het verzoek van Stichting Van Velzen Rally Sport om te sponsoren’.

Frank Rozenberg was tot april 2017 wethouder. Hij is nu campagnemanager van GBLV voor de gemeenteraadsverkiezing. Hij bezet een derde plek op de GBLV-lijst. Als wethouder maakte hij zich sterk voor Stompwijk.

Bron: Vlietnieuws

Gemeente sponsorde rallyrijders

De gemeente heeft Van Velsen Rallysport uit Stompwijk gesponsord bij de recente Africa Eco Rally die volgens het originele parcours van de Dakar Rally tussen Monaco en Dakar werd verreden. Aan de sponsoring is nooit ruchtbaarheid gegeven.

Volgens een woordvoerster van Van Velsen Rallysport ging het vooralsnog alleen om sponsoring voor deze rally. “Of ze sponsor blijven weet ik niet.’’ Over het bedrag dat Van Velsen Rallysport ontving wil zij geen uitspraken doen.

Opvallend: enkele uren nadat Vlietnieuws naar de gemeentelijke sponsoring informeerde werd de aanduiding ‘gemeente Leidschendam Voorburg’ weggehaald uit de sponsorlijst op de site van Van Velsen voor de Africa Eco Rally.

De sponsoring is pikant nu de grootste coalitiepartij GBLV, de truck van Van Velsen Rallysport inzet bij de presentatie van het programma 2018-2022 voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart. De GBLV-delegatie rijdt met de truck vanaf Stompwijk via Leidschendam naar Voorburg.

Een vertegenwoordiging van GBLV was ook bij de feestelijke thuiskomst van de Van Velsen equipe na het uitrijden van de Africa Eco Rally. Aad van Velsen zelf staat als nummer 28 op de kieslijst van GBLV bij de gemeenteraadsverkiezing.

Van Velsen Rallysport maakte eind augustus 2017 bekend dat men de Africa Eco Rally zou gaan rijden. Indien de gemeentelijke sponsoring daarna is geregeld, valt dit in de portefeuille van wethouder Bianca Bremer, zelf nummer 3 op de lijst van GBLV voor de gemeenteraadsverkiezing. Desgevraagd kon een woordvoerster van B&W geen nadere informatie geven. Men wil er komende week op terugkomen. Volgens betrouwbare bronnen is de zaak echter wel vorig jaar op het Raadhuis aan de orde geweest.

Overigens kan Van Velsen op een boete van de gemeente rekenen als men in het kader van de GBLV-toer de Sluisbrug in Leidschendam benut. De brug is echter verboden terrein voor vrachtverkeer. En er hangen na een besluit van B&W daartoe, camera’s.

Bron: Vlietnieuws

Provincie verkoopt Vlietland

De provincie Zuid-Holland verkoopt natuur- en recreatiegebied Vlietland aan het Recreatiecentrum Vlietland b.v. (RVC). Dat hebben de gedeputeerden Floor Vermeulen en Han Weber B&W van Voorschoten op 1 september tijdens een onderhoud over Vlietland laten weten.

De toekomst van Vlietland werd vorige week in een vergadering van de gemeenteraad besproken. Over de voorgenomen verkoop werd toen niet gerept, ook niet door verantwoordelijk wethouder Floor Kist. Inzet van het debat was de komst van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van Vlietland. Aan de orde kwam wel een akkoord tussen de provincie Zuid Holland en het RCV. Inhoudelijk werd daar echter niet op ingegaan. Het zou gaan om een raamakkoord. Het moet nog uitgewerkt en ingevuld worden, om volgens door een notaris te laten bekrachtigen. De hoofdlijnen van het akkoord zijn gelijk aan de inhoud van een brief die gedeputeerde Han Weber medio maart aan provinciale staten zond. Destijds was al duidelijk dat er geen geluid- en zichtscherm langs de A4 ter hoogte van Vlietland zou komen Weber liet in zijn brief weten dat er een aarden geluidwal langs de A4 kwam tussen het strand in Vlietland en het klimeiland. De provincie legt die aan.

Andere hoofdpunten zijn:

-De bomen die langs de A4 zijn gekapt ten behoeve van de aanleg  van een gasleiding worden binnen drie jaar herplant. Dat geldt alleen voor de bomen waarvoor een herinplantplicht bestaat (89 stuks).;

-De nieuwe bomen komen zo dicht mogelijk bij de plek van de oude;

-De provincie legt een nieuwe ontsluitingsweg aan;

-De erfpacht die RCV al op 12 hectare grond had wordt nu, na elf jaar, formeel gevestigd;

-De provincie ziet af van een verdere reservering van 44 hectare grond in het noordwestelijke deel van Vlietland. Daardoor worden nieuwe ontwikkelingen in Vlietland mogelijk;

-De provincie draagt nog drie jaar de kosten van beheer;

-De Meeslouwerplas krijgt eufotische zones (zones waar veel zonlicht in het water doordringt) en kreken en worden de eilanden duurzaam ingericht, Vlietland krijgt nieuwe bebording;

-Een overdracht van Vlietland is in de maak.

