Categoriearchief: instellingen

Vlietland wil haast maken

Om een ‘enigszins acceptabel’ functioneren van natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk te maken, moet zo snel mogelijk begonnen worden met de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A4. Dat schrijft Bart Carpentier Alting, directeur van Recreatiecentrum Vlietland (RCV) in een brief aan gedeputeerde Han Weber (natuur en recreatie).

Op 20 februari besloten Provinciale Staten unaniem dat die geluidwerende voorziening er binnen twee jaar moest komen. Zo kon eindelijk een afspraak uit 2009 waargemaakt worden. Gedeputeerde Floor Vermeulen (verkeer) betwijfelde echter of de twee jaar haalbaar was. Hij beloofde in juni met een rapportage te komen, inclusief de mogelijke financiering van de werken. Vermeulen maakte tegelijk een voorbehoud aangaande de mogelijke toekomstige verbreding van de A4. Hij noemde het niet wenselijk nu iets te maken dat dan straks eventueel weer verplaatst zou moeten worden. Volgens de RCV-directeur komen de geluidwerende voorzieningen (wallen en schermen) ver genoeg van de A4 af en is een toekomstige verbreding van de weg geen probleem. Datzelfde geldt voor een ondergrondse gasleiding van de Gasunie. Daarover is al met dat bedrijf gesproken.

In dit kader wijst Bart Carpentier Alting erop dat de provincie eind 2016 al ingestemd heeft met een voorstel van toenmalig wethouder Saskia Bruines (Leidschendam-Voorburg), vastgelegd op kaart, voor de plaatsing van het geluidscherm. Omdat Provinciale Staten op 20 februari ook spraken over de noodzaak van het herstel van vertrouwen roept de RCV-topman het provinciaal bestuur nu op zo snel mogelijk de opdracht voor de aanleg van de wallen en schermen te geven. Dan kan ook de procedure ruimtelijke ordening in Leidschendam-Voorburg voor de aanleg starten.

In elk geval in 2020 moeten de geplande aarden wallen in het noordoosten van Vlietland klaar zijn. Het gaat dan om wallen bij het geplande kruispunt van de A4 met de nieuwe Rijnlandroute, en langs de A4 tussen de Vinke- en Bakkersloot. Dat is ruwweg het gebied tussen het strand en het klimeiland. Het scherm moet dan langs de rest van Vlietland en de vogelplas Starrevaart komen. Bart Carpentier Alting stelt dat alle werken uitgevoerd kunnen worden binnen het oorspronkelijk bepaalde budget van 3 miljoen euro.

Supermarkt in Stompwijk moet blijven

De COOP-supermarkt in Stompwijk moet blijven. De gemeente zal niet meewerken aan een eventuele functiewijziging van de locatie. Wel wordt medewerking verleend aan een uitbreiding van de supermarkt als daar behoefte aan is. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad laten weten. De supermarkt is de enige levensmiddelenzaak in Stompwijk waar zo’n 2500 mensen wonen. Diverse fracties in de gemeenteraad waren er over gevallen dat Van Eekelen in een Detailhandelsvisie met geen woord repte over de situatie in Stompwijk.

Kulturhus nog duurder

De kosten van het Kulturhus in Stompwijk vallen opnieuw duurder uit. B&W willen nu 285.000 euro besteden aan het inrichten van het voorplein. Dat zou bouwer SSB doen doch die onderneming kon dit onderdeel van het contract niet waar maken. Het Kulturhus zou 3 miljoen euro kosten. Eind 2017 was er een tegenvaller van 720.000 euro. Morrend ging de gemeenteraad akkoord met de extra uitgaven. Kort geleden moest op kosten van de gemeente een bodemsanering worden doorgevoerd. Er zaten slakken (verbrandingsafval van kolen en staal) in de bodem. Wat dat gekost heeft hebben B&W niet bekend gemaakt.

