Categoriearchief: instellingen

Opbrengst statiegeldbonnen actie

 in de COOP € 184,35

De statiegeldbonnen actie bij onze COOP supermarkt in Stompwijk heeft  € 183,85 aan statiegeldbonnen opgeleverd. Ook mochten wij nog een euromuntstuk van 50 cent ontvangen. Dus totaal maakt dat € 184,35

Iedereen hartelijk bedankt. Grote dank gaat uit naar Jos de Graaf, die ons deze gelegenheid biedt. Graag tot de volgende keer.

Oproep voor ontvangen/gebruikte crea-kaarten.

Wij zouden graag de kerst/verjaardag/jubileum en beterschap crea-kaarten ontvangen, die u niet meer wilt bewaren. Gooi ze a.u.b. niet weg, maar lever de kaarten in op Dr. van Noortstraat 150. Als u mij belt (071-5802378) dan wil ik ze ook ophalen. Eventuele persoonlijke teksten kunt u er al vanaf knippen. Wij kunnen dan van de 2e hands crea-kaarten weer nieuwe kaarten maken en ze verkopen voor ons goede doel.

Stichting Amigos, Chau,

Lia de Jong-Zwetsloot

 

Zaterdag 12 februari Rio Night!!!!

Zaterdag 12 februari is er weer een carnavalsavond en dit keer een avond geheel in de stijl van Rio. Dus komt allen in jullie meest zomerse kleding voor dit zeer gezellige feest. Op deze avond komt er een echte Brass Band. En natuurlijk hebben we weer een aantal danseressen die deze avond de sfeer er wel volledig in komen brengen. Na de Openingsavond en de Dance Night is dit alweer de derde avond die wij als carnavalsvereniging verzorgen. Prins Wim, Page Margret, Opper Ronald en natuurlijk de mannen van de Raad van 11 staan alweer te trappelen om hun beste beentje voor te zetten tijdens de Lambada en de Limbo.

Ook komt het grote carnavalsweekend natuurlijk weer dichterbij en dichterbij. Dus er zijn alweer wat inschrijvingen binnengekomen voor de Optocht. Inschrijven kan via de site van de Gaanders. Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd waar iedereen dit jaar mee te voorschijn komt. Wijzelf zijn natuurlijk ook alweer geruime tijd bezig met het knutselen van onze kar.

12 februari: “We gaan naar Rio” avond

2 t/m 8 maart: Carnavals week

Voor meer info en data  www.degaanders.nl

 

Dansmiddag in het Dorpshuis

Zondagmiddag hebben wij weer een dansmiddag georganiseerd in het Dorpshuis. De opkomst was niet zo heel erg groot, klein, zéér klein zelfs. We hebben meer gekletst dan gedanst. Maar het was weer erg gezellig…………………..

Dan even over 13 februari: U weet dat er dan de dan Around Sixty komt spelen? Zij spelen muziek van Cliff Richard and the Shadows, dat belooft weer heel wat. Nu hebben de vaste bezoekers iets bedacht: als iedereen, die komt nu eens een ander stel meebrengt? Dus: vraag uw vrienden, buren, familie of wie dan ook mee en kom gezellig naar onze Valentijnsdansmiddag.

Tot dan, groetjes, Trees van Velzen

 

Srednaag-Ed Primeur: Stripverhaal in de Dorpsketting

Beste Gaandriaan,

Wij van Srednaag-Ed proberen ieder jaar tijdens de carnaval periode iets leuks te doen in de Dorpsketting, zo hadden we vorig jaar iedere week iets “geks” over toenmalig Prins Hans.

Dit jaar kwamen we op het idee om iedere week een stripverhaaltje te plaatsen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een tekenaar nodig. Na een lange sollicitatieprocedure met blinde audities en verschillende stemrondes kwamen we terecht bij ene Geraldinho uit Oir ed Orienaj . Wij hadden ook nog nooit van hem gehoord maar in de stripverhaalmakelaarderij schijnt ie bekend te staan als een groot talent.

