Categoriearchief: school

‘Concurrentie’ voor de Bles?

Op de Maerten van den Veldeschool is er in de gang een restaurant gemaakt. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen hier eten serveren aan hun gasten.

Afgelopen donderdag zijn we in de echte Bles geweest! We hebben van Jeroen de Gier een rondleiding gekregen. In de keuken liet de chef-kok zien hoe je een pizza kunt bakken. Na een duidelijke uitleg over het indekken van de

tafels, mochten de kinderen dit ook zelf doen. En daarna als echte ober pizza of poffertjes serveren aan de andere klas. Het was een onvergetelijke en leerzame middag! Nogmaals hartelijk bedankt, we hebben genoten!

De kinderen en leerkrachten van groep 1 en 2

Aanmelden

Wordt uw kind dit, of volgend schooljaar (2018-2019) vier jaar? Dan verzoeken we u vriendelijk uw kind aan te melden bij ons op school! We kunnen dan rekening houden met het aantal kleuters dat het komende jaar onze school zal komen bezoeken. De aanmeldformulieren zijn te vinden op onze website: www.maertenvandenvelde.nl of verkrijgbaar op school.

Wilt u meer informatie of een rondleiding? Neem dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 071 5801667 mailadres: info@maertenvandenvelde.nl

Kees Jan Visser, directeur

Bouwkeet bij de Maerten van den Velde

Er stond maandag ineens een bouwkeet bij ons op het schoolplein. Dit vonden wij erg vreemd, omdat de bouw nog niet zou gaan starten.

Op dinsdag 5 december werd er ons ineens een hoop duidelijk. Sinterklaas had die bouwkeet, van v.d. Krogt, laten plaatsen. Hij wilde zelf wel eens kijken hoe het nou ging met de bouw van de nieuwe school. Hij heeft in de keet geslapen en had zelfs zijn was opgehangen op de waslijn. De pieten kwamen ’s morgens aangerend bij ons op school, maar zonder Sint. Ze waren hem namelijk kwijt. Uiteindelijk bleek Sinterklaas dus in de bouwkeet te hebben geslapen. Sint hoopt dat de nieuwe school snel gebouwd zal gaan worden.

Met vriendelijke groet, Jolijn Vermeij

Maerten van den Veldeschool

Onlangs heeft er in de Dorpsketting een nieuwbericht gestaan, afkomstig van Vlietnieuws. Hierin werd gesproken over “wantoestanden” op onze school. Wij (de directie en het team van de school) nemen afstand van de inhoud van dit bericht en de onwaarheden die hierin genoemd zijn. Zeer recent heeft de brandweer onze school in de nieuwe situatie gecontroleerd en veilig bevonden. Daarnaast is er door een externe partij een risico-inventarisatie uitgevoerd, waaruit is gebleken dat alle kinderen en personeel veilig zijn op school. Beide genoemde controles vinden overigens periodiek en dus vaker plaats. We vinden het heel vervelend dat een dergelijk beeld van onze school is neergezet, juist omdat we veel tijd en energie steken in het zo veilig en prettig mogelijk maken van de huidige, tijdelijke situatie. Natuurlijk neemt dit niet weg dat we uitzien naar een spoedige bouw van onze nieuwe school en hopen op een positief besluit van de gemeenteraad op dinsdag 12 december. Misschien dat we dan in 2018 na vele jaren eindelijk de deuren van onze nieuwe school kunnen openen.

Kees Jan Visser

Voortgang Kulturhus

Donderdag 23 november 2017 vond de vergadering van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeente Leidschendam-Voorburg plaats. Tijdens deze vergadering is het raadsvoorstel betreffende het Kulturhus besproken en hebben wij gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers.

