Categoriearchief: school

Speelplaats in wording

Sinds vandaag wordt er hard gewerkt aan de omgeving van het Kulturhus. Onkruid is gewied en de voorbereiding voor de speeltoestellen op het plein zijn in volle gang. Achter op het plein verrijzen diverse speeltoestellen, zelfs langs de zijkant. Splinternieuwe bomen, voor zover je van nieuw kunt spreken bij bomen, vormen uitdagingen. Ze hebben haast want als ik kwart over 6 weer voorbij fiets zijn er pakweg 7 man aan het werk. Op de vraag of zij niet om 18.00 uur aan tafel moeten zitten? wordt geantwoord: “Vandaag niet”.

Het moge duidelijk zijn dat de speelplaats bedoeld is voor de schoolgaande jeugd en anderen daar niets te zoeken hebben. Wandel eens langs het achterpad en geniet van het moois om je heen.

Petra

Aanmelden

Maerten van den Veldeschool

Wordt uw kind dit schooljaar vier? Dan verzoeken we u vriendelijk uw kind aan te melden bij ons op school! We kunnen dan rekening houden met het aantal kleuters dat het

komende jaar onze school zal komen bezoeken. De aanmeld-formulieren zijn te vinden op onze website, www.maertenvandenvelde.nl, of verkrijgbaar op school. Wilt u meer informatie of een rondleiding? Neem dan gerust contact met ons op. Ons telefoonnummer is 071 5801667, ons mailadres is:

info@maertenvandenvelde.nl.

Kees Jan Visser, directeur

 

Musical

Komende vrijdag, 6 juli, om 13.30 uur speelt onze groep 8 de eindmusical voor alle geïnteresseerden uit het dorp. De musical vindt dit jaar plaats in de Bles, die de zaal belangeloos beschikbaar heeft gesteld. Vindt u het leuk om te komen? Bel of mail dan even naar school voor gratis toegangsbewijzen (info@maertenvandenvelde.nl/0715801667)

We hopen op een volle zaal!

Kees Jan Visser, directeur

Rap’88 laat een hele basisschool flink zweten

Vrijdag 20-04-2018 heeft er een sponsorloop plaatsgevonden op de Maerten van den Veldeschool in Stompwijk. Deze sponsorloop werd georganiseerd om geld bijeen te brengen voor het benefiet “Stompwijk helpt kinderkankeronderzoek” dat op 20 mei plaatsvindt. Om deze sponsorloop goed te laten verlopen hebben trainers van Rap’88 op maandag 16 mei, tijdens de gymlessen, hardlooptraining gegeven aan de groepen 1 t/m 8. Dit was een heel gezellige happening. Tijdens de sponsorloop op 20 april hebben diverse lopers van Rap’88 de kinderen begeleid, aangemoedigd en natuurlijk de deelnemerskaarten voorzien van de benodigde stempels. Ook werden alle kinderen voorzien van drinken, want wat was het een geweldig weer. Iedereen heeft enorm zijn/haar best gedaan en dit heeft geleid tot een geweldig resultaat.

Totaal hebben de kinderen € 4.011,56 opgehaald en dit gigantische bedrag zal tijdens het benefiet van 20 mei worden overhandigd.

Echt iedereen enorm bedankt!

Meester Richard

Sponsorloop voor ‘Stompwijk helpt kinderkankeronderzoek’

Op vrijdag 20 april houden wij, tijdens onze sportochtend, een sponsorloop voor het goede doel! Het geld dat wij hiermee ophalen gaat naar het benefiet ‘Stompwijk helpt kinderkankeronderzoek’ dat op 20 mei plaatsvindt. Al onze leerlingen gaan enorm hun best doen om zo veel mogelijk geld in te zamelen en het kan zijn dat ze ook bij u aan de deur komen om te vragen of u wilt sponsoren. Wij hopen op een mooi eindbedrag!

Kees Jan Visser, Maerten van den Veldeschool

‘Concurrentie’ voor de Bles?

Op de Maerten van den Veldeschool is er in de gang een restaurant gemaakt. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen hier eten serveren aan hun gasten.

Afgelopen donderdag zijn we in de echte Bles geweest! We hebben van Jeroen de Gier een rondleiding gekregen. In de keuken liet de chef-kok zien hoe je een pizza kunt bakken. Na een duidelijke uitleg over het indekken van de

tafels, mochten de kinderen dit ook zelf doen. En daarna als echte ober pizza of poffertjes serveren aan de andere klas. Het was een onvergetelijke en leerzame middag! Nogmaals hartelijk bedankt, we hebben genoten!