Geraldinho zal  vanaf deze week  t/m de carnaval namens Srednaag-Ed  iedere week minimaal  1 stripverhaal maken voor de Dorpsketting. Omdat het deze week de primeur is van de strip, trappen we af met 2 stripverhalen.

Hieronder de eerste, verderop in de Dorpsketting zult u de 2e strip tegenkomen.

Faala x3

Pr commissie Srednaag-Ed
Volg onze reis naar Rio op twitter @srednaaged

 strip 1 srednaaged 2011>

Contactinformatie Stichting Dorpshuis

 

 

Klik voor een grotere kaart

     

Scan benedenstaande QRcode voor de

locatie op je mobieltje:

 

 

qrcode

 

Contact informatie:

  
NAW gegevens:

Stichting Dorpshuis, 
Zustersdijk 18, 
2266 EW Stompwijk. 
tel. 071-5801838 
email adres: info@dorpshuis-stompwijk.nl
 

 

 

Doelstelling:

Het Dorpshuis is er voor de inwoners van Stompwijk van alle leeftijden.

Op het gebied van:

 • cultuur en creativiteit
 • vorming en educatie
 • ontmoeting en recreatie

 

 

 

Zaalverhuur:

Bent u op zoek naar een zaal voor een bijeenkomst van uw vereniging of organisatie? Wilt u een vergadering beleggen? Zoekt u een zaal om een evenement te organiseren?

Neem contact op met: Anneke van Bemmelen tel. 071-5804172 of stuur een email naar info@dorpshuis-stompwijk.nl

 

Wat wilt u doen?

Heeft u een idee voor een cursus een club, gezellige avond of een andere activiteit? Zoekt u ruimte om dit te organiseren? U zoekt hulp bij het opstarten van de activiteit?

Neem dan contact op met het Dorpshuis.

 

 

 

 

Samenstelling Bestuur:

Voorzittersfunctie: vacant 

Secretaris : Elham Farshchi

Penningmeester : Aad de Haas

Algemeen lid: Frank van der Voort

Fondswerving: Lies Luk, Jetty Noordzij 

Technische dienst : Vacant

 

 

Verslag gebruikersvergadering Stichting Dorpshuis, 18 januari 2011

Gebruikersvergadering Stichting Dorpshuis 18 januari 2011.

Aanwezig: Annemieke Loomans (Bingo) Nils van Veen Micky Hoogervorst (Asafoetida) Kees Jansen, Robert Bennis (Fanfare) Antoon van Santen, Sjaak Kappetein, Aad Ham (KBO), Kees van Boheemen, Anneke van Bemmelen (hobbyclub) Laura Oliehoek (zumba)

Aad de Haas, Jan Kenemans, Trees van Velzen, Guus Belt, Jetty Noordzij (schilderclub en verslag) Dorpshuis.

Afwezig: Marina v.d. Salm (met bericht) VrouwActief, Naaiclub, Jazzballet, Engelse en Franse les

1. Jan Kenemans (voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een korte terugblik op 2010 volgt. Het Dorpshuis staat er goed voor we gaan verder met het uitbreiden van activiteiten op de ingeslagen weg. Het Kulturhus Stompwijk laat nog op zich wachten. Het is mooi, dat we het Dorpshuis hebben kunnen opknappen waardoor het geheel verbeterd is.

De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om bestuursleden af te vaardigen. Er is dringend behoefte aan nieuwe mensen. De voorzitter Jan Kenemans stopt met zijn functie. Er zijn veel taken in te vullen, waarbij een huismeester sterk wordt gemist. Met Trees van Velzen hebben we een aantal taken ingevuld. Het Dorpshuis zorgt voor een lijst met wat er te doen valt en maakt een handleiding voor de gebruikers.

De leden van de vergadering zijn van mening, dat het werk zoveel mogelijk bij de huurders/gebruikers neergelegd dient te worden.