Vlietland is met 290 hectare het grootste natuur- en recreatiegebied van Zuid-Holland. Er komen jaarlijks zo’n 1 miljoen mensen. Het wordt nu beheerd door Staatsbosbeheer. De gemeenteraad heeft in een brief aan provinciale staten geëist dat de provincie het eerder toegezegde geluidscherm langs de A4 toch neer zet. Begin deze maand is een bord in Vlietland waarop stond dat de provincie en aannemer BAM het scherm gingen bouwen, weggehaald. De provincie claimt nu dat eenieder die het scherm wil, dat maar via de rechter gedaan moet zien te krijgen. Bovendien vindt de provincie dat andere partijen, inclusief milieu- en actiegroepen die zich bezighouden met Vlietland, er aan mee moeten betalen. In een akkoord uit 2009 tussen de provincie en de BAM stond een geheime bepaling. Die hield in dat beide partijen de overeenkomst konden aanpassen. Dat is inzake het geluidscherm gedaan zonder dat andere betrokken partijen daar kennis van hadden.

Bron: Vlietnieuws

Gemeenteraad woedend op bestuur Zuid-Holland

De gemeenteraad is woedend op Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland. Dat blijkt uit een brief van de raad aan Provinciale Staten. Aanleiding vormt de besluitvorming rond natuur- en recreatiegebied Vlietland. En met name de weigering van GS een geluidscherm van 3 kilometer neer te zetten langs de A4 ter hoogte van Vlietland. Uit de brief blijkt overduidelijk dat de gemeenteraad GS niet meer vertrouwen. Zo beweren GS dat zij een alomvattend akkoord over Vlietland hebben met het Recreatiecentrum Vlietland b.v. (RCV) dat ook het geluidscherm zou betreffen. De gemeenteraad wil dat akkoord zien net als de juridische onderbouwing. De gemeenteraad vraagt zich bovendien af waarom een akkoord met een b.v. verder strekt dan eerder toezeggingen van GS aan Leidschendam-Voorburg. Ook wil de raad van GS weten wat de stelling betekent dat het akkoord met RCV de zaken ‘in een ander daglicht stelt’. Ook hiervan wil de gemeenteraad een juridische onderbouwing zien. Dat GS beweren dat Leidschendam-Voorburg akkoord is gegaan met een zogenoemd ‘snelwegpanorama’ waardoor het geluidscherm verviel, is de gemeenteraad ook in het verkeerde keelgat geschoten. De raad wil weten wanneer Leidschendam-Voorburg dan wel akkoord zou zijn gegaan. De stelling van GS dat het geluidscherm niet past in het bestemmingsplan van Leidschendam-Voorburg is een volgende steen des aanstoots voor de gemeenteraad. Men wil weten waaruit dat dan wel zou blijken. De gemeenteraad wil voorts opheldering over een ‘geheime clausule’ in het akkoord van GS en RCV. De gemeenteraad geeft aan zelf geluidmetingen en –berekeningen te willen gaan laten maken langs de A4 om zo de geluidhinder in beeld te brengen. Daarnaast wil men zelf onderzoek laten doen naar de noodzaak van een geluidscherm. GS zouden een en ander mee moeten nemen in de definitieve besluitvorming.

Bron: Vlietnieuws

Wantoestanden Maerten van den Veldeschool

Kinderen aan de Maerten van den Veldeschool in Stompwijk krijgen les in een koude en vochtige kelder. Het gaat om drie klassen. Het klimaat in de klassen is slecht. Ramen moeten dicht blijven vanwege herrie van andere klassen. De luchtverversing is dichtgeplakt omdat er asbest in de luchtkanalen zit. Elders in de school worden gangen, normaliter ook vluchtwegen, gebruikt als werk- en speelplekken voor kinderen. Dat is nodig omdat de school overvol zit nu het kleutergebouw is afgebroken om plaats te maken voor een Kulturhus. Door deze toestand wordt de ontwikkeling van de kinderen geschaad. Het schoolgebouw is bovendien zwaar verouderd aangezien er al tijden geen investeringen meer zijn gedaan. Het schoolplein is onveilig. Recent is een kind gewond geraakt door laaghangende zonwering. Door de sloop van het kleutergebouw kunnen brandweer en ambulances het schoolgebouw bovendien niet goed meer bereiken. De veiligheid en gezondheid van de kinderen is in het gedrang. Er moet daarom zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek op beide punten worden gedaan. Dat betoogde Mandy von Eckardstein namens de ouders van kinderen op de school tijdens een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad. Een geschrokken wethouder Bianca Bremer beloofde vertegenwoordigers van brandweer en ambulance zo snel mogelijk langs te sturen om de toestand te beoordelen. Het schoolbestuur, Panta Rhei, krijgt opdracht een veiligheids- en gezondheidsonderzoek in te stellen.

Bron: Vlietnieuws