Namens de ouders van de kinderen van de Maerten van den Velde school heeft Mandy von Eckardstein de gemeente dringend verzocht om het benodigde bedrag aan extra investeringskrediet van € 560.000 beschikbaar te stellen. Dit om verdere vertraging van de bouw van het Kulturhus en daarmee de nieuwe school te voorkomen. De huidige huisvestingssituatie, waarbij de kleuters zijn ingetrokken in het hoofdgebouw, mag gezien de omstandigheden niet anders dan tijdelijk van aard zijn. Ook omtrent deze huisvestingsituatie hebben wij onze zorgen geuit. Is onze school nog wel goed bereikbaar voor nooddiensten? En is sprake van een gezonde en veilige leeromgeving? Tot slot hebben wij onze zorgen geuit omtrent de beheersing van het verdere bouwproces.

De gemeente heeft direct toegezegd onderzoek te laten verrichten naar de huidige huisvesting. Wij zijn erg blij met deze toezegging. Over het extra investeringskrediet wordt in de gemeenteraad d.d. 12 december 2017 beslist. Wij vertrouwen erop dat tijdens deze vergadering in belang van onze kinderen positief beslist gaat worden. Wij maken dan wederom gebruik van het spreekrecht.

Ter ondersteuning van onze actie waren een groot aantal mensen bij de commissievergadering aanwezig. Tevens hebben wij aan de Wethouder ruim 150 handtekeningen kunnen overhandigen. Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie steun. Wij vragen ook jullie steun tijdens de raadvergadering d.d. 12 december 2017 om 19:30u te Swaensteijn in Voorburg.

Oudergeleding MR (Elly van Rijn, Lennert Luiten, Nathalie van Santen, Laura Huijsman) en Mandy von Eckardstein, Astrid van Halteren en Willemijn de Haas.

 

Kulturhus

Eindelijk is het dan zover, er komt een nieuwe school! Zoals u weet wordt er een multifunctioneel gebouw neergezet waar ook het Dorpshuis, SKZ en de bibliotheek een plek in zullen krijgen. De eerste tekeningen zien er veelbelovend uit, als er ontwikkelingen zijn houden we u uiteraard op de hoogte. De tekeningen die in de hal van de school hangen zijn het uitgangspunt, maar bijvoorbeeld het hele vergunningentraject zou er nog voor kunnen zorgen dat veranderingen nodig zijn. Het gebouw moet natuurlijk voldoen aan alle eisen en wetgeving. Goed nieuws is dat het streven is om met deze school de hoogste score te halen als het gaat om de zogenaamde “frisse scholen”. Certificaten die hiervoor uitgegeven worden tonen aan dat bijvoorbeeld het binnenklimaat erg goed (gezond) is en het energieverbruik zeer laag.

Natuurlijk brengt de bouw van het Kulturhus veel praktische zaken met zich mee. Hieronder hebben we ze puntsgewijs voor u op een rijtje gezet. In de nieuwsbrieven hierop volgend volgt telkens meer en nieuwe informatie op het moment dat iets actueel aan het worden is. Let op: sommige dingen zouden later dan gepland kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de voortgang van het traject:

 • In de eerste week van de komende zomervakantie wordt het huidige kleutergebouw gesloopt.
 • De kleuterklassen verhuizen in de laatste periode van dit schooljaar naar de lokalen van de groepen 5 en 6.
 • De groepen 5 en 6 verhuizen in dezelfde periode naar de twee lokalen die “over” zijn in het souterrain.
 • Deze lokalen worden in de meivakantie klaargemaakt en opgeknapt zodat ze aan alle eisen voldoen, het binnenklimaat goed is enzovoort.
 • In de zomervakantie wordt gestart met de bouw van het Kulturhus.
 • Het terrein achter de school, waar nu kippen lopen en een schooltuin is, wordt omgebouwd tot tijdelijk schoolplein.
 • Er komt een tijdelijke fietsenstalling aan de voorkant van het huidige gebouw.
 • Alle leerlingen zijn de donderdag en vrijdag voor de komende zomervakantie vrij, zodat wij tijd hebben om het kleutergebouw helemaal leeg te halen. Als dit voor u problemen oplevert, neem dan contact met ons op!
 • Het nieuwe gebouw zou volgens de huidige planning voor de zomervakantie van 2018 klaar moeten zijn.
 • Voor alles geldt: als er wijzigingen zijn of er nieuws is, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.
 • Als er nieuws is dat een enkele groep aangaat, ontvangen de ouders van die groep een aparte Digiduif.
 • Heeft u vragen? Loop dan vooral binnen! We zullen ons in de komende periode af en toe aan moeten passen aan de situatie en doen ons best het hele proces zo goed mogelijk te laten verlopen en het onderwijsproces te waarborgen.