2. Financiële situatie. Aad de penningmeester heeft een goed bericht voor de gebruikers: de huur gaat niet omhoog. Het Dorpshuis heeft goed gedraaid. De Personeelskosten zijn omlaag gebracht door het inzetten van vrijwilligers. Van het OranjeFonds en de Gemeente Leidschendam-Voorburg is subsidie ontvangen voor het opknappen en het organiseren van sociale activiteiten.

3. Activiteiten. Twee activiteiten zijn gestopt. De toneelvereniging heeft elders onderdak gevonden en de disco 20+ is gestopt vanwege het sluitingsuur.

4. Klussendag 18 en 19 maart NL doet. Het Dorpshuis vraagt vrijwilligers om te helpen opruimen en schoonmaken, verven etc. Bovendien worden de huurders verzocht na te gaan wat er weg kan. Gebrek aan opslagruimte is groot.

5. Wat biedt het Dorpshuis: Het Dorpshuis biedt een permanente internetaansluiting. beamer en scherm. Goed uitgeruste keuken: vaatwasser, oven en frituurmogelijkheid. Bij grotere bijeenkomsten/vergadering etc kunnen medewerkers worden ingezet.

De wensen van de gebruikers zijn:

 • Een lift in het gebouw
 • Tafeltennismogelijkheid
 • Open doorgang naar de kelder
 • Downloaden van muziek via internet aansluiting.

Verzoek van het Dorpshuis is dat ieder de zaal netjes achterlaat.

6. Aan de onderlinge samenwerking wordt verder gewerkt. Door:

 • informatie en inspraak
 • betrekken bij beleid
 • jaarverslag
 • jaarlijks gebruikersvergadering
 • brainstormen over nieuwe ideeën
 • gebruik maken van elkaars kwaliteiten

De procedure bij ontruiming wordt uitgelegd. De sleutelhouders krijgen informatie. De KBO houdt zelf een ontruimingsoefening.

N.B. Voor de te bespreken ruimte en extra zaken is Trees van Velzen tel. 0624564147 contactpersoon.

7. Werkgroepen. Jaarlijks wordt eind augustus de aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen onder het motto: “Stompwijk leeft”. Kees van Boheemen en Trees van Velzen nemen het voortouw; er zijn nog wel meer mensen nodig. Kees informeert bij de fanfare.

8.Wat verder ter tafel komt. Anton van Santen heeft bezwaar gemaakt tegen het parkeerverbod bij het Dorpshuis. Begin februari volgt de uitslag.

Tot slot zijn alle gebruikers inclusief de Sint Laurentius kerk tevreden met hoe het gaat in het Dorpshuis. We sluiten af met een drankje.

Een geslaagd midwinterconcert!

Afgelopen zaterdag 22 januari hield fanfare Juliana haar midwinterconcert in de sporthal. Voor ons was het een heel bijzonder concert omdat onze ‘oude’ dirigent Nico Rensen het stokje nu echt definitief overdroeg aan Richard  Vrijhoef, onze nieuwe dirigent.

De sporthal was die middag afgezet zodat er een  gezellige concertzaal ontstond. Er werd tijdens het concert een afwisselend programma gespeeld en tussendoor werd er een toespraak gehouden door de voorzitter, om 30 jaar Nico nog eens de revue te laten passeren. Nico kreeg van de leden van het orkest een boek met herinneringen en foto’s  en een hotel overnachting in Stompwijk bij  Hotelboerderij ‘Akkerlust’ kado. Na het afscheid van Nico, dirigeerde Richard de rest van de avond en samen met hem sloten wij het midwinterconcert nog spetterend af.

Na afloop van het concert kon iedereen die dat wilde nog gezellig even napraten en wat drinken in de kantine van de sporthal.
Wij willen iedereen die naar ons is komen luisteren hartelijk bedanken, wij hopen dat u een leuke avond hebt gehad!  Was u er niet bij maar vindt u het wel gezellig klinken als u dit zo terug leest.. niet getreurd er komen nog meer concerten aan! Bijvoorbeeld op 6 maart het carnavalsconcert in ‘het Blesse Paard’ (dit keer in samenwerking met de Oud prinsen) en op 29 april ons jaarlijkse Koninginnenachconcert. Hopelijk tot dan!