Het inrichten van het voorplein is urgent omdat dit dienst doet als schoolplein zolang de oude Maerten van den Veldeschool nog niet gesloopt is. Van het extra geld is dik 230.000 euro bedoeld voor het speelplein, speeltoestellen en een fietsenstalling. De rest is voor een toegangsweg vanaf de Dr. van Noortstraat en parkeerplaatsen. Volgens B&W moeten gebruikers van het Kulturhus naast dat Hus kunnen parkeren. Dat is ook van belang voor omwonenden. Er vallen zo minder parkeerplaatsen weg langs de Dr. van Noortstraat. En het is gunstig voor de verkeersveiligheid.

B&W hebben vanaf het begin het contract met SSB geroemd als zeer bijzonder. Feit is echter dat het al met al geleid heeft tot een tegenvaller van 25 procent op de oorspronkelijke bouwkosten. Omgerekend 1 miljoen euro.

Tekort aan standplaatsen woonwagens

De gemeente kent een tekort aan standplaatsen voor woonwagens. Bij B&W liggen 49 verzoeken om een standplaats. Er zijn er echter maar dertig beschikbaar. Dat hebben B&W het D66-gemeenteraadslid Peter van Dolen laten weten in antwoorden op vragen. Bij de 49 verzoeken gaat het in 75 procent van de gevallen om een huurwagen. Veertig procent zegt echter ook wel te willen kopen. Van de aanvragers is 40 procent alleenstaand, de rest zijn gezinnen. De dertig plaatsen zijn te vinden aan de Appelgaarde (Voorburg, 13), de Schipholboog (Voorburg, 7), de Hovenierssingel (Leidschendam, 9) en de Waterviolier (Stompwijk, 5). De standplaatsen in Stompwijk bevinden zich op particuliere grond. Bij de Appelgaarde gaat het om plaatsen van woningcorporatie Wooninvest.

Alle gemeenten in de regio Haaglanden zijn nu bezig met een inventarisatie van beschikbare plaatsen en de vraag er naar. Dat moet leiden tot het formuleren van een nieuw beleid voor de regio inzake standplaatsen voor woonwagens. Begin 2020 komt er dan een voorstel aan de betrokken gemeenteraden.

Potgrondactie Fanfare Juliana, zaterdag 16 maart!

Op zaterdag 16 maart komen wij vanaf 09:30 uur bij u langs de deuren om u te voorzien van verse potgrond en tuinaarde! Gewoon bij u thuis bezorgd, gemak dient de mens!

De prijzen voor de zakken potgrond en tuinaarde (40L) zijn als volgt:

1 zak                €   3,50
3 zakken        € 10,00
5 zakken        € 15,00

Naast het gemak van de bezorging sponsort u met uw aankoop natuurlijk ook de fanfare. Uw aankoop draagt er aan bij dat we ook in 2019 weer volop te beluisteren zullen zijn.

Wilt u zeker zijn van verse potgrond of tuinaarde, doe dan vooraf een bestelling. Dit kan door uw bestelling te e-mailen naar:

julianastompwijk@gmail.com of per telefoon, tel: 06-45944495.

Hopelijk wordt ook deze potgrondactie weer een groot succes.

Alvast bedankt!

Muzikale groeten,

Fanfare Juliana

Speech Prins Marco II bij overhandiging hamer in het gemeentehuis

Dank voor de gastvrijheid in het gemeentehuis van onze gemeente Leidschendam- Voorburg. Voor ons is dit weer een periode van veel gezelligheid en saamhorigheid met de carnavalsfestiviteiten.

Ik wil als Prins Marco II, en namens Page Jolanda en Opper Ron, gebruik maken van deze gelegenheid om de gemeente Leidschendam-Voorburg te bedanken voor een aantal bijzondere ontwikkelingen in Gaandrië. De drie onderwerpen zijn: de Stompwijkseweg, het Kulturhus en de omleidingsweg.

De Stompwijkseweg

De Stompwijkseweg die de verbinding is tussen Gaandrië en Zwabberdam. Wij, de inwoners van Gaandrië, zijn erg blij dat dit project na vele jaren van overleg, vergaderingen en onderzoeken tot een nieuwe weg heeft mogen leiden. Ik ben een fanatiek fietser en heb zelfs met de racefiets al enkele malen over de vernieuwde Stompwijkseweg gereden. Dat is iets wat je over de oude Stompwijkseweg niet snel deed, tenzij je in training was voor Parijs-Roubaix. Een klein detail over dit alles is dat we gelukkig na 50 jaar mopperen ons erfgoed niet helemaal kwijt zijn geraakt. Na deze grote opknapbeurt zijn de eerste opbrekingen een feit en komen de hobbels en kuilen weer langzaam terug. Gelukkig maar!