Geplukt van de site van de Maerten v.d. Veldeschool

Faillissement verkoop

Op dinsdag 11 april vindt er op de Maerten van den Veldeschool van 15.00 tot 20.00 uur een faillissement verkoop plaats van kinderkleding van verschillende merken bijvoorbeeld Cars, Blue Rebel en Saar en Suus. De kleding (babymaten tot en met maat 164) wordt verkocht tegen 50 procent korting. Er is een pinautomaat aanwezig. Per kledingstuk ontvangen we als school € 5,—, waarmee we bijvoorbeeld ons nieuwe schoolplein in kunnen richten.

U bent van harte welkom!

Maerten van den Veldeschool

Wordt uw kind dit, of volgend schooljaar (2017-2018) vier jaar? Dan verzoeken we u vriendelijk uw kind aan te melden bij ons op school! We kunnen dan rekening houden met het aantal kleuters dat het komende jaar onze school zal komen bezoeken. De aanmeldformulieren zijn te vinden op onze website, www.maertenvandenvelde.nl, of verkrijgbaar op school. Wilt u meer informatie of een rondleiding? Neem dan gerust contact met ons op.

Ons telefoonnummer is 071 5801667,

ons mailadres is info@maertenvandenvelde.nl

Dagje uit naar Den Haag

Groep 8 van de Maerten van den Veldeschool ging een dagje uit naar… Den Haag, maar het ging iets anders dan we hadden verwacht. We gingen met het openbaar vervoer. We zouden met de bus naar Centrum West rijden, maar de bussen wilden daar niet aan mee werken,

SUPER FLAUW !

Daarom moesten we fietsen. Toen we bij Centrum West waren moesten we snel in de Randstad Rail springen. Op weg naar het Centraal Station. Toen we daar bijna waren hoorden we dat er een werkonderbreking was dus ook Madurodam zat er niet in voor ons. We zijn toen gaan wachten bij het Binnenhof tot we naar Pro Demos konden gaan, daar hebben we een leuk spel gespeeld, we moesten de stad ‘Democracity’ inrichten.

Daarna zijn we naar de Mac Donalds geweest, en hebben daar lekker geluncht, maar we moesten snel zijn want we moesten op tijd bij De Tweede Kamer zijn. Toen we daar waren was het heel streng beveiligd. We moesten door een poortje en we moesten onze riemen, telefoons, portemonnees en tassen in een bakje leggen. Daarna gingen we eindelijk in de Tweede kamer. Jammer genoeg zagen we niet Mark Rutte, want we zaten daar precies in de lunchpauze. Dan was het bijna tijd om weer te vertrekken naar Stompwijk. Maar eerst nog even een ijsje halen bij de Mac Donalds, en dan namen we de tram naar Centrum west. Maar we hadden de tram net gemist, nog 35 minuten wachten, en wachten en wachten en toen konden we eindelijk naar Centrum West en met de fiets naar huis. Dat was een leuk dagje uit.

Gr. Iva en Fientje

Het kerstfeest van groep 8

Groep 8 is al volop bezig met het versieren van de gangen en lokalen, alles begint al echt vorm te krijgen! De leerlingen gaan deze week inkopen doen voor de lekkernijen die ze u gaan aanbieden. Nu is het nog een kwestie van bezoekers krijgen, maar we zijn al een eind op weg. Inmiddels zijn er al bijna 200 kaarten besteld en is er ook al ruim € 200,- ingezameld door de flessenactie op school en door de kaartjes die al betaald zijn.

Natuurlijk zijn er bij de deur ook kaartjes te kopen of kunt u de kaartjes van te voren bestellen en bij de deur betalen. Wij hopen u allemaal te zien volgende week woensdag 21 december tussen 17:00 en 19:00 uur in de ‘beneden gang’ van de Maerten van den Veldeschool.