Met muzikale groeten, Fanfare Juliana

 

Wist u dat Srednaag

     De afstand van Gaandrië naar Rio de Janeiro 9552 km is

    Het tijdverschil 3 uur bedraagt

    Een ticket verkrijgbaar is vanaf €750,-

    Wij al flink gespaard hebben, ongeveer een joetje de man.

    (ook) wij al begonnen zijn met het bouwen van een……

    Wij Rinus bij deze alvast een keer bedanken voor het beschikbaar stellen van de locatie

    De eerste ideeën alweer in de prullenbak liggen

    Het niet mee zal vallen onze titel te prolongeren

De wisselbeker een prominente plek heeft.

Piet tot nu toe vaker is geweest als bij de Gaanders het hele jaar

De bitterballen ook dit jaar weer gebakken worden door Paul

Erwin helemaal set in motion is dit seizoen.

Er dit jaar 3 prominente leden niet meerijden met de optocht

Zij liever gaan Skiën dan Carnaval vieren

Philippe ons alweer van het nodige bouwmateriaal heeft voorzien

Wij nu makkelijk een brug van hout naar Rio kunnen bouwen

Wij bij het kouwekippentoernooi de kantine hebben afgesloten

Wij iedereen succes wensen met het verzinnen van een origineel idee op het huidige motto.

Wij ons bij deze beschikbaar stellen om mee te denken over het motto van volgend jaar.

Wij besloten hebben dit jaar alleen in Gaandrïe ten tonele te verschijnen.

En de Zwabdammers links te laten..

Wij nu ook te volgen zijn via twitter: @srednaaged

Facebook binnenkort volgt

Faala x 3

Pr commissie Srednaag-Ed 

Bardancing Beatz

Afgelopen weekend waren we maar 1 keer geopend. Dit was op de zondag.

Het liep geleidelijk aan vol en iedereen had het met elkaar over het afgelopen weekend. Dit allemaal onder de lekkerste beats en onder het genot van een drankje. Het foute uurtje kwam zoals gewoonlijk ook weer langs. Maar aan een gezellige avond komt jammer genoeg ook een einde, en om half 12 werden de deuren gesloten. Dit weekend was er jammerlijk genoeg geen ZZ. Dit omdat de Gaanders hun befaamde “Dance Night” hadden.

Volgende week is er wel weer ZZ. Dan moeten wij optreden tegen Orion. Zullen wij onze voorgangers kunnen verslaan? Na onze stunt tegen FC Benson hebben wij er alle vertrouwen in. Wij moeten om 21.30 tegen onze rivalen. Komt dat zien en schreeuw ons naar de overwinning! Aankomende week zijn wij twee keer geopend.

Vrijdag met het thema Footloose. Na de goede reacties vorig jaar hebben wij besloten dit opnieuw te doen. Op deze avond staan een aantal ouderwetse kroegenspellen centraal. Als je meedoet maak je kans op een paar leuke prijzen!

Ook de kaartverkoop van Aprés Ski Party gaat 28 januari van start! De deuren gaan om 21.00 open en de entree is geheel gratis!Ook op de zondag zullen wij weer open gaan. Hier kun je het weekend nabespreken en de nieuwe week weer inleiden.

Op 12 maart houden wij onze Aprés Ski Party!

Na vorig jaar DJ Kicken als dj hebben gehad, hebben wij dit jaar DJ Maurice kunnen strikken! Deze DJ staat natuurlijk bekend om zijn Aprés Ski nummers. Hij zal deze ook in Beatz laten horen. Kaarten voor dit geweldige feest zijn maar €5,- per stuk en vanaf vrijdag 28 januari te halen! Wees er snel bij, want op is op!

Wil je meer weten over ons, onze feesten en onze agenda?

Surf dan snel naar onze site : www.beat-z.nl !

Wij wensen jullie nog een fijne school en werkweek en we zien jullie snel genoeg weer.

Met vriendelijke groeten, Bardancing Beatz