Het Kulturhus

Het Kulturhus is een goede fundering voor de toekomst. Ook tot stand gekomen na vele jaren van overleg, vergaderen en onderzoeken. De oude school is al enige jaren onder niveau voor het huidige leerproces van onze kinderen. Ook het tegenover gelegen Dorpshuis mag een vernieuwing hebben. Het geduld van de betrokkenen is wel even op de proef gesteld, maar gelukkig is uitstel hier geen afstel gebleken. De Maerten v.d. Velde school en de verschillende verenigingen die gebruik maken van het nieuwe onderkomen hebben er zin in om het Kulturhus te betrekken.

De Omleidingsweg

De Omleidingsweg, weer een project van heel veel jaren van overleg, vergaderen en onderzoeken, maar de werkzaamheden zijn gestart! Leuk om te zien dat ook dit project tot uitvoering gaat komen. Over dit project heb ik nog geen mening, maar ik kijk vol verwachting uit naar het eindresultaat. Vorig jaar heeft Oud Prins Ronald I tijdens zijn speech de gemeente een tip gegeven om een passende naam voor het Kulturhus via een prijsvraag te verkrijgen. Voor zover ik weet is daar geen gehoor aan gegeven. Daarom doen wij nu alvast een suggestie voor een naam voor deze nieuwe weg in ons Gaandriaanse rijk. Om de projectkosten niet uit de hand te laten lopen, hebben we de naam op een passende manier vastgelegd. De burgemeester krijgt een straatnaambord overhandigd met de naam “Laan van het Dorstige Hert”.“Laan van het Dorstig Hert” is naar onze mening een toepasselijke naam voor deze weg die ons gaandeweg naar een mooie ontsluiting van ons dorp gaat leiden. Misschien kunnen we ooit een dorstig hert spotten in de groene weilanden grenzend aan deze laan. Als loodgieter heb ik de taak om iedereen van water te voorzien om de dorst te lessen. Daarom schenk ik u deze drinkbak, gevuld met water, in bijpassende kleurstelling. De burgemeester krijgt de bekende blauwe Faas emmer gevuld met water.

Als afsluiting van mijn betoog nog een klein verzoek van onze Page Jolanda. Onze Page is woonachtig aan het einde van de Meerlaan in Gaandrië en ondervindt dagelijks samen met haar buren parkeerproblemen door het beperkt aantal parkeerplaatsen. Er zijn mogelijkheden om hier een andere invulling aan te geven waardoor de entree van ons dorp aan de Meerlaan een wat prettiger beeld geeft voor bewoners en bezoekers.

Ik ben al enige jaren woonachtig aan Het Gaanderspad, wat is aangelegd naar aanleiding van de speech van Oud-prins Hans I in seizoen 2009/2010. Tegenover dit pad is een fietsenstalling voor de naast gelegen bushalte. Oud-prins Barry I heeft in seizoen 2016/2017 gepleit voor een prullenbak voor zwerfvuil bij deze fietsenstalling. Helaas is deze prullenbak bij de jaarwisseling verdwenen. Ik wil u daarom vragen de originele prullenbak weer terug te plaatsen.

Kortom met veel kunst en vliegwerk kunnen er toch veel plannen tot een goed resultaat komen. Namens Page Jolanda en Opper Ron bedank ik de burgemeester voor deze gelegenheid en hoop u weer te zien bij de opening van het Kulturhus in Gaandrië.

Groeten van Prins Marco II, Page Jolanda en Opper Ron,

Alaaf, alaaf, alaaf

(Alle foto’s natuurlijk van Carmen fotografie)

De Gaanders vieren ‘met kunst en vliegwerk’ carnavalsfeest!