De kinderen en leerkrachten van groep 1 en 2

Aanmelden

Wordt uw kind dit, of volgend schooljaar (2018-2019) vier jaar? Dan verzoeken we u vriendelijk uw kind aan te melden bij ons op school! We kunnen dan rekening houden met het aantal kleuters dat het komende jaar onze school zal komen bezoeken. De aanmeldformulieren zijn te vinden op onze website: www.maertenvandenvelde.nl of verkrijgbaar op school.

Wilt u meer informatie of een rondleiding? Neem dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 071 5801667 mailadres: info@maertenvandenvelde.nl

Kees Jan Visser, directeur

Bouwkeet bij de Maerten van den Velde

Er stond maandag ineens een bouwkeet bij ons op het schoolplein. Dit vonden wij erg vreemd, omdat de bouw nog niet zou gaan starten.

Op dinsdag 5 december werd er ons ineens een hoop duidelijk. Sinterklaas had die bouwkeet, van v.d. Krogt, laten plaatsen. Hij wilde zelf wel eens kijken hoe het nou ging met de bouw van de nieuwe school. Hij heeft in de keet geslapen en had zelfs zijn was opgehangen op de waslijn. De pieten kwamen ’s morgens aangerend bij ons op school, maar zonder Sint. Ze waren hem namelijk kwijt. Uiteindelijk bleek Sinterklaas dus in de bouwkeet te hebben geslapen. Sint hoopt dat de nieuwe school snel gebouwd zal gaan worden.

Met vriendelijke groet, Jolijn Vermeij

Maerten van den Veldeschool

Onlangs heeft er in de Dorpsketting een nieuwbericht gestaan, afkomstig van Vlietnieuws. Hierin werd gesproken over “wantoestanden” op onze school. Wij (de directie en het team van de school) nemen afstand van de inhoud van dit bericht en de onwaarheden die hierin genoemd zijn. Zeer recent heeft de brandweer onze school in de nieuwe situatie gecontroleerd en veilig bevonden. Daarnaast is er door een externe partij een risico-inventarisatie uitgevoerd, waaruit is gebleken dat alle kinderen en personeel veilig zijn op school. Beide genoemde controles vinden overigens periodiek en dus vaker plaats. We vinden het heel vervelend dat een dergelijk beeld van onze school is neergezet, juist omdat we veel tijd en energie steken in het zo veilig en prettig mogelijk maken van de huidige, tijdelijke situatie. Natuurlijk neemt dit niet weg dat we uitzien naar een spoedige bouw van onze nieuwe school en hopen op een positief besluit van de gemeenteraad op dinsdag 12 december. Misschien dat we dan in 2018 na vele jaren eindelijk de deuren van onze nieuwe school kunnen openen.

Kees Jan Visser

Voortgang Kulturhus

Donderdag 23 november 2017 vond de vergadering van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeente Leidschendam-Voorburg plaats. Tijdens deze vergadering is het raadsvoorstel betreffende het Kulturhus besproken en hebben wij gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers.

Namens de ouders van de kinderen van de Maerten van den Velde school heeft Mandy von Eckardstein de gemeente dringend verzocht om het benodigde bedrag aan extra investeringskrediet van € 560.000 beschikbaar te stellen. Dit om verdere vertraging van de bouw van het Kulturhus en daarmee de nieuwe school te voorkomen. De huidige huisvestingssituatie, waarbij de kleuters zijn ingetrokken in het hoofdgebouw, mag gezien de omstandigheden niet anders dan tijdelijk van aard zijn. Ook omtrent deze huisvestingsituatie hebben wij onze zorgen geuit. Is onze school nog wel goed bereikbaar voor nooddiensten? En is sprake van een gezonde en veilige leeromgeving? Tot slot hebben wij onze zorgen geuit omtrent de beheersing van het verdere bouwproces.

De gemeente heeft direct toegezegd onderzoek te laten verrichten naar de huidige huisvesting. Wij zijn erg blij met deze toezegging. Over het extra investeringskrediet wordt in de gemeenteraad d.d. 12 december 2017 beslist. Wij vertrouwen erop dat tijdens deze vergadering in belang van onze kinderen positief beslist gaat worden. Wij maken dan wederom gebruik van het spreekrecht.

Ter ondersteuning van onze actie waren een groot aantal mensen bij de commissievergadering aanwezig. Tevens hebben wij aan de Wethouder ruim 150 handtekeningen kunnen overhandigen. Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie steun. Wij vragen ook jullie steun tijdens de raadvergadering d.d. 12 december 2017 om 19:30u te Swaensteijn in Voorburg.

Oudergeleding MR (Elly van Rijn, Lennert Luiten, Nathalie van Santen, Laura Huijsman) en Mandy von Eckardstein, Astrid van Halteren en Willemijn de Haas.