Gaanders carnaval in Swetterhage

Wat een geweldige dagen hebben we tot nu toe al achter de rug. We trapten het carnavalsfeest, met als motto ‘met kunst en vliegwerk’, af bij zorginstelling Swetterhage in Zoeterwoude. Prins Marco de 2e en page Jolanda werden deze avond bijgestaan door een prinselijk paar uit Swetterhage. Dankzij de muzikale begeleiding van de Pintergluurders werd dit een heel gezellige avond!

Ouderen carnaval in Zoeterwoude

Voor het 2e jaar hebben de Gaanders de KBO-PCOB van Zoeterwoude een leuke en gezellige middag bezorgd. Met wat hulp van de Raad van Elf wisten alle gasten op tijd binnen te zijn in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg. Een volle zaal met gasten die getrakteerd werden op een hapje en drankje, een optreden van Prins, Page, Opper en later het Gaanders Oudprinsenkoor. Natuurlijk werd er tussendoor op de muziek van Jan Groeneweg een polonaise gelopen. Wij blikken terug op een gezellige en geslaagde middag.

Tienerdisco in The Base

Voor tieners is het fantastisch om te mogen gaan ‘stappen’ bij Bardancing Base in het dorpshuis. Een locatie waar ze nog niet mogen komen, maar waar onder leiding van een echte Deejay carnaval gevierd wordt met de Gaanders en ook de Koomers. Deejay Kevin heeft de tieners bezig gehouden met het lopen van de polonaise, maar ook danswedstrijden en speciale dansjes. Helemaal moe gedanst kwamen de kids uit de kelder van het dorpshuis voldaan naar buiten. Ook voor De Gaanders bleek dit een intensieve dansavond.

Gaanders Optocht

Wat een mooi spektakel in Gaandrië afgelopen zaterdag, de weergoden waren goed gestemd en dat heeft bijgedragen aan een fantastische dag. Als eerst werd er ‘s morgens een bezoek gebracht aan het Gemeentehuis te Leidschendam, waar de Gaanders samen met de Damzwabbers waren uitgenodigd door de burgmeester. Na een aantal polonaises was het tijd voor een officieel gedeelte. Prins Marco 2e wees de burgmeester tijdens zijn toespraak op een aantal positieve maar ook negatieve punten. Punten waar nog zeker verbetering valt te behalen. Ook gaf het prinselijk Gaanders paar de burgemeester een straatnaambord cadeau met daarop de naam voor de nieuwe rondweg in Stompwijk. Na een aantal toezeggingen van de burgemeester werd de bekende Gaanders hamer van ‘heerschappij’ uitgereikt aan de Prins en het startsein voor de optocht gegeven.

Na eerst een route in Leidschendam gereden te hebben, ging de tocht naar Gaandrië met een heerlijk zonnetje in de rug. Een bonte stoet trok die middag door het Gaandriaanse rijk. Opvallend zijn de vriendengroepen die uit ouders én kinderen bestaan en samen feest vieren. De laatste jaren is de gebruikelijke carnavalsoptocht uitgegroeid tot een waar spektakel, met ieder jaar mooiere creaties die al weken van te voren gemaakt worden.

Ook dit jaar had de jury een speciale stop bij de kerk ingebouwd, waar alle deelnemers hun visitekaartje konden afgegeven. Er werd geroeid, gedanst, gezongen maar ook werd de jury op ‘lekkers’ getrakteerd om een zo hoog mogelijke score te behalen. Op deze manier kon de jury alles objectief bekijken en beoordelen. Het motto ’met Kunst en Vliegwerk’ werd middels, standbeelden, helikopters, raketten en een kluis uitgebeeld op de kar en in kledij. Prins Marco 2e en Page Jolanda werden deze optocht vervoerd met Budgy, de kleine helikopter, op de Gaanders bus.

Gaanders straatcarnaval

Na de optocht werd het kruispunt bij De Bles afgezet voor het gezellige straatcarnaval. Ondanks wat bewolking en een paar spetters waren er veel bezoekers naar toegekomen. Speciaal voor het straatcarnaval was er een springkussen door Set in Motion opgebouwd en de Bavaria Partykar door de Bles geplaatst. Kortom alle ingrediënten voor een gezellig feest. En voor wie het koud had, stonden de deuren van de Bles open om binnen bij te praten. Op het podium buiten werden de prijzen van de optocht door Prins Marco 2e, Page Jolanda en Opper Ron bekend gemaakt. Tevens een woord van dank aan de jury die het niet gemakkelijk had deze middag.

Alle deelnemers werden onder meer bedankt voor deelname, creativiteit en uitstraling.

Einduitslag;

1e prijs                                   Kar nr. 18                            Srednaag Ed

2e prijs                                   Kar nr. 16                           Booming Group

3e prijs                                  Kar nr. 4                              Ha Ha Bier

4e prijs                                  Kar nr. 5                              The Annie’s

Loopgroepprijs:                                                                De Gingers

Aanmoedigingsprijs:    Kar nr. 7                              De Kinderkar

Pechprijs:                           Groep van Rick Luiten en Vrienden

Gekostumeerd Bal

Later in de avond maakten de Gaanders zich op voor het gekostumeerd bal in De Bles, het carnavalsfeest waar veel uitgedoste carnavalsvierders op af komen. De animo is groot om verkleed te komen naar dit feest. Het was een gezellige en drukke avond die tot in de kleine uurtjes heeft geduurd.

De Gaanders carnavalsmis met The Old Princes in Harmony

De Gaanders carnavalsmis werd voorgegaan door Pastoor Broeders die voor een volle kerk de mis voorging. Via de voordeur van de Heilige Laurentiuskerk werden Prins Marco 2e, Jeugdprins Dustin, Page Jolanda en Jeugdpage Nora en de Raden van Elf de kerk waardig binnengeleid. De pastoor heette iedereen ludiek welkom met ‘hallo allemaal, fijn dat u er bent’, wat zingend gecompleteerd werd. Het oud prinsenkoor van de Gaanders ‘the Old Princes in Harmony’ zongen de mooiste liederen onder leiding van dirigent Bram Soentjens. The Old Princes kregen na afloop een staande ovatie van het publiek, wat resulteerde in een korte toegift. Natuurlijk ontbrak het gebed van de nar niet waarna de pastoor iedereen nog veel plezier en vrede toewenste.

De Gaanders in De Bles

In de namiddag van de zondag volgende een gezellige muzikale middag in De Bles. De ‘Dynamic Voices’ onder leiding van Marian Pijnacker, ‘De Pintengluurders’ en ‘The Old Princes in Harmony’ onder leiding van Bram Soentjens verzorgde deze middag een waanzinnig optreden.

De foto’s van alle Gaanders activiteiten zijn gemaakt door Carmen Oliehoek en te bewonderen op Gaanders.nl of de Gaanders Facebookpagina, waar ook leuke filmpjes op staan.

3x alaaf De Gaanders

P.R. De Gaanders

 

VrouwActief….. Maart

Volgende week dinsdag 12 maart gaan we actief aan de slag om van fietsbanden twee plantenbakjes te maken in de vorm van schoentjes. Meer dan 35 vrouwen hebben zich aangemeld, de tuinen of de balkons worden aardig opgefleurd in Stompwijk en omgeving, want ze gaan met plantjes erin mee naar huis.

Vorige maand hebben we heerlijk gegeten en een interessante rondleiding gehad bij LuitenFood en zijn we eerder begonnen en later geëindigd dan normaal vanwege de barbecue. We beginnen nu gewoon om 20.00 uur en verwachten dat alles om 22.00 uur klaar is zodat we nog even wat kunnen drinken en napraten in de Bles. Uiteraard ben je ook welkom zonder mee te doen aan de workshop.

Tot volgende week.

Bestuur VrouwActief,

Ria Luiten

Programma Carnavalsweek

Wij Gaanders, Prins Marco 2e, Page Jolanda en Opper Ron kijken erg uit naar komende week. Graag willen wij iedereen uitnodigen om bij de volgende activiteiten te zijn!

Woensdag 27 februari

Vanaf 19:00 uur beleven de Gaanders een hele leuke en feestelijke avond bij de bewoners van Swetterhage in Zoeterwoude. Deze avond wordt muzikaal ondersteund door de Pintengluurders.

Vrijdagmiddag 1 maart

Een feestelijke seniorenmiddag in het muziekcentrum te Zoeterwoude. De Gaanders verzorgen het vervoer van en naar het muziekcentrum voor de bewoners van Emmaus. Om 14:00 gaan de deuren van het Muziekcentrum open voor bezoekers. U bent van harte welkom!

Vrijdagavond 1 maart

Prins Marco 2e, Page Jolanda, Opper Ron en de Raad van Elf zetten samen met de Stompwijkse tieners Bardancing Base op z’n kop. Onder leiding van DJ Kevin wordt dit een spetterende avond! Aanvang 19:00 uur.

Zaterdagochtend 2 maart

Op het gemeentehuis te Leidschendam vindt de hameroverdracht aan Prins Marco 2e plaats en gaat het carnavalsseizoen officieel van start. Samen met de Damzwabbers belooft dit weer een heel gezellige ochtend te worden. Aanvang: 10:00 uur. Na dit officiële tafereel start de optocht door Leidschendam rond 11.00 uur.

Zaterdagmiddag 2 maart

Om 13:00 uur zal de carnavalsoptocht vertrekken bij Scheria richting het Gaandriëse dorp waar de optocht om ongeveer 14:00 uur de dorpskern zal bereiken. Kom gezellig even kijken!

Zaterdagmiddag 2 maart

Rond 14:30 à 15:00 uur wordt de carnavalsoptocht afgesloten op de kruising van de Meerlaan. Het welbekende straatcarnaval kan dan beginnen. De uitreiking van de prijzen zal om ongeveer 17:00 uur plaatsvinden. De Bles heeft bier en andere dranken in overvloed. Je hoeft dit dus niet zelf mee te nemen!

Zaterdagavond 2 maart

Vanaf 21:00 uur zullen de deuren van de Bles opengaan voor alle bezoekers van het gekostumeerde bal. Wie zal er dit jaar het best verkleed zijn? Kaarten zijn tijdens het straatcarnaval te koop. Leden gratis. Niet leden € 10,-.

Zondagochtend 3 maart

Om 11:00 uur zullen alle Gaanders en bewoners van Gaandrie te vinden zijn in de St. Laurentiuskerk voor de carnavalsmis. Tijdens deze mis zullen The Old Princes in Harmony een optreden verzorgen onder leiding van Bram Soentjens. Bent u geen inwoner van het Gaandriaanse dorp? Uiteraard bent u toch van harte welkom!

Zondagmiddag 3 maart

Swingo in de Bles, vanaf 16:00 uur zijn de deuren voor u geopend. Vanaf een uur of half zes zal deze middag afgesloten worden met 80’s en 90’s hits.

Maandagmiddag 4 maart

Vanaf 13:15 uur zijn de jongste bewoners van Gaandrië aan de beurt. Tijdens het kindercarnaval zal DJ Kevin een feestelijke en gezellige middag verzorgen. Jeugdprins Dustin en Jeugdpage Nora zullen hier de polonaise starten. Twijfel niet en kom gezellig even kijken!

Dinsdagmiddag 5 maart

Vanaf 13:00 uur verzorgen de Gaanders het seniorencarnaval voor de KBO van Gaandrië. De ouderen zullen hier goed verzorgd worden door de Raad van Elf. Prins Marco, Page Jolanda en Opper Ron hebben een speciale verrassing voor deze middag in petto! Zorg dat u er bij bent! Als afsluiter kan iedereen (tegen een vergoeding) deelnemen aan het buffet in De Bles om vervolgens met een goed gevulde maag een gezellig slotavond te beleven.

Dinsdagavond 5 maart

Dit is alweer de slotavond van het carnavalsseizoen. Rond 19:30 uur zullen Prins Marco 2e, Page Jolanda en Opper Ron voor de laatste keer de polonaise lopen als Prinselijk stel. Rond 20:30 uur zal Prins Marco 2e worden afgetuigd als prins. Uiteraard zal hij daarna een test moeten doorstaan. Wordt hij aangenomen tot één van de The Old Princes of Harmony? Wij zien u graag dinsdagavond zodat we het carnavalsseizoen met elkaar af kunnen sluiten.

PR de Gaanders.

Foto’s Fotografie